Propovijedi i poruke

Blagoslov kapele sv. Jeronima – PU osječko-baranjska

Četvrtak, 28. 06. 2012.

Homilija vojnog ordinarija mons. Jurja Jezerinca

Vaš zemljak i Osječanin kardinal Franjo Šeper rekao je da je crkva, u kojoj se slavi Euharistija i sluša Riječ Božja, dodirna točka između neba i zemlje. To također vrijedi i za ovu kapelu u Policijskoj Upravi, koju je podiglo vaše zajedništvo i vaša ljubav. Stoga nas veseli što je njezina gradnja danas okrunjena blagoslovom. Od sada ćete imati dostojan prostor za molitvu, a posebno za misno slavlje.

Ova je kapela je posvećena sv. Jeronimu. U kapeli, osim križa i oltara, dominira kip što ga je izradila naša poznata umjetnica i gospođa Marija Rizvić. Slikari i kipari prikazuju sv. Jeronima s Biblijom u ruci. Završio je prijevod Sv. Pisma na latinski jezik i tako je postao slavan u Crkvi upravo po tom prijevodu, zvanom Vulgata, što znači "opća", "opće poznata" ili u "općoj uporabi" (pučka).

Sveti Jeronim je i crkveni naučitelj i crkveni otac. Filozof, govornik, poznavalac grčkoga, hebrejskog i latinskog jezika, a vladao je još i aramejskim, sirijskim i arapskim jezikom. Na prijevodima Starog zavjeta radio je 15 godina.

Sv. Jeronim se rodio u gradu Stridonu, koji se nalazi na granici Dalmacije i Panonije (današnje Slavonije). Neki misle da je Stridon bio na području današnjeg Tomislavgrada, a vjeruje se da je to današnje Grahovo. No prepustimo to povjesničarima.

Sv. Jeronim je bio veoma nadaren, ali kažu i teške naravi. Posjedovao je živahnu inteligenciju, dobro pamćenje, kao karakter izvanredno osjetljiv i ljubomoran. U vrijeme rasprava znao je podići glas, ali se odmah i ispričati, rekavši: "Ja sam Dalmatinac". On nije bio Hrvat jer će se Hrvati doseliti u Hrvatsku početkom 7. stoljeća. Rodio se između 340. i 345. godine.

Studirao je u Rimu i rado je posjećivao katakombe, u kojima su bili pokopani kršćani i mnogi mučenici. Vraća sa zatim u Galiju i Antiohiju, u današnji Carigrad, gdje produbljuje svoje znanje iz Biblije te židovski jezik.

U Crkvi su često postojali sporovi oko crkvenog nauka. Moramo znati da su to počeci Crkve i da su se javljala mnoga pitanja, kao na primjer, da li je Isus Krist doista Bog koji je postao čovjekom te mnoštvo drugih pitanja. Ta se i slična crkvena pitanja javljaju i danas. Trebalo je na vrijeme odgovarati i tumačiti, kako bi se vjernici mogli učvrstiti u svojoj vjeri. Stoga je papa Damaz pozvao sv. Jeronima i sazvao je crkveni sabor. Jeronim je bio pratilac svoga biskupa Paulina.

Papa Damaz u mnogim je stvarima pitao sv. Jeronima za savjet. Bio je i Papin osobni tajnik. Bio je toliko popularan da su mnogi gledali u njemu budućeg papu. Potkraj života nastanio se u Betlehemu, u spilji. Osnovao je muški samostan i upravljao je njime. Dao se osim na prevođenje svetopisamskih knjiga također i na pisanje komentara pojedinih knjiga. Komentari su mu veoma vrijedni ne samo zbog povijesnih nego i zbog arheoloških podataka.

Kako se zdravlje sv. Jeronimu sve više pogoršavalo i vid slabio, umire iscrpljen i slijep 30. rujna 419. ili 420. godine.

Zapisao je: "Tko se predaje Kristu, može umrijeti; no pobijeđen, ne može biti".

Isticao se ljubavlju prema siromašnima i najpotrebnijima, osobito nakon provale Vandala 410. godine u Rim. Gajio je posebno ljubav prema Sv. Pismu i Crkvi, a svoje pak slabosti iskupio je pokorničkim životom i mnogim patnjama. Crkva ga ubraja među četvoricu velikih zapadnih Otaca, a on je svakako među njima najosebujnija osoba.

Danas smo slušali dijelove čitanja Sv. Pisma koja su sv. Jeronimu bila veoma draga i rado je o njima razmišljao.

Današnje evanđelje je završnica Isusovog govora u prispodobama. Isus se rado služio s njima, kako bi ga slušatelji mogli što bolje razumjeli, posebno poruku koju im želi prenijeti.

U svim Isusovim prispodobama glavni je sadržaj " kraljevstvo Božje". Što znači kraljevstvo Božje?'' Ono ima mnogostruko značenje. Možemo ga prevesti kao svijet s novim međuljudskim odnosima, kojega donosi Isus Krist, u kojeg se uključuju Isusovi učenici. Ivan u Knjizi Otkrivenja opisuje viđenje: " i vidjeh novo nebo i novu zemlju jer- prvo nebo i prava zemlja uminu.. Tada Onaj koji sjedi na prijestolju reče: "Evo, sve činim novo!" (Otk 21, 5).

Eto, taj novi Božji svijet jest kraljevstvo Božje u koje su pozvani svi ljudi da ga izgrađuju. Isus predstavlja kraljevstvo Božje kao nešto najdragocjenije, da se isplati čak i sve prodati kako bi ga čovjek zadobio.

U današnjem evanđelju Isus uspoređuje kraljevstvo Božje s mrežom koja se baca u more i hvata svakovrsne ribe. Evanđeoski navještaj okuplja sve, dobre i zle. Dijeljenje će biti na kraju povijesti. Anđeli će biti izvršitelji suda koji će odijeliti zle od pravednika. Zle će baciti u peć ognjenu.

Tim je riječima Isus dao odgovor onima koji su mu prigovarali da se dao okružiti ljudima, koji bi trebali prema farizejskom učenju biti isključeni poput Mateja carinika i drugih. Što to znači? Dok smo na svijetu moguć je prijelaz s jedne na drugu stranu. Dobri mogu postati grešnici, a grešnici mogu postati dobri. Između dobrih i zlih nema provalije, jer je moguć prijelaz s jedne na drugu stranu.

"Jeste li sve ovo razumjeli?" pita ih Isus učenike. To znači da li žele prihvatiti Riječ Božju ili ne. Onoga koji prihvaća riječ Božju, Isus takvog uspoređuje s domaćinom koji iz svoje riznice iznosi "staro" i "novo"; koji dobro razumije riječ Božju kako Starog tako i Novog Zavjeta. On zna da zemaljska sreća ne vrijedi ništa u usporedbi s vječnim životom, da "Bog u svemu surađuje s onima koji ga ljube".

U svemu ovome najozbiljnija je Isusova riječ kada kaže da će na kraju svijeta anđeli podijeliti zle od pravednih i baciti ih u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zubi" ( Mt 13,59). E, tada više povratka nema. Sudbina će biti zauvijek zapečaćena. Dok smo na svijetu postoji mogućnost povratka, a zato je i Isus došao jer ne želi smrt grešnika, nego da se čovjek obrati i da živi. I ta je Isusova Riječ zapisana u evanđelju.

Sv. Jeronim je zacijelo bio oduševljen riječima Druge poslanice apostola Pavla, koju je napisao svom učeniku Timoteju. Pavao potiče ljubljenog učenika Timoteja da ostane vjeran u čemu je poučen od bake Loide i majke Eunuke, o i od samoga Pavla, a to je snaga Sv. Pisma, koje nas čini "mudrim na spasenje po vjeri u Krista Isusa. On nas čini za svako dobro djelo prikladnima".

Pavao potiče Timoteja da bude uza sve nevolje, koje ga prate, ustrajan. Tu nam može pomoći Sv. Pismo koje nas čini mudrima. Pavao kaže da je "ono "bogoduho", a to znači da je božanskog porijekla. Ono je prema riječima apostola Pavla " korisno za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban" (Tim 3, 16-17).

Kršćanin postaje zreo samo po vjernosti i druženjem s Biblijom. Stoga apostol Pavao zaklinje Timoteja pred Bogom i Isusom Kristom koji će suditi živima i mrtvima da propovijeda riječ Božju, bilo zgodno ili nezgodno.

Sv. Jeronim je rekao: "Moliš li ? Ti si koji govoriš Zaručniku. Slušaš li? Zaručnik je koji ti govori. Uvijek je to razgovor ljubavi s Bogom, Ocem našim".

Biblija je napisana po nadahnuću Duha Svetoga Ona je pismo Oca nebeskoga nama koje nam je donio Isus Krist. Tu Riječ slušamo u našim crkvama i kapelama u vrijeme dok se slavi sveta Misa i drugi sakramenti.

Neka nam ova kapela, koja je podignuta u čast sv. Jeronima, bude drago mjesto sabranosti, tišine, molitve i donošenja velikih životnih odluka. Sve velike i životne odluke donesene su u sabranosti srca i duše.

Još jednom čestitam i zahvaljujem načelniku i suradnicima. Posebno patru Rakošecu, vašem kapelanu. Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2019: siječanj (1) ,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi