Propovijedi i poruke

Proslava blagdana sv. Mihovila Arkanđela u Policijskoj akademiji

Četvrtak, 29. 09. 2016.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Liturgijska čitanja: Otk 12, 7-12a; Iv 1, 47-51

Poštovani gospodine ministre, poštovani i dragi policajci, poštovani i dragi polaznici Policijske akademije, braćo i sestre,

čestitam vam svima blagdan sv. Mihovila, nebeskog zaštitnika policije

1. Kada govorimo o anđelima, možda nam je prva asocijacija: anđeli s baroknih slika – oni mali, pomalo zaigrani, anđelčići. Takvi nam anđeli možda mogu poslužiti kao simpatičan detalj na božićnim čestitkama ili ukrasnom papiru, ali – vjerovati u anđele, u suvremenom znanstvenom svijetu, čini se sasvim neozbiljno. No ipak, današnjim blagdanom dovodimo u vezu anđele i – policiju. Dakako, ne mislimo na barokne anđelčiće, nego na prave anđele o kojima svjedoči Biblija.

Anđeli su Božji glasnici, što je i značenje njihovoga imena: riječ anđeo dolazi od grčke riječi „angelos“ – glasnik, vjesnik. Oni su Božja stvorenja kao i mi, ali nemaju tijela, nego su čisto duhovna bića, imaju svoju osobnost, razum i volju. (1) Biblija govori o anđelima kao impozantnim pojavama. Na prvi pogled anđeli ulijevaju strah i zbunjuju čovjeka, pa zato svoju poruku uvijek započinju riječima „Ne boj se!“. (2) Bog šalje anđele kako bi prenijeli njegovu riječ, hrabrili, savjetovali, liječili, štitili, uvijek na korist ljudima. Sveto pismo govori o različitim vrstama anđela, nekima spominje ime. Tako danas, kao zaštitnika policije, slavimo arkanđela Mihaela, hrvatski: Mihovila.

2. Zašto je baš sv. Mihovil zaštitnik policije? Stari ga zavjet spominje kao zaštitnika Božjega naroda (usp. Dn 10, 21; 12, 1), a poslanice Novoga zavjeta kao anđela Posljednjega suda (usp. 1 Sol 4, 16), odnosno kao onoga koji prati duše u nebo (usp. Jd 9). No, na osobit način o njemu govori Knjiga Otkrivenja, kako čusmo u prvom čitanju. Sveti se Mihovil bori protiv zla, protiv sotone i njegovih slugu. U toj su borbi Božji anđeli pobjednici.

U ranokršćanskoj umjetnosti sveti je Mihovil prikazan kao visoki službenik carskoga dvora, u svečanoj odori, s kopljem u ruci i drugim oznakama vlasti. (3) To ukazuje na njegovu pripadnost Božjem, nebeskom dvoru, ali i na autoritet i vlast s kojima nastupa. (4) Autoritet mu je od Boga jer ga on šalje kao svoga glasnika. Bog mu daje vlast i snagu da pomaže i štiti ljude. Stoga je pred njim svako zlo nemoćno i osuđeno na propast.

Iz ovih je razloga razumljivo da je Mihovil zaštitnik policije. Policajac je prema izvornom značenju grčke riječi „politeja“ u službi države koja je ustrojena kao „polis“, to jest kao zajednica u kojoj svi – zakonodavci, upravitelji, suci i građani –pridonose općem dobru. Prema Katekizmu Katoličke Crkve opće dobro pretpostavlja poštivanje ljudske osobe (5); nadalje, opće dobro traži prikladan društveni razvoj (6); „konačno, opće dobro uključuje mir, to jest postojanost i sigurnost pravednoga poretka. Prema tome pretpostavlja da vlast, poštenim sredstvima, jamči sigurnost društva i njegovih članova.“ (7) Upravo je to zadatak policije. Dakle, naziv policajac vrlo je časno ime koje označava osobu u službi općega dobra. Od sv. Mihovila možemo naučiti koje bi vrline trebale krasiti policajca u najboljem smislu te riječi: to su poštenje i čestitost, hrabrost i jakost, promicanje dobra i suzbijanje zla, blagost i susretljivost prema nevoljnima i potrebnima, a odlučnost i nepotkupljivost prema zločincima. Sveti Mihovil je uzor svakom policajcu.

3. Na blagdan sv. Mihovila, uvijek slušamo odlomak iz prvoga poglavlja Ivanovog evanđelja, koji, čini se, tek usputno govori o anđelima. U središtu je susret Isusa i Natanaela. Nalazimo se u prvom tjednu Isusovoga javnog djelovanja. Evanđelist pripovijeda kako Isus poziva prve učenike da ga slijede. Natanael je već čuo za Isusa, ali je pomalo suzdržan, želi najprije izdaleka, sa strane, vidjeti tko je taj novi učitelj iz Nazareta. No, Isus mu pristupa izravno, kao da ga već dobro poznaje, veli mu: „Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!“(Iv 1, 47). Natanael je zbunjen: Odakle ga Isus poznaje? – „Vidjeh te dok si bio pod smokvom“ (Iv 1, 48), odgovara mu Isus. To je objašnjenje za Natanaela sasvim dovoljno da izreče svoju vjeroispovijest: „Učitelju, ti si Sin Božji!“ (Iv 1, 49).

Ovaj kratki razgovor Isusa i Natanaela pokazuje nam da nas Isus poznaje u dušu, on zna što je u našem srcu, koje nas želje pokreću, za čim težimo. U Natanaelu prepoznajemo svakoga mladog čovjeka koji, napuštajući roditeljski dom, želi preuzeti odgovornost za svoj život, ostvariti se i upotrijebiti svoje naravne darove na najbolji način.

Dragi kadeti, u Natanaelu prepoznajemo vas, djevojke i mladiće u kojima nema prijevare, koji su iskrena srca. Vi želite svoje sposobnosti i talente staviti u službu mira i sigurnosti stanovnika naše hrvatske države. Vođeni ste idealima, puni ste energije i dobre volje. Iskoristite darove koje vam je Bog dao. Zadržite uvijek svoj mladenački zanos i vedrinu, ne posustajte pred poteškoćama, suočite se hrabro s izazovima. Neka vaša profesionalnost i stručnost bude u službi općega dobra.

4. Natanael je primjer mladoga čovjeka koji želi ostaviti pozitivan trag u ovome svijetu i dati svoj doprinos izgradnji bolje i ljepše budućnosti. No, susret Natanaela s Isusom nema samo značenje za društvenu dimenziju našega života, nego upućuje na nešto dublje. Ne radi se samo o tome da budemo uzorni građani, odnosno profesionalni policajci koji savjesno i korektno obavljaju svoju službu. Naš život ne iscrpljuje se u profesiji koju smo odabrali. Središnje pitanje koje se svakome od nas postavlja, glasi: Kakav čovjek želim postati? Kako želim oblikovati svoj život?

Odgovor na ta pitanja možemo pronaći samo u tišini svoga srca. Na to nas upućuje Isusova rečenica Natanaelu: „Vidjeh te pod smokvom“ (Iv 1, 48). Natanael je, sjedeći pod smokvom, u tišini i sabranosti, razmišljao o sebi, o smislu života. Bilo je tu više pitanja nego odgovora. Općenito u Bibliji, smokva predstavlja mjesto na kojem se čovjek suočava s istinom o samome sebi, ali i mjesto Božjega poziva, simbol Obećane zemlje u kojoj teče med i mlijeko.

Kada Isus izjavljuje da je Natanaela vidio pod smokvom, onda time hoće reći da nas on bolje poznaje od nas samih. Isus naime nije tek jedan od proroka, jedan od učitelja mudrosti kojih je bilo možda mnogo tijekom povijesti čovječanstva. On o sebi kaže: „Gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina čovječjega“ (Iv 1, 51). To znači da nam Isus otvara put u nebo, štoviše on sam jest Put, Istina i Život. Nad njim uzlaze i silaze anđeli, Božji glasnici. Neki crkveni oci kažu za Isusa da je Anđeo Božji u pravome smislu jer on na najsavršeniji način objavljuje Očevu volju. (8) Po Isusu Kristu upoznajemo Boga, njegovu ljubav i milosrđe.

Ovdje se događa zaista čudesna stvar: budući da je Isus pravi Bog i pravi čovjek, upoznajući Isusa ne upoznajemo samo Boga nego i čovjeka. Po Isusu upoznajemo same sebe. O tome govori Drugi vatikanski sabor: „Svaki čovjek ostaje sam sebi neriješeno, nerazgovjetno pitanje. (…) Jedino Bog, koji poziva čovjeka na dublje razmišljanje i na poniznije traženje, daje potpuni i posve siguran odgovor na to pitanje.“ (9) – „Otajstvo čovjeka postaje doista jasno jedino u otajstvu utjelovljene Riječi. (…) Isus Krist, objavljujući otajstvo Oca i njegove ljubavi potpuno otkriva i čovjeka njemu samome te mu objavljuje uzvišenost njegova poziva.“ (10) Jedino Isus može odgovoriti na najdublja pitanja o smislu našega života. Jedini on može dati mir našem nemirnom srcu. Samo Isus može ispuniti našu čežnju za srećom.

5. Slaveći blagdan sv. Mihovila, Crkva nas dakle u čitanjima podsjeća na dvije temeljne sastavnice našega života: osobnu i društvenu. Kao kršćani živimo iz osobnog opredjeljenja za Isusa i njegov put ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Poput Natanaela osjećamo radost i vedrinu susreta s Kristom, pravim Bogom i pravim čovjekom. To nas također učvršćuje i usmjeruje za naše društveno djelovanje. Kao policajci brinemo se za sigurnost, red i mir. Poput sv. Mihovila pozvani smo činiti to hrabro i odlučno, uvijek u službi dobra.

Neka nam Krist Gospodin pošalje svoga Duha Svetoga kako bismo to uvijek mogli ostvariti. Neka sve vas prati zagovor sv. Mihovila u vašoj službi za druge ljude. Amen.

Bilješke:

1) Usp. KKC 328-330.

2) Toma Akvinski, Summa theologica III, 30, 3 ad 3.

3) Usp. Eva Ponzi, L’Arcangelo Michele a Roma. Storia, ideologia, iconografia dal tardo antico al trecento, in: Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie, serie 9, vol. 30, Scienze e Lettere, Roma 2012, 14/145.

4) Usp. isto, 150.

5) Usp. KKC 1907.

6) Usp. KKC 1908.

7) KKC 1909.

8) Npr. Justin, Dijalozi, 6, 1.

9) Drugi vatikanski sabor, Pastoralna konstitucija „Gaudium et spes“, 7. prosinca 1965., 21.

10) Isto, 22.

Arhiva propovijedi i poruka

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) ,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...