Propovijedi i poruke

Propovijed povodom blagdana rođenja Blažene Djevice Marije

Utorak, 08. 09. 2020.

Msgr. Jure BOGDAN, vojni ordinarij u RH

Svetište Majke Božje Lurdske, Vepric, 7. rujna 2020., 17.30 sati

Mih 5, 1-4a; Rim 8, 28-30; Mt 1, 1-16.18-23

 

 
Oče nadbiskupe metropolita,
Oče nadbiskupe koadjutore,
Braćo svećenici,
Draga braćo i sestre,  

 

1. U ovoj prekrasnoj prirodi u svetištu Gospe Lurdske, okupili smo se na proslavu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije, Isusove i naše Majke, koju iz ljubavi i s dubokim poštovanjem nazivamo Mala Gospa. U Vepricu se dodiruju planina i more, visina i dubina, u krasnoj harmoniji Božjega stvarateljskog djela. U bezgrešnoj Djevici Mariji ujedinjuju se divna uzvišenost poziva i nepregledna dubina milosti u prekrasnome skladu Božjega stvarateljskog i otkupiteljskog djela.

2. Veliko otajstvo Marijinoga rođenja i njezina uloga u Božjem spasenjskom naumu objavljuju nam se u Evanđelju koje upravo čusmo. Tekst rodoslovlja, kojim Matej započinje svoje Evanđelje, čitamo svake godine na Malu Gospu. Čuli smo dugi niz imena – tri puta po četrnaest naraštaja – od Abrahama preko Davida do Josipa, muža Marijina. Možda se čudimo i mislimo čemu ovo podugačko nabrajanje imena? Neka su nam dobro poznata i znamo ponešto o njima, a neka imena su nam sasvim nepoznata. Možda će se nekome činiti da je čitanje Matejeva rodoslovlja Isusa Krista apstraktno, daleko i strano, pa se neće s posebnom pažnjom zaustavljati na tome tekstu, na sami dan kad Crkva slavi Gospin rođendan. Puno je tema koje se mogu razvijati i o kojima se može razmišljati uz rođenje djeteta, u ovome slučaju Marije Isusove majke. Ipak tema rodoslovlja, složit ćemo se s time - onog vlastitog, zaokuplja našu pažnju. Obiteljsko stablo - rodoslovlje obitelji, predmet su istraživanja i interesa mnogih pojedinaca i skupina. Nije puki slučaj da je rodoslovlje Isusa Krista na početku Matejeva evanđelja.

3. Tema rodoslovlja osobito je važna u nekim kulturama, primjerice kod istočnoazijskih naroda. O tome nam je posvjedočio na daleko poznati sluga Božji vijetnamski kardinal François Xavier Nguyen van Thuan. Poput našega blaženog Alojzija Stepinca, kardinal van Thuan, nakon imenovanja nadbiskupom koadjutorom vijetnamskoga glavnoga grada 1975., pretrpio je komunistički progon poradi vjernosti Evanđelju i rimskome Papi. Punih trinaest godina proveo je u zatvoru, od toga devet godina u samici. Na kraju je prognan iz svoje domovine te je ostatak života proveo u Rimu kao Papin suradnik u Rimskoj kuriji. Preminuo je u Rimu, na glasu svetosti 2002. godine.       

4. Jubilarne godine 2000., na pragu trećega tisućljeća, sveti papa Ivan Pavao II. zamolio je nadbiskupa, doskorašnjega kardinala Van Thuana da predvodi korizmene duhovne vježbe za Rimsku Kuriju, na kojima redovito sudjeluje i sami papa. Prvo, uvodno predavanje - razmatranje bilo je o rodoslovlju Isusa Krista. Kardinal van Thuan je tada rekao: „Za nas Azijce, a osobito za me kao Vijetnamca, spomen naših predaka od velike je važnosti. U našoj kulturi, s velikim poštovanjem i predanjem čuvamo na kućnom oltaru knjigu rodoslovlja svoje obitelji. Ja osobno poznajem imena 15 naraštaja svojih predaka, počevši od 1698. godine, kada je moja obitelj primila sveto krštenje. Po rodoslovlju postajemo svjesni da pripadamo povijesti koja je veća od nas te tako istinitije shvaćamo smisao naše vlastite povijesti“[1], objasnio je kardinal van Thuan.

5. Draga braćo i sestre! Kao Hrvati katolici rado ističemo svoju četrnaest stoljetnu pripadnost kršćanskoj vjeri, povezanost s Apostolskom Stolicom u Rimu i vjernost Katoličkoj Crkvi. Rado ističemo da je radosna vijest Evanđelja od prvih stoljeća, od samog početka kršćanstva naviještana i krvlju svjedočena u našim krajevima, u našoj hrvatskoj Domovini. Zadivljeni smo svjedočanstvom vijetnamskih katolika o veličini dara svetoga krštenja: oni s ljubavlju čuvaju i pamte sva imena svojih predaka počevši od prvoga pokrštavanja!

Ovo je trenutak i za vlastiti ispit savjesti: Koliko cijenimo milosni dar krštenja? Koliko smo stvarno zahvalni onima koji su nam predali – posredovali vjeru, našim roditeljima, djedovima i bakama? Našim vjeroučiteljima, našim duhovnim pastirima? S kojim osjećajima razmišljamo o svome krštenju, o krštenju vlastite djece, naših bližnjih? S krštenjem, nešto bitno i prevažno dogodilo se u životu svakoga čovjeka, pojedinca, obitelji, naroda.

Mnogovrsna rodoslovlja, ono osobno obiteljsko, ono nacionalno, a osobito ono evanđeosko rodoslovlje pokazuju nam da naši životi nisu besmislen ishod pukoga slučaja, nego da imaju vrijednost i smisao jer su dio Božjega nauma spasenja. Rodoslovlje Isusa Krista ujedinjuje Stari i Novi Zavjet u jedinstvenu povijest spasenja. Štoviše, ono nam objavljuje otajstvo Božjega milosrđa koje svoju puninu dostiže u Isusu Kristu, rođenom od Djevice Marije. Stoga se i Marija u svome hvalospjevu Veliča spominje rodoslovlja: „Odsad će me svi naraštaji zvati blaženom. (…) Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. (…) kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka“ (Lk 1, 48.50.54.55).

6. Milost koju nam Bog iskazuje nezasluženi je dar. To nam pokazuju imena u rodoslovlju Isusa Krista. Rodoslovlje ima tri dijela: u prvome su dijelu navedeni patrijarsi, to jest praoci izabranoga naroda; u drugome kraljevi do prognanstva u Babilon; u trećemu dijelu muževi iz doma i loze Davidove nakon prognanstva u Babilon.

Može nas iznenaditi što se Božji odabir razlikuje od naših ljudskih kriterija, koja su često usmjerena samo prema izvanjskim pokazateljima kao što su ugled, povlastice ili karijera. Abrahama ne nasljeđuje Jišmael, Hagarin sin, prvorođeni, nego Izak, Sarin sin, sin obećanja. Izaka ne nasljeđuje Ezav, vješt i uspješan lovac, nego Jakov, krotak čovjek, koji se do tada držao u pozadini. Jakov pak ima dvanaest sinova; međutim, rodoslovlje ne nastavljaju ni Josip ni Benjamin, koji su bili najbolji u moralnom pogledu, nego osrednji sin Juda, četvrti po redu.

7. Zatim se u rodoslovlju javljaju i četiri žene: Tamara, Rahaba, Ruta i Urijina žena. I njihov udio u rodoslovlju može nas u najmanju ruku začuditi. Tamara je bila grješnica koja se koristila varkom kako bi postigla svoj cilj. Rahaba se ne može staviti kao uzor moralne žene nijednoj svojoj suvremenici u poganskom gradu Jerihonu. Ruta je bila strankinja i nije pripadala izabranom narodu. Urijina žena Bat-Šeba počinila je preljub s kraljem Davidom. Kasnije ju je David uzeo za svoju ženu nakon što je dao ubiti njezinoga muža Uriju, istaknutoga časnika svoje vojske.

8. Od kraljeva navedenih u rodoslovlju samo su Ezekija i Jošija ostali vjerni Bogu do kraja, dok je Salomon, premda najmudriji od svih i obdaren mnogim milostima, pred kraj života dozvolio svojim ženama da se klanjaju idolima. Svi ostali kraljevi su idolopoklonici, ubojice, nemoralni. Kralj David poseban je slučaj. Premda teško griješi, spreman je prihvatiti pokoru te nam je u psalmima ostavio divan primjer pouzdanja u Božju ljubav i milosrđe. Nakon prognanstva u Babilon ističu se jedino Šealtiel i Zerubabel kao Božji ljudi; svi su ostali ili grešnici ili bez traga u povijesti.

9. Zaista, rodoslovlje Isusa Krista ponajviše je popis grešnika i grješnica, podsjetnik skoro neprekinutoga niza ljudskih mana i grijeha. No, ipak, „gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost“ (Rim 5, 20), kako kaže sveti Pavao. Posljednji na popisu jest Josip, muž Marije, čovjek pravedan, a zatim dolazi preobilje milosti, Marijin sin, čovjek savršen, Isus koji se zove Krist. Dakle, Marijino ime u rodoslovlju znak je preokreta i novoga početka. Po njoj dolazi Onaj koji će uzeti na se grijehe svih ljudskih naraštaja, i onih prošlih i onih budućih. Marija spada u niz ljudi koji su omogućili dolazak Spasitelja svijetu. Zbog toga slavimo njezin rođendan. Njezina je veličina i uzvišenost u njezinoj povezanosti s Kristom. I mi nastavljamo njezino djelo svojim rođenjem ako surađujemo na ostvarenju punine otajstva Kristova u svome vremenu.

10. Naši životni problemi i izazovi mogu nam se često činiti nerješivima i preteškima. U napasti smo da otpišemo sve, i sebe i druge, i da se povučemo i zatvorimo u ispunjavanje vlastitih, sebičnih prohtjeva. No, taj bijeg od sebe i od drugih još više nas uvlači u vrtlog besmisla.

Blagdan Marijinoga rođenja blagdan je nade. Prošlost, sadašnjost i budućnost u Božjim su rukama. Bog nas uvijek iznova iznenađuje, ulazi u nas život i pokazuje da nam je uvijek blizak. On može pisati ravno i po krivim crtama našega životnog puta. On nas drži i vodi u zajedništvu jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve. Po Blaženoj Djevici Mariji, Maloj Gospi, pristupimo ovom vrelu milosti kako bismo i mi mogli klicati: Veliča duša moja Gospodina. Amen.

 


[1]François Xavier Nguyen van Thuan, Testimoni della speranza. Esercizi spirituali tenuti alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II, Città Nuova, Roma 2000, str. 16.

Arhiva propovijedi i poruka

2022: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj (2) , svibanj (5) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) ,

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) , studeni (1) , prosinac (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi