Propovijedi i poruke

52. Hrvatsko hodočašće Crnoj Gospi u Einsiedeln

Četvrtak, 14. 06. 2018.

Post 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35

 

Draga braćo i sestre

Poštovani i dragi vjernici

1. Došli smo Majci. Tko bi mogao izreći što majka znači za svakoga od nas? Ona nam je darovala život, hranila nas je, pratila u odrastanju. Majčinska ljubav je spremna žrtvovati vlastiti život da bi spasila život djeteta. Majci se možemo povjeriti. Majka uvijek ima riječ utjehe. Ako to sve vrijedi za zemaljske majke, koliko li više i uzvišenije za našu nebesku Majku Mariju!

Ovo je hodočašće prilika da Mariji zahvalimo za sve dobro što smo doživjeli i da je zamolimo za pomoć u onome što nas muči i opterećuje. Majci Mariji možemo povjeriti svoje neuspjehe i promašaje, bez straha, otvoreno i iskreno. Marijina majčinska briga očituje se također preko brojnih svetišta diljem svijeta. Time Marija na osobit način ulazi u povijest i zbivanja jednoga naroda ili jednoga kraja.[2] Naš hrvatski narod odlikuje se velikom ljubavlju i pobožnošću prema Blaženoj Djevici Mariji, o čemu svjedoče brojna svetišta, crkve i zavjetne kapele diljem lijepe naše Domovine. Došavši u Švicarsku, naši su Hrvati odmah prepoznali dom svoje Majke Marije u Einsiedelnu i iz godine u godinu rado hodočaste ovamo. Ove godine po pedeset i drugi put.

Dolazak u ovo Gospino svetište prigoda je da svoje brige i probleme, svoje sumnje i tjeskobe, a prije svega svoje grijehe, položimo preko Marije u Božje ruke. Zamolimo Blaženu Djevicu Mariju da onom moći, koju joj je Bog dao, razriješi tolike čvorove u našem životu koji nas opterećuju i guše, kako bismo mogli ispuniti Božju volju u svome životu.

 

2. Biblija dobro poznaje stanje čovjekove izgubljenosti. Prvo čitanje nam govori o posljedicama grijeha prvih ljudi. Adam prebacuje krivnju na Evu, Eva na zmiju. No, ovdje se ne radi samo o traženju krivca za propust. Posrijedi je puno više od toga. Grijeh nije komunikacijski problem ili nesporazum. Ne može ga se svesti na promašaj, pogrješku ili neuspjeh u odnosu na neke zadane ciljeve. Grijeh ne možemo ograničiti na psihološku ili sociološku dimenziju. Grijeh je duhovna stvarnost jer se temelji na izboru koji čovjek čini kao slobodna osoba. Grijeh narušava naš odnos prema Bogu i bližnjemu jer ne poštuje red ljubavi zbog sebične navezanosti na osobe ili stvari. Gdje nema vjere, gdje nema priznanja da u svome postojanju potpuno ovisimo o Bogu, gdje manjka ljubav i odgovornost prema Bogu i bližnjemu, tu se skriva zmija-sotona, prerušava se kako ga čovjek ne bi prepoznao.

 

No, Bog nas ne ostavlja, ide za nama i zove nas: „Gdje si?“ (Post 3, 9). Štoviše, kako ističe Katekizam „poput liječnika koji istražuje ranu prije nego li je liječi, Bog svojom Riječju i svojim Duhom baca živo svjetlo na grijeh“ (KKC 1848). Samo svjetlom vjere možemo raspoznati i imenovati grijeh i začetnika grijeha. Samo svjetlom vjere ozdravljaju narušeni međuljudski odnosi. Bog nam dolazi ususret i u najvećoj tami naviješta spasenje: „Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu“ (Post 3, 15). Tko je taj neimenovani potomak Žene, On koji će sotoni glavu satirati? Vjernička tradicija prepoznala je u ovome retku Knjige Postanka navještaj nadolazećega Mesije. Crkveni oci kažu da je ovo obećanje „protoevanđelje“, praevanđelje, prva radosna vijest. Mi vjerujemo da je obećani Mesija naš Gospodin Isus Krist, pobjednik nad zlom i grijehom po svojoj ljubavi i milosrđu u žrtvi križa i slavi uskrsnuća.

 

3. Međutim, Isus izaziva podjele. Današnje evanđelje pokazuje kako se ljudi protive Isusu. Evanđelje spominje dvije skupine. Jedni mu se izravno suprotstavljaju. Oni odbacuju Isusovu poruku, smatraju ga neprijateljem i mrze ga. Stoga smišljaju klevete i laži, optužuju ga da je od Zloga, od Beelzebula, traže kako ga uhvatiti i osuditi.

S ovime se suočavamo i u suvremenom svijetu. Kršćani su danas najprogonjenija vjerska zajednica. Svakodnevno nam stižu vijesti s Bliskog Istoka, iz Azije i Afrike o ubijanjima, progonima i mučenjima kršćana. Dok naša braća i sestre u tim zemljama krvlju svjedoče za Krista, mi kršćani na Zapadu suočavamo se s drugačijim protivštinama. U zapadnoj kulturi prevladava duh individualizma i relativizma. Teži se za sebičnim zadovoljenjem potreba pod svaku cijenu, odbacuje se vrijednost žrtve, preziru se dom i obitelj, nema smisla za zajedništvo. Niječe se svaki čvrst identitet, a potiču se labavi i neobvezujući profili. Kada kršćani u svome okruženju zastupaju naravne i evanđeoske poglede na život, spolnost, brak i obitelj, onda ih se osuđuje – baš kao i Isusa – da su predstavnici mračnoga i nazadnog doba. Bez obzira na sve suprotne glasove, kršćanin je dužan svjedočiti za istinu Evanđelja, u kojem se god okruženju našao, bilo u Kini ili Švicarskoj, bilo u Einsiedelnu ili Pekingu. Uvijek u svom tijelu dopunjamo što nedostaje patnjama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu (usp. Kol 1, 24).

 

4. No, postoji i druga skupina Isusovih protivnika koje nije lako prepoznati. Evanđelist kaže da dolaze Isusovi rođaci. Oni nastupaju kao da se brinu za Njega, a zapravo ga žele odvratiti od Njegova poslanja. Oni ne prepoznaju Isusovu jedinstvenost, nego ga pokušavaju držati pod kontrolom.

Ovakav pristup postoji i danas. Papa Franjo govori o „svjetovnoj duhovnosti“ koju možemo opisati pojmovima gnosticizma i pelagijanizma.[3] O tome smo danas već nešto govorili. Ovdje ćemo samo nadodati sljedeće: Takvi ljudi predstavljaju se kao kršćani ali zapravo oduzimaju snagu evanđeoskoj poruci jer je svode na čisto povijesnu ili sociološku dimenziju, na neobvezatan i općenit govor o humanizmu. Oni ne vide da je Evanđelje Božja riječ koja nas dovodi u pitanje i poziva na obraćenje, nego ograničavaju vjeru i Crkvu na izvanjski običaj, folklor, kulturno-umjetničku baštinu ili na dobrotvornu organizaciju koja je ustrojena kao svako drugo ljudsko udruženje. Papa Franjo pak naglašava da je „povijest Crkve slavna ukoliko je povijest žrtve, nade, svakodnevne borbe, života koji se potpuno daje u služenju, u ustrajnosti u mučnim poslovima“.[4]

 

5. Drugo čitanje iz Poslanice Korinćanima dodatno rasvjetljuje našu ljudsku egzistenciju. Sveti Pavao govori o „nutarnjem“ i „izvanjskom“ čovjeku. Izvanjski čovjek se raspada, a nutarnji se iz dana u dan obnavlja (usp. 2 Kor 4, 16). Izvanjsko je ono što zapažamo osjetilima: čovjek se rađa, razvija se i raste, ima određenu psihofizičku konstituciju, na kraju umire. Osim ovoga biološkog i psihološkog vida života, ima i onaj teološko-antropološki vid: nutarnji čovjek, to je cjeloviti čovjek, duša i tijelo, u kojem djeluje Duh Sveti.

Izvanjski čovjek vođen je naravnim potrebama i sklonostima koje po sebi nisu zle, ali su zbog istočnoga grijeha iskrivljene. Izvanjski čovjek povodi se za društvenim strujanjima, podložan je napastima Zloga. Izvanjski čovjek tako postaje rob požude i nalazi se u napetosti i procjepu, u „trajnoj shizofreniji“, kako kaže papa Franjo.[5] Vođen različitim i suprotstavljenim požudama, izvanjski čovjek je u stalnom nemiru, nikada nije zadovoljan.

Nutarnji čovjek pak pročišćen je milosnim darovima Duha Svetoga koji sve njegove misli, riječi, djela i osjećaje usmjeruje prema dobru. Na taj se način naravne sklonosti usavršuju i postaju krjeposti.

 

6. Naš biološki i psihološki život može biti obilježen poteškoćama – bolešću, stresom, tjeskobom – ali ono odlučujuće je duhovni život: Kakav sam čovjek? Koja je moja temeljna životna opcija? U čemu je smisao moga života? Računam li s djelovanjem Duha Svetoga? Slijedim li Njegove poticaje koje mi daje preko Svetoga Pisma, sakramenata i nauka Crkve?

Vi živite ovdje u Švicarskoj u društvu velikoga blagostanja, ali često i u okolnostima koje čovjeka reduciraju samo na onu izvanjsku dimenziju, a da ga ne ispunjaju iznutra. Ovo hodočašće Gospi u Einsiedeln lijepa je mogućnost i poticaj da obnovite svoj duhovni život. Danas se često javlja napast da tražimo duhovnost izvan Crkve, da poput jelovnika sami iskombiniramo duhovnu hranu. Istina je da vjera treba biti osobna, ali ne privatizirana i individualizirana. „Vjera dolazi po poruci“ (Rim 10, 17), to jest po slušanju, kaže sv. Pavao. To znači da nam je vjera darovana. Vjera nije nešto što po svome nahođenju izrađujemo, nego nešto što po Crkvi primamo. Isus Krist je ustanovio Crkvu kako bi ona iz naraštaja u naraštaj prenosila vjeru koju je od Njega primila. Ako vjerujemo u Isusa, onda ćemo vjerovati i u Crkvu, jer je ona Njegovo Tijelo prožeto Duhom Svetim da uvodi ljude u vršenje Očeve volje. Ne bojte se: širom otvorite vrata Kristu! Dozvolite Kristu da uđe u vašu dušu, u vaše domove. Neka bude prostora i vremena za zajedničku obiteljsku molitvu, nedjeljnu svetu misu, redovitu osobnu i tajnu ispovijed pred svećenikom. Ne vjerujte onima koji sve to omalovažavaju. Vjerujte Crkvi! Vjerujte Kristu!

 

7. Blažena Djevica Marija u potpunosti je izvršila Božju volju i zato postaje „uzor vjere i ljubavi“[6], pa i još više od toga: Marija je naša „majka u redu milosti“.[7] Bog je htio da Isus uđe u svijet preko Marije, ponizne Djevice iz Nazareta. On hoće također da preko Marije uđe u svako ljudsko srce. Upoznavajući Mariju učimo kako se u potpunosti predati Bogu i Njegovoj svetoj volji. Učimo se poniznosti, predanosti i vjernosti. Učvršćujemo nadu, umnožavamo vjeru i usavršavamo ljubav.

Mariji, majci Crkve i majci naše vjere, uputimo žarko molitvu:[8]

 

Pomozi, Majko, našoj vjeri!

Otvori nam srce da primimo Očevu Riječ, Isusa Krista.

Probudi u nama želju da idemo Njegovim putem.

Pomozi nam da se u potpunosti predamo Njemu,

da vjerujemo u Njegovu ljubav,

osobito u trenutcima kušnje i križa, kako bi naša vjera sazrela.

Izmoli nam darove Duha Svetoga

da u miru i radosti ispunimo Očevu volju

u sve dane našega život.

Amen.

 

 [1] Propovijed msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH, u nedjelju 10. lipnja 2018., u benediktinskoj bazilici u Einsiedelnu u Švicarskoj,  na 52. hrvatskome hodočašću.

[2] Usp. Papa Franjo, Apostolska pobudnica Evangeliigaudium, br. 286.

[3] Usp. Papa Franjo, Apostolska pobudnica Evangeliigaudium, br. 94.

[4] Usp. Papa Franjo, Apostolska pobudnica Evangeliigaudium, br. 96.

[5] Papa Franjo, Enciklika Laudato si', br. 118.

[6] Katekizam Katoličke Crkve, br. 967.

[7] Drugi vatikanski sabor, Dogmatska konstitucija Lumen gentium, br. 61.a

[8] Usp. Papa Franjo, Enciklika Lumen fidei, br. 60.

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi