Propovijedi i poruke

Propovijed fra Frane Musića u Rijeci

Četvrtak, 22. 02. 2018.

Uvođenje u službu kapelana 12. Veljače 2018.

 

Mnogo je pitanja na koja ne možemo smisleno odgovoriti. Pred mnogim smo tajnama nijemi, bez riječi. Teško i gotovo nikako ne pronalazimo riječi kojima bismo opisali sve važno, Boga, čovjeka, život, njegov smisao, ljubav, vjeru. A toliko smo toga učili, usvajali, čitali, čuli, vidjeli, imamo životnoga iskustva da ponekada mislimo kako nam je sve jasno, sve znamo, ništa nam nije nepoznato i nejasno. Ustvari, sve to naše znanje i iskustvo pada u vodu kada se suočimo sa stvarnostima koje nas izazivlju i prisiljavaju na govor o njima. Život je po sebi velik izazov, uvijek nepredvidiv i počesto grub. Neprestani upitnici lebde oko nas u stvarnosti koju osjećamo i živimo. I kako ne pronalazimo odgovore, olako prelazimo i zaobilazimo toliko pitanja, ostavivši ih neriješenima. Sve to traje do ponovnoga susreta s istim pitanjima. Uznemire nas iznova i želja je jača za odgovorom. Vječita traženja i upinjanja.

            Svaki početak obilato plodi pitanjima. Čovjek je biće početaka, započinje uvijek iznova, dokle god živi, nada se i počinje. Uvijek smo na početku. Bez jasne slike pred onim što nas očekuje. Zato su početci izazovni i tajnoviti, ostavljaju istodobno i radost i strepnju.

            Veliki Goethe zapisa: «Što zovemo početkom često je i kraj. I dokrajčiti nešto znači otpočeti.»

            Svjedoci smo novoga početka u policijskoj kapelaniji u Rijeci. Odlukom i imenovanjem vojnoga ordinarija u RH mons. Jure Bogdana uvodimo u službu kapelana don Pavla Mokroga koji će se duhovno skrbiti za policijske službenike, zaposlenike i djelatnike Policijske uprave Primorsko-goranske. Ovaj početak kapelanske službe znači i kraj opsluživanja u policijskoj kapelaniji vojnoga kapelana patra Mirka Vukoje, kojemu ovom prigodom u ime Vojnoga ordinarijata i osobno izričem zahvalnost za dugogodišnju nesebičnost i zauzimanje u radu s policijskim službenicima i djelatnicima ove policijske uprave.  Hvala na otvorenu duhu i vedrini, ljudskoj i svećeničkoj blizini koja svjedoči o Božjoj blizini. Sigurni smo da se na tvoju pomoć i iskustvo, dragi naš pater Mirko, može uvijek računati, što će biti veliki poticaj i vjetar u jedra našemu novom policijskom kapelanu don Pavlu. Itekako bi danas bilo od velike koristi poslušati tvoje savjete i upute, ali kao biskupov izaslanik moram ipak ja uputiti koju prigodnu riječ.

            Promišljajući o dubini i smislu života, onoga što je važno, Meister Eckhart u dijaloškome pristupu pitanja i odgovora zaključuje: «Pitali su mudraca: 'Koji je trenutak u čovjekovu životu najbitniji, koja je osoba najvažnija i koje je djelo najnužnije?' Odgovor je glasio:'Najbitniji trenutak uvijek je sadašnji trenutak, najvažnija osoba uvijek je baš ona koja se sada nalazi ispred tebe, a najnužnije djelo uvijek je ljubav'.»

            Gotovo da nije potrebno ništa dodati. Jasno i jednostavno, da ne može jasnije ni jednostavnije. Život nas često odvodi u nejasnoće i zablude. Kao da nam lako zametne trag i odvede nas  na prečace koji odvode na lutanja, pokatkada i dugotrajna. Zamijenimo vrijedno i nevrijedno, smiješamo sve i ne prepoznajemo razliku. Potrebno je sigurno uporište i bistrina pogleda, srca i oka. Potrebni smo uvijek mudrosti i mudrih, kako nas potiče današnje prvo čitanje:»Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina — čovjek duše dvoumne nepostojan na svim putovima svojim.»

            Tražiti dakle mudrost koja od Boga dolazi, ne ljudsku mudrost, mudrovanje ili nadmudrivanje. S povjerenjem, vjerom, bez kolebanja. Bog obilno daje i obasiplje svakoga tko je na putu traženja, uspinjanja i rasta, sazrijevanja koje pokatkada zna biti gorko i mučno, bolno. Ali bez straha i odustajanja, radosno, kako veli sv. Jakov:» Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.»

            Snažno ohrabrenje i poticaj novomu policijskom kapelanu don Pavlu koji s podosta pitanja i nejasnoća, u svojoj ljudskosti i krhkosti, granicama i darovima započinje novu službu, kao i svima nama. Razne nevolje i kušnje u koje zapadamo utiskuju svoje biljege u naše duše i oblikuju nas, pročišćuju i oplemenjuju, pod uvjetom da ih prihvatimo kao sredstva našega rasta. Na tome putu nikako nismo sami i ne smijemo biti sami. Jedni smo drugima pružena ruka i čvrst oslonac.  Tako je snažan vapaj svetoga Augustina: «Bože, ne tražim lakši teret, već snažnija ramena.»

            Gladni smo i žedni utjehe i razumijevanja, potpore, otvorena srca i ispružene ruke, ramena koja će ponijeti dio naših tereta.

            Božja se snaga razlijeva u srcima onih koji ga traže i pronalaze utočište u Njemu. Bog je toliko blizak čovjeku da je potpuno nevjerojatno ne osjetiti Njegovu ljubav. Isus je posvuda i uvijek očitovao Oca puna ljubavi i sućuti, milosrđa. On je blizi Bog. Učenicima je rekao da mu je žao naroda koji je išao za Njim, slušao Ga, žeđao za riječima utjehe i nade.  Isus se sažalio nad narodom, koji je pritisnut nevoljama, bez orijentacije, izgubljen, gladan i žedan. Treba im uputiti pravu riječ, dati smjernice, pokazati put, nasititi. Ova Isusova rečenica odzvanja u svakome vremenu. Kada god su oni koji traže smisao života izgubljeni i lutaju. Kada god su ljudi gladni i žedni pravednosti, ljubavi, mira, vjernosti, dobrote. Kada god su slomljeni i pogaženi ideali.

            Vidio je Isus silnu glad i žeđ za smislom. Potrebna je narodu riječ utjehe. U Isusu prepoznaju sve ono što im nedostaje, za čim čeznu, nešto trajnije. Isus poziva na bistrinu pogleda, čistoću ruku i srca, ljepotu i snagu riječi.

            I naše vrijeme otkriva veliku glad i žeđ za smislom, za nečim trajnijim, za vrijednostima koje ne prolaze. Vidljiva je neutaživa glad za dobrotom i plemenitosti, ljubavi koja se ne svjedoči i ne potvrđuje samo riječima. Gladni smo zajedništva i razgovora koji oplemenjuju, dobre riječi, jer nas uništava mentalitet crnila, pesimizma, isticanja i veličanja lošega. Prazni smo zbog ispraznih i površnih razgovora, tračeva i klevetanja, bez svjetla i nade.

            Policijski posao, zvanje, kao i svećeničko zvanje poziv su na najuzvišenije ideale. Od jednih i drugih se nerijetko očekuje previše, pokatkada i nemoguće, bez razumijevanja i isprike.

            Dragi naš don Pavle, budi potpora, ohrabrenje, svježina i radost policijskim službenicima i djelatnicima kojima si poslan služiti. Svjedoči i govori im o dostojanstvu i ljepoti, časnome policijskom zvanju koji se ne može platiti, jer nema cijenu, neprocjenjiv je. Svjedoči i navješćuj Božju ljubav očitovanu i po ljudima, da je lijepo i časno biti čovjek, koji ima najviše dostojanstvo, stvorenje neizmjernoga Stvoritelja, Boga ljubitelja čovjeka. Navješćuj Božju blizinu svakomu, da je Bog ljubavi i naklonosti svakomu čovjeku, Bog koji pati zbog ljubavi kada se odbacuje. Da za Boga nema privilegiranih ni isključenih.  Svjedoči za Svjetlo i unosi svjetlo, budeći nadu i radost svima koji ti dođu shrvani i klonuli, beznadni i pritisnuti mrakom svakojakih nevolja i sumnji. Budi utjeha i nada svima kojima sunce davno zađe.

            Savijaj u srcu i brižno njeguj gnijezdo iskrenosti, čestitosti, poštenja, dobrote i nehinjene ljubavi prema svakome policijskom službeniku i djelatnicima koji su ti povjereni i kojima si poslan. Pomaži im otkrivati istinu o sebi i o svemu važnom, napose otkriti konačni smisao. Treba se međutim itekako u svakome pojavku i obličju kloniti sudačke uloge, isključivanja i osude. Naprotiv, svjedoči i navješćuj Boga koji ne odbacuje, ne isključuje, nego je pun sućuti i smilovanja, koji poziva i okuplja, povija i liječi. Posebice traži one koji su daleko i lutaju, kojima je potrebno svjetlo i putokaz. 

            Onaj tko ne poznaje sebe, vlastito srce, ne može znati što se krije u tuđemu srcu, ne može druge poznavati. Tko ne nosi ljubav u vlastitome srcu i ne iskazuje ju ne može očekivati ljubav. Tko nije osjetio milost i veličinu Božje ljubavi ne može se radovati onima koji je traže i koji su spremni na obraćenje. Put do tuđega srca uvijek počinje u vlastitome srcu. Odatle se širi miris, čovječnosti ili podlosti, ljubavi ili zavisti i ljubomore, poniznosti ili oholosti. Ljubav prema Bogu uvijek se mora iskazivati u ljubavi prema čovjeku. Samo tako i najmanje dobro djelo učinjeno ima veliku vrijednost, kao čaša hladne vode.

            Sve ovo je nemoguće bez Božje pomoći i pomoći onih kojima si poslan. Stoga molim sve, posebice načelnika uprave i sve načelnike, policijske službenike i djelatnike, da ti budu potpora i pomoć. Obostrano potpomaganje i rast u dobru.           Neka Bog blagoslovi tvoj novi početak!

Arhiva propovijedi i poruka

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) ,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...