“Dokumenti”

Znakovlje i priznanja Vojnog ordinarijata u Republici HrvatskojUvod

Vojno dušebrižništvo već je stoljećima važna sastavnica mnogih vojski pa tako od 1997. i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Skrb za duhovnu stranu vojničkoga života garancija je demokratskog društva i predstavlja temelj etičkoga pristupa životu i radu u oružanim snagama te doprinosi općoj dobrobiti časnika i dočasnika i drugih djelatnika Oružanih snaga, Policije, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Na području Hrvatske vojni svećenici postojali su još od vremena Austro-Ugarske Monarhije, a ta je tradicija nastavljena sve do 1945. godine. Ovisno o vremenskom razdoblju vojni su duhovnici ponekad nosili i posebne odore, a naročito oblikovano znakovlje uvijek se moglo uočiti na svim vrstama odora.

Desetog veljače 1998. godine izdani su prvi dekreti o osnutku vojno-redarstvenih kapelanija te imenovani prvi vojni kapelani. Kapelanije su započele s radom 1. ožujka te godine. Dogovoreno je da će se utemeljiti 24 kapelanije za Oružane snage te 2 za MUP. Svaka kapelanija ima vojnog kapelana te pomoćnika vojnog kapelana koji treba biti diplomirani teolog.

Znakovlje na odori Oružanih snaga RH

Pripadnici Vojnoga ordinarijata nose potpune odore Oružanih snaga Republike Hrvatske s posebnim oznakama položaja i oznakama pripadnosti.

1. Oznake položaja

Za razliku od ostalih pripadnika Oružanih snaga, vojni svećenici ne nose oznake činova, već oznake položaja ili dužnosti. Te su oznake službeno uvedene odlukom od 20. ožujka 1998. godine koja je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama sedam dana kasnije.

Prema toj odluci uvedene su metalne oznake ovalnoga oblika koje se pričvršćuju na kožnu podlogu te prikapčaju za puce lijevoga džepa na grudima odore. Reprodukcije oznaka objavljene su u Narodnim novinama od 8. travnja iste godine. Uvedene su tri oznake:

1. Oznaka za biskupa - križ ukrašen tropletom iznad dviju maslinovih grančica, sve u zlatu, sa zlatnim natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - BISKUP na obodu crne boje;

2. Oznaka za djelatnike Uprave Vojnog ordinarijata - ista kao gore, s natpisom UPRAVA (umjesto BISKUP);

3. Oznaka za vojne kapelane - ista kao gore, s time što su zlatni dijelovi ovdje izvedeni u srebru, te s natpisom VOJNI KAPELAN (umjesto BISKUP).


Prsne oznake položaja propisane 20. ožujka 1998. godine.

Novom odlukom, potpisanom 3. prosinca 1999. godine, koja je stupila na snagu 25. siječnja 2000., uvedena je još jedna metalna oznaka istoga tipa - oznaka generalnog vikara. Izgledom je bila jednaka oznaci za biskupa, s time što je natpis glasio GENERALNI VIKAR.Prsna oznaka položaja propisana 25. siječnja 2000. godine.

Ujedno su istom Odlukom uvedene i oznake djelatnika Vojnog ordinarijata za naramenice; ova Odluka ih naziva "činovima":

1. Čin biskupa i generalnog vikara - zlatna maslinova grančica iznad trostrukog generalskog tropleta;

2. Čin Uprave vojnog ordinarija u RH - zlatna maslinova grančica iznad dvostrukog tropleta viših časnika OS;

3. Čin vojnog kapelana - isto kao gore, ali u srebru.


Oznake za naramenice prema propisu koji je stupio na snagu 25. siječnja 2000. godine.


Oznaka vojnoga kapelana - inačica na punoj naramenici.

Prema prvotnoj zamisli bile su predviđene samo dvije oznake za naramenice:

1. za biskupa i člana Uprave - zlatni troplet kao za niže časnike OS i zlatna maslinova grančica;

2. za vojnog kapelana - srebrni troplet kao za niže časnike OS i srebrna maslinova grančica.

Maslinove grančice koje su konačno uvedene zapravo se sastoje od dvije boje - zlatna grančica ima zlatno lišće, ali srebrne plodove, a srebrna grančica ima srebrno lišće i zlatne plodove. Maslinove grančice prvotno zamišljenih i izrađenih oznaka (1998.-1999.) bile su jednobojne.


Proba zlatnih maslinovih grančica za oznake na naramenicama


Proba srebrnih maslinovih grančica za oznake na naramenicama

Prema prvotnim propisima metalne ovalne oznake trebale su se nositi na lijevom džepu službene i maskirne odore, a inačice od platna trebale su se nositi samo na gornjem dijelu desnoga rukava maskirne odore. Konačno je, ipak, odlučeno da se metalne oznake ne nose na maskirnoj odori, a platnene oznake često se nose i na službenoj odori.

Platnene inačice ovalnih oznaka su nešto veće (8 x 9 cm), a umjesto zlatne podloge unutarnjeg ovala stavljena je crna podloga. Za pomoćnike vojnog kapelana postoji jedino inačica u platnu - ona je, osim natpisa, jednaka onoj vojnoga kapelana. Kasnije su za maskirnu odoru uvedene inačice na maslinasto-zelenoj i svijetlo-smeđoj podlozi, na kojima su sastavnice oznaka i natpisi izrađeni u crnoj, odnosno tamno-smeđoj boji (za pustinjsku odoru). Sve gore navedene oznake dizajnirao je poznati zagrebački umjetnik Božo Kokan.

Oznake položaja od platna (za desni rukav odore) za službenu odoru, običnu maskirnu odoru i pustinjsku maskirnu odoru.

Umjesto oznaka na naramenicama, na maskirnim odorama se odgovarajuće oznake nose na lijevoj strani grudi. Na običnoj maskirnoj odori nose se oznake od maslinasto-zelenog platna, s crnim tropletima, maslinovom grančicom i obrubom, a na pustinjskoj maskirnoj odori podloga je svijetlo-smeđa, a sastavnice oznaka tamno-smeđe boje.

Prsne oznake koje se nose na maskirnim odorama umjesto oznaka na naramenicama.

Osim platnenih inačica koje se našivaju iznad lijevog džepa na grudima, postoje inačice s metalnim oznakama (tropletima i grančicom) na crnoj podlozi koje se pričvršćuju za puce lijevoga džepa na prsima.

Za vojne kapelane pridijeljene hrvatskim snagama u Afganistanu izrađena je posebna platnena inačica oznake položaja. Ona je pravokutnog oblika, s tamno-smeđim obrubom i natpisom VOJNI KAPELAN na svijetlo-smeđem platnu.


Prsna oznaka za vojnog kapelana na pustinjskoj maskirnoj odori

Ne postoji stroga korespondencija u nazivima činova između vojnih svećenika i časnika Oružanih snaga, no prema članku 14 Pravilnika o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj vojni ordinarij je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina general bojnika, generalni vikar izjednačen je s činom brigadira, biskupski vikar te kancelar i ekonom izjednačeni su s činom pukovnika, a tajnik Vojnog ordinarijata s činom bojnika, baš kao i vojni kapelani. Ostale osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u osobnim su primanjima izjednačene s plaćom vojnih službenika i vojnih namještenika sukladno njihovim kvalifikacijama i odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

2. Oznake pripadnosti i ostale oznake na odori

Odlukom od 3. prosinca 1999. godine za članove Uprave Vojnog ordinarijata (uključujući i biskupa i generalnog vikara) propisano je nošenje zlatnoga križa ukrašenoga tropletom na obje strane okovratnika, a za vojne kapelane nošenje srebrnoga križa istoga oblika. Križ se treba nositi na crnoj pravokutnoj podlozi, obrubljenoj zlatnom, odnosno srebrnom bojom, međutim se u praksi često nose križevi bez podloge. Veličina križa za surku je 2,3 x 3,4 cm, a za košulju 1,8 x 2,7 cm. Križ je dizajnirao Božo Kokan prema križu s Višeslavove krstionice.

Križići za okovratnike službene odore - zlatni za surku članova Uprave (uključujući biskupa i generalnog vikara), srebrni za surku vojnih kapelana, mali srebrni za ljetnu košulju vojnih kapelana.

Temeljni amblem na odori je okrugla platnena oznaka s natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAGREB i godinom 879. Na amblemu se nalazi krunica kao jedan od iskaza vjere vojnika u ratu te maslinove grančice kao simbol mira; godina 879. istaknuta je jer je tada hrvatski knez Branimir obećao vjernost papi. I ova oznaka postoji u tri inačice: u boji na svijetlo-smeđoj podlozi, s crnim simbolima i tekstom na tamno-zelenoj podlozi za običnu maskirnu odoru i s tamno-smeđim simbolima i tekstom na svijetlo-smeđoj podlozi za pustinjsku odoru. Ovaj amblem nosi se na lijevom rukavu odore.

Amblemi za lijevi rukav odore - za službenu, običnu maskirnu i pustinjsku maskirnu odoru.

Za biskupa Jezerinca izrađen je posebni amblem koji također postoji u tri inačice kao i gore opisana temeljna oznaka. Na amblemu se nalazi biskupov grb te natpis Mons. JURAJ JEZERINAC - VOJNI ORDINARIJ U REPUBLICI HRVATSKOJ. Na lenti ispod grba nalazi se još natpis BOG JE MIR NAŠ. Grb se sastoji od četiri polja: na prvom polju nalazi se kalež, što simbolizira Euharistiju; na drugom polju je golubica koja simbolizira Duh Sveti; simbolički prikaz Blažene Djevice Marije nalazi se na trećem polju, a na posljednjem polju je šahovnica s listom topole, što simbolizira vezu biskupa Jezerinca s iseljenom Hrvatskom, budući da je u Kanadi proboravio jedanaest godina u katoličkoj misiji. Biskupov grb dizajnirao je poznati čakovečki umjetnik Mihael Štebih.


Amblemi biskupa Jurja Jezerinca

Plakete i medalje Vojnoga ordinarijata

Kako bi se iskazala zahvalnost ili priznanje osobama koje su naročito doprinijele razvoju vojnoga duhovništva izrađene su još u početku postojanja Vojnoga ordinarijata zlatna, srebrna i brončana plaketa. Plakete su okrugloga oblika, promjera 7,5 cm, sa simbolima i natpisom jednakima onima na temeljnoj platnenoj oznaci za rukav.


Zlatna, srebrna i brončana plaketa Vojnog ordinarijata

Zlatna plaketa dodjeljuje se u bijeloj kutiji s tamno-crvenim uloškom, srebrna plaketa u plavoj kutiji s crnim uloškom, a brončana plaketa u zelenoj kutiji s tamno-zelenim uloškom. Prvu zlatnu plaketu za naročitu brigu kod osnivanja i ustroja Vojnog ordinarijata primio je predsjednik dr. Franjo Tuđman 1. listopada 1998. godine. Prigodom proslave 10-godišnjice Vojnoga ordinarijata, dana 5. kolovoza, odnosno 7. listopada 2007. godine dodijeljeno je još 7 srebrnih i 35 brončanih plaketa.


Plakete Vojnog ordinarijata u kutijama

Za istu su prigodu izrađene medalje, također zlatne, srebrne i brončane, s time da su se pojedinačno dodjeljivale samo srebrna i brončana medalja, a zlatna se dobivala jedino u kompletu svih triju medalja. Medalje su okrugloga oblika, promjera 4 cm, zatvorene u plastične spremnike. Na aversu se nalaze jednaki simboli i natpisi kao i na plaketama, a na reversu se nalazi simbolički prikaz Majke Božje i godina 1997-2007.

Avers i revers zlatne, srebrne i brončane medalje Vojnog ordinarijata.

Komplet medalja dodjeljivao se u kutiji tamno-plave boje s uloškom crvene boje, a srebrna medalja je bila na ulošku crne boje.


Komplet medalja Vojnog ordinarijata

Srebrna medalja u posebnoj kutiji

Povodom proslave 10-godišnjice Vojnoga ordinarijata dodijeljeno je 43 kompleta medalja, 73 srebrne medalje i 153 brončane medalje s diplomom. Osim toga dodijeljeno je 166 pohvalnica i 108 zahvalnica.


Neispisana povelja koja se dodjeljuje uz medalje ili samostalno

U pripremi su još posebne oznake za kapelane pri Ministarstvu unutarnjih poslova, no one u trenutku pisanja ovoga rada (2011.) još nisu bile usvojene.

("Obol" - glasilo Hrvatskog numizmatičkog društva, br. 62)

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...