“Dokumenti”

Dekret o potvrdi Statuta

Brigom za sve crkve (usp. 2 Kor 11, 28), što Rimskog Biskupa potiče, Ivan Pavao II., Božjom Providnošću, Papa, nastojeći što bolje pomoći onim vjernicima koji su u vojnoj službi, proglasio je dne 21. mjeseca travnja 1986. Apostolsku konstituciju Spirituali militum curae.

 

 

 

 

 

 

Ondje su se doista određivale općenitije odredbe, što se odnose na sve dosadašnje Vojne ordinarijate, ili također na one što će se kasnije osnovati. Vrhovni Biskup je osim toga istom Konstitucijom odredio, da se ovakve odredbe prikladnije tumače i da se osobito, prema prilikama vremena i mjesta, usklađuju po partikularnim zakonima ili posebnim statutima, odobrenim od Apostolske Stolice za pojedine Ordinarijate.

Stoga, opravdano uvaživši mnogovrsne potrebe, posebno vlastitosti, bilo crkvenih bilo građanskih prilika, u kojima treba planirati i ostvarivati vlastitu pastoralnu službu Ordinarijata, htio se Rimski Biskup poslužiti združenom pomoći onih Ordinarijata, da bi ono pisanje i sastavljanje partikularnih zakona prikladno odgovaralo prilikama mjesta i vremena. Radi toga je svim i pojedinim Vojnim ordinarijatima naredio neka svatko priredi primjerak svoga partikularnog zakona prema općim odredbama spomenute Apostolske konstitucije Spirituali militum curae, kao i prema odredbama prethodnog vremena što su prikladne sadašnjim odredbama, te da takav primjerak Statuta predloži Apostolskoj Stolici, onom doista odlukom, da bude pripremljen i pregledan prije nego se podastre na odobrenje Vrhovnoj vlasti Rimskog Biskupa i od iste Apostolske Stolice javno bude objavljen.

Ova Kongregacija za biskupe, o kojoj ovisi znatniji dio Vojnih ordinarijata, pošto je primjerak Statuta Vojnog ordinarijata Republike Hrvatske pozorno pregledala, posavjetovavši se s istim Vojnim ordinarijem u vezi s unošenjem nužnih i potrebnih promjena, pobrinula se prikazati ga Vrhovnom Biskupu u audijenciji 17. rujna tekuće godine.

Vrhovni Biskup Ivan Pavao, Božjom Providnošću Papa II, o svemu ovome doista obaviješten, povjerio je ovoj Kongregaciji dužnost, da, prema odredbi kan. 30 ZKP-a, Statute Vojnog ili Stožernog ordinarijata Republike Hrvatske, ovim istim dekretom javno proglasi.

Pod vidom propisa kan. 8 / 2 ZKP-a ovi Statuti Vojnog ordinarijata neka stupe na snagu poslije navršenog jednog mjeseca od njihova objavljivanja, što će se, dakako, javiti putem obavijesti istog Vojnog ordinarijata ili Hrvatske biskupske konferencije.

Sve što se ovome protivi više ne vrijedi.

Dano u Rimu iz palače Kongregacije za biskupe, 22. rujna 1998.
+ Lucas Card. Moreira, prefekt, v.r.
+ Franciscus Monterisi, tajnik, v.r.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji (07. 12. 2017.)

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije  

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi