Propovijedi i poruke

26. Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu

Utorak, 09. 10. 2018.

Marija Bistrica, 7. listopada 2018., 10.00 sati

Blagdan Kraljice svete krunice

Jure BOGDAN, vojni ordinarij u RH

 
Dragi hodočasnici
hrvatski vojnici, policajci i branitelji,
draga braćo i sestre

 

1.Sveto pismo započinje slikovitim izvješćem o stvaranju vidljivog i nevidljivog svijeta u sedam dana. Koliko su trajali ti biblijski „Božji dani“ to prepustimo znanosti neka ona rješava. Kao kruna i vrhunac Božjeg djela, je stvaranje muškarca i žene na sliku i priliku Božju. Od Geneze do Knjige otkrivenja, božanska objava nam više puta govori o ženidbi i o njezinu "otajstvu", o njezinu ustanovljenju i o smislu koji joj je Bog dao, o njezinu podrijetlu i svrsi, o različitim ostvarenjima tijekom cijele povijesti spasenja, o njezinim nevoljama što proizlaze iz grijeha i o njezinoj obnovi "u Gospodinu" (1 Kor 7,39), u Novom Savezu Krista i Crkve[1].

Udanašnjem prvom čitanju iz  Knjige Postanka ocrtana je upravo ta ženidbena stvarnost u svojem izvornom obliku. Muškarac se, čuli smo, osjeća nepotpunim, osjeća se samim, osamljenim,  jer mu se »ne nađe pomoć kao što je on«, sve dok Bog ne stvori ženu, ženu koja je »sudionica iste zbiljnosti i dostojanstva kao i muškarac. Na tu se, dakle, ženidbenu zbilju poziva Krist Gospodin u današnjem Evanđelju kojeg smo upravo navijestili u svojem viđenju ženidbene ljubavi iz koje izrasta i koja oblikuje obitelj  - obitelj koja je »slika i prilika« Presvetoga Trojstva – »slika i prilika« onog Otajstva iz kojeg izvire svaka prava ljubav,  »slika i prilika« Trojstvenoga Boga  koji je zajedništvo osoba i koji stoga u svojem najdubljem otajstvu nije samoća, nego obitelj, jer u sebi sadržava očinstvo, sinovstvo  i ljubav  koja je bît obitelji«[2].

2.Ono što je Isus u današnjem Evanđelju poručio farizejima, a zatim i predao svojim učenicima u nauku o ženidbi i obitelji, riječi su Vječnoga života koje se tiču svakoga od nas. U njima »prepoznajemo tri osnovne postaje Božjega nauma.

U početku je prvotna obitelj: Bog Stvoritelj ustanovio je brak između Adama i Eve kao čvrst temelj obitelji. Ne samo da je stvorio ljudsko biće kao muško i žensko (usp. Post 1, 27) nego ih je blagoslovio da se plode i množe  (usp. Post 1, 28). ''Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu  i njih dvoje bit će jedno tijelo'' (Post 2, 24).

Potom je taj savez, ranjen grijehom, u povijesnom obliku ženidbe, u kojem se očitovao u Izraelovoj predaji, imao razne inačice: monogamiju i mnogoženstvo, stalnost i rastavu, uzajamnost i ženinu neravnopravnost i podčinjenost muškarcu. Mojsijev ustupak mogućeg otpusta (Pnz 24, 1 ss.), koji vrijedi još u Isusovo vrijeme, dâ se razumjeti u tom okviru.

Na posljetku, pomirenje palog svijeta dolaskom Spasitelja ne samo da ponovno uklapa u svoj poredak izvorni božanski naum, nego povijest Božjeg naroda vodi prema novom dovršenju. Krist Gospodin, dakle, »nije tek  vratio ženidbu i obitelj u izvorno stanje, nego je i uzdigao brak na razinu sakramentalnog znaka njegove ljubavi prema Crkvi (usp. Mt 19, 1-12; Mk 10, 1-12; Ef 5, 21-32)«[3]. On je »uzdigao na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru supružnika te k rađanju i odgajanju potomstva«[4]. To je dakle  onaj stalni i sigurni nauk o čovjeku - muškarcu i ženi, o braku i obitelji kojega je Crkva primila od Krista Gospodina i kojega je naviještala i naviješta ljudima svih vremena i iz svih naroda. Naviješta ga i nama danas.

3. Jedan od najuzvišenijih izričaja o braku i obitelji Crkva je  izložila na Drugom vatikanskom koncilu, u pastoralnoj konstituciji Gaudium et spes[5]. Ovako se ondje određuje brak i obitelj: ''Intimna zajednica bračnog života i bračne ljubavi, koju je Stvoritelj utemeljio i providio vlastitim zakonima, uspostavlja se ženidbenim savezom, odnosno neopozivom osobnom privolom. Tako po ljudskom činu, kojim se supruzi uzajamno predaju i primaju, nastaje – također pred društvom – po božanskoj uredbi čvrsta ustanova''[6]. ''Prava ljubav između muža i žene''[7] podrazumijeva uzajamno sebedarje te uključuje i uklapa u sebe i spolnu i osjećajnu dimenziju, u čemu se poklapa s Božjim naumom[8]. Otud jasno proistječe da su ženidba i bračna ljubav koja ju prožima ''po svojoj naravi usmjerene prema rađanju i odgajanju potomstva''[9]. Usto se ističe da su supruzi ukorijenjeni u Kristu: Gospodin Krist ''dolazi ususret kršćanskim supruzima po sakramentu ženidbe''[10] i s njima ostaje (sacramentum permanens). On preuzima, pročišćuje i dovodi do punine ljudsku ljubav te, prožimajući sav njihov život vjere, nade i milosti, supruzima daruje sa svojim Duhom sposobnost da tu ljubav žive. Na taj način supruzi kao da su posvećeni te, posredstvom neke vlastite milosti, izgrađuju Tijelo Kristovo i tvore kućnu Crkvu[11] pa Crkva upire pogled upravo u kršćansku obitelj da bi u potpunosti shvatila sebe kao otajstvo, jer ga obitelj očituje u pravom obliku«[12]. Papa Franjo će, na tom tragu,  istaknuti da je »Crkva obitelj obiteljî, neprestano obogaćivanje životom svih kućnih Crkava. Stoga ''sakramentom ženidbe svaka obitelj, u svakom pogledu postaje dobro za Crkvu«[13].

4. Draga braćo i sestre.Svjedoci smo velike krize braka i obitelji. Ono što je duboko bilo upisano u ljudsku narav, u prirodni zakon – čvrsto zajedništvo života muškarca i žene u braku i obitelji, a u Bibliji jasno potvrđeno „Što je Bog združio čovjek neka ne rastavlja“  doživljava duboku krizu. Još i više! U naše dane, u tzv. Zapadnome svijetu pa tako i u našoj Domovini, bît i očitovanje onoga što je ljudska osoba - čovjek kao muškarac i žena, i bît i očitovanje onoga što je brak i onoga što je obitelj,  ne samo da se duboko preispituje, nego se stavlja u sumnju, redefinira i ispunja novim posve drukčijim i nama posve stranim sadržajima. Stvara se i promiče neka nova antropologija! Snažno i programirano promiče se neki novi ''identitet'', muškarca i žene, braka i obitelji, stran ljudskoj naravi i Božanskoj objavi. Napose su na udaru kršćanska slika čovjeka – muškarca i žene, kršćanska slika braka i obitelji. Tim misaonim strujanjima i novim naucima neprihvatljiv je govor o ljudskoj osobi – čovjeku  stvorenu na »sliku i priliku« Božju, obdarenu duhovnom i besmrtnom dušom, jedinim stvorenjem na zemlji što ga je Bog htio radi njega samoga, i koje je od svog samog začeća upućen prema vječnom blaženstvu[14]. Ako li ćemo stvari nazvati pravim imenom, s kršćanske točke gledišta riječ je o teškim zabludama o čovjeku. Tom suvremenom neopoganstvu posve je stran i neprihvatljiv govor što ga po Kristovu mandatu i na temelju njegova nauka naučava i promiče Crkva o braku i obitelji kao intimnoj zajednici bračnog života i bračne ljubavi, koju je Stvoritelj utemeljio i providio vlastitim zakonima, a koja se uspostavlja ženidbenim savezom, odnosno neopozivom osobnom privolom. Njima je dalek i neprihvatljiv nauk da upravo po ljudskom činu, kojim se supruzi uzajamno predaju i primaju, nastaje – također i pred društvom – po božanskoj uredbi čvrsta ustanova koja se zove obitelj, da prava ljubav između muža i žene  podrazumijeva uzajamno sebedarje te da su ženidba i bračna ljubav koja ju prožima po svojoj naravi usmjerene prema rađanju i odgajanju potomstva. Još im je manje prihvatljiv nauk koji kaže da kršćanskim supruzima muškarcu i ženi ukorijenjenima u Kristu on sam dolazi ususret po sakramentu ženidbe, ostaje s njima, preuzima, pročišćuje i dovodi do punine njihovu ljubav te im sa svojim Duhom daruje sposobnost da tu ljubav žive i da oni  tako živeći, kao da su posvećeni, posredstvom njima vlastite milosti, i tvore kućnu Crkvu i izgrađuju Tijelo Kristovo - Crkvu kao obitelj obiteljî, Crkvu koja je dobro za obitelj, i obitelj koja je dobro za Crkvu i društvo.

5.Draga braćo i sestre. Čovjek, stvoren na sliku i priliku Božju, stvoren je iz ljubavi i za ljubav i  bez ljubavi on ne može živjeti ni opstati. „Stvarajući ljudsko biće kao muško i žensko, Bog daje osobno dostojanstvo jednom i drugom jednako. Na svakome je od njih muškarcu i ženi, da prihvate svoj spolni identitet“[15]. Crkva, braćo i sestre, sve to naviješta i ne može drugačije govoriti.  Ona nije vlasnica Božje objave pa da je može mijenjati nego službenica  i vršiteljica Božjeg nauma.

Za sve to shvatiti i prihvatiti, potrebna je vjera u Krista Gospodina. Potrebno je vjerničko predanje Bogu koje je puno djetinjega, bezpridržajnog povjerenja u Boga, nadahnuto Isusovim riječima iz današnjeg Evanđelja: »Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući« (Mk 10, 12).

Molimo se danas, draga braćo i sestre, Blaženoj Djevici Mariji, Isusovoj Majci, Kraljici svete krunice,  Kraljici obitelji koja je »duša duše hrvatske«, da nam od svoga sina izmoli takvu vjeru. Molimo također i za naše obitelji da budu čvrste, stabilne zajednice međusobne ljubavi i vjernosti supružnika, kolijevke života. Molimo također Božji blizinu i našu ljudsku pažnju za sve one koji su se sticajem okolnosti udaljili svojim bračnim životom i ponašanjem od kršćanskog nauka o braku i obitelji. 

Najvjernija odvjetnice na braniku stoj. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

 


[1]Usp. Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1602.

[2]Usp. Relatio finalis, Zaključno izvješće biskupske sinode svetom ocu Franji, Poziv i poslanje obitelji u Crkvi u suvremenom svijetu, br.  38.

[3]Relatio finalis, br. 38.

[4]KKC, br. 1601.

[5]Usp. GS 47-52.

[6]GS 48.

[7]GS 49.

[8]usp. GS 48-49.

[9]GS 50.

[10]GS 48.

[11]usp. LG 11.

[12]Relatio finalis, br. 42.

[13]Papa Franjo, Amoris laetitia – Radost ljubavi, Posinodalna apostolska pobudnica, KS, Zagreb, 2017, br. 87.

[14]Usp. KKC, 1701, 1703.

[15]KKK, br. 2393.

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi