“Dokumenti”

Znakovlje i priznanja Vojnog ordinarijata u Republici HrvatskojUvod

Vojno dušebrižništvo već je stoljećima važna sastavnica mnogih vojski pa tako od 1997. i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Skrb za duhovnu stranu vojničkoga života garancija je demokratskog društva i predstavlja temelj etičkoga pristupa životu i radu u oružanim snagama te doprinosi općoj dobrobiti časnika i dočasnika i drugih djelatnika Oružanih snaga, Policije, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Na području Hrvatske vojni svećenici postojali su još od vremena Austro-Ugarske Monarhije, a ta je tradicija nastavljena sve do 1945. godine. Ovisno o vremenskom razdoblju vojni su duhovnici ponekad nosili i posebne odore, a naročito oblikovano znakovlje uvijek se moglo uočiti na svim vrstama odora.

Desetog veljače 1998. godine izdani su prvi dekreti o osnutku vojno-redarstvenih kapelanija te imenovani prvi vojni kapelani. Kapelanije su započele s radom 1. ožujka te godine. Dogovoreno je da će se utemeljiti 24 kapelanije za Oružane snage te 2 za MUP. Svaka kapelanija ima vojnog kapelana te pomoćnika vojnog kapelana koji treba biti diplomirani teolog.

Znakovlje na odori Oružanih snaga RH

Pripadnici Vojnoga ordinarijata nose potpune odore Oružanih snaga Republike Hrvatske s posebnim oznakama položaja i oznakama pripadnosti.

1. Oznake položaja

Za razliku od ostalih pripadnika Oružanih snaga, vojni svećenici ne nose oznake činova, već oznake položaja ili dužnosti. Te su oznake službeno uvedene odlukom od 20. ožujka 1998. godine koja je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama sedam dana kasnije.

Prema toj odluci uvedene su metalne oznake ovalnoga oblika koje se pričvršćuju na kožnu podlogu te prikapčaju za puce lijevoga džepa na grudima odore. Reprodukcije oznaka objavljene su u Narodnim novinama od 8. travnja iste godine. Uvedene su tri oznake:

1. Oznaka za biskupa - križ ukrašen tropletom iznad dviju maslinovih grančica, sve u zlatu, sa zlatnim natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - BISKUP na obodu crne boje;

2. Oznaka za djelatnike Uprave Vojnog ordinarijata - ista kao gore, s natpisom UPRAVA (umjesto BISKUP);

3. Oznaka za vojne kapelane - ista kao gore, s time što su zlatni dijelovi ovdje izvedeni u srebru, te s natpisom VOJNI KAPELAN (umjesto BISKUP).


Prsne oznake položaja propisane 20. ožujka 1998. godine.

Novom odlukom, potpisanom 3. prosinca 1999. godine, koja je stupila na snagu 25. siječnja 2000., uvedena je još jedna metalna oznaka istoga tipa - oznaka generalnog vikara. Izgledom je bila jednaka oznaci za biskupa, s time što je natpis glasio GENERALNI VIKAR.Prsna oznaka položaja propisana 25. siječnja 2000. godine.

Ujedno su istom Odlukom uvedene i oznake djelatnika Vojnog ordinarijata za naramenice; ova Odluka ih naziva "činovima":

1. Čin biskupa i generalnog vikara - zlatna maslinova grančica iznad trostrukog generalskog tropleta;

2. Čin Uprave vojnog ordinarija u RH - zlatna maslinova grančica iznad dvostrukog tropleta viših časnika OS;

3. Čin vojnog kapelana - isto kao gore, ali u srebru.


Oznake za naramenice prema propisu koji je stupio na snagu 25. siječnja 2000. godine.


Oznaka vojnoga kapelana - inačica na punoj naramenici.

Prema prvotnoj zamisli bile su predviđene samo dvije oznake za naramenice:

1. za biskupa i člana Uprave - zlatni troplet kao za niže časnike OS i zlatna maslinova grančica;

2. za vojnog kapelana - srebrni troplet kao za niže časnike OS i srebrna maslinova grančica.

Maslinove grančice koje su konačno uvedene zapravo se sastoje od dvije boje - zlatna grančica ima zlatno lišće, ali srebrne plodove, a srebrna grančica ima srebrno lišće i zlatne plodove. Maslinove grančice prvotno zamišljenih i izrađenih oznaka (1998.-1999.) bile su jednobojne.


