Propovijedi i poruke

Proslava blagdana sv. Mihovila Arkanđela u Policijskoj akademiji

Četvrtak, 29. 09. 2016.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Liturgijska čitanja: Otk 12, 7-12a; Iv 1, 47-51

Poštovani gospodine ministre, poštovani i dragi policajci, poštovani i dragi polaznici Policijske akademije, braćo i sestre,

čestitam vam svima blagdan sv. Mihovila, nebeskog zaštitnika policije

1. Kada govorimo o anđelima, možda nam je prva asocijacija: anđeli s baroknih slika – oni mali, pomalo zaigrani, anđelčići. Takvi nam anđeli možda mogu poslužiti kao simpatičan detalj na božićnim čestitkama ili ukrasnom papiru, ali – vjerovati u anđele, u suvremenom znanstvenom svijetu, čini se sasvim neozbiljno. No ipak, današnjim blagdanom dovodimo u vezu anđele i – policiju. Dakako, ne mislimo na barokne anđelčiće, nego na prave anđele o kojima svjedoči Biblija.

Anđeli su Božji glasnici, što je i značenje njihovoga imena: riječ anđeo dolazi od grčke riječi „angelos“ – glasnik, vjesnik. Oni su Božja stvorenja kao i mi, ali nemaju tijela, nego su čisto duhovna bića, imaju svoju osobnost, razum i volju. (1) Biblija govori o anđelima kao impozantnim pojavama. Na prvi pogled anđeli ulijevaju strah i zbunjuju čovjeka, pa zato svoju poruku uvijek započinju riječima „Ne boj se!“. (2) Bog šalje anđele kako bi prenijeli njegovu riječ, hrabrili, savjetovali, liječili, štitili, uvijek na korist ljudima. Sveto pismo govori o različitim vrstama anđela, nekima spominje ime. Tako danas, kao zaštitnika policije, slavimo arkanđela Mihaela, hrvatski: Mihovila.

2. Zašto je baš sv. Mihovil zaštitnik policije? Stari ga zavjet spominje kao zaštitnika Božjega naroda (usp. Dn 10, 21; 12, 1), a poslanice Novoga zavjeta kao anđela Posljednjega suda (usp. 1 Sol 4, 16), odnosno kao onoga koji prati duše u nebo (usp. Jd 9). No, na osobit način o njemu govori Knjiga Otkrivenja, kako čusmo u prvom čitanju. Sveti se Mihovil bori protiv zla, protiv sotone i njegovih slugu. U toj su borbi Božji anđeli pobjednici.

U ranokršćanskoj umjetnosti sveti je Mihovil prikazan kao visoki službenik carskoga dvora, u svečanoj odori, s kopljem u ruci i drugim oznakama vlasti. (3) To ukazuje na njegovu pripadnost Božjem, nebeskom dvoru, ali i na autoritet i vlast s kojima nastupa. (4) Autoritet mu je od Boga jer ga on šalje kao svoga glasnika. Bog mu daje vlast i snagu da pomaže i štiti ljude. Stoga je pred njim svako zlo nemoćno i osuđeno na propast.

Iz ovih je razloga razumljivo da je Mihovil zaštitnik policije. Policajac je prema izvornom značenju grčke riječi „politeja“ u službi države koja je ustrojena kao „polis“, to jest kao zajednica u kojoj svi – zakonodavci, upravitelji, suci i građani –pridonose općem dobru. Prema Katekizmu Katoličke Crkve opće dobro pretpostavlja poštivanje ljudske osobe (5); nadalje, opće dobro traži prikladan društveni razvoj (6); „konačno, opće dobro uključuje mir, to jest postojanost i sigurnost pravednoga poretka. Prema tome pretpostavlja da vlast, poštenim sredstvima, jamči sigurnost društva i njegovih članova.“ (7) Upravo je to zadatak policije. Dakle, naziv policajac vrlo je časno ime koje označava osobu u službi općega dobra. Od sv. Mihovila možemo naučiti koje bi vrline trebale krasiti policajca u najboljem smislu te riječi: to su poštenje i čestitost, hrabrost i jakost, promicanje dobra i suzbijanje zla, blagost i susretljivost prema nevoljnima i potrebnima, a odlučnost i nepotkupljivost prema zločincima. Sveti Mihovil je uzor svakom policajcu.

3. Na blagdan sv. Mihovila, uvijek slušamo odlomak iz prvoga poglavlja Ivanovog evanđelja, koji, čini se, tek usputno govori o anđelima. U središtu je susret Isusa i Natanaela. Nalazimo se u prvom tjednu Isusovoga javnog djelovanja. Evanđelist pripovijeda kako Isus poziva prve učenike da ga slijede. Natanael je već čuo za Isusa, ali je pomalo suzdržan, želi najprije izdaleka, sa strane, vidjeti tko je taj novi učitelj iz Nazareta. No, Isus mu pristupa izravno, kao da ga već dobro poznaje, veli mu: „Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!“(Iv 1, 47). Natanael je zbunjen: Odakle ga Isus poznaje? – „Vidjeh te dok si bio pod smokvom“ (Iv 1, 48), odgovara mu Isus. To je objašnjenje za Natanaela sasvim dovoljno da izreče svoju vjeroispovijest: „Učitelju, ti si Sin Božji!“ (Iv 1, 49).

Ovaj kratki razgovor Isusa i Natanaela pokazuje nam da nas Isus poznaje u dušu, on zna što je u našem srcu, koje nas želje pokreću, za čim težimo. U Natanaelu prepoznajemo svakoga mladog čovjeka koji, napuštajući roditeljski dom, želi preuzeti odgovornost za svoj život, ostvariti se i upotrijebiti svoje naravne darove na najbolji način.

Dragi kadeti, u Natanaelu prepoznajemo vas, djevojke i mladiće u kojima nema prijevare, koji su iskrena srca. Vi želite svoje sposobnosti i talente staviti u službu mira i sigurnosti stanovnika naše hrvatske države. Vođeni ste idealima, puni ste energije i dobre volje. Iskoristite darove koje vam je Bog dao. Zadržite uvijek svoj mladenački zanos i vedrinu, ne posustajte pred poteškoćama, suočite se hrabro s izazovima. Neka vaša profesionalnost i stručnost bude u službi općega dobra.

4. Natanael je primjer mladoga čovjeka koji želi ostaviti pozitivan trag u ovome svijetu i dati svoj doprinos izgradnji bolje i ljepše budućnosti. No, susret Natanaela s Isusom nema samo značenje za društvenu dimenziju našega života, nego upućuje na nešto dublje. Ne radi se samo o tome da budemo uzorni građani, odnosno profesionalni policajci koji savjesno i korektno obavljaju svoju službu. Naš život ne iscrpljuje se u profesiji koju smo odabrali. Središnje pitanje koje se svakome od nas postavlja, glasi: Kakav čovjek želim postati? Kako želim oblikovati svoj život?

Odgovor na ta pitanja možemo pronaći samo u tišini svoga srca. Na to nas upućuje Isusova rečenica Natanaelu: „Vidjeh te pod smokvom“ (Iv 1, 48). Natanael je, sjedeći pod smokvom, u tišini i sabranosti, razmišljao o sebi, o smislu života. Bilo je tu više pitanja nego odgovora. Općenito u Bibliji, smokva predstavlja mjesto na kojem se čovjek suočava s istinom o samome sebi, ali i mjesto Božjega poziva, simbol Obećane zemlje u kojoj teče med i mlijeko.

Kada Isus izjavljuje da je Natanaela vidio pod smokvom, onda time hoće reći da nas on bolje poznaje od nas samih. Isus naime nije tek jedan od proroka, jedan od učitelja mudrosti kojih je bilo možda mnogo tijekom povijesti čovječanstva. On o sebi kaže: „Gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina čovječjega“ (Iv 1, 51). To znači da nam Isus otvara put u nebo, štoviše on sam jest Put, Istina i Život. Nad njim uzlaze i silaze anđeli, Božji glasnici. Neki crkveni oci kažu za Isusa da je Anđeo Božji u pravome smislu jer on na najsavršeniji način objavljuje Očevu volju. (8) Po Isusu Kristu upoznajemo Boga, njegovu ljubav i milosrđe.

Ovdje se događa zaista čudesna stvar: budući da je Isus pravi Bog i pravi čovjek, upoznajući Isusa ne upoznajemo samo Boga nego i čovjeka. Po Isusu upoznajemo same sebe. O tome govori Drugi vatikanski sabor: „Svaki čovjek ostaje sam sebi neriješeno, nerazgovjetno pitanje. (…) Jedino Bog, koji poziva čovjeka na dublje razmišljanje i na poniznije traženje, daje potpuni i posve siguran odgovor na to pitanje.“ (9) – „Otajstvo čovjeka postaje doista jasno jedino u otajstvu utjelovljene Riječi. (…) Isus Krist, objavljujući otajstvo Oca i njegove ljubavi potpuno otkriva i čovjeka njemu samome te mu objavljuje uzvišenost njegova poziva.“ (10) Jedino Isus može odgovoriti na najdublja pitanja o smislu našega života. Jedini on može dati mir našem nemirnom srcu. Samo Isus može ispuniti našu čežnju za srećom.

5. Slaveći blagdan sv. Mihovila, Crkva nas dakle u čitanjima podsjeća na dvije temeljne sastavnice našega života: osobnu i društvenu. Kao kršćani živimo iz osobnog opredjeljenja za Isusa i njegov put ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Poput Natanaela osjećamo radost i vedrinu susreta s Kristom, pravim Bogom i pravim čovjekom. To nas također učvršćuje i usmjeruje za naše društveno djelovanje. Kao policajci brinemo se za sigurnost, red i mir. Poput sv. Mihovila pozvani smo činiti to hrabro i odlučno, uvijek u službi dobra.

Neka nam Krist Gospodin pošalje svoga Duha Svetoga kako bismo to uvijek mogli ostvariti. Neka sve vas prati zagovor sv. Mihovila u vašoj službi za druge ljude. Amen.

Bilješke:

1) Usp. KKC 328-330.

2) Toma Akvinski, Summa theologica III, 30, 3 ad 3.

3) Usp. Eva Ponzi, L’Arcangelo Michele a Roma. Storia, ideologia, iconografia dal tardo antico al trecento, in: Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie, serie 9, vol. 30, Scienze e Lettere, Roma 2012, 14/145.

4) Usp. isto, 150.

5) Usp. KKC 1907.

6) Usp. KKC 1908.

7) KKC 1909.

8) Npr. Justin, Dijalozi, 6, 1.

9) Drugi vatikanski sabor, Pastoralna konstitucija „Gaudium et spes“, 7. prosinca 1965., 21.

10) Isto, 22.

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi