Propovijedi i poruke

27.vojno hodočašće u Mariju Bistricu

Nedjelja, 06. 10. 2019.

 

Propovijed, vojni ordinarij u RH msgr. Jure BOGDAN

 Marija Bistrica, 6. listopada 2019., 10.00 sati

XXVII. nedjelja kroz crkvenu godinu

Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8.13-14; Lk 17, 5-10;

„Pravednik živi od svoje vjere“ (Hab 2,4);

„Apostoli zamole Gospodina: umnoži nam vjeru“ (Lk 17, 5);

 

Dragi hodočasnici

hrvatski vojnici, policajci i branitelji,

draga braćo i sestre


1. U Mariju Bistricu dolazi iz godine u godinu nebrojeno mnoštvo hodočasnika: muževa i žena, roditelja i djece, starih i mladih, zdravih i bolesnih. Svatko od njih dolazi s nekom posebnom nakanom, željom ili brigom. Sve ove pojedinačne molitve slijevaju se u jednu veliku molitvenu rijeku koja po Blaženoj Djevici Mariji dolazi pred lice Božje. I vi, poštovani hrvatski vojnici, policajci i branitelji, svi vi hodočasnici, došli ste ovdje u dom naše najvjernije Odvjetnice, Majke Božje Bistričke, sa svojim osobnim i zajedničkim nakanama. Došli ste obnoviti svoje duhovne snage kako biste časno, pravedno i požrtvovno ispunili službu koja vam je povjerena na opće dobro hrvatskoga naroda i svih stanovnika lijepe naše domovine.

Poučeni riječima proroka Habakuka iz prvog čitanja „propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere“ (Hab 2,4), zajedno s apostolima iz Lukinog evanđelja želimo danas moliti: Gospodine, umnoži nam vjeru!(Lk 17, 5). Umnoži vjeru koju baštinimo od svojih djedova i baka. Usavrši vjeru koja nam je predana na svetom krštenju. Učvrsti vjeru koja je posvjedočena krvlju mučenika – od istarskih, solinskih i srijemskih mučenika, preko Nikole Tavelića, do Miroslava Bulešića i Alojzija Stepinca!

2.Ovu molitvu izgovaramo u vremenima kada se čini da će u svijetu prevladati malodušje, okorjelost srdaca i oholost života. Gdje su vjera, nada i ljubav? Zar su ove kršćanske krjeposti nestale iz duša i umova našega čovjeka? Kako to da se neki stide svjetla vjere koje skoro 14 stoljećasjaji našem puku? U globaliziranom svijetu, uslijed mnoštva informacijau našoj svakodnevici, katkada nam se može učiniti da je otvorenih pitanja i teških problema sve više, a dobrih i pravednih rješenja sve manje. Ima trenutaka kada bismo i mi najradije zavapili s prorokom Habakukom iz prvog čitanja : „Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu…?....„Raspra je, razmirica bjesni.“

Ove snažne riječi upućuju na pitanja društvene pravednosti, međuljudskih odnosa i odgovornosti za opće dobro. No, ne samo to. Prorok također upućuje na sve ono što se događa u srcu i duši pojedinca. Kada iskreno gledamo u dubine svoga srca, otkrivamo koliko tu ima nemira i lutanja. S jedne smo strane izloženi izvanjskim neprilikama i napastima, a s druge strane suočeni smo s unutarnjim borbama i duhovnim ranama. Sve to prečesto izaziva u nama osjećaje ogorčenosti, nedostatnosti i beznađa. Tada nam se čini kao da će nas problemi i brige pregaziti. Ako u našim srcima ne stanuje opredjeljenje za objektivno i opće dobro, a to je uvijek plod Duha Svetoga,kako ćemo onda kao pojedinci i zajednica djelovati? Kakvi će biti naši obiteljski, susjedski i profesionalni odnosi? Od nas Isusovih učenika - kršćana u svakome vremenu i trenutku očekuje se najveći stupanj duhovne i fizičke spremnosti, odgovornosti i zauzetosti. Od nas ovdje hodočasnika u Gospinome svetištu, vojnika, policajaca, kulturnih i javnih djelatnika, svećenika i biskupa, svih bez iznimke, očekuje se profesionalna zauzetost i predanje u svome zvanju i poslanju. Naša služba, naše služenje, ne odražava se samo na nasosobno, nego na čitav narod. Stoga je potrebno pronaći čvrst životni temelj koji je kadar nositi nas i u najtežim prilikama.

3.Taj čvrsti temelj jest vjera. „Pravednik živi od svoje vjere“ – tako Bog odgovara na vapaj proroka Habakuka. Dragi prijatelji, ovo valja osobito naglasiti jer – stariji se toga još sjećaju – desetljećima su nam govorili da je vjera nazadna i štetna, da je „opijum za narod“, a nažalost ni danas nisu utihnuli ovi glasovi. Stoga, s ovoga svetog mjesta, glasno i jasno poručujemo: vjera nije privatna stvar koja bi ostala unutar četiri zida moje kuće, moga doma, nego po samoj svojoj naravi zahvaća čitav ljudski život i međuljudske odnose. Ali to ne čini na način da čovjeka zarobljava, da se silom nameće, kao što to čine razne ideologije, nego u potpunoj slobodi ispunja naš život smislom i kreativnošću. Vjera nije odreknuće od vlastitoga mišljenja, nego štoviše najviši izraz ljudske slobode jer prepoznaje da je sve proizišlo iz ruke Božje i da se k Njemu treba vratiti. Vjera otvara nove vidike na stvarnost. U svjetlu vjere bolje shvaćamo ljude i događaje oko nas. Ona nam omogućuje da uđemo u srž stvari i pruža nam ključ za razumijevanje ovoga svijeta. Jednom riječi:vjera je temelj života.

Potvrđuje nam to iskustvo tolikih kršćana vjernika tijekom stoljeća. Svima nam je u živom sjećanju primjer naših hrvatskih branitelja kojima su izvor snage bile krunica oko vrata i vjera u srcu. I mi bismo željeli imati takvu vjeru – čvrstu, jasnu, nepokolebljivu. Pred očima nam je također primjer svetaca i blaženika koji su na herojski način živjeli naravne i nadnaravne krjeposti, a često su to potvrdili i svojom mučeničkom krvlju.

Na ovome mjestu osobito se spominjemo blaženog Alojzija Stepinca. Njegovo je biskupsko geslo glasilo: U tebe se, Gospodine, uzdam. Izabrao je upravo to geslo jer je znao da je čovjek bez vjere, bez pouzdanja u Boga, osuđen na nemoć. U blaženom Alojziju Stepincu prepoznajemo progonjenoga pravednika koji je od vjere živio. Vjera u zajedništvu Katoličke Crkve bila mu je nadahnuće za njegovo svećeničko i biskupsko služenje. Ona mu je davala snagu da obrani Božja i ljudska prava od bezbožnih ideologija i režima. Katolička mu je vjera bila oslonac dok je nosio teški križ cijele jedne nacije. Na taj je način svjetlo vjere u potpunosti proželo blaženog Alojzija Stepinca te je postao primjerom i svjedokom vjere za sve Kristove učenike.

4.Sveti Pavao u Poslanici Timoteju ističe kako Božji Duh djeluje u čovjeku vjerniku: „Nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.“ Tko je primio dar vjere, ne može ostati zatvoren u se, ne može biti preplašen i bojažljiv. Zamislite bojažljivoga policajca ili preplašenoga vojnika – to bi bio apsurd. To još više vrijedi za kršćanina vjernika. Tko je upoznao Isusa Krista, raspetoga i uskrsloga, pravoga Boga i pravoga čovjeka, hrabro kroči ovim svijetom u snazi, ljubavi i razboru.

Vjera je izvor snage.Ona nam daje sigurnu orijentaciju u nesigurnosti i prevrtljivosti ovoga svijeta. Za ljudski život nema boljega „navigacijskog sustava“ od Evanđelja i crkvene predaje. Vjera nas ne će uvesti u slijepu ulicu, nego će nas dovesti do odredišta, a to je vječno zajedništvo s Bogom.

Vjera nam donosi dar razbora.U raznolikim mogućnostima ljudskoga života lako možemo izgubiti pregled i upasti u proturječja i nedosljednosti. Počnemo se ponašati „kako vjetar puše“. To je život u fragmentima jer po potrebi biramo ovaj ili onaj obrazac ponašanja, stavljamo ovu ili onu masku. Nema tu ni cjelovitosti ni sklada ni autentičnosti. Postajemo robovi grijeha.       Vjera pak osposobljava nas za razborite odluke i pomaže nam da sve svoje intelektualne, afektivne i tjelesne snage povežemo u skladnu cjelinu. Tako postajemo duhovno zrele osobe koje će biti dosljedne u svojim stavovima, pravedne u svojim odlukama i pouzdane u svome djelovanju.

Vjera nas potiče naljubav.Ljubav prema Bogu i bližnjemu glavna je odrednica kršćanske egzistencije: ljubiti onako kako je Krist ljubio. Bez vjere ne bismo poznavali Boga kao Oca, bili bismo siročad koja je zarobljena sebičnim prohtjevima i uvjetovana silama ovoga svijeta. A bez poznavanja Boga ne bismo ni prepoznali u drugom čovjeku brata i bližnjega, nego suparnika i neprijatelja. Vjera otvara put ljubavi. Ljubav je Božja snaga koja preobražava sav svijet, čisti naša srca i oplemenjuje naše međuljudske odnose. Po ljubavi sve što radimo dobiva vrijednost za vječnost. Vaša profesionalna vojna, policijska,društvena djelatnost, ako je prožeta ljubavlju, postaje vaš put posvećenja, vaš put do Boga na ovom svijetu. To vrijedi za svaku ljudsku djelatnost. A vjera je upravo ta koja nam otkriva ovu veliku preobražajnu i posvetiteljsku snagu ljubavi.

5.Vjera, dakle, nije nešto statično, nego dinamična stvarnost. Ona u sebi krije velike potencijale poput gorušičina zrna koje je najsitnije od svega sjemenja ali ima moć izrasti u veliko stablo. Uđimo u tu logiku i dinamiku gorušičina zrna poput Blažene Djevice Marije. Ona, ponizna službenica Božja, iz maloga neznatnog mjesta Nazareta, postala je Velika Gospa, naša majka u redu milosti, jer je upravo od vjere živjela. I mi danas ovdje želimo crpiti iz obilnoga izvora Marijine vjere utječući se njezinom majčinskom zagovoru.

Gospodine, pogledaj okupljene tvoje vjernike – hrvatske vojnike, policajce, branitelje, sve nas okupljene u ovome svetištu.Budi im ti najčvršći štit i sigurna zaštita. Daj da ne klonu pred izazovima današnjega vremena. Ispuni ih svojom snagom, razborom i ljubavlju. Gospodine, po zagovoru Majke Marije, s apostolima mi Te molimo: umnoži nam vjeru i blagoslovi svoj narod. Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2024: siječanj, veljača (1) , ožujak (2) , travanj, svibanj (5) , lipanj (1) ,

2023: siječanj (2) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (3) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2022: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj (2) , svibanj (5) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) , listopad, studeni (3) , prosinac (1) ,

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) , studeni (1) , prosinac (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Poče ih slati - Mihael (12. 07. 2024.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (05. 07. 2024.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (01. 07. 2024.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (26. 06. 2024.)

X. i XI. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 06. 2024.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu – Mihael (17. 05. 2024.)

Neka i oni budu jedno kao i mi! - Mihael (09. 05. 2024.)

Peta i šesta vazmena nedjelja - Mihael (26. 04. 2024.)

Pastir dobri život svoj polaže za ovce - Mihael (19. 04. 2024.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (11. 04. 2024.)

Deklaracija “Dignitas infinita” o ljudskom dostojanstvu (08. 04. 2024.)

Deklaracija Dikasterija za nauk vjere "Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu" objavljena na svetkovinu Blagovijesti - Navještenja Gospodinova 8. travnja 2024. u Vatikanu.

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (05. 04. 2024.)

Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica - Mihael (22. 03. 2024.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (14. 03. 2024.)

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (07. 03. 2024.)

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2024.)

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. - Mihael (16. 02. 2024.)

Četvrta nedjelja došašća, Božić - Mihael (22. 12. 2023.)

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (15. 12. 2023.)

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (08. 12. 2023.)

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (30. 11. 2023.)

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (24. 11. 2023.)

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (17. 11. 2023.)

Podajte caru carevo, a Bogu Božje - Mihael (20. 10. 2023.)

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (13. 10. 2023.)

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima - Mihael (06. 10. 2023.)

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (23. 09. 2023.)

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta,  nego do sedamdeset puta sedam! - Mihael (14. 09. 2023.)

Ako te posluša, stekao si brata - Mihael (08. 09. 2023.)

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (01. 09. 2023.)

Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga - Mihael (29. 08. 2023.)

O ženo, velika je tvoja vjera! - Mihael (20. 08. 2023.)

19. nedjelja kroz godinu - Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2023.)

XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 07. 2023.)

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan - Mihael (30. 06. 2023.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo! - Mihael (23. 06. 2023.)

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (16. 06. 2023.)

Duhovi - Presveto Trojstvo - Mihael (28. 05. 2023.)

Prepoznaše ga u lomljenju kruha - Mihael (21. 04. 2023.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (14. 04. 2023.)

Vazmeno trodnevlje - Mihael (06. 04. 2023.)

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (31. 03. 2023.)

Ja sam uskrsnuće i život - Mihael (24. 03. 2023.)

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (17. 03. 2023.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (10. 03. 2023.)

Lice mu zasja kao sunce - Mihael (03. 03. 2023.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (24. 02. 2023.)

Ljubite neprijatelje! - Mihael (17. 02. 2023.)

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (10. 02. 2023.)

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (02. 02. 2023.)

Blago siromasima duhom! - Mihael (26. 01. 2023.)

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova - Mihael (16. 12. 2022.)

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (25. 11. 2022.)

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! - Mihael (17. 11. 2022.)

XXXII. i XXXIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (04. 11. 2022.)

Svi sveti, Dušni dan - Mihael (21. 10. 2022.)

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu - Mihael (14. 10. 2022.)

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Arhiva vijesti

Linkovi