“Dokumenti”

Znakovlje i priznanja Vojnog ordinarijata u Republici HrvatskojUvod

Vojno dušebrižništvo već je stoljećima važna sastavnica mnogih vojski pa tako od 1997. i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Skrb za duhovnu stranu vojničkoga života garancija je demokratskog društva i predstavlja temelj etičkoga pristupa životu i radu u oružanim snagama te doprinosi općoj dobrobiti časnika i dočasnika i drugih djelatnika Oružanih snaga, Policije, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Na području Hrvatske vojni svećenici postojali su još od vremena Austro-Ugarske Monarhije, a ta je tradicija nastavljena sve do 1945. godine. Ovisno o vremenskom razdoblju vojni su duhovnici ponekad nosili i posebne odore, a naročito oblikovano znakovlje uvijek se moglo uočiti na svim vrstama odora.

Desetog veljače 1998. godine izdani su prvi dekreti o osnutku vojno-redarstvenih kapelanija te imenovani prvi vojni kapelani. Kapelanije su započele s radom 1. ožujka te godine. Dogovoreno je da će se utemeljiti 24 kapelanije za Oružane snage te 2 za MUP. Svaka kapelanija ima vojnog kapelana te pomoćnika vojnog kapelana koji treba biti diplomirani teolog.

Znakovlje na odori Oružanih snaga RH

Pripadnici Vojnoga ordinarijata nose potpune odore Oružanih snaga Republike Hrvatske s posebnim oznakama položaja i oznakama pripadnosti.

1. Oznake položaja

Za razliku od ostalih pripadnika Oružanih snaga, vojni svećenici ne nose oznake činova, već oznake položaja ili dužnosti. Te su oznake službeno uvedene odlukom od 20. ožujka 1998. godine koja je stupila na snagu danom objave u Narodnim novinama sedam dana kasnije.

Prema toj odluci uvedene su metalne oznake ovalnoga oblika koje se pričvršćuju na kožnu podlogu te prikapčaju za puce lijevoga džepa na grudima odore. Reprodukcije oznaka objavljene su u Narodnim novinama od 8. travnja iste godine. Uvedene su tri oznake:

1. Oznaka za biskupa - križ ukrašen tropletom iznad dviju maslinovih grančica, sve u zlatu, sa zlatnim natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - BISKUP na obodu crne boje;

2. Oznaka za djelatnike Uprave Vojnog ordinarijata - ista kao gore, s natpisom UPRAVA (umjesto BISKUP);

3. Oznaka za vojne kapelane - ista kao gore, s time što su zlatni dijelovi ovdje izvedeni u srebru, te s natpisom VOJNI KAPELAN (umjesto BISKUP).


Prsne oznake položaja propisane 20. ožujka 1998. godine.

Novom odlukom, potpisanom 3. prosinca 1999. godine, koja je stupila na snagu 25. siječnja 2000., uvedena je još jedna metalna oznaka istoga tipa - oznaka generalnog vikara. Izgledom je bila jednaka oznaci za biskupa, s time što je natpis glasio GENERALNI VIKAR.Prsna oznaka položaja propisana 25. siječnja 2000. godine.

Ujedno su istom Odlukom uvedene i oznake djelatnika Vojnog ordinarijata za naramenice; ova Odluka ih naziva "činovima":

1. Čin biskupa i generalnog vikara - zlatna maslinova grančica iznad trostrukog generalskog tropleta;

2. Čin Uprave vojnog ordinarija u RH - zlatna maslinova grančica iznad dvostrukog tropleta viših časnika OS;

3. Čin vojnog kapelana - isto kao gore, ali u srebru.


Oznake za naramenice prema propisu koji je stupio na snagu 25. siječnja 2000. godine.


Oznaka vojnoga kapelana - inačica na punoj naramenici.

Prema prvotnoj zamisli bile su predviđene samo dvije oznake za naramenice:

1. za biskupa i člana Uprave - zlatni troplet kao za niže časnike OS i zlatna maslinova grančica;

2. za vojnog kapelana - srebrni troplet kao za niže časnike OS i srebrna maslinova grančica.

Maslinove grančice koje su konačno uvedene zapravo se sastoje od dvije boje - zlatna grančica ima zlatno lišće, ali srebrne plodove, a srebrna grančica ima srebrno lišće i zlatne plodove. Maslinove grančice prvotno zamišljenih i izrađenih oznaka (1998.-1999.) bile su jednobojne.


Proba zlatnih maslinovih grančica za oznake na naramenicama


Proba srebrnih maslinovih grančica za oznake na naramenicama

Prema prvotnim propisima metalne ovalne oznake trebale su se nositi na lijevom džepu službene i maskirne odore, a inačice od platna trebale su se nositi samo na gornjem dijelu desnoga rukava maskirne odore. Konačno je, ipak, odlučeno da se metalne oznake ne nose na maskirnoj odori, a platnene oznake često se nose i na službenoj odori.

Platnene inačice ovalnih oznaka su nešto veće (8 x 9 cm), a umjesto zlatne podloge unutarnjeg ovala stavljena je crna podloga. Za pomoćnike vojnog kapelana postoji jedino inačica u platnu - ona je, osim natpisa, jednaka onoj vojnoga kapelana. Kasnije su za maskirnu odoru uvedene inačice na maslinasto-zelenoj i svijetlo-smeđoj podlozi, na kojima su sastavnice oznaka i natpisi izrađeni u crnoj, odnosno tamno-smeđoj boji (za pustinjsku odoru). Sve gore navedene oznake dizajnirao je poznati zagrebački umjetnik Božo Kokan.

Oznake položaja od platna (za desni rukav odore) za službenu odoru, običnu maskirnu odoru i pustinjsku maskirnu odoru.

Umjesto oznaka na naramenicama, na maskirnim odorama se odgovarajuće oznake nose na lijevoj strani grudi. Na običnoj maskirnoj odori nose se oznake od maslinasto-zelenog platna, s crnim tropletima, maslinovom grančicom i obrubom, a na pustinjskoj maskirnoj odori podloga je svijetlo-smeđa, a sastavnice oznaka tamno-smeđe boje.

Prsne oznake koje se nose na maskirnim odorama umjesto oznaka na naramenicama.

Osim platnenih inačica koje se našivaju iznad lijevog džepa na grudima, postoje inačice s metalnim oznakama (tropletima i grančicom) na crnoj podlozi koje se pričvršćuju za puce lijevoga džepa na prsima.

Za vojne kapelane pridijeljene hrvatskim snagama u Afganistanu izrađena je posebna platnena inačica oznake položaja. Ona je pravokutnog oblika, s tamno-smeđim obrubom i natpisom VOJNI KAPELAN na svijetlo-smeđem platnu.


Prsna oznaka za vojnog kapelana na pustinjskoj maskirnoj odori

Ne postoji stroga korespondencija u nazivima činova između vojnih svećenika i časnika Oružanih snaga, no prema članku 14 Pravilnika o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj vojni ordinarij je u osobnim primanjima izjednačen s plaćom djelatne vojne osobe osobnog čina general bojnika, generalni vikar izjednačen je s činom brigadira, biskupski vikar te kancelar i ekonom izjednačeni su s činom pukovnika, a tajnik Vojnog ordinarijata s činom bojnika, baš kao i vojni kapelani. Ostale osobe na službi u Vojnom ordinarijatu u osobnim su primanjima izjednačene s plaćom vojnih službenika i vojnih namještenika sukladno njihovim kvalifikacijama i odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

2. Oznake pripadnosti i ostale oznake na odori

Odlukom od 3. prosinca 1999. godine za članove Uprave Vojnog ordinarijata (uključujući i biskupa i generalnog vikara) propisano je nošenje zlatnoga križa ukrašenoga tropletom na obje strane okovratnika, a za vojne kapelane nošenje srebrnoga križa istoga oblika. Križ se treba nositi na crnoj pravokutnoj podlozi, obrubljenoj zlatnom, odnosno srebrnom bojom, međutim se u praksi često nose križevi bez podloge. Veličina križa za surku je 2,3 x 3,4 cm, a za košulju 1,8 x 2,7 cm. Križ je dizajnirao Božo Kokan prema križu s Višeslavove krstionice.

Križići za okovratnike službene odore - zlatni za surku članova Uprave (uključujući biskupa i generalnog vikara), srebrni za surku vojnih kapelana, mali srebrni za ljetnu košulju vojnih kapelana.

Temeljni amblem na odori je okrugla platnena oznaka s natpisom VOJNI ORDINARIJAT U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAGREB i godinom 879. Na amblemu se nalazi krunica kao jedan od iskaza vjere vojnika u ratu te maslinove grančice kao simbol mira; godina 879. istaknuta je jer je tada hrvatski knez Branimir obećao vjernost papi. I ova oznaka postoji u tri inačice: u boji na svijetlo-smeđoj podlozi, s crnim simbolima i tekstom na tamno-zelenoj podlozi za običnu maskirnu odoru i s tamno-smeđim simbolima i tekstom na svijetlo-smeđoj podlozi za pustinjsku odoru. Ovaj amblem nosi se na lijevom rukavu odore.

Amblemi za lijevi rukav odore - za službenu, običnu maskirnu i pustinjsku maskirnu odoru.

Za biskupa Jezerinca izrađen je posebni amblem koji također postoji u tri inačice kao i gore opisana temeljna oznaka. Na amblemu se nalazi biskupov grb te natpis Mons. JURAJ JEZERINAC - VOJNI ORDINARIJ U REPUBLICI HRVATSKOJ. Na lenti ispod grba nalazi se još natpis BOG JE MIR NAŠ. Grb se sastoji od četiri polja: na prvom polju nalazi se kalež, što simbolizira Euharistiju; na drugom polju je golubica koja simbolizira Duh Sveti; simbolički prikaz Blažene Djevice Marije nalazi se na trećem polju, a na posljednjem polju je šahovnica s listom topole, što simbolizira vezu biskupa Jezerinca s iseljenom Hrvatskom, budući da je u Kanadi proboravio jedanaest godina u katoličkoj misiji. Biskupov grb dizajnirao je poznati čakovečki umjetnik Mihael Štebih.


Amblemi biskupa Jurja Jezerinca

Plakete i medalje Vojnoga ordinarijata

Kako bi se iskazala zahvalnost ili priznanje osobama koje su naročito doprinijele razvoju vojnoga duhovništva izrađene su još u početku postojanja Vojnoga ordinarijata zlatna, srebrna i brončana plaketa. Plakete su okrugloga oblika, promjera 7,5 cm, sa simbolima i natpisom jednakima onima na temeljnoj platnenoj oznaci za rukav.


Zlatna, srebrna i brončana plaketa Vojnog ordinarijata

Zlatna plaketa dodjeljuje se u bijeloj kutiji s tamno-crvenim uloškom, srebrna plaketa u plavoj kutiji s crnim uloškom, a brončana plaketa u zelenoj kutiji s tamno-zelenim uloškom. Prvu zlatnu plaketu za naročitu brigu kod osnivanja i ustroja Vojnog ordinarijata primio je predsjednik dr. Franjo Tuđman 1. listopada 1998. godine. Prigodom proslave 10-godišnjice Vojnoga ordinarijata, dana 5. kolovoza, odnosno 7. listopada 2007. godine dodijeljeno je još 7 srebrnih i 35 brončanih plaketa.


Plakete Vojnog ordinarijata u kutijama

Za istu su prigodu izrađene medalje, također zlatne, srebrne i brončane, s time da su se pojedinačno dodjeljivale samo srebrna i brončana medalja, a zlatna se dobivala jedino u kompletu svih triju medalja. Medalje su okrugloga oblika, promjera 4 cm, zatvorene u plastične spremnike. Na aversu se nalaze jednaki simboli i natpisi kao i na plaketama, a na reversu se nalazi simbolički prikaz Majke Božje i godina 1997-2007.

Avers i revers zlatne, srebrne i brončane medalje Vojnog ordinarijata.

Komplet medalja dodjeljivao se u kutiji tamno-plave boje s uloškom crvene boje, a srebrna medalja je bila na ulošku crne boje.


Komplet medalja Vojnog ordinarijata

Srebrna medalja u posebnoj kutiji

Povodom proslave 10-godišnjice Vojnoga ordinarijata dodijeljeno je 43 kompleta medalja, 73 srebrne medalje i 153 brončane medalje s diplomom. Osim toga dodijeljeno je 166 pohvalnica i 108 zahvalnica.


Neispisana povelja koja se dodjeljuje uz medalje ili samostalno

U pripremi su još posebne oznake za kapelane pri Ministarstvu unutarnjih poslova, no one u trenutku pisanja ovoga rada (2011.) još nisu bile usvojene.

("Obol" - glasilo Hrvatskog numizmatičkog društva, br. 62)

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi