Propovijedi i poruke

Misno slavlje pred Spiljom ukazanja

Četvrtak, 18. 05. 2017.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Obrazac mise: Blažena Djevica Marija, Slika i Majka Crkve, (I); Post 3, 9-15.20; Ps Jud 13, 18 bcde, 1 Pt 15, 9d; Iv 19, 25-27;

Poštovani i dragi vjernici, draga braćo i sestre

1. Petak je poslije podne. Skoro je 15 sati. Golgotska drama je na svome vrhuncu. Posljednje su minute Isusova zemaljskog života. U posljednjim trzajima života visi na križu, njegovo tijelo, puno modrica, krvi i znoja. Gotovo da ga se ne može ni prepoznati… Snažan muškarac u naponu životne snage – sa svoje 33 godine, hrve se s teškim bolima i smrću koja neminovno dolazi… Borba života i smrti! Za mnoge jedan je od tolikih koji se borio za visoke ideale ali ga je nemilosrdna ruka onih kojima je mrsio krugove odvela na križ. Za neke je, jedincati i neponovljivi čovjek s kojim su se identificirali i sad ne razumiju što se ovo zbiva. Tama sve više obuzima horizonte svjetla. Uskoro će i sunce pomrčati! S lijeve i desne njegove vise osuđeni razbojnici a tik uz njegov križ priljubila se Gospa - njegova majka, i sestra njegove majke - njegova tetka, Marija Kleofina, Marija Magdalena i Ivan. Izdaljega sve promatraju pobožne žene i svjetina. Smrknuti i nemilosrdni vojnici, egzekutori, nakon što su razdijelili njegove haljine budno stražare da sve bude izvršeno po rimskoj pravdi i zakonu, ali priželjkuju da se sve čim prije završi, jer se događa uoči Pashe pa bi i oni malo odmorili. Svjestan svega Isus gleda svoju majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, i upućuje im posljednje riječi, kazuje svoju posljednju želju, izručuje oporuku. Majci: „Ženo! Evo ti sina!“ I zatim reče učeniku: “Evo ti majke!”(Iv 19, 27). Riječi su ovo koje su se duboko usjekle u memoriju Crkve i trajno je prate do danas i tako će biti do svršetka ljudske povijesti… Ivan je ovdje predstavnik Crkve i od toga časa (Mariju), “uze je k sebi” (Iv 19, 27).

2. U evanđeoskim izvješćima Blažena Djevica Marija je u prvome redu predstavljena kao “Isusova majka”. Evanđelisti Marko, Luka i Ivan nazivaju je tim jednostavnim naslovom (Mk 3, 31; Lk 2, 48; Iv 2, 1-12; 19, 25). Time je određena – definirana njezina uloga u djelu spasenja.

Njezino majčinstvo – Bogomajčinstvo je dragovoljno. To jasno proizlazi iz izvješća o navještenju u Nazaretu (Lk 1, 26-38). Kad je prosvijetljena vjerom i Božjim Duhom shvatila da je Božjim promislom i planom ona odabrana za materinstvo Božjega Sina, u potpunoj slobodi prihvaća Božji plan. Ona je službenica Gospodnja poput Abrahama, Mojsija i proroka. Njezino je služenje u slobodi kao i njihovo, samo još u većoj mjeri.

A kad je rodila Isusa u Betlehemu, uloga majke i odgojiteljice Isusove dolazi do punog izražaja. Zajedno s Josipom brine se za dijete, nosi ga u hram na prikazanje Gospodinu, da izrazi ono predanje za koje nije još sposobna njegova ljudska svijest. Sveti Luka i Ivan daju nam u svojim izvješćima naslutiti njezinu ulogu u procesu Isusova ljudskog sazrijevanja. U dvanaestoj godini, kao punopravan Izraelac, Isus jasno obznanjuje Mariji i Josipu da on pripada štovanju svoga nebeskog Oca.

I kad je Isus odrastao ona uvijek ostaje Majkom i nadasve vjernicom koja slijedi njegovo djelo. Diskretna, svjesna njegove uloge i poslanja, prati ga majčinskom brigom i ljubavlju. I u Kani Galilejskoj na Marijinu molbu da su gosti ostali bez vina ona diskretno i izravno majčinski intervenira. Sve do Golgote ona Isusa prati majčinskim srcem kao Božja vjernica i podanica. Ona je biblijska žena naviještena u Genezi - u prvim redcima Svetoga pisma koju Bog otima nasrtajima Zmije – Sotone (Otk 12, 13-16). Ona je protuslika Eve prevarene od Zmije i njezina je uloga nezamjenjiva u povijesti spasenja.

3. Od Golgotskog križa Kristovi vjernici, osim Isusove majke u njoj očima vjere i srca gledaju i osjećaju svoju majku kojoj se utječu nazivajući je različitim imenima. Dovoljno je samo pomisliti na lauretanske litanije i nazivlje koja joj Crkva pridaje…

Drugi vatikanski sabor nije eksplicitno Mariju proklamirao kao Majku Crkve ali je slijedom učenja pape Benedikta XIV. iz 1748. godine očito prihvatio sadržaj o Marijinome majčinstvu Crkve. I papa Leon XIII. tvrdi da je Marija u punini istine Majka Crkve. Pavao VI. je 21. studenoga 1964. godine, nakon završetka treće sjednice II. vatikanskoga sabora, u misnome slavlju ustvrdio da je Marija “Majka Crkve, tj. svega kršćanskoga naroda, i vjernika i pastira, koji je nazivaju ljubljenom majkom. Isti papa je odredio da je tim imenom “Majkom Crkve” vjernički puk časti još više kao Bogorodicu. Od tada sveopća Crkva s još većim žarom i zamahom ističe Marijinu majčinsku ulogu u životu kršćanskih vjernika, u životu Crkve.

U povijesti je naziv Marije majke Crkve bio rijedak. Vjernici su je zazivali nadasve kao Majku Božju, Majku vjernika, Majku našu… Upravo svi ti izrazi u sebi izriču majčinski odnos Djevice s Crkvom što je već ilustrirano i u nekim epizodama iz Novoga zavjeta.

Sveti Luka evanđelist nas izvješćuje o prisutnosti Majke Božje u zajednici Isusovih učenika u Jeruzalemu (Dj 1, 14). Podcrtava majčinsku ulogu u Crkvi koja nastaje s Marijinom ulogom koju je imala kod rođenja Spasitelja. Dimenzija materinstva postaje tako temeljni element odnosa Marije prema novome narodu otkupljenih.

Otačka literatura obilno govori o ulozi Blažene Djevice Marije u povijesti spasenja. Prema svetome Ireneju Marija je postala uzrok spasenja za sav ljudski rod i čista utroba Djevice “obnavlja čovječanstvo u Bogu”. Sveti Ambrozije tvrdi: “Jedna djevica je rodila spasenje svijeta, jedna djevica je dala život svim stvarima”. Drugi je oci nazivaju Majkom spasenja. A sveti Anselmo će se kasnije obratiti Mariji: “Ti si majka opravdanja i opravdanih, majka pomirenja i pomirenih, majka spasenja i spašenih”. Drugi pak autori ju nazivlju: “Majka milosti” i “Majka života”.

Naziv Majka Crkve očituje duboko uvjerenje vjernika da u Mariji gledaju ne samo Majku Kristovu, nego Majku svih vjernika. Ona koja je prepoznata i priznata kao majka spasenja, majka života, majka milosti, majka spašenih i majka svih živih, s pravom je nazvana Majkom Crkve!

4. Povijest lurdske špilje, povijest lurdskog fenomena od 1858. godine do danas, nije ništa drugo nego majčinski odnos ljubavi i pažnje Blažene Djevice Marije prema svojoj djeci, živim članovima Kristove Crkve. Božjim promislom i dobrotom, ovdje su se na osobit način susreli nebo i zemlja kad se je Bezgrješna Djevica ukazala maloj Bernardici Soubirous. I taj proces nezaustavljivo traje. Ona, Majka spasitelja, Majka Crkve, nezaustavljivo privlači ljude k sebi kako bi ih odvela k Srcu svoga sina, Bogu koji je ljubav, koji ih prihvaća. Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Arhiva vijesti

Linkovi