Propovijedi i poruke

Propovijed na hodočašću hrvatske vojske, policije i branitelja

Nedjelja, 04. 10. 2020.

msgr. Jure BOGDAN, vojni ordinarij u RH

Marija Bistrica, 4. listopada 2020.

God A, XXVII. nedjelja kroz godinu

Iz 5, 1-7; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43

 

1. „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu“(Fil 4, 6). Ove riječi svetoga Pavla iz poslanice Filipljanima odjekivale su vjekovima u srcima tolikih naraštaja kršćanskih vjernika, a danas odjekuju i u našim srcima ovdje u Mariji Bistrici. Hodočasteći u ovo nacionalno svetište, kao hrvatski vojnici, policajci, branitelji i pripadnici Civilne zaštite želimo uputiti svoje molbe Bogu – molitvom, prošnjom i zahvaljivanjem. Donosimo na sveti žrtvenik svoje osobne i zajedničke nakane, svoje profesionalne i obiteljske potrebe da po rukama Majke Marije dođu do prijestolja Božjega.

2. Svako vrijeme nosi svoje izazove, one očekivane, ali i one nepredvidive. Proteklih smo se mjeseci suočili i suočavamo s neočekivanim izazovom, epidemijom svjetskih razmjera koja duboko zahvaća ne samo u društvene i gospodarske odnose nego i u naše osobne živote. Nova je to stvarnost od koje ne možemo pobjeći. U ovakvim okolnostima nije čudno da su mnogi zabrinuti i pitaju se što će biti s radnim mjestima, školama, fakultetima, bolnicama, domovima za starije i nemoćne. Osim toga, muče nas i druge brige kao što su nezaposlenost, beznađe, manjak zajedništva, napetosti i nerazumijevanja u braku i obitelji. Naše je srce nemirno, misli lutaju, koraci su kolebljivi… Prepušteni smo samima sebi, a nemamo uporišta.

Pokušavamo sebi dati ono što nemamo. Kako se suočiti trijezno i odgovorno sa stvarnošću, a da nas ne paralizira zabrinutost?

Sveti nam Pavao odgovara: U promjenjivosti i nestalnosti vremena možemo se osloniti na Boga. Zapravo, On je jedini pouzdani i čvrsti oslonac. Bog nam daje svoj mir koji će čuvati naše misli i naša srca, mir koji je „iznad svakog razuma“, to jest mir koji nadilazi ograničenosti naših ljudskih promisli, tehničkih mogućnosti i psihičkih dinamika (usp. Fil 4, 7). No, kako izgraditi i sačuvati pouzdanje u teškim kušnjama, kada su nam sve sigurnosti ovoga svijeta uskraćene?

3. Pouzdanje u Boga može se roditi i rasti samo u molitvi, u sabranosti. Na to nas upućuje sâm Gospodin u molitvi Očenaša. U zazivu „Kruh naš svagdanji daj nam danas“ sažete su sve naše brige i potrebe. Nije potrebno da s mnogo riječi iznesemo Bogu svoje potrebe, nego je presudno djetinje povjerenje u ljubav Očevu. Stoga Isus kaže: „Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?' Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova“ (Mt 6, 31-34). Kada smo posve usmjereni na Boga, ništa nas ne će pokolebati.

Braćo i sestre u vjeri! Doista, na ovome je svijetu pravi razlog za zabrinutost kada ne tražimo i ne vršimo Božju volju, kada smo se grijehom odijelili od Božje milosti.

Međutim, može se također dogoditi da uza sav naš trud i rad izgubimo iz vida svrhu života, zašto smo u vinogradu Gospodnjem. Naš zemljak sveti Jeronim, čiju smo 1600. obljetnicu preminuća proslavili 30. rujna (u prošlu srijedu), poznat je kao čovjek duboke misli i britkoga pera, odlično obrazovan u znanostima svoga vremena. Temeljito je poznavao ne samo Sveto pismo i kršćansku teologiju nego i djela uglednih mislilaca kao što je bio Ciceron. Jedne je noći Jeronim usnuo ovaj san: Pojavio se pred prijestoljem Krista Sudca. I Krist ga je upitao: Tko si ti? Jeronim mu je ponosno odgovorio: Ja sam kršćanin! No, Krist mu je odvratio: Ne, ti nisi  kršćanin. Ti si ciceronovac! – Jeronim se probudio oda sna duboko potresen. Shvatio je da se toliko udubio u vlastita istraživanja i promišljanja da je zaboravio koja bi trebala biti konačna svrha svega njegova rada, a to je širenje Kraljevstva Božjega.

Trajna je opasnost za svakoga od nas, da naši talenti, naša ostvarenja i uspjesi u perspektivi vječnoga života vrijede malo ili ništa. Na to smjera i današnje Matejevo Evanđelje. Zli najamnici u vinogradu nisu htjeli shvatiti da njihov trud i rad ne vrijedi ništa ako ne služi gospodaru vinograda; čak su se silom opirali gospodaru. Jeronim je pak naučio lekciju, obratio se Gospodinu, pročistio svoje srce i otada je u svemu tražio najprije Kraljevstvo Božje, kako bi sve što misli i radi bilo na veću slavu Božju.

4. Na ovome svetom mjestu i u ove listopadske dane prisjećamo se još jednoga Božjeg ugodnika, blaženoga Alojzija Stepinca koji je kao hodočasnik mnogo puta došao u Mariju Bistricu. Jučer su se navršile dvadeset dvije godine od njegove beatifikacije, upravo u ovome svetištu. Početkom 1945. godine uputio je vjernicima Zagrebačke nadbiskupije okružnicu pod naslovom „O pouzdanju u Boga u strašnim vremenima koja proživljavamo“[1]. Strašna vremena, o kojima govori naš Blaženik, jesu razorna i nečovječna zbivanja Drugoga svjetskog rata. Kao dobar pastir povjerenoga mu stada, blaženi Alojzije osluškuje brige i boli ljudi svoga vremena te crpeći iz izvora Svetoga pisma pruža savjet i daje usmjerenje. Njegove su riječi i nama danas dragocjen putokaz u izazovima s kojima se suočavamo.

Stanje u svijetu opisuje ovako: „Katastrofa, koja je zadesila čovječanstvo, tako je velika po svom opsegu, da su mnogi, inače dobri vjernici, posve zbunjeni, i da se u njihovim dušama i protiv njihove volje javlja sumnja, može li Bog obuzdati ovakva zla.“ Zatim nastavlja: „Kad bismo mi, dragi moji vjernici, svjesno sumnjali o tome, onda bismo nanijeli tešku uvredu neizmjernomu Veličanstvu Božjem. Baš ove strašne nevolje dokazuju, a budućnost će dokazati još bolje, da je Gospodin Bog apsolutni gospodar svega zbivanja na zemlji, i da ništa, upravo ništa, nije kadro oteti se Njegovoj božanskoj vlasti.“

Odlika je istinskoga vjernika da u svakome događaju, pa i u onim bolnim i teškim zbivanjima, vidi priliku da ispuni Božju volju. Sve što nam se u životu događa, mogućnost je da rastemo u ljubavi. „Što su nevolje veće, to čvršće mora biti naše pouzdanje u Boga“, poručuje nam blaženi Alojzije Stepinac. Ako to pak ne vidimo, postajemo robovi svoje zabrinutosti koja nas opterećuje, koči i zatvara.

5. Kada svoje brige predamo u Božje ruke, onda postajemo slobodni tražitelji kraljevstva Božjega među nama, a njegova moralna načela postaju okosnicom našega djelovanja i kršćanskoga svjedočenja ovdje na zemlji. Grijeh je glavna i najveća zaprjeka na tome putu. „Grijeh je prekršaj protiv razuma, istine, ispravne savjesti; prijestup je istinske ljubavi prema Bogu i bližnjemu, zbog izopačene privrženosti nekim dobrima. On ranjava čovjekovu narav i ugrožava ljudsku solidarnost: definiran je kao 'riječ ili želja protiv vječnog Zakona'.“[2]

Stoga, ovdje u Mariji Bistrici, osjećamo potrebu molitve Bogu za oproštenje za sve one trenutke kada smo griješili protiv ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Duboko smo svjesni da nema bratstva i sloge među ljudima bez Božjega očinstva. Krist Gospodin nam je objavio milosrdno lice Očevo i poslao nam je Duha Svetoga da odsada živimo kao djeca Božja. Neizmjeran je to dar za koji svakodnevno trebamo zahvaljivati. Ali taj je dar istodobno i zadatak i poslanje. Pozvani smo da onu ljubav koja nam je pružena iskazujemo i svojim bližnjima.

6. Sveta Crkva po svemu svijetu spominje se 4. listopada duhovnoga velikana Crkve svetoga Franje Asiškog. Papa Franjo, nadahnut primjerom njegova života, napisao je encikliku koju je jučer potpisao na Franjinu grobu u Asizu, a danas se ova enciklika o bratstvu svih ljudi obznanjuje svijetu.

Sveti Franjo je primjer mladoga čovjeka koji je mislio da ima i može sve, a zapravo nije imao ništa. Tek kada ga je zahvatila Božja milosrdna ljubav s Križa, kada je čuo glas „Franjo, idi i popravi moju Crkvu!“, kada je prišao onomu gubavcu jer je u njemu prepoznao Krista Patnika, tek tada je postao zaista bogat, bogat ljubavlju koju je Bog unio u njegovo srce.

Sveti je Franjo bio osobito pobožan Blaženoj Djevici Mariji. Živio je uz crkvicu Gospe od Anđela na asiškome polju i tu je, u predvečerje današnjega dana, predao svoj duh u Božje ruke. Toliki sveci i blaženici postali su svjedoci Božje ljubavi upravo po odanosti Presvetoj Bogorodici Mariji. Naš blaženi Alojzije Stepinac u zaključku svoje okružnice iz 1945. godine svjetuje da se utječemo Majci Božjoj: „Mi smo vas, predragi vjernici, u minuloj godini, a i u pretprošloj godini na sve ovo mnogo puta upozorili i toplo Vam stavili na srce, da poslušate glas Presvete Bogorodice. Pozvali smo vas već mnogo puta, da se u svaku našu obitelj opet uvede zajedničko moljenje svete krunice; da se svaka obitelj posveti Presvetom Srcu Isusovu i Prečistom Srcu Marijinu (…); jednom riječi, da iz temelja promijenite život i da svi odložite po pređašnjem vladanju staroga čovjeka, koji ide u propast po prevarljivim pohotama i obučete novoga čovjeka, koji je stvoren po Bogu u pravdi i svetosti istinitoj. Tada možemo računati na Božju pomoć i s punim pouzdanjem gledati u budućnost, ma kako se crni oblaci nadvili danas nad našom domovinom i nad cijelim svijetom. (…) Oni, koji su u miru s Bogom, nemaju razloga da strepe.“ Tako je nadbiskup – kardinal – mučenik zborio svojim suvremenicima, tako zbori i nama danas.

7. Pred nama su, dakako, mnoge mogućnosti i raznoliki putovi. No, do cilja će nas dovesti samo onaj put koji nam pokazuje Blažena Djevica Marija, a to je put ljubavi i žrtve, put odricanja i velikodušnoga darivanja, put odgovorne slobode i zauzetosti za opće dobro. To su krjeposti na koje ste pozvani i vi, poštovani hrvatski vojnici, policajci i branitelji, pripadnici Civilne zaštite, poštovani hodočasnici. Neka nas sve u vjernome služenju Bogu i našoj Domovini zagovora, prati i snaži Blažena Djevica Marija, Majka Božja Bistrička, Kraljica svete krunice.

                Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!

 

 

 [1]Juraj Batelja (prir.),Blaženi Alojzije Stepinac: Propovijedi, govori, poruke 1941.-1946.,Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2012., str. 394-406.

 

[2]Katekizam Katoličke crkve br. 1849.

Arhiva propovijedi i poruka

2024: siječanj, veljača (1) , ožujak (2) , travanj, svibanj (5) , lipanj (1) ,

2023: siječanj (2) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (3) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2022: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj (2) , svibanj (5) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) , listopad, studeni (3) , prosinac (1) ,

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) , studeni (1) , prosinac (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Poče ih slati - Mihael (12. 07. 2024.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (05. 07. 2024.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (01. 07. 2024.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (26. 06. 2024.)

X. i XI. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 06. 2024.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu – Mihael (17. 05. 2024.)

Neka i oni budu jedno kao i mi! - Mihael (09. 05. 2024.)

Peta i šesta vazmena nedjelja - Mihael (26. 04. 2024.)

Pastir dobri život svoj polaže za ovce - Mihael (19. 04. 2024.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (11. 04. 2024.)

Deklaracija “Dignitas infinita” o ljudskom dostojanstvu (08. 04. 2024.)

Deklaracija Dikasterija za nauk vjere "Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu" objavljena na svetkovinu Blagovijesti - Navještenja Gospodinova 8. travnja 2024. u Vatikanu.

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (05. 04. 2024.)

Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica - Mihael (22. 03. 2024.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (14. 03. 2024.)

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (07. 03. 2024.)

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2024.)

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. - Mihael (16. 02. 2024.)

Četvrta nedjelja došašća, Božić - Mihael (22. 12. 2023.)

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (15. 12. 2023.)

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (08. 12. 2023.)

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (30. 11. 2023.)

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (24. 11. 2023.)

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (17. 11. 2023.)

Podajte caru carevo, a Bogu Božje - Mihael (20. 10. 2023.)

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (13. 10. 2023.)

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima - Mihael (06. 10. 2023.)

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (23. 09. 2023.)

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta,  nego do sedamdeset puta sedam! - Mihael (14. 09. 2023.)

Ako te posluša, stekao si brata - Mihael (08. 09. 2023.)

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (01. 09. 2023.)

Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga - Mihael (29. 08. 2023.)

O ženo, velika je tvoja vjera! - Mihael (20. 08. 2023.)

19. nedjelja kroz godinu - Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2023.)

XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 07. 2023.)

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan - Mihael (30. 06. 2023.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo! - Mihael (23. 06. 2023.)

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (16. 06. 2023.)

Duhovi - Presveto Trojstvo - Mihael (28. 05. 2023.)

Prepoznaše ga u lomljenju kruha - Mihael (21. 04. 2023.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (14. 04. 2023.)

Vazmeno trodnevlje - Mihael (06. 04. 2023.)

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (31. 03. 2023.)

Ja sam uskrsnuće i život - Mihael (24. 03. 2023.)

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (17. 03. 2023.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (10. 03. 2023.)

Lice mu zasja kao sunce - Mihael (03. 03. 2023.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (24. 02. 2023.)

Ljubite neprijatelje! - Mihael (17. 02. 2023.)

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (10. 02. 2023.)

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (02. 02. 2023.)

Blago siromasima duhom! - Mihael (26. 01. 2023.)

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova - Mihael (16. 12. 2022.)

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (25. 11. 2022.)

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! - Mihael (17. 11. 2022.)

XXXII. i XXXIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (04. 11. 2022.)

Svi sveti, Dušni dan - Mihael (21. 10. 2022.)

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu - Mihael (14. 10. 2022.)

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Arhiva vijesti

Linkovi