Propovijedi i poruke

Bl. Ivan Merz zagledan u Krista – zagledan u nebo

Petak, 11. 05. 2018.

Bazilika Srca Isusova, Zagreb, 10. svibnja 2018., 19:00 sati

Propovijed, Vojni ordinarij u RH, Jure BOGDAN

 

Liturgijska čitanja: Dj 1, 1-11; Ef 4, 1-7, 11-13; Mt 16, 15-20

Draga braćo i sestre

 

1.Kada se na današnji dan prije 90 godina oglasilo mrtvačko zvono s tornja prvostolnice zagrebačke, obznanilo je gradu Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj da je poput orla k Suncu uzletjela čista duša mladoga čovjeka Ivana Merza čije je životno zvanje bila – katolička vjera. O njemu je  suvremenica i bliska mu suradnica Marica Stanković zapisala: »U njegovoj se blizini nije moglo misliti nešto grješno, nisko, pa ni manje vrijedno. Sve je to u njegovoj blizini nestalo. On je svojom pojavom, svojim govorom, svojim mirom dizao dušu u visine. Kad je razgovarao o najobičnijim dnevnim stvarima, poslovima, brigama, kad su mu ljudi pričali o najobičnijim svojim doživljajima, potrebama, pa čak i sitnim svađama, ni onda se nije izgubio i onda je ostao na visini, uvijek spreman da diže duše k Bogu. Na njemu se osjećala blizina Božja. (…) I zato je trebao samo jedan njegov pogled, samo jedan susret s njim, i najnemirnija duša smirivala se, utješila se.«[1]

                Ovaj mladi čovjek zračio je vedrinom i blagošću poput svoga Božanskog učitelja. Svoj bogati životni program sažeo je u svome geslu Žrtva – Euharistija – Apostolat. Nije bio ni biskup, ni svećenik, ni redovnik, niti je došao k nama iz neke daleke zemlje. Rodio se i odrastao u našoj sredini, hodao je ovim gradom. Klečao je na ovim klupama zajedno s pobožnim vjernicima. Blaženi Ivan Merz, katolički laik, bio je profesor književnosti, promicatelj liturgijskoga pokreta i začetnik Katoličke akcije u Hrvatskoj. Rođen u Banjoj Luci 16. prosinca 1896., preminuo je u Zagrebu 10. svibnja 1928. u 32. godini života, prikazavši svoj život za hrvatsku mladež.

                I danas – 90 godina nakon njegove smrti i 15 godina nakon beatifikacije – u blaženom Ivanu Merzu snažno prepoznajemo primjer dubokoga vjernika i zauzetoga katoličkog laika, apostola. Danas, na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, na obljetnicu “rođenja za nebo” bl. Ivana Merza, želimo slušati i razmatrati Božju riječ koju nam Crkva predlaže u liturgiji današnje svetkovine. U tome slijedimo savjet kojeg je sâm Blaženik dao u jednom pismu: »Najbolje je sredstvo da okušamo snagu kršćanstva da pustimo neka život Kristov, kako nam ga prikazuje Evanđelje i liturgija, na nas djeluje.«[2]

 

2.Kad se Isus poslije Uskrsnuća ukazao jedanaestorici jasno im je kazao: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se«. (Mt 16, 15-16) Blaženi Ivan Merz duboko je u svome kršćanskome biću osjećao ovaj Isusov nalog kao obvezu i program svoga života. Njegova evangelizacija počinje od njega samoga. Ono na što će druge poticati sâm pokušava živjeti. Blaženi Ivan je tako postao evanđeoska sol zemlje hrvatske jer je svojim primjerom pokazao kako je lijepo biti kršćanin i kako se isplati težiti evanđeoskim krjepostima. Ne samo da je osobno krenuo putem svetosti, nego je i mnoge druge, osobito mlade, oduševio za vjeru. Nije nastupao s visoka, apstraktno, nego je mladima bio poput starijega brata i prijatelja koji razumije njihove težnje i poteškoće jer je i sam kroz njih prošao. Nije to bio lagan put, trebao je plivati protiv struje, pretrpjeti mnogo toga, ali pred očima mu je bila Petrova riječ: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!« (Iv 6, 68).

                Blaženi Ivan imao je neizmjernu ljubav prema Crkvi i prema Papi, Kristovome namjesniku na zemlji. Iz čistoga i nepogrješivog izvora katoličkoga nauka crpio je život, ohrabrenje i nadahnuće. Zajedno s Crkvom vjerovao je da se u Isusu Kristu nalazi ključ, središte i cilj sve ljudske povijesti. Iz te je vjere blaženi Ivan crpio životnu snagu, u toj je vjeri prešao s ovoga svijeta u vječno zajedništvo s Bogom i nebeskom Crkvom. Temeljno i dosljedno usmjerenje razuma, osjećaja i volje prema Isusu Kristu nije dovelo samo do osobnoga posvećenja blaženoga Ivana Merza, nego mu je također omogućilo da bolje od svojih suvremenika prosudi društvene okolnosti. Razvio je takvu osjetljivost za poteškoće i potrebe ljudi svoga vremena koju može imati samo čovjek čije srce kuca u ritmu Presvetoga Srca Isusova.

 

3.U Prvoj poslanici Korinćanima sveti Pavao dijeli s nama dubok uvid u stvarnost ovoga svijeta. I sâm je Pavao na svome životnom putu snažno iskusio da je Krist jedina sigurnost i pravi oslonac. Znanje, novac, moć, slava su prolazni i ne mogu ispuniti čovjeka u potpunosti. Blaženi Ivan Merz koji je – ljudski gledano – itekako bio obdaren mnogovrsnim intelektualnim sposobnostima, ipak je priznao, zajedno sa svetim Pavlom, da Bog ne bira mudre, snažne i plemenite »nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijete i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest«. (1 Kor 1, 27-28) U svome je Dnevniku blaženi Ivan zabilježio ove riječi: »Bože, velik si, koji sitnim dušama ulijevaš nadnaravnu snagu i sramotiš zastupnike znanosti, akademije, politike, koji stvaraju velike govore, a nisu spremni žrtvovati ni najmanje od svoje udobnosti. Da, zrno mora biti bačeno u zemlju i tamo umrijeti, ako želi donijeti ploda«.[3] A na jednom drugom mjestu dodaje: »Literatura, umjetnost samo su detalji u tom velikom djelu – Kraljevstvu Božjem. I plug, i postolar, i mesar, i pravnik, i stražar, svi su oni radnici na toj velikoj zgradi. Ne pita se mnogo što se radi, nego kako se radi. Sve struke imaju pred Bogom jednaku vrijednost, samo se mora raditi po Njegovoj volji.«[4]

               

4.Dakako, Merzu se nudila i ona druga opcija – život bez vjere, daleko od Krista i Crkve, kaotičan život, bez evanđeoskoga mjerila. Boraveći u Vojnoj akademiji, a osobito kasnije na ratištima Prvoga svjetskog rata, Ivan je dobro upoznao što život bez Boga čini od čovjeka – uzima mu ljudsko dostojanstvo i ostavlja veliku prazninu. Usred rata bilježi u svome Dnevniku: »Fakat je taj da je djelovanje sotone u svijetu upravo grozomorno. (…) Toliko je svijeta poludjelo. (…) Već osjećam duh Antikrista koji se javlja u svijetu.«[5]

                O djelovanju Zloga u svijetu govori nam i Poslanica Efežanima. Ona nam otkriva uzročnika zla i grijeha u svijetu: »Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima«. (Ef 6, 11-12) A u današnjem drugom čitanju (izvadak iz iste Poslanice Efežanima), Pavao snažno govori vjerničkoj zajednici mlade efeške crkve: »Zaklinjem Vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani«. (Ef 4, 1-2) Merz je shvatio na vlastitoj koži da zlo nije tek psihološki problem ili neka vrsta društveno neprihvaćenoga ponašanja, nego da iza toga stoji neprijatelj Božji koji iz mržnje nastoji upropastiti Božje stvorenje, čovjeka.

                Tu je borbu bl. Merz proživljavao. No, nije klonuo i neumorno je posezao za opremom Božjom. U svome Dnevniku na ratištu on izriče svoju muku: »Čovječe, sutra ćeš umrijeti! Umrijeti! (…) Bože, daj mi urnebesnu snagu da sve svoje strasti skupim u šaku, da ih zahvatim desnicom rukom i topovskom snagom hitnem o stijenu, da se kao staklo razbiju i razlete na sve strane.«[6] Zatim vapije: »Bože, Bože, kada ću to moći, kada ću zemljom stupati pročišćen! Pomozi mi, Bože, jer je bolje ne živjeti, nego tako živjeti.«[7]Bog je uslišao njegove molitve zato što je Ivan imao poniznost priznati da je grješan čovjek koji bez Božje milosti ne može učiniti ništa. (Nije bio pelagijanac, ni neopelagijanac!). Ivan nam pokazuje da se nitko ne rađa svecem, nego da se svecem postaje. I to je dar Duha Svetoga. Samo se trebamo truditi, potpuno svjesno i slobodno, u potpunosti se otvoriti Kristu kako bi Njegovo svjetlo prosvijetlilo tmine našega razuma i srca.

 

5.Blaženi je Ivan prošao, dakle, putem evanđeoskoga čišćenja i preobrazbe te je tako postao svjetlo grada Zagreba i domovine Hrvatske. Po Kristovoj riječi svijetlio je svima koji su ga susretali. Jedan je suvremenik nakon Blaženikove svete smrti sažeo njegovo djelovanje ovim riječima: »Dr. Ivan Merz bio je čovjek rada, rada za spasenje svoje duše i za spasenje drugih. Taj se njegov rad nije odvijao samo literarno, sjedeći u toploj sobi, uz udobnosti, kojima se mogao okružiti u svome životu. Ivanov rad zahvaća u živi život, a njegov je život pun pregaranja, boli i žrtve, ali i božanskog optimizma. (…) On ima žive i djelotvorne sućuti za svu materijalnu, moralnu, intelektualnu i socijalnu bijedu našega doba. Kud se on pojavi, tu niče klica novog života, tu se izdiže Krist i Njegova Crkva nad sve drugo.«[8]

                Na taj način blaženi Ivan Merz divan nam je primjer u izgradnji kršćanskoga identiteta, najprije sebe samoga, a onda i ljudi oko nas, jer je svetost uvijek apostolska i evangelizatorska. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu ne mogu jedna bez druge. Blaženi nas Ivan potiče da i u današnjem hrvatskom društvu ponovno otkrijemo identitet i poslanje kršćana laika – baš onako kako to papa Franjo opisuje u svojoj najnovijoj apostolskoj pobudnici Gaudete et exsultate, o pozivu na svetost u suvremenom svijetu: »Kako bismo bili sveti, nije nužno biti biskup, svećenik, redovnik ili redovnica. (…) Svi smo pozvani na svetost živeći u ljubavi i pružajući vlastito svjedočanstvo u našim svakodnevnim obvezama, tamo gdje se nalazimo.«[9]

                I danas možemo vidjeti oko sebe divna svjedočanstva življene kršćanske vjere. Sjetimo se roditelja koji su velikodušno otvoreni daru života, sjetimo se očeva i majki koji se s velikom ljubavlju i požrtvovnošću brinu za svoje bolesno dijete. Kako je lijepo vidjeti zaručnika i zaručnicu koji se, potpomognuti molitvom i sakramentima, u čistoći pripremaju za budući brak. Zar nije znak nade za naš hrvatski narod da toliki mladi volontiraju stavljajući na raspolaganje svoje slobodno vrijeme za dobrotvoran ili evangelizatorski rad? U najnovije vrijeme pojavile su se i na društvenom planu sjajne inicijative koje su krenule upravo od kršćana laika, a promiču zaštitu braka i obitelji, promiču kulturu života, zalažu se za spašavanje nerođenoga života ili teže za boljim i pravednijim političkim uređenjem. Sve su to znakovi koji ulijevaju nadu.

               

6.Međutim, sva naša nastojanja, pa i ona najplemenitija, neće uroditi plodom ako ne budu utemeljena i prožeta duhom molitve i predanja Bogu. Blaženi Ivan Merz opominje nas da ne podcijenimo snagu molitve i kontemplacije. »Kako i mi sami imamo tako malo vjere u čisto duhovna sredstva!«, pita se naš Blaženik te nastavlja: »Mi ne znamo da su čovječanstvu uvijek potrebni mistični gromobrani«.[10] Blaženi Ivan Merz bio je takav mistični gromobran, molitelj i tihi klanjatelj koji je iz susreta s euharistijskim Gospodinom crpio nadahnuće za svoj rad. Bez mističnoga temelja, život blaženoga Ivana Merza ostaje nam neshvatljiv.

                Marica Stanković, koja je Merza poznavala izbliza i gotovo svaki ga dan viđala, ostavila nam je divno svjedočanstvo o uronjenosti blaženoga Ivana u Božji misterij. Ona piše ovako: »Kroz sve, pa i kroz najteže kušnje, prolazio je neiskazanom vedrinom i mirom. Dok smo se mi uzrujavali, on je molio. Dok smo mi vodili žučljive polemike, on je klečao pred Presvetim. Dok smo mi ogorčeno napadali naše protivnike, on nas je svojom blagošću zadivljivao. (…) U svakoj je duši gledao Krista, prisutnost svetog Trojstva, i zato se prema svakoj vladao s neobičnim štovanjem.«[11] Tako je posvjedočila Marica Stanković za proces beatifikacije. Svaka daljnja riječ ovdje je suvišna. Pred nama je primjer kojeg treba nasljedovati.

 

7.Blaženi Ivane, izmoli nam milost da pročišćenim srcem i razumom prionemo uz Kristovo evanđelje, da osnaženi Euharistijom i mi postanemo žrtva Bogu mila na posvećenje našega hrvatskog naroda i cijeloga svijeta te tako svijetlimo svima koje budemo susretali.

                »Hvala ti, orle Kristov, što si nam pokazao put k Suncu.«[12] Amen.

 

 


[1] Marica Stanković, Relazione su Ivan Merz, Zagreb, 7. studenoga 1942. Fabijan Veraja, Ivan Merz. Pioniere dell’Azione Cattolica in Croazia (1896-1928). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Libreria Editrice Vaticana, Rim 1998., str. 857.

[2] Ivan Merz, Pismo ocu iz Pariza, 21. siječnja 1921.

[3] Ivan Merz, Dnevnik, Pariz, 4. studenoga 1921.

[4] Nav. prema: Ivan Merz, Plamen za visinama, FTI, Zagreb 1999., str. 66.

[5] Ivan Merz, Dnevnik, Banja Luka, 18. kolovoza 1915.

[6] Ivan Merz, Dnevnik, Ratište, Belluno, 23. kolovoza 1918.

[7] Isto.

[8] Dragutin Kniewald, Dr. Ivan Merz. Život i djelovanje, Zagreb 1932., str. 260.

[9] Papa Franjo, Apostolska pobudnica „Gaudete et exsultate“ o pozivu na svetost u suvremenom svijetu, 19. ožujka 2018., br. 14.

[10] Ivan Merz, Posestrimstvo, siječanj 1924., II./br. 5, str. 103-105.

[11] Marica Stanković, nav. dj., str. 856-857.

[12] Natpis na vrpci nadgrobnoga vijenca.

Arhiva propovijedi i poruka

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) ,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Arhiva vijesti

Linkovi