Propovijedi i poruke

Propovijed povodom 22. obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana

Subota, 11. 12. 2021.

''Ja, Gospodin, Bog tvoj, tvojem te dobru učim, vodim te putem kojim ti je ići.''

 

msgr. Jure BOGDAN, vojni ordinarij u RH

Crkva Sveta Mati Slobode, Zagreb, 10. Prosinca 2021.

II. tjedan Došašća, petak, Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11, 16-19;

 

Draga braćo i sestre

1. Kratko prvo čitanje u ovoj svetoj misi uzeto je iz knjige proroka Izaije. Starozavjetni prorok prenosi Božju poruku svojim sunarodnjacima: „Ovako govori Gospodin, otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov:'Ja, Gospodin, Bog tvoj, tvojem te dobru učim, vodim te putem kojim ti je ići.'' (Iz 48,17).

Liturgijsko vrijeme Došašće – Advent svoj vrhunac – svoje ostvarenje postiže u utjelovljenju, u Božjem silasku među ljude, u Božjem dolasku na zemlju, u Božjem ulasku u zbilju svakog čovjeka. Došašće za kršćanske vjernike je vrijeme sabranosti, vrijeme osobnog preispitivanja: kojim smjerom ide moj život? Je li usmjeren prema pravom cilju? Ili možda ima odstupanja s pravca, a onda i opasnosti da se udaljim od pravog cilja? Za kršćanske vjernike, cilj i svrha našeg života jest život u zajedništvu s Bogom.

Život po Božjem zakonu daje pravo usmjerenje našem životu. Takav način života vodi pravome cilju - samom Bogu. To je sržna poruka u današnjem prvom čitanju iz knjige proroka Izaije: »Ovako govori Gospodin, otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov: ''Ja, Gospodin, Bog tvoj, tvojem te dobru učim, vodim te putem kojim ti je ići.''«. Sam Bog nas uči onomu što je dobro za nas, za naš život; on je onaj koji nas vodi putem kojim nam je ići. A to je pravi put. Dapače, to je jedini pravi put. U svomu Sinu Isusu Kristu Bog nam je dao to dobro. Dapače, dao nam je svo dobro. On je i njegov zakon - a to je Evanđelje – put kojim nam je ići. Težiti prema tomu Dobru i hoditi tim Putem - istinski je izazov. Puno je toga što nas u svakodnevici našeg života od toga odvraća. Prorok to zna, pa zato jasno ističe veličinu nagrade kojom Bog obdaruje vjernost njemu, ali i koja se gubi nevjernošću Bogu, pa zato veli: »O, da si pazio na zapovijedi moje, kao rijeka sreća bi tvoja bila, a pravda tvoja kao morski valovi! Potomstva bi tvojeg bilo kao pijeska, a poroda utrobe tvoje kao njegovih zrnaca! Nikad ti se ime ne bi zatrlo niti izbrisalo preda mnom!« (Iz 48, 18-19). Biti vjeran Bogu – to je ono što se traži od svakog čovjeka – vjernika. Ta mu vjernost daje posebno dostojanstvo. S vjernošću Bogu raste i naše vjerničko, dapače – raste svako ljudsko dostojanstvo! Božji poziv čovjeku da mu bude vjeran očituje Božje povjerenje koje mu Bog ukazuje.

S druge pak strane, taj poziv obvezuje čovjeka na odgovoran život, život dostojan Božjeg povjerenja i Božjeg poziva. To je toliko važno da apostol Pavao u svojoj poslanici Filipljanima Kristove učenike zaklinje: »Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!« Ovomu Apostol nadodaje i vrlo konkretan zadatak: »Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!« (Ef  4, 1-4). Tako, draga braćo i sestre, podnositi jedni druge u ljubavi, čuvati jedinstvo duha svezom mira – konkretan je dokaz odgovorno življenog života, života dostojna poziva kojim smo pozvani. Taj se Pavlov vapaj odnosi, naravno, u prvom redu na Kristove učenike – vjernike i na njihovu vjerničku zajednicu. No, rekli bismo ovdje, da se on može primjeniti i u općeljudskom smislu, na svakog čovjeka pojedinca i na svaku ljudsku zajednicu. Jer: svaki čovjek ima svoje izvorno, neotuđivo dostojanstvo. Svaki čovjek je pozvan strpljivo „podnositi“ drugog čovjeka, u  iskrenom poštovanju i ljubavi. Svaki čovjek je pozvan, u općeljudskim vrijednostima, čuvati jedinstvo duha s ljudima s kojima živi te ove vrijednosti čvrsto vezati svezom mira - jer su mu upravo to – jedinstvo i mir - neotuđivi jamci sretnog života na zemlji. Nema sretna života ni pojedinca, ni zajednice bez jedinstva i mira, bez međusobnog razumijevanja u poštovanju i ljubavi. To, svakako, vrijedi i za svaki narod i za svaku njegovu zajednicu – pa tako i za naš hrvatski narod i za našu hrvatsku državnu zajednicu.

2. O tim vrijednostima danas i ovdje razmišljamo i za njih se zauzimamo. Što nam u ovim turbulentnim vremenima više treba od međusobnog poštovanja u ljubavi, od jedinstva i mira? To su one vrijednosti koje jamče dostojanstven život svakom od nas pojedinačno i svima nama zajedno. Svakom čovjeku – građaninu naše Domovine i našoj Domovini samoj – jedinstvo i mir danas su potrebni poput nasušnog, svagdanjeg kruha. U svijetu u kojem živimo, nažalost sve vrvi rascjepkanošću, nemirima i podjelama, ugrozom dostojanstva i pojedinca i zajednicā.

Barem je nas, i kao narod i kao pojedince, uvjeren sam, naš vrlo teški put u nacionalnu i političku samostalnost poučio koliko nam je bilo dragocjeno jedinstvo! Taj put nas je u Domovinskom ratu i poraću, ispunjen gubitcima brojnih ljudskih života, ranjenima i prognanima, razaranjima naših gradova i sela, slomljenim gospodarstvom te brojnim drugim ugrozama, poučio kako je dragocjen mir – mir za kojim smo tako čeznuli i s velikom ga zebnjom iščekivali, za njega molili i Bogu vapili. Hrvatska bi i hrvatski narod, pa i svatko od nas osobno, mogao cijelom svijetu, vlastitim iskustvom, plaćenim golemim žrtvama, posvjedočiti kako je dragocjeno jedinstvo i što se sve, kad ga se posjeduje, njime može postići. Jednako tako, mogli bismo cijelom svijetu posvjedočiti kako je dragocjen, upravo predragocjen - mir i kako je teško  željeti ga, a ne imati ga, kako je teško i tragično biti bespomoćan a životno ugrožen nemirom, ugrozom, ratom...

3. Draga braćo i sestre, 22. obljetnica smrti prvog predsjednika samostalne, neovisne Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana prigoda je da se sjetimo upravo njegovih napora i zauzimanja za jedinstvo hrvatskog naroda i za mir u našoj Domovini. I jedno i drugo su mu na osobit način bili na srcu. Jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske, jedinstvo u samoj našoj Domovini te nacionalna pomirba, smatrao je uvjetom opstanka Hrvatske i hrvatstva. Govorio je: „Treba stalno isticati da ovo što smo sada postigli jedinstvom, pomirbom prije razdijeljenog naroda, da smo to postigli s deseterostruko manjim žrtvama negoli što ih je hrvatski narod dao u drugom svjetskom ratu, a bez konačnoga uspjeha. Znači, ne smijemo dopustiti rastrojstvo tog hrvatstva koje smo jedva okupili ovakvom politikom pomirbe“ (…).[1] Poznata su svima nama Predsjednikova neumorna zalaganja za mir, i to  pravedni i trajni mir. Tek su se postignućem trajnog i sigurnog mira stekli uvjeti za postupni oporavak ratom opustošene Domovine i daljnje učvršćene mlade Hrvatske države u domaćim i međunarodnim odnosima. U tomu je pokojni Predsjednik u svojim razmišljanjima kao primarni cilj naglašavao duhovni i moralni preporod hrvatskog naroda nakon sloma polustoljetne jugoslavenske komunističke vladavine, te bolnih posljedica nametnutog nam rata. Bio je uvjeren „da je danas najpreča zadaća, sviju nas, rad na duhovnom i moralnom preporodu hrvatskog čovjeka i naroda, da bismo se što uspješnije odupirali svim zlima suvremene civilizacije“.[1]

4. Draga braćo i sestre, iako u promijenjenim okolnostima, ove poruke  jedinstva i mira, poruke duhovnog i moralnog preporoda hrvatskog naroda i hrvatske države, i danas su itekako aktualne i važne. Važno ih je spominjati i o njima razmišljati. Važno ih je uzeti ozbiljno i oko njih se zauzeto truditi. Kao vjernici mi znamo i vjerujemo da takvih vrijednosti nema niti može biti bez vjernosti Bogu i njegovu zakonu na koje nas poziva prorok Izaija u današnjem prvom čitanju. Bog će obilato darovati one pojedince i narode koji se odluče prihvatiti dobro kojemu ih sam Bog uči, te da idu putem kojim ih On želi voditi. Ako na Božje zapovijedi budemo pazili u našem osobnom i javnom životu kao rijeka naša će sreća biti, a tvoja pravda kao morski valovi! Gospodin će nas obilato blagosloviti. Doista, kako nam to poručuje i psalmist: »Tko ide za tobom, Gospodine, imat će svjetlo života.« Neka nam Gospodin udijeli to svjetlo života, neka nam udijeli istinsko jedinstvo, i neka to jedinstvo učvrsti snažnom svezom mira - u međusobnom razumijevanja, u poštovanju i ljubavi. Neka nam pomogne svima u izgradnji mira, spuštanju međusobnih tenzija, te jačanju međusobne sloge i jedinstva.

A prvom hrvatskom Predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima: Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila njima. Počivali u miru Božjem. Amen.

 

 

 

 


[1]https://hr.wikisource.org/wiki/Govor_Franje_Tuđmana_u_prigodi_umirovljenja_kardinala_Kuharića

 


Arhiva propovijedi i poruka

2024: siječanj, veljača (1) , ožujak (2) , travanj, svibanj (5) , lipanj (1) ,

2023: siječanj (2) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (3) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2022: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj (2) , svibanj (5) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) , listopad, studeni (3) , prosinac (1) ,

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) , studeni (1) , prosinac (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Poče ih slati - Mihael (12. 07. 2024.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (05. 07. 2024.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (01. 07. 2024.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (26. 06. 2024.)

X. i XI. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 06. 2024.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu – Mihael (17. 05. 2024.)

Neka i oni budu jedno kao i mi! - Mihael (09. 05. 2024.)

Peta i šesta vazmena nedjelja - Mihael (26. 04. 2024.)

Pastir dobri život svoj polaže za ovce - Mihael (19. 04. 2024.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (11. 04. 2024.)

Deklaracija “Dignitas infinita” o ljudskom dostojanstvu (08. 04. 2024.)

Deklaracija Dikasterija za nauk vjere "Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu" objavljena na svetkovinu Blagovijesti - Navještenja Gospodinova 8. travnja 2024. u Vatikanu.

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (05. 04. 2024.)

Nedjelja Muke Gospodnje - Cvjetnica - Mihael (22. 03. 2024.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (14. 03. 2024.)

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (07. 03. 2024.)

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2024.)

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. - Mihael (16. 02. 2024.)

Četvrta nedjelja došašća, Božić - Mihael (22. 12. 2023.)

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (15. 12. 2023.)

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (08. 12. 2023.)

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (30. 11. 2023.)

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (24. 11. 2023.)

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (17. 11. 2023.)

Podajte caru carevo, a Bogu Božje - Mihael (20. 10. 2023.)

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (13. 10. 2023.)

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima - Mihael (06. 10. 2023.)

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (23. 09. 2023.)

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta,  nego do sedamdeset puta sedam! - Mihael (14. 09. 2023.)

Ako te posluša, stekao si brata - Mihael (08. 09. 2023.)

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (01. 09. 2023.)

Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga - Mihael (29. 08. 2023.)

O ženo, velika je tvoja vjera! - Mihael (20. 08. 2023.)

19. nedjelja kroz godinu - Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2023.)

XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (07. 07. 2023.)

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan - Mihael (30. 06. 2023.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo! - Mihael (23. 06. 2023.)

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (16. 06. 2023.)

Duhovi - Presveto Trojstvo - Mihael (28. 05. 2023.)

Prepoznaše ga u lomljenju kruha - Mihael (21. 04. 2023.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (14. 04. 2023.)

Vazmeno trodnevlje - Mihael (06. 04. 2023.)

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (31. 03. 2023.)

Ja sam uskrsnuće i život - Mihael (24. 03. 2023.)

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (17. 03. 2023.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (10. 03. 2023.)

Lice mu zasja kao sunce - Mihael (03. 03. 2023.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (24. 02. 2023.)

Ljubite neprijatelje! - Mihael (17. 02. 2023.)

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (10. 02. 2023.)

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (02. 02. 2023.)

Blago siromasima duhom! - Mihael (26. 01. 2023.)

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova - Mihael (16. 12. 2022.)

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (25. 11. 2022.)

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! - Mihael (17. 11. 2022.)

XXXII. i XXXIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (04. 11. 2022.)

Svi sveti, Dušni dan - Mihael (21. 10. 2022.)

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu - Mihael (14. 10. 2022.)

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Arhiva vijesti

Linkovi