Propovijedi i poruke

Proslava 25. obljetnice OS RH i HKoV-a

Petak, 27. 05. 2016.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Draga braćo i sestre, poštovani i dragi vjernici,

1. Ovdje u Božjem hramu - crkvi posvećenoj Blaženoj Djevici Mariji pod naslovom „Sveta Mati Slobode“, okupili smo se povodom proslave 25. obljetnice formiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske te Dana Hrvatske kopnene vojske. Ove je godine slavlje svečanije jer ga obilježavamo u godini 25. obljetnice hrvatske samostalnosti. Kao vjernici želimo prikazati svetu misu za sve poginule hrvatske branitelje koji su iz ljubavi položili svoje živote, želimo zahvaliti svemogućem Bogu na daru slobode i pomoliti se za današnje pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske da uvijek vrše svoje dužnosti časno, odgovorno i pošteno. Želimo također moliti za sve nestale u Domovinskome ratu. Molimo i za njihove obitelji da u duhu kršćanske vjere prihvate ovaj teški križ.

2. Slaveći svetu misu, Crkva nam predlaže svetopisamska čitanja koja su raspoređena prema tijeku liturgijske godine. To nam pruža prigodu da događaje iz osobnoga života te iz života i povijesti svoga naroda promotrimo upravo očima Svetoga pisma, to jest Božjim očima.

Evanđelje nam ovoga petka govori o dramatičnom događaju u jeruzalemskom Hramu koji, čini se na prvi pogled, nema veze s našom današnjom proslavom. Isus čisti Hram, tjera iz njega sve trgovce jer Božji hram nije mjesto trgovine i privatnih interesa, nego sveto mjesto posvećeno molitvi i susretu s Bogom. Isus ne dovodi u pitanje trgovinu kao takvu, ali snažno pokazuje da ona ima određeno mjesto i okvire unutar kojih se odvija. Braneći svetost Hrama i Božja prava, Isus istodobno štiti prava svakoga čovjeka, promiče ljudsko dostojanstvo. Upravo zato što je Hram prostor posvećen Bogu, istodobno jest prostor posvećen čovjeku. U Božjem hramu ne vrijedi mjerilo kupovne moći ili ideološke pripadnosti. Zaštićeni hramski prostor jamac je poštivanja i uvažavanja svakoga čovjeka zato što je čovjek. Koliko su nam danas potrebni takvi prostori!

No, Božji hram iz Evanđelja nije samo ona kamena građevina. Isus nas upućuje na dublje, duhovno značenje Hrama, kada kaže: „Razvalite ovaj hram, a ja ću ga za tri dana podići“ (Iv 2, 19), a evanđelist dodaje: „On je govorio o hramu svoga tijela“ (Iv 2, 21). Isus je živi Božji hram, „u Njemu tjelesno prebiva punina božanstva“ (Kol 2, 9), Isus je Emanuel – „S nama Bog“. On je Hram koji želi udomiti svakoga čovjeka kako bi ga priveo k Bogu. Isus nas izvlači iz robovanja bezdušnim mehanizmima koji ne mare za čovjeka te nas uvodi u slobodu i širinu Hrama koji nas štiti, daje nam prostora i vraća nam pogaženo dostojanstvo.

3. Jučer smo proslavili svetkovinu Tijelova, jedno od najvećih otajstava kršćanske vjere: „U presvetom sakramentu Euharistije“, pod prilikama kruha i vina, „sadržani su istinski, stvarno i bitno Tijelo i Krv našega Gospodina Isusa Krista, s dušom i božanstvom i, prema tome, čitav Krist“, kaže Katekizam Katoličke Crkve (br. 1374). To ne možemo spoznati osjetilima, veli sveti Toma Akvinski, već samo vjerom koja se temelji na Kristovim riječima (usp. KKC, br. 1381). Glavni plod svete pričesti jest tijesno sjedinjenje s Isusom Kristom: „Tko jede moje Tijelo i pije moju Krv, u meni ostaje i ja u njemu“ (Iv 6, 56; usp. KKC, br. 1391), obećava nam Isus. Kao dionici svete Euharistije i mi postajemo hram Božji (usp. KKC br. 364). Svetost i nepovrjedivost Božjega hrama znači također svetost i nepovrjedivost svakoga čovjeka.

4. Stoga za nas kršćane ljudska prava nisu tek pojam koji je definiran i kodificiran pravnim aktima. Ljudska prava nadilaze pozitivan ljudski zakon i nalaze svoj najdublji temelj ne u nekoj filozofijskoj ideji, nego u činjenici da je u Kristu čovjek stvoren na sliku i priliku Božju: Isus Krist je naime pravi Bog i pravi čovjek – iz toga proizlazi dostojanstvo ljudske osobe (usp. KKC, br. 1700/1701). Isus se solidarizira s čovjekom u toj mjeri da sve što činimo drugome činimo Njemu: „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40). Zato nas sveti Petar u svojoj poslanici poziva na bratsku ljubav: „Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! (…) Jedni druge poslužujte – svatko po primljenom daru – kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti!“ (1 Pt 4, 8.10). Sveti Petar nam poručuje dvije stvari: Prvo, ljubav je temelj kršćanskoga života, po ljubavi rastemo kao ljudi i lišimo se svojih slabosti i mana; drugo, to postižemo „svatko po primljenom daru“, to jest svatko u svom pozivu.

Pravi je kršćanin, upravo zato što zna za Isusovu solidarnost sa svakim čovjekom, kadar pristupiti bez predrasuda drugome čovjeku, bio on vjernik ili pripadnik neke druge vjere ili svjetonazora. Pravi će kršćanin promicati dijalog, pravednost, mir i ljubav – općeljudske vrijednosti – ali istodobno neće zatajiti koji je razlog takvoga stava, otkud proizlazi taj njegov stav: proizlazi naime iz vjere u Isusa Krista.

5. Zato će kršćanin koji služi u oružanim snagama shvaćati i živjeti svoju službu na poseban, duhovan način. Recimo odmah – a to naučava i Drugi vatikanski sabor – takva uska povezanost ljudske djelatnosti i vjere ne zadire u opravdanu autonomiju zemaljskih stvari, nego dapače „čovjeku kao pojedincu ili kao članu društva omogućuje razvijanje i ispunjenje njegova cjelovitog poziva“ (Pastoralna konstitucija Gaudium et spes, br. 35/36).

Oružane snage u svakoj pravednoj državi imaju poseban zadatak. Govoreći o obrani mira, Katekizam Katoličke Crkve opisuje zadatak oružanih snaga ovako: „Oni koji se posvećuju službi domovine u vojničkom životu služitelji su sigurnosti i slobode naroda. Ako svoje dužnosti vrše ispravno, istinski pridonose zajedničkom dobru nacije i održanju mira“ (KKC br. 2310). Stoga oružane snage ne podliježu prolaznim političkim ciljevima ili gospodarskim interesima, nego utemeljene na ustavnom poretku u službi su općega dobra i štite državni prostor kako bi građani mogli živjeti u slobodi, miru i sigurnosti.

6. Slaveći ovu 25. obljetnicu Oružanih snaga Republike Hrvatske, zahvalni smo Bogu da je Hrvatska vojska nikla upravo iz te temeljne ideje, ne iz težnje za osvajanjem tuđega i uništenjem drugoga, nego iz ljubavi i spremnosti na žrtvu. Da nisu imali ljubavi, zar bi branitelji imali hrabrosti goloruki se suprotstaviti teško naoružanoj vojsci? S krunicom oko vrata i vjerom u srcu mnogi su hrvatski branitelji žrtvovali svoje živote, toliki su ranjeni, a premnogi još i danas nose bolne posljedice rata na duši i tijelu. Naša zahvalnost hrvatskim braniteljima ne može se očitovati tek u deklarativnom obilježavanju obljetnica, u kićenim riječima koje ostaju bez učinka u svakodnevnom životu. Ako bismo samo to činili, bili bismo poput one neplodne smokve iz evanđelja: lijepo izgleda ali nema nikakve koristi. Ili još gore: upali bismo u trgovački odnos prema braniteljima, spominjući ih samo onda kada to služi našim ciljevima. Daleko od toga! Naša zahvalnost hrvatskim braniteljima treba se očitovati u poštivanju njihove žrtve, u zaštiti njihova dostojanstva, u istini o pravednom i obrambenom Domovinskom ratu.

7. Suvremene hrvatske Oružane snage utemeljene su i nadahnjuju se na Domovinskom ratu, na hrabrosti i žrtvi hrvatskih branitelja. Današnji zadatci Oružanih snaga mnogobrojni su. U mirnodopskim uvjetima Oružane snage pružaju dragocjenu pomoć lokalnim zajednicama i civilnim vlastima u slučaju prirodnih katastrofa ili elementarnih nepogoda. Na međunarodnom planu hrvatski vojnici i vojnikinje sudjeluju u mirovnim misijama pridonoseći tako stabilnosti i miru u svijetu. Kršćanin koji služi u oružanim snagama, nastojat će ove zadaće ispuniti s osobitim žarom i ljubavlju. Sveti papa Ivan Pavao II. u Apostolskoj konstituciji o duhovnoj skrbi za vojnike ističe da kršćani u vojnoj službi „svoju ulogu shvate kao apostolsku, ali i misionarsku pokretačku snagu među ostalim vojnicima s kojima žive“ (Apostolska konstitucija Spirituali militum curae, IX).

Ova pokretačka snaga kršćanske vjere nosila je hrvatski narod u njegovom povijesnom hodu od stoljeća sedmog do danas, jačala ga je u teškoj borbi „za krst časni i slobodu zlatnu“. Unatoč krvavima križnim putovima hrvatski narod nije gubio nadu da će i za njega svanuti uskrsno jutro slobode. Bogu hvala, ubrzo ćemo, eto, proslaviti četvrt stoljeća obnovljene hrvatske samostalnosti.

8. Kao vjernici kršćani, kao građani Božje države, želimo dati svoj doprinos napretku i izgradnji naše zemaljske domovine. To činimo u uvjerenju da je ljudsko dostojanstvo sveto i nepovrjedivo – kako nam je Krist pokazao svojim činom čišćenja Hrama. Svoj kršćanski poziv ostvarujemo prije svega u svakodnevnim djelima ljubavi – svatko prema primljenom daru, bilo u vojničkoj službi, bilo na civilnoj dužnosti. Neka nas u tome uvijek prati zagovor Blažene Djevice Marije, kraljice Hrvata: „Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!“ Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) ,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Arhiva vijesti

Linkovi