Propovijedi i poruke

Postojanosti nam uistinu treba… (Heb 10, 36)

Utorak, 24. 03. 2015.

Uskrsna poruka vojnog ordinarija mons. Jurja Jezerinca, Uskrs 2015.

Dragi svećenici, pomoćnici i djelatnici, koji ste u poslanju i službi Vojne biskupije, poštovani djelatnici Ministarstva obrane, vojnici, dočasnici i časnici Oružanih snaga i policije Republike Hrvatske, dragi vjernici koji ste mi povjereni u duhovnoj i pastoralnoj skrbi, završila je Treća izvanredna Biskupska sinoda te je najavljena redovita opća Biskupska sinoda o temi obitelji. Točnije, Biskupska sinoda okupljena oko pape Franje, raspravljala je i raspravljat će o „Pozivu i poslanju obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu“. Polazeći od obitelji u Božjem naumu spasenja, preko Isusovog jasnog i nedvojbenog stava o obitelji, detaljno razrađenog u crkvenim dokumentima, sinodalni oci nastavljaju govor o „evanđelju obitelji“, potvrđujući nerazrješivost ženidbe i ljepotu zajedničkog života supružnika, vrednujući i uvažavajući društveno-kulturološki kontekst u kojem žive današnje obitelji. Dolikuje, stoga, da se i ja kao vaš biskup osvrnem kratko na ovu temu i pozovem sve pripadnike Oružanih snaga te ministarstava obrane i unutarnjih poslova, a i sve ljude dobre volje, da zajedno promišljamo o obitelji kao „školi čovječnosti“ (usp. Gaudium et spes, 52).

1. Biblija

Prve stranice Svetoga pisma posebnu pozornost posvećuju stvaranju čovjeka i nastanku svijeta. Bog, koji iz ničega (ex nihilo) sve stvara, svemu udahnjuje život. No, jedino čovjeka stvara ad imago Dei (na svoju sliku). Trojedini Bog, zajedništvo ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga, čovjeka stvara kao muškarca i ženu. Ljubav koju Bog ima u sebi, prenosi na muškarca i ženu – zajednicu ljubavi. Kao što ni Bog u sebi nije sam, tako ni čovjeka ne želi osamljenog, već ga stvara kao muško i žensko. Nakon što je načinio čovjeka na svoju sliku, nakon što je stvorio muškarca i ženu, Bog progovara: „Plodite se i množite i napučite zemlju i sebi je podložite“. Početni smisao braka („nije dobro da čovjek bude sam. Načinit ću mu pomoć kao što je on“ – zajedništvo supružnika) svoju nadopunu dobiva u drugotnom razlogu vezivanja muškarca i žene, tj. u njihovoj uzajamnoj ljubavi otvorenoj sustvarateljskoj ulozi – rađanju (potomstvo) (usp. Post 1 i 2).

„Postojanosti nam uistinu treba…“ (Heb 10, 36). Obitelj je u Božjem naumu spasenja zamišljena ovako. Htio ju je upravo ovakvu. Kao zajednicu muškarca i žene. Njegov ju je Sin ovakvu posvetio. Na ovakvoj je svadbi bio i tu očitovao svoju slavu. S ovakvim se zaručnicima družio. Stoga, samo ljudska nepostojanost može izobličiti ili deformirati ovu sliku o braku i obitelji, ali time se ona ne mijenja. U božanskom naumu spasenja ovo je slika obitelji. „Radi tvrdoće srca“ Mojsije je dopustio i drugačije, ali „od početka ne bijaše tako“ (Mt 19, 6).

2. Crkva

Crkva je sakrament spasenja, Tijelo Kristovo. Zadatak joj je vjerno prenositi Kristov nauk i ljubomorno čuvati poklad vjere. Ako je Bog spojio muškarca i ženu, ako je njegova riječ: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti uza svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo“ (Post 2, 24), onda Crkva ne može drugačije govoriti ni naučavati. Ona može samo u tom duhu nastaviti poučavati. U svako vrijeme, pa tako i u ovo današnje, i to samo ono što je primila od svoga Utemeljitelja. Ako bi govorila ili naučavala drugačije, Crkva bi iznevjerila samu sebe, svoje poslanje i Krista čije je Mistično Tijelo.

U isto vrijeme Crkva je svjesna činjenica da svi ne žive tako i da svatko ne vjeruje na isti načina na koji vjeruje Crkva. Međutim, nečija nevjera ili drugačije vjerovanje, ne može potaknuti Crkvu da i ona čini isto. Jednako tako ne može je zavesti i učiniti sebi sličnom.

To potvrđuju i sinodalni oci svojom formulacijom: „Čvrstu se vjeru ne može pokolebati nametanjem kulturnih perspektiva koje slabe brak i obitelj“ (Relatio synodi, br. 32).

„Postojanosti nam uistinu treba…“ Nepostojanost današnjeg vremena ne može uvjetovati stalni Božji naum i Crkvu koja je prva pozvana čuvati ga, prenositi ga i promovirati. Nepostojanost ljudske naravi ne može utjecati na nepromjenjivost božanskog nauka. Potrebno je tražiti zaokrete. Oni su s pastoralnog aspekta nužni. No, novi govor o obitelji ne znači i promjenu obiteljske terminologije, odnosno potreba za novim i snažnijim navještajem „evanđelja obitelji“, želja za novim pristupom „kućnoj Crkvi“, ne povlači za sobom i novu definiciju obitelji.

3. Sinoda

Sinodalni oci, okupljeni oko pape Franje, u želji da sagledaju stanje u kojem žive današnje obitelji, sastali su se jer žele iskazati svoju bliskost svima. Zaručnicima koji se pripremaju za brak; onima koji su sklopili bračni savez i žive svoje bračnu i obiteljsku stvarnost; onima koji su u građanskoj vezi ili izvanbračnoj zajednici, rastavljenima, rastavljenima i neoženjenima, rastavljenima i ponovno oženjenima, jednoroditeljskim obiteljima… Radi presudne važnosti obitelji za svijet i Crkvu, ova Sinoda želi „sagledati stvarnost današnje obitelji u kompleksnosti njezinih svijetlih strana i njezinih sjena“. Kako? Pogledom „uperenim u Krista kako bi s novom svježinom i poletnošću razmišljali o onome što nam objava, prenošena u vjeri Crkve, govori i ljepoti, ulozi i dostojanstvu obitelji“. Zašto? Da bi se „u svijetlu Isusa Krista razabralo putove kojima će se obnoviti Crkvu i društvo u njihovu zauzimanju za obitelj utemeljenu na braku između muškarca i žene“ (usp. Relatio synodi, br. 4).

U duhu Pavlova načela: „radujte se s radosnima i plačite sa zaplakanima“ (Rim 12, 15), biskupi okupljeni na Sinodi zahvalni su dobrome Bogu za sve koji uspijevaju ostati vjerni nauku evanđelja. Ohrabruju ih da nastave svjedočiti kako je i danas moguće živjeti u skladu s danim obećanjima. Raduje ih postojanost takvih osoba. No, u isto vrijeme plaču s onima koji su ugroženi u svojoj ljudskoj i svojoj obiteljskoj stvarnosti. Stalo im je razgovarati s muškarcima i ženama danas kako je Isus nekada s njima razgovarao. A on je „s ljubavlju i nježnošću, susretao i gledao muškarce i žene, prateći njihove korake s istinom, strpljivošću i milosrđem, naviještajući zahtjeve Božjeg kraljevstva“ (usp. Relatio synodi, br. 12).

„Postojanosti nam uistinu treba…“ Civilno zakonodavstvo vrlo često ugrožava brak i obitelj. Njihovo prilagođavanje novim vremenima poziva biskupe okupljene na Sinodi na još veću ljubav prema svakom stvorenju, ali i još veću zauzetost i borbu za brak i obitelj. Obvezuje ih promovirati kršćansku antropologiju kao jedinu mjerodavnu. Postojano i hrabro, odlučno i odvažno treba naglašavati da je brak zajednica muškarca i žene.

4. Svijet

„U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet“ (Iv 16, 33). Društveno-kulturni kontekst postmoderne pomalo kao da dovodi u sukob staro i novo, vječno i vremenito, božansko i ljudsko. Dehumanizirajući humanizam današnjega vremena ima svoju novu biologiju i novu antropologiju. Svijet današnjice nije sklon razmišljati po načelu općeg dobra ili dobra za sve, već bi se htio okrenuti pojedincima koji postaju norma djelovanja i ponašanja, pa čak i norma življenja za sve. Postalo je gotovo normalno da se većina mora prilagođavati manjini. Manjine treba štititi, njih treba uvažavati, one koji su drugačiji treba vrednovati, ali njihovo stanje ne smije biti paradigma življenja i povod zakonodavcu da usklađuje svoju regulativu s voljom manjine, a na uštrb većine.

Ovo su za sve nas danas veliki izazovi. Osobito za djelatnike u obiteljskom pastoralu. Oni prvi trebaju djelovati tako da Crkvu ne predstavljaju kao, kako to netko reče, tekstilnu industriju. Moda i pomodarstvo ne mogu Crkvi krojiti zakone jer Crkva nije modna pista koja ima svoj proljetni, ljetni, jesenji i zimski defile. Ona, jer je narod Božji, živi u promjenama, s promjenama, ali kao Mistično Tijelo Kristovo ona ostaje nepromjenjiva. Ne zato jer je tako stara, ne zbog toga jer je „institucija“, već zbog toga što su njezini zakoni moralne odredbe za opće dobro. Ona prihvaća svu svoju djecu kao svoje sinove i kćeri. Nikoga ne odbacuje i nikoga ne razapinje. Dovoljno je što je Krist koji ju je osnovao razapet za sve nas. Međutim, u svojoj postojanosti ona i danas naviješta evanđelje braka i obitelji onako kako bijaše od početka. Za nju je mjerodavan početak. A „kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova“.

Umjesto zaključka

Poštovani vjernici Vojne biskupije, dragi policajci i vojnici, državni službenici i namještenici resornih ministarstava! Vama je potpuno jasno što znači imati načela i držati ih se. Kao što policajac ne bi smio u istom slučaju pristupati prema različitim osobama na drugačiji način, tako ni Crkva ne može selektivno, individualno i partikularno pristupati tumačenju nečega čega je čuvarica; kao što vojnik ne bi smio u ratu zaboraviti prisegu koju je u miru dao, tako ni Crkva ne smije u nevoljama života prilagođavati sebe vremenu da bi se nekome svidjela ili dodvorila. „Kroz mnoge nam je nevolje proći“ (usp. Dj 14, 22), ali nam je dano upravo tako do slave uskrsnuća doći. Ni vlas nam s glave neće pasti, već ćemo se svojom postojanošću spasiti (usp. Lk 21, 17). Ne time što ćemo iznevjeriti načela i zakone, već činjenicom što se više budemo držali načela i svesrdnije budemo braniti pozitivne naravne zakone.

 „Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju. O kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila“ (v. Ps 109). Tako kaže psalmista te tako i ja završavam svoj uskrsni navještaj radosti. Neka nas Gospa Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta nadahne da živimo u skladu s njezinim pozivom: „što god vam rekne učinite“ (Iv 2, 5), a uskrsli Gospodin neka nam pomogne da se ne „suobličavamo slici ovoga svijeta“ (Rim 12, 2), već da naši putovi budu čvrsti, da čuvamo njegova pravila, da se spasimo njegovom pobjedom i svojom postojanošću te na taj način pomažemo svijetu da se preobrazi na sliku Kristovu. Stoga, „sve provjeravajte. Dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i dušu i tijelo – neka se besprijekornim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista (Sol 5, 23-25).

Sretan Uskrs!

Mons. Juraj Jezerinac, vojni ordinarij u RH

U Zagrebu 15. travnja na četvrtu korizmenu nedjelju – Sredoposnu

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi