Propovijedi i poruke

Blagoslov kapele sv. Jeronima – PU osječko-baranjska

Četvrtak, 28. 06. 2012.

Homilija vojnog ordinarija mons. Jurja Jezerinca

Vaš zemljak i Osječanin kardinal Franjo Šeper rekao je da je crkva, u kojoj se slavi Euharistija i sluša Riječ Božja, dodirna točka između neba i zemlje. To također vrijedi i za ovu kapelu u Policijskoj Upravi, koju je podiglo vaše zajedništvo i vaša ljubav. Stoga nas veseli što je njezina gradnja danas okrunjena blagoslovom. Od sada ćete imati dostojan prostor za molitvu, a posebno za misno slavlje.

Ova je kapela je posvećena sv. Jeronimu. U kapeli, osim križa i oltara, dominira kip što ga je izradila naša poznata umjetnica i gospođa Marija Rizvić. Slikari i kipari prikazuju sv. Jeronima s Biblijom u ruci. Završio je prijevod Sv. Pisma na latinski jezik i tako je postao slavan u Crkvi upravo po tom prijevodu, zvanom Vulgata, što znači "opća", "opće poznata" ili u "općoj uporabi" (pučka).

Sveti Jeronim je i crkveni naučitelj i crkveni otac. Filozof, govornik, poznavalac grčkoga, hebrejskog i latinskog jezika, a vladao je još i aramejskim, sirijskim i arapskim jezikom. Na prijevodima Starog zavjeta radio je 15 godina.

Sv. Jeronim se rodio u gradu Stridonu, koji se nalazi na granici Dalmacije i Panonije (današnje Slavonije). Neki misle da je Stridon bio na području današnjeg Tomislavgrada, a vjeruje se da je to današnje Grahovo. No prepustimo to povjesničarima.

Sv. Jeronim je bio veoma nadaren, ali kažu i teške naravi. Posjedovao je živahnu inteligenciju, dobro pamćenje, kao karakter izvanredno osjetljiv i ljubomoran. U vrijeme rasprava znao je podići glas, ali se odmah i ispričati, rekavši: "Ja sam Dalmatinac". On nije bio Hrvat jer će se Hrvati doseliti u Hrvatsku početkom 7. stoljeća. Rodio se između 340. i 345. godine.

Studirao je u Rimu i rado je posjećivao katakombe, u kojima su bili pokopani kršćani i mnogi mučenici. Vraća sa zatim u Galiju i Antiohiju, u današnji Carigrad, gdje produbljuje svoje znanje iz Biblije te židovski jezik.

U Crkvi su često postojali sporovi oko crkvenog nauka. Moramo znati da su to počeci Crkve i da su se javljala mnoga pitanja, kao na primjer, da li je Isus Krist doista Bog koji je postao čovjekom te mnoštvo drugih pitanja. Ta se i slična crkvena pitanja javljaju i danas. Trebalo je na vrijeme odgovarati i tumačiti, kako bi se vjernici mogli učvrstiti u svojoj vjeri. Stoga je papa Damaz pozvao sv. Jeronima i sazvao je crkveni sabor. Jeronim je bio pratilac svoga biskupa Paulina.

Papa Damaz u mnogim je stvarima pitao sv. Jeronima za savjet. Bio je i Papin osobni tajnik. Bio je toliko popularan da su mnogi gledali u njemu budućeg papu. Potkraj života nastanio se u Betlehemu, u spilji. Osnovao je muški samostan i upravljao je njime. Dao se osim na prevođenje svetopisamskih knjiga također i na pisanje komentara pojedinih knjiga. Komentari su mu veoma vrijedni ne samo zbog povijesnih nego i zbog arheoloških podataka.

Kako se zdravlje sv. Jeronimu sve više pogoršavalo i vid slabio, umire iscrpljen i slijep 30. rujna 419. ili 420. godine.

Zapisao je: "Tko se predaje Kristu, može umrijeti; no pobijeđen, ne može biti".

Isticao se ljubavlju prema siromašnima i najpotrebnijima, osobito nakon provale Vandala 410. godine u Rim. Gajio je posebno ljubav prema Sv. Pismu i Crkvi, a svoje pak slabosti iskupio je pokorničkim životom i mnogim patnjama. Crkva ga ubraja među četvoricu velikih zapadnih Otaca, a on je svakako među njima najosebujnija osoba.

Danas smo slušali dijelove čitanja Sv. Pisma koja su sv. Jeronimu bila veoma draga i rado je o njima razmišljao.

Današnje evanđelje je završnica Isusovog govora u prispodobama. Isus se rado služio s njima, kako bi ga slušatelji mogli što bolje razumjeli, posebno poruku koju im želi prenijeti.

U svim Isusovim prispodobama glavni je sadržaj " kraljevstvo Božje". Što znači kraljevstvo Božje?'' Ono ima mnogostruko značenje. Možemo ga prevesti kao svijet s novim međuljudskim odnosima, kojega donosi Isus Krist, u kojeg se uključuju Isusovi učenici. Ivan u Knjizi Otkrivenja opisuje viđenje: " i vidjeh novo nebo i novu zemlju jer- prvo nebo i prava zemlja uminu.. Tada Onaj koji sjedi na prijestolju reče: "Evo, sve činim novo!" (Otk 21, 5).

Eto, taj novi Božji svijet jest kraljevstvo Božje u koje su pozvani svi ljudi da ga izgrađuju. Isus predstavlja kraljevstvo Božje kao nešto najdragocjenije, da se isplati čak i sve prodati kako bi ga čovjek zadobio.

U današnjem evanđelju Isus uspoređuje kraljevstvo Božje s mrežom koja se baca u more i hvata svakovrsne ribe. Evanđeoski navještaj okuplja sve, dobre i zle. Dijeljenje će biti na kraju povijesti. Anđeli će biti izvršitelji suda koji će odijeliti zle od pravednika. Zle će baciti u peć ognjenu.

Tim je riječima Isus dao odgovor onima koji su mu prigovarali da se dao okružiti ljudima, koji bi trebali prema farizejskom učenju biti isključeni poput Mateja carinika i drugih. Što to znači? Dok smo na svijetu moguć je prijelaz s jedne na drugu stranu. Dobri mogu postati grešnici, a grešnici mogu postati dobri. Između dobrih i zlih nema provalije, jer je moguć prijelaz s jedne na drugu stranu.

"Jeste li sve ovo razumjeli?" pita ih Isus učenike. To znači da li žele prihvatiti Riječ Božju ili ne. Onoga koji prihvaća riječ Božju, Isus takvog uspoređuje s domaćinom koji iz svoje riznice iznosi "staro" i "novo"; koji dobro razumije riječ Božju kako Starog tako i Novog Zavjeta. On zna da zemaljska sreća ne vrijedi ništa u usporedbi s vječnim životom, da "Bog u svemu surađuje s onima koji ga ljube".

U svemu ovome najozbiljnija je Isusova riječ kada kaže da će na kraju svijeta anđeli podijeliti zle od pravednih i baciti ih u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zubi" ( Mt 13,59). E, tada više povratka nema. Sudbina će biti zauvijek zapečaćena. Dok smo na svijetu postoji mogućnost povratka, a zato je i Isus došao jer ne želi smrt grešnika, nego da se čovjek obrati i da živi. I ta je Isusova Riječ zapisana u evanđelju.

Sv. Jeronim je zacijelo bio oduševljen riječima Druge poslanice apostola Pavla, koju je napisao svom učeniku Timoteju. Pavao potiče ljubljenog učenika Timoteja da ostane vjeran u čemu je poučen od bake Loide i majke Eunuke, o i od samoga Pavla, a to je snaga Sv. Pisma, koje nas čini "mudrim na spasenje po vjeri u Krista Isusa. On nas čini za svako dobro djelo prikladnima".

Pavao potiče Timoteja da bude uza sve nevolje, koje ga prate, ustrajan. Tu nam može pomoći Sv. Pismo koje nas čini mudrima. Pavao kaže da je "ono "bogoduho", a to znači da je božanskog porijekla. Ono je prema riječima apostola Pavla " korisno za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban" (Tim 3, 16-17).

Kršćanin postaje zreo samo po vjernosti i druženjem s Biblijom. Stoga apostol Pavao zaklinje Timoteja pred Bogom i Isusom Kristom koji će suditi živima i mrtvima da propovijeda riječ Božju, bilo zgodno ili nezgodno.

Sv. Jeronim je rekao: "Moliš li ? Ti si koji govoriš Zaručniku. Slušaš li? Zaručnik je koji ti govori. Uvijek je to razgovor ljubavi s Bogom, Ocem našim".

Biblija je napisana po nadahnuću Duha Svetoga Ona je pismo Oca nebeskoga nama koje nam je donio Isus Krist. Tu Riječ slušamo u našim crkvama i kapelama u vrijeme dok se slavi sveta Misa i drugi sakramenti.

Neka nam ova kapela, koja je podignuta u čast sv. Jeronima, bude drago mjesto sabranosti, tišine, molitve i donošenja velikih životnih odluka. Sve velike i životne odluke donesene su u sabranosti srca i duše.

Još jednom čestitam i zahvaljujem načelniku i suradnicima. Posebno patru Rakošecu, vašem kapelanu. Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (3) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 59. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (21. 10. 2019.)

Plenarno, 59. zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

»Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk 24, 45). (15. 10. 2019.)

Motu proprio Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Idite, misionarite! (02. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća HBK za misije krčki biskup Ivica Petanjak uputio je poruku za misijski mjesec listopad 2019.

„Starost je konačno razdoblje ljudske zrelosti. Ona je izraz Božjega blagoslova“ (01. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj dubrovački biskup Mate Uzinić uputio čestitku za Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2019.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi