“Dokumenti”

Statut Vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj

Uvod

Na temelju Ugovora o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, koji su Sveta Stolica i Republika Hrvatska potpisali u Zagrebu 19. prosinca 1996. Sv. Stolica je, nakon razmjene ratifikacijskih instrumenata 9. travnja 1997. u Vatikanu, dekretom Zbora za biskupe Qui successimus od 25. travnja 1997. osnovala Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj.

I. Vojni ordinarijat

Članak 1.

Vojni ordinarijat u kanonskome pravu izjednačuje se s biskupijom; na čelu ima biskupa, Vojnoga ordinarija, sa službenim nazivom Vojni ordinarij za Republiku Hrvatsku ili Vojni biskup.

Članak 2.

Vojni se ordinarijat ravna po:

a) propisima kanonskoga prava;

b) apostolskoj konstituciji Spirituali militum curae pape Ivana Pavla II od 21. travnja 1986. (dalje SMC);

c) Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripradnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske (dalje Ugovor);

d) odredbama ovoga Statuta.

Članak 3.

Svrha je Vojnoga ordinarijata dušobrižništvo katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske (usp. Ugovor čl. 1. / 1).

Članak 4.

Pod vlast upravljanja Vojnoga ordinarijata spadaju:

a) vojnici i pripadnici redarstvenih službi te druge osobe stalno zaposlene u oružanim snagama i redarstvenim službama Republike Hrvatske;

b) članovi njihovih obitelji, tj. bračni drugovi i njihova djeca, pa i ona koja su punoljetna ako žive s roditeljima u istome domu, kao i njihova rodbina i ostale osobe koje s njima dijele isto prebivalište;

c) kadeti vojnih škola i škola redarstvenih službi, kao i oni koji obavljaju službu u vojnim ustanovama ili ustanovama redarstvenih službi;

d) svi vjernici, muškarci i žene, pa bili i članovi neke redovničke ustanove, koji stalno obavljaju službu koju im je povjerio Vojni ordinarij ili im je za nju dao svoju suglasnost.

Članak 5.

Sjedište Vojnog ordinarijata i glavna crkva nalaze se u Zagrebu.

II. Vojni ordinarij

Članak 6.

Vojnoga ordinarija slobodno imenuje Vrhovni Svećenik. O tome će prije imenovanja, na povjerljiv način, biti obaviještena Vlada Republike Hrvatske, u skladu čl. 2 Ugovora.

Članak 7.

Vlast upravljanja Vojnog ordinarija je osobna, redovita i vlastita, ali skupna s vlašću mjesnog biskupa. Vojarne i druga mjesta namijenjena oružanim snagama i redarstvenim službama najprije su i prvotno pod jurisdikcijom Vojnog ordinarijata; na drugom mjestu pod jurisdikcijom dijecezanskog biskupa; ukoliko naime nema Vojnog ordinarija ili njegovih kapelana, u tom slučaju dijecezanski biskup i župnik djeluju po svom vlastitom pravu. (usp. SMCV)

Članak 8.

Vojni ordinarij je po pravu član Hrvatske biskupske konferencije.

Članak 9.

U slučaju prazne ili spriječene stolice (sede vacante vel impedita), ako Sveta Stolica drugačije ne odredi, Zbor savjetnika će, prema odredbama kanonskoga prava, izabrati upravitelja (administratora) Vojnoga ordinarijata.

III. Prezbiterij Vojnoga ordinarijata

Članak 10.

Prezbiterij Vojnoga ordinarijata čine dijecezanski i redovnički svećenici stalno određeni, uz prethodno dopuštenje vlastitoga dijecezanskog biskupa odnosno redovničkog poglavara, za dušobrižništvo katolika članova oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, u skladu s odredbama čl. 4. Ugovora.

Vojnom ordinariju u dušbrižništvu pomažu dekani koje on imenuje slobodno i prema pastoralnim potrebama i vojni kapelani.

Članak 11.

Dijecezanski svećenici mogu biti inkardinirani u Vojni ordinarijat prema propisima kanonskoga prava, nakon određenog vremena provjere.

Članak 12.

Svećenici koji su za stalno određeni za dušobrižništvo oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske zovu se kapelani Vojnog ordinarijata i imaju prava i dužnosti župnika ili župskih vikara.

Članak 13.

Vojni ordinarij može, u dogovoru s mjerodavnim biskupom ili redovničkim poglavarom, za povremenu ili vremenski ograničenu službu u Vojnome ordinarijatu, uzeti dijecezanske i redovničke svećenike. Ti će se svećenici u vrijeme službe u Vojnome ordinarijatu također nazivati vojnim kapelanima.

Članak 14.

Vojni ordinarij imenuje i premješta vojne kapelane. Dogovorom Vojnog ordinarijata i Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova odredit će se sjedište vojnih kapelana za dušobrižničku skrb katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi.

Članak 15.

Vojni će ordinarij za odgoj budućih svećenika Vojnoga ordinarijata voditi duhovnu i materijalnu skrb i koristit će se jednim od sjemeništa koja postoje u zemlji. U tome će mu pomagati vojni kapelani, koji su također dužni brinuti se o svećeničkome podmlatku Vojnoga ordinarijata.

Članak 16.

U pripremi vjernika za sakramente, posebno za ženidbu, vojni će kapelani obdržavati odredbe Hrvatske biskupske konferencije.

Članak 17.

Sve Vojne kapelanije moraju voditi vlastite matice krštenih, potvrđenih, vjenčanih, umrlih i na kraju godine njihove prijepise poslati Vojnome ordinarijatu, koji će ih pohraniti u arhiv s ostalim službenim spisima Vojnog ordinarijata.

Članak 18.

Vojni će kapelani prestati obavljati aktivnu službu prema dogovoru između mjerodavnih crkvenih i državnih vlasti. Nakon umirovljenja vojnih kapelana Vojni će ordinarijat nastaviti prikladnu skrb za njih.

Članak 19.

Pod vodstvom Vojnog ordinarija i vojnih kapelana u dušobrižništvu se mogu uključiti i vjernici laici koji posjeduju odgovarajuću duhovnu i stručnu spremu.

IV. Kurija Vojnoga ordinarijata

Članak 20.

Vojni ordinarij upravlja Vojnim ordinarijatom uz pomoć kurije koju sačinjavaju:

a) generalni vikar, b) biskupski vikar, c) kancelar, d) tajnik, e) ekonom, f) službenici.

Članak 21.

Vojnome su ordinariju, u skladu s kanonskim propisima, na pomoć Zbor savjetnika, Prezbitersko, Pastoralno i Ekonomsko vijeće Vojnog ordinarijata.

Članak 22.

Za sudske postupke i parnice pripadnika Vojnog ordinarijata u crkvenim pitanjima mjerodavan je sud prvoga i drugoga stupnja Zagrebačke nadbiskupije.

V. Zaključne odredbe

Članak 23.

Ostala pitanja odnosa između Vojnog ordinarijata, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske uredit će se Pravilnikom (usp. čl. 10. Ugovora).

Članak 24.

Ovaj Statut, nakon što ga potvrdi Sveta Stolica, stupit će na snagu njegovim objavljivanjem u službenome glasilu Hrvatske biskupske konferencije.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Poče ih slati - Mihael (12. 07. 2024.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (05. 07. 2024.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (01. 07. 2024.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (26. 06. 2024.)

X. i XI. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 06. 2024.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu – Mihael (17. 05. 2024.)

Neka i oni budu jedno kao i mi! - Mihael (09. 05. 2024.)

Peta i šesta vazmena nedjelja - Mihael (26. 04. 2024.)

Pastir dobri život svoj polaže za ovce - Mihael (19. 04. 2024.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (11. 04. 2024.)

Deklaracija “Dignitas infinita” o ljudskom dostojanstvu (08. 04. 2024.)

Deklaracija Dikasterija za nauk vjere "Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu" objavljena na svetkovinu Blagovijesti - Navještenja Gospodinova 8. travnja 2024. u Vatikanu.

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (05. 04. 2024.)

Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica - Mihael (22. 03. 2024.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (14. 03. 2024.)

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (07. 03. 2024.)

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2024.)

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. - Mihael (16. 02. 2024.)

Četvrta nedjelja došašća, Božić - Mihael (22. 12. 2023.)

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (15. 12. 2023.)

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (08. 12. 2023.)

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (30. 11. 2023.)

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (24. 11. 2023.)

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (17. 11. 2023.)

Podajte caru carevo, a Bogu Božje - Mihael (20. 10. 2023.)

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (13. 10. 2023.)

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima - Mihael (06. 10. 2023.)

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (23. 09. 2023.)

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta,  nego do sedamdeset puta sedam! - Mihael (14. 09. 2023.)

Ako te posluša, stekao si brata - Mihael (08. 09. 2023.)

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (01. 09. 2023.)

Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga - Mihael (29. 08. 2023.)

O ženo, velika je tvoja vjera! - Mihael (20. 08. 2023.)

19. nedjelja kroz godinu - Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2023.)

XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 07. 2023.)

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan - Mihael (30. 06. 2023.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo! - Mihael (23. 06. 2023.)

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (16. 06. 2023.)

Duhovi - Presveto Trojstvo - Mihael (28. 05. 2023.)

Prepoznaše ga u lomljenju kruha - Mihael (21. 04. 2023.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (14. 04. 2023.)

Vazmeno trodnevlje - Mihael (06. 04. 2023.)

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (31. 03. 2023.)

Ja sam uskrsnuće i život - Mihael (24. 03. 2023.)

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (17. 03. 2023.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (10. 03. 2023.)

Lice mu zasja kao sunce - Mihael (03. 03. 2023.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (24. 02. 2023.)

Ljubite neprijatelje! - Mihael (17. 02. 2023.)

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (10. 02. 2023.)

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (02. 02. 2023.)

Blago siromasima duhom! - Mihael (26. 01. 2023.)

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova - Mihael (16. 12. 2022.)

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (25. 11. 2022.)

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! - Mihael (17. 11. 2022.)

XXXII. i XXXIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (04. 11. 2022.)

Svi sveti, Dušni dan - Mihael (21. 10. 2022.)

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu - Mihael (14. 10. 2022.)

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Arhiva vijesti

Linkovi