Propovijedi i poruke

Propovijed fra Frane Musića u Rijeci

Četvrtak, 22. 02. 2018.

Uvođenje u službu kapelana 12. Veljače 2018.

 

Mnogo je pitanja na koja ne možemo smisleno odgovoriti. Pred mnogim smo tajnama nijemi, bez riječi. Teško i gotovo nikako ne pronalazimo riječi kojima bismo opisali sve važno, Boga, čovjeka, život, njegov smisao, ljubav, vjeru. A toliko smo toga učili, usvajali, čitali, čuli, vidjeli, imamo životnoga iskustva da ponekada mislimo kako nam je sve jasno, sve znamo, ništa nam nije nepoznato i nejasno. Ustvari, sve to naše znanje i iskustvo pada u vodu kada se suočimo sa stvarnostima koje nas izazivlju i prisiljavaju na govor o njima. Život je po sebi velik izazov, uvijek nepredvidiv i počesto grub. Neprestani upitnici lebde oko nas u stvarnosti koju osjećamo i živimo. I kako ne pronalazimo odgovore, olako prelazimo i zaobilazimo toliko pitanja, ostavivši ih neriješenima. Sve to traje do ponovnoga susreta s istim pitanjima. Uznemire nas iznova i želja je jača za odgovorom. Vječita traženja i upinjanja.

            Svaki početak obilato plodi pitanjima. Čovjek je biće početaka, započinje uvijek iznova, dokle god živi, nada se i počinje. Uvijek smo na početku. Bez jasne slike pred onim što nas očekuje. Zato su početci izazovni i tajnoviti, ostavljaju istodobno i radost i strepnju.

            Veliki Goethe zapisa: «Što zovemo početkom često je i kraj. I dokrajčiti nešto znači otpočeti.»

            Svjedoci smo novoga početka u policijskoj kapelaniji u Rijeci. Odlukom i imenovanjem vojnoga ordinarija u RH mons. Jure Bogdana uvodimo u službu kapelana don Pavla Mokroga koji će se duhovno skrbiti za policijske službenike, zaposlenike i djelatnike Policijske uprave Primorsko-goranske. Ovaj početak kapelanske službe znači i kraj opsluživanja u policijskoj kapelaniji vojnoga kapelana patra Mirka Vukoje, kojemu ovom prigodom u ime Vojnoga ordinarijata i osobno izričem zahvalnost za dugogodišnju nesebičnost i zauzimanje u radu s policijskim službenicima i djelatnicima ove policijske uprave.  Hvala na otvorenu duhu i vedrini, ljudskoj i svećeničkoj blizini koja svjedoči o Božjoj blizini. Sigurni smo da se na tvoju pomoć i iskustvo, dragi naš pater Mirko, može uvijek računati, što će biti veliki poticaj i vjetar u jedra našemu novom policijskom kapelanu don Pavlu. Itekako bi danas bilo od velike koristi poslušati tvoje savjete i upute, ali kao biskupov izaslanik moram ipak ja uputiti koju prigodnu riječ.

            Promišljajući o dubini i smislu života, onoga što je važno, Meister Eckhart u dijaloškome pristupu pitanja i odgovora zaključuje: «Pitali su mudraca: 'Koji je trenutak u čovjekovu životu najbitniji, koja je osoba najvažnija i koje je djelo najnužnije?' Odgovor je glasio:'Najbitniji trenutak uvijek je sadašnji trenutak, najvažnija osoba uvijek je baš ona koja se sada nalazi ispred tebe, a najnužnije djelo uvijek je ljubav'.»

            Gotovo da nije potrebno ništa dodati. Jasno i jednostavno, da ne može jasnije ni jednostavnije. Život nas često odvodi u nejasnoće i zablude. Kao da nam lako zametne trag i odvede nas  na prečace koji odvode na lutanja, pokatkada i dugotrajna. Zamijenimo vrijedno i nevrijedno, smiješamo sve i ne prepoznajemo razliku. Potrebno je sigurno uporište i bistrina pogleda, srca i oka. Potrebni smo uvijek mudrosti i mudrih, kako nas potiče današnje prvo čitanje:»Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina — čovjek duše dvoumne nepostojan na svim putovima svojim.»

            Tražiti dakle mudrost koja od Boga dolazi, ne ljudsku mudrost, mudrovanje ili nadmudrivanje. S povjerenjem, vjerom, bez kolebanja. Bog obilno daje i obasiplje svakoga tko je na putu traženja, uspinjanja i rasta, sazrijevanja koje pokatkada zna biti gorko i mučno, bolno. Ali bez straha i odustajanja, radosno, kako veli sv. Jakov:» Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.»

            Snažno ohrabrenje i poticaj novomu policijskom kapelanu don Pavlu koji s podosta pitanja i nejasnoća, u svojoj ljudskosti i krhkosti, granicama i darovima započinje novu službu, kao i svima nama. Razne nevolje i kušnje u koje zapadamo utiskuju svoje biljege u naše duše i oblikuju nas, pročišćuju i oplemenjuju, pod uvjetom da ih prihvatimo kao sredstva našega rasta. Na tome putu nikako nismo sami i ne smijemo biti sami. Jedni smo drugima pružena ruka i čvrst oslonac.  Tako je snažan vapaj svetoga Augustina: «Bože, ne tražim lakši teret, već snažnija ramena.»

            Gladni smo i žedni utjehe i razumijevanja, potpore, otvorena srca i ispružene ruke, ramena koja će ponijeti dio naših tereta.

            Božja se snaga razlijeva u srcima onih koji ga traže i pronalaze utočište u Njemu. Bog je toliko blizak čovjeku da je potpuno nevjerojatno ne osjetiti Njegovu ljubav. Isus je posvuda i uvijek očitovao Oca puna ljubavi i sućuti, milosrđa. On je blizi Bog. Učenicima je rekao da mu je žao naroda koji je išao za Njim, slušao Ga, žeđao za riječima utjehe i nade.  Isus se sažalio nad narodom, koji je pritisnut nevoljama, bez orijentacije, izgubljen, gladan i žedan. Treba im uputiti pravu riječ, dati smjernice, pokazati put, nasititi. Ova Isusova rečenica odzvanja u svakome vremenu. Kada god su oni koji traže smisao života izgubljeni i lutaju. Kada god su ljudi gladni i žedni pravednosti, ljubavi, mira, vjernosti, dobrote. Kada god su slomljeni i pogaženi ideali.

            Vidio je Isus silnu glad i žeđ za smislom. Potrebna je narodu riječ utjehe. U Isusu prepoznaju sve ono što im nedostaje, za čim čeznu, nešto trajnije. Isus poziva na bistrinu pogleda, čistoću ruku i srca, ljepotu i snagu riječi.

            I naše vrijeme otkriva veliku glad i žeđ za smislom, za nečim trajnijim, za vrijednostima koje ne prolaze. Vidljiva je neutaživa glad za dobrotom i plemenitosti, ljubavi koja se ne svjedoči i ne potvrđuje samo riječima. Gladni smo zajedništva i razgovora koji oplemenjuju, dobre riječi, jer nas uništava mentalitet crnila, pesimizma, isticanja i veličanja lošega. Prazni smo zbog ispraznih i površnih razgovora, tračeva i klevetanja, bez svjetla i nade.

            Policijski posao, zvanje, kao i svećeničko zvanje poziv su na najuzvišenije ideale. Od jednih i drugih se nerijetko očekuje previše, pokatkada i nemoguće, bez razumijevanja i isprike.

            Dragi naš don Pavle, budi potpora, ohrabrenje, svježina i radost policijskim službenicima i djelatnicima kojima si poslan služiti. Svjedoči i govori im o dostojanstvu i ljepoti, časnome policijskom zvanju koji se ne može platiti, jer nema cijenu, neprocjenjiv je. Svjedoči i navješćuj Božju ljubav očitovanu i po ljudima, da je lijepo i časno biti čovjek, koji ima najviše dostojanstvo, stvorenje neizmjernoga Stvoritelja, Boga ljubitelja čovjeka. Navješćuj Božju blizinu svakomu, da je Bog ljubavi i naklonosti svakomu čovjeku, Bog koji pati zbog ljubavi kada se odbacuje. Da za Boga nema privilegiranih ni isključenih.  Svjedoči za Svjetlo i unosi svjetlo, budeći nadu i radost svima koji ti dođu shrvani i klonuli, beznadni i pritisnuti mrakom svakojakih nevolja i sumnji. Budi utjeha i nada svima kojima sunce davno zađe.

            Savijaj u srcu i brižno njeguj gnijezdo iskrenosti, čestitosti, poštenja, dobrote i nehinjene ljubavi prema svakome policijskom službeniku i djelatnicima koji su ti povjereni i kojima si poslan. Pomaži im otkrivati istinu o sebi i o svemu važnom, napose otkriti konačni smisao. Treba se međutim itekako u svakome pojavku i obličju kloniti sudačke uloge, isključivanja i osude. Naprotiv, svjedoči i navješćuj Boga koji ne odbacuje, ne isključuje, nego je pun sućuti i smilovanja, koji poziva i okuplja, povija i liječi. Posebice traži one koji su daleko i lutaju, kojima je potrebno svjetlo i putokaz. 

            Onaj tko ne poznaje sebe, vlastito srce, ne može znati što se krije u tuđemu srcu, ne može druge poznavati. Tko ne nosi ljubav u vlastitome srcu i ne iskazuje ju ne može očekivati ljubav. Tko nije osjetio milost i veličinu Božje ljubavi ne može se radovati onima koji je traže i koji su spremni na obraćenje. Put do tuđega srca uvijek počinje u vlastitome srcu. Odatle se širi miris, čovječnosti ili podlosti, ljubavi ili zavisti i ljubomore, poniznosti ili oholosti. Ljubav prema Bogu uvijek se mora iskazivati u ljubavi prema čovjeku. Samo tako i najmanje dobro djelo učinjeno ima veliku vrijednost, kao čaša hladne vode.

            Sve ovo je nemoguće bez Božje pomoći i pomoći onih kojima si poslan. Stoga molim sve, posebice načelnika uprave i sve načelnike, policijske službenike i djelatnike, da ti budu potpora i pomoć. Obostrano potpomaganje i rast u dobru.           Neka Bog blagoslovi tvoj novi početak!

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Arhiva vijesti

Linkovi