Proba zlatnih maslinovih grančica za oznake na naramenicama


Proba srebrnih maslinovih grančica za oznake na naramenicama

Prema prvotnim propisima metalne ovalne oznake trebale su se nositi na lijevom džepu službene i maskirne odore, a inačice od platna trebale su se nositi samo na gornjem dijelu desnoga rukava maskirne odore. Konačno je, ipak, odlučeno da se metalne oznake ne nose na maskirnoj odori, a platnene oznake često se nose i na službenoj odori.

Platnene inačice ovalnih oznaka su nešto veće (8 x 9 cm), a umjesto zlatne podloge unutarnjeg ovala stavljena je crna podloga. Za pomoćnike vojnog kapelana postoji jedino inačica u platnu - ona je, osim natpisa, jednaka onoj vojnoga kapelana. Kasnije su za maskirnu odoru uvedene inačice na maslinasto-zelenoj i svijetlo-smeđoj podlozi, na kojima su sastavnice oznaka i natpisi izrađeni u crnoj, odnosno tamno-smeđoj boji (za pustinjsku odoru). Sve gore navedene oznake dizajnirao je poznati zagrebački umjetnik Božo Kokan.

Oznake položaja od platna (za desni rukav odore) za službenu odoru, običnu maskirnu odoru i pustinjsku maskirnu odoru.

Umjesto oznaka na naramenicama, na maskirnim odorama se odgovarajuće oznake nose na lijevoj strani grudi. Na običnoj maskirnoj odori nose se oznake od maslinasto-zelenog platna, s crnim tropletima, maslinovom grančicom i obrubom, a na pustinjskoj maskirnoj odori podloga je svijetlo-smeđa, a sastavnice oznaka tamno-smeđe boje.

Prsne oznake koje se nose na maskirnim odorama umjesto oznaka na naramenicama.

Osim platnenih inačica koje se našivaju iznad lijevog džepa na grudima, postoje inačice s metalnim oznakama (tropletima i grančicom) na crnoj podlozi koje se pričvršćuju za puce lijevoga džepa na prsima.

Za vojne kapelane pridijeljene hrvatskim snagama u Afganistanu izrađena je posebna platnena inačica oznake položaja. Ona je pravokutnog oblika, s tamno-smeđim obrubom i natpisom VOJNI KAPELAN na svijetlo-smeđem platnu.


Prsna oznaka za vojnog kapelana na pustinjskoj maskirnoj odori

Ne postoji stroga korespondencija u nazivima činova između vojnih svećenika i časnika Oružanih snaga, no prema članku 14 Pravilnika o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj vojni ordinarij je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina general bojnika, generalni vikar izjednačen je s činom brigadira, biskupski vikar te kancelar i ekonom izjednačeni su s činom pukovnika, a tajnik Vojnog ordinarijata s činom bojnika, baš kao i vojni kapelani. Ostale osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u osobnim su primanjima izjednačene s plaćom vojnih službenika i vojnih namještenika sukladno njihovim kvalifikacijama i odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

2. Oznake pripadnosti i ostale oznake na odori

Odlukom od 3. prosinca 1999. godine za članove Uprave Vojnog ordinarijata (uključujući i biskupa i generalnog vikara) propisano je nošenje zlatnoga križa ukrašenoga tropletom na obje strane okovratnika, a za vojne kapelane nošenje srebrnoga križa istoga oblika. Križ se treba nositi na crnoj pravokutnoj podlozi, obrubljenoj zlatnom, odnosno srebrnom bojom, međutim se u praksi često nose križevi bez podloge. Veličina križa za surku je 2,3 x 3,4 cm, a za košulju 1,8 x 2,7 cm. Križ je dizajnirao Božo Kokan prema križu s Višeslavove krstionice.

Križići za okovratnike službene odore - zlatni za surku članova Uprave (uključujući biskupa i generalnog vikara), srebrni za surku vojnih kapelana, mali srebrni za ljetnu košulju vojnih kapelana.

Temeljni amblem na odori je okrugla platnena oznaka s natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAGREB i godinom 879. Na amblemu se nalazi krunica kao jedan od iskaza vjere vojnika u ratu te maslinove grančice kao simbol mira; godina 879. istaknuta je jer je tada hrvatski knez Branimir obećao vjernost papi. I ova oznaka postoji u tri inačice: u boji na svijetlo-smeđoj podlozi, s crnim simbolima i tekstom na tamno-zelenoj podlozi za običnu maskirnu odoru i s tamno-smeđim simbolima i tekstom na svijetlo-smeđoj podlozi za pustinjsku odoru. Ovaj amblem nosi se na lijevom rukavu odore.

Amblemi za lijevi rukav odore - za službenu, običnu maskirnu i pustinjsku maskirnu odoru.

Za biskupa Jezerinca izrađen je posebni amblem koji također postoji u tri inačice kao i gore opisana temeljna oznaka. Na amblemu se nalazi biskupov grb te natpis Mons. JURAJ JEZERINAC - VOJNI ORDINARIJ U REPUBLICI HRVATSKOJ. Na lenti ispod grba nalazi se još natpis BOG JE MIR NAŠ. Grb se sastoji od četiri polja: na prvom polju nalazi se kalež, što simbolizira Euharistiju; na drugom polju je golubica koja simbolizira Duh Sveti; simbolički prikaz Blažene Djevice Marije nalazi se na trećem polju, a na posljednjem polju je šahovnica s listom topole, što simbolizira vezu biskupa Jezerinca s iseljenom Hrvatskom, budući da je u Kanadi proboravio jedanaest godina u katoličkoj misiji. Biskupov grb dizajnirao je poznati čakovečki umjetnik Mihael Štebih.


Amblemi biskupa Jurja Jezerinca

Plakete i medalje Vojnoga ordinarijata

Kako bi se iskazala zahvalnost ili priznanje osobama koje su naročito doprinijele razvoju vojnoga duhovništva izrađene su još u početku postojanja Vojnoga ordinarijata zlatna, srebrna i brončana plaketa. Plakete su okrugloga oblika, promjera 7,5 cm, sa simbolima i natpisom jednakima onima na temeljnoj platnenoj oznaci za rukav.


Zlatna, srebrna i brončana plaketa Vojnog ordinarijata

Zlatna plaketa dodjeljuje se u bijeloj kutiji s tamno-crvenim uloškom, srebrna plaketa u plavoj kutiji s crnim uloškom, a brončana plaketa u zelenoj kutiji s tamno-zelenim uloškom. Prvu zlatnu plaketu za naročitu brigu kod osnivanja i ustroja Vojnog ordinarijata primio je predsjednik dr. Franjo Tuđman 1. listopada 1998. godine. Prigodom proslave 10-godišnjice Vojnoga ordinarijata, dana 5. kolovoza, odnosno 7. listopada 2007. godine dodijeljeno je još 7 srebrnih i 35 brončanih plaketa.


Plakete Vojnog ordinarijata u kutijama

Za istu su prigodu izrađene medalje, također zlatne, srebrne i brončane, s time da su se pojedinačno dodjeljivale samo srebrna i brončana medalja, a zlatna se dobivala jedino u kompletu svih triju medalja. Medalje su okrugloga oblika, promjera 4 cm, zatvorene u plastične spremnike. Na aversu se nalaze jednaki simboli i natpisi kao i na plaketama, a na reversu se nalazi simbolički prikaz Majke Božje i godina 1997-2007.

Avers i revers zlatne, srebrne i brončane medalje Vojnog ordinarijata.

Komplet medalja dodjeljivao se u kutiji tamno-plave boje s uloškom crvene boje, a srebrna medalja je bila na ulošku crne boje.


Komplet medalja Vojnog ordinarijata

Srebrna medalja u posebnoj kutiji

Povodom proslave 10-godišnjice Vojnoga ordinarijata dodijeljeno je 43 kompleta medalja, 73 srebrne medalje i 153 brončane medalje s diplomom. Osim toga dodijeljeno je 166 pohvalnica i 108 zahvalnica.


Neispisana povelja koja se dodjeljuje uz medalje ili samostalno

U pripremi su još posebne oznake za kapelane pri Ministarstvu unutarnjih poslova, no one u trenutku pisanja ovoga rada (2011.) još nisu bile usvojene.

("Obol" - glasilo Hrvatskog numizmatičkog društva, br. 62)

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi