Povijest

Iz "Obavijesti" Vojnog ordinarijata, broj 15, listopad 2003., posebno izdanje (događaj 5. kolovoza):

Poruka oca biskupa za Dan Zaštitnice Vojne biskupije 5. kolovoza

Draga braćo i sestre, poštovani pripadnici Vojne biskupije u Hrvatskoj!

Uz ovogodišnju svetkovinu naše nebeske zaštitnice Blažene Djevice Marije - Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, obraćam vam se prigodnom porukom kao i svake godine. No ovaj put činim to s posebnom radošću zbog djela koje se događa među nama, a to je dovršetak izgradnje zgrade Vojnoga ordinarijata. Radostan sam što će i ovaj dan biti ubilježen među povijesne datume Vojne biskupije, bez kojih se neće moći ni razumjeti rad Vojnoga ordinarijata u RH ni cjelovito vrednovati njegova djelatnost.

Htio bih Vas najprije podsjetiti na neke važne trenutke našega nastajanja i rasta. U vrijeme agresije na Hrvatsku 1991. godine HBK ustanovljuje Ravnateljstvo za duhovnu skrb za naše branitelje. Već 24. rujna 1991. predsjednik Republike Hrvatske upućuje predsjedniku Biskupske konferencije zamolbu da bi se pobrinuo za duhovnu skrb branitelja koji su u tim danima kao dragovoljci s krunicom u ruci odlazili na prvu crtu braniti Domovinu. Iste godine 7. listopada predsjednik naše Biskupske konferencije odgovara da su “hrvatski biskupi zaključili da se imenuje Ravnateljem dušobrižništva vojnika u Republici Hrvatskoj pomoćni biskup zagrebački mons. Juraj Jezerinac”. Za sada imamo saznanja da je u vrijeme Domovinskog rata 1991.-1995. bilo uključeno oko 160 svećenika u pastoral vojnika.

Istodobno vođeni su pregovori između Svete Stolice i Vlade RH o potpisivanju Ugovora o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i Redarstvenih službi Republike Hrvatske. Taj Ugovor potpisan je 1996. godine. Sveta Stolica je poslije razmjene ratifikacijskih instrumenata 9. travnja 1997. godine u Vatikanu dekretom Qui Successimus Zbora za biskupe od 25. travnja 1997. godine osnovala Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Dopisom Apostolske nuncijature u Hrvatskoj od 20. ožujka 1998. obaviješten je mons. Juraj Jezerinac da od 7. ožujka iste godine ne nosi više naslov naslovnog biskupa Strumice nego “Vescovo Ordinario Militare per la Croazia” a dekretom Omnium Ecclesiarum sollicitudine Zbora za biskupe, od 22. rujna 1998. godine, odobren je Statut Vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Istodobno Vojni je ordinarijat prikazao Zboru za biskupe Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnoga ordinarijata u Republici Hrvatskoj koji je potpisan u Zagrebu 3. prosinca 1998. godine od predsjednika HBK te ministara MORH-a i MUP-a.

Jedna od bitnih točaka ispunjenja Ugovora je i izgradnja zgrade Vojnoga ordinarijata. Zgrada je zamišljena kao mjesto življenja i rada svih onih koji po dokumentima spadaju u upravu Vojnoga ordinarijata, ali još više kao mjesto susretanja svih vjernika koji spadaju pod duhovnu skrb vojnog biskupa. To je dakle “očinska kuća” u koju će naši vjernici, vojnici i policajci te djelatnici obaju ministarstava, dolaziti kao u svoju kuću, da bi u njoj bili ne samo primatelji duhovnih vrednota nego i činitelji dobra za Hrvatsku vojsku i policiju. Naime, to će biti mjesto izmjene iskustava, kao i mjesto dijaloga, gdje će se u slobodi za dobro Vojne biskupije - kao personalne Crkve za vojno-redarstvene snage - nadopunjavati svi Kristovi vjernici, i oni koji pripadaju službeničkom i općem svećeništvu. Očekujemo i želimo da to postane mjesto susretanja, mjesto duhovnog obogaćivanja, mjesto skrbi za čovjeka, svakog konkretnog čovjeka u prvom redu u vojno-redarstvenim snagama RH, koji je potrebit naše pomoći.

Da bi se sve to moglo dogoditi potrebno nam je da se svi zajedno sve više doživljavamo kao Crkva, kao zajednica onih koji su povjerovali Isusu Kristu te nastoje u toj vjeri potpomagati i izgrađivati jedni druge.

A da to mognemo što bolje ostvariti dolazi nam u pomoć Ona - naša nebeska Zaštitnica - kao uzor. Blažena Djevica Marija Gospa Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta - koju nam je pod tim naslovom Sveta Stolica dala da je slavimo svake godine 5. kolovoza kao svoju Zaštitnicu - bila je i ostala službenica Gospodnja. Ona čitav svoj život usmjeruje prema suradnji s Gospodinom: Ona izrašava svoju spremnost, premda ne bez postavljnja pitanja Bogu, u trenutku prihvaćanja Isusa u svoje krilo (Lk 1,34-38); Ona surađuje s Bogom u vrijeme Isusova djetinjstva, pohranjujući sve događaje u svom srcu (Lk 2,19); Ona je suotkupiteljica pod križem, jer trpi zajedno sa Sinom i pridodaje njegovim patnjama ono što im nedostaje za Crkvu (usp. Kol 1,24).

Upravo zato Marija nam postaje uzor kako ostvariti svoje poslanje u vojno-redarstvenim snagama RH; kako se posvećivati baš po svom zvanju ne tražeći drugu ili “novu duhovnost”, nego slijedeći upravo duhovnost i iskustvo hrvatskog vojnika i redarstvenika.

Vjerujem, stoga, da će i radostan događaj otvaranja novoga doma Vojnoga ordinarijata biti jedan novi iskorak prema dobru svakog pojedinog od nas, svakog onog koji bude ulazio u ovaj naš zajednički dom. Dok zahvaljujem svima onima koji su pod bilo kojim vidom i na bilo koji način pomogli da se ostvari ova zamisao i obveza iz Ugovora, svima čestitam blagdan naše Zaštitnice i ulazak u zgradu, gdje će nam biti moguć još uspješniji i plodniji rad te međusobno predanje, ujedno vas pozivam sve na ovo naše zajedničko slavlje.

Mons. Juraj Jezerinac
vojni ordinarij

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji (07. 12. 2017.)

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije  

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi