Propovijedi i poruke

Sveti Josip zaručnik Blažene Djevice Marije

Utorak, 19. 03. 2019.

Propovijed msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH
za Dan Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, HVU
na blagdan sv. Josipa, zaštitnika Ratne škole
u Zaprešiću, 19. ožujka 2019., utorak, 10.30 sati

 

Liturgijska čitanja: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29;
Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21 (ili: Lk 2,41-51a)

Draga braćo i sestre,

1. Slavimo svetkovinu sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, Isusova čuvara i odgojitelja, zaštitnika sv. Crkve, zaštitnika naše Domovine Hrvatske, Dan Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ Hrvatskog vojnog učilišta. Svima čestitam svetkovinu sv. Josipa, a Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“ čestitam njezin Dan i svetkovinu nebeskog zaštitnika. Čestitam također i imendan Josipima, Josipama, svima koji ga danas slave.

Osoba svetog Josipa, njegov život, njegove vrline privlače nas iznova i uvijek s istom svježinom. I to se redovito događa kad je riječ o autentičnom životu neke izgrađene osobe. U slučaju sv. Josipa, ta autentičnost i izgrađenost, jasno i uvjerljivo dolaze na svjetlo dana od povijesnog Utjelovljenja Sina Božjega do naših dana.

2. Evanđelje današnje svetkovine izvješćuje nas o Isusovu rođenju. Isusova majka Marija, zaručena sJosipom, piše evanđelist Matej, „nađe se trudna po Duhu Svetom“ i to „prije nego se sastadoše“ (Mt 1, 18). Za Josipa je to pravi šok. Zaruke njega i Marije su obavljene, onako kako to židovski zakon propisuje, i sve je spremno i uglavljeno kako bi se njih dvoje vjenčali. Josip iskreno voli Mariju. Sanja o zajedničkom životu, obitelji... I ona njega iskreno i čisto voli. Nema dvojbe da je na djelu autentična ljubav, ljubav čestitog mladića i čiste djevojke. Živjeli su skromno u svojim obiteljima, odrastali i pripremali se za život.

U ovu, rekli bismo, idilu„umiješao“ se Bog. Evanđelist Matej nas izvješćuje ovim riječima: „Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. “Već na prvim stranicama Sv. Pisma u Knjizi Postanka, naviješteno je ovo što se događa u današnjem Evanđelju, i to izabrani Božji narod s nestrpljenjem očekuje. Josipu i Mariji ni u snu ne pada na pamet da će se Bog poslužiti upravo njima.

Što je u njoj začeto od Duha je Svetoga, plod je Božjeg čudesnog zahvata u Marijin život i u njezinu povijest. Poznata nam je sva tjeskoba i drama što ju je i ona proživljavala u trenutku anđelova navještenja i dijaloga s njime. I kad je spoznala da je po srijedi Božji spasenjski plan – Božja volja, izgovorila je svoj glasoviti Fiat mihi secundum Verbum Tuum - Neka mi bude po Riječi Tvojoj. U potpunosti se podložila Božjoj volji!

Prije Marija, a sada Josip, našao se u velikoj muci i  nutarnjoj tjeskobi. Njegova izabranica i zaručnica  Marija, prije nego su se sastali, prije nego su se vjenčali, prije nego što je prešla u Josipov dom, našla se trudna. To mu je ona sama otkrila! Po ondašnjem židovskom zakonu, trudnoća prije braka i uopće oskrvrnuće predbračne čistoće bio je veliki prijestup. Kažnjavao se smrću i to kamenovanjem. Josip se našao pred neplaniranim djetetom. On ga nije planirao i ono nije njegovo. S Marijom se nije uopće sastao! Ima li išta teže što bi moglo pogoditi jednog čistog mladića koji iskreno voli svoju zaručnicu i koji je pred sklapanjem braka? Ima li ijednog razumskog i uvjerljivog razloga i dokaza da je istina sve ono što mu Marija kaže o anđelovu naviještenju i njezinome čudesnome začeću!

U njegovoj duši odvija se prava drama. Josipova ljubav prema Mariji je autentična, njegovo povjerenje u nju je golemo, neograničeno. Ali ovo što mu ona kaže je nečuveno i nevjerojatno, razumski neshvatljivo. Ona pod svojim srcem ne nosi Josipovo dijete! Što mu je činiti? Evanđelje nam veli: „A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti“ (Mt 1, 19). I tu se potvrđuje plemenitost Josipove osobe i autentičnost duboke Josipove ljubavi koje svoj korijen imaju u njegovoj pravednosti! Nipošto Mariju izvrgnuti ruglu, a zatim i kazni, nego je „potajice napustiti“... On ne vidi drugog izlaza. Distancirati se od svega.

Evanđelje nam svjedoči kako u tu životnu dilemu kod biblijskog pravednika Josipa intervenira sam Bog. „Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: 'Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih'“ (Mt 1, 20-21).

Josip se u ovom teškom i važnom životnom trenutku oslanja na Boga! Pristupa mu s potpunim povjerenjem. Neplanirano i od  njega „neželjeno“ dijete, planirano je i željeno od Boga.

„Ljudski je život svet zato što od samog početka uključuje stvaralačko Božje djelo i trajno ostaje u posebnom odnosu sa Stvoriteljem, svojim jedinim ciljem. Samo je Bog Gospodar života od njegova početka: nitko, ni u kakvim okolnostima, ne može sebi prisvojiti pravo neposrednog uništenja nevinog ljudskog bića.[1]“ To što Crkva danas govori i definira Josip osjeća duboko u svome srcu, u svojoj naravi. To duboko poštenje!

Tako, sam Bog dovršava i usavršava, nadograđuje, a možemo kazati i nagrađuje planove Josipova pravedna i plemenita srca, te, i pred očima svijeta i Zakona spašava Mariju, spašava plod utrobe njezine začet po Duhu Svetom. A spašava i sv. Josipa. I ne samo da ga spašava, nego ga i ohrabruje te mu, kao „Davidovu sinu“ povjerava jedinstvenu misiju u povijesti svijeta i čovječanstva: da ono što je u njegovoj zaručnici Mariji začeto, što je doista od Duha Svetoga, i što će ona roditi, prihvati bez straha, da mu kao pravi otac pred Zakonom i narodom nadjene ime Isus, jer će baš on, taj plod Marijine utrobe po Duhu Svetom začet i sada njemu povjeren, biti Spasitelj Izraela, spasitelj Božjeg naroda, „jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.“ I, Evanđelje dalje veli, „kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji“(Mt 1, 24). Josip to učini spremno, bez oklijevanja, bez pridržaja, bez kalkulacije. Josip to učini i tako postupi jer bijaše onakav kakvim ga opisuje Evanđelje – bijaše „pravedan“. Bio je čestit čovjek koji je u intimi svoga srca i savjesti bio duboko povezan sa svojim Bogom. Shvatio je što je volja Božja u njegovu životu. Biti zaštitnik nerođenog života. Bez obzira na sve neprilike čuvati i štititi začeti i nerođeni život ljudskog bića. Tako nas Josip svojim primjerom sve poučava i poziva na zaštitu i promicanje svakog novorođenog života, i onog neplaniranog, neželjenog, „tuđeg“ i onog planiranog, vlastitog, začetog iz ljubavi.

3. Draga braćo i sestre, danas slavimo ovu sv. misu  u mjestu gdje počivaju zemni ostaci velikog hrvatskog sina, hrvatskog bana Josipa Jelačića, i to na svetkovinu sv. Josipa, čije je ime nosio. Njegovi suvremenici su nam o njemu zabilježili da se njegov karakter temeljio „na plemenitim osjećajima dobrog srca i viteškim nadahnućima žive i sjajne maštovitosti“, čovjeka „koji je zanosno ljubio majku, obožavao oca i nalazio pravu sreću samo u okrilju svoje obitelji.“[2] „Moj otac je bio svetac, pravi svetac! I moja je majka bila svetica, pravi anđeo“, govorio je o svojim roditeljima ban Jelačić, a anđelom bi nazivao i svoju pokojnu sestru, koju nikada nije mogao zaboraviti. Ban je nježno ljubio svoju braću i dijelio njihove patnje i brige (...). Bio je ban Jelačić „čovjek rijetke iskrenosti“, ponosan na to da je bio hrvatskim banom[3], čovjek koji nikada nije trpio da se pred njim nekoga ogovara, čovjek koji je jasno izjavio: „Čitava svoga života nikome nisam naškodio, a kao ban Hrvatske ništa nisam uradio što ne bih mogao opravdati pred Bogom i svojom savješću! Nikome drugome nisam odgovoran.“[4] Cijeli život živio je kao uvjeren kršćanin. Tako je i umro, okrepljen svetim sakramentima, 20. svibnja 1859. „Svuda gdje su prolazila pogrebna kola s lijesom bana Jelačića ljudi skidahu šešire i klanjahu se, a sve oči bijahu ovlažene suzama; čulo se kako žene i starci jecaju. Sjećanje na dobrog bana Jelačića te njegovu ljubav za Hrvatsku i njegove sunarodnjake, njegovo zlatno srce i njegova uzvišena hrabrost, njegova prerana smrt nakon tolikih razočaranja i okrutnih fizičkih patnji, izmiriše sva srca i on ponovno stekne golemu popularnost, tako da njegovu smrt smatrahu općom katastrofom. Suze koje tada potekoše nipošto ne bijahu naručene. U 5 sati uvečer 26. svibnja 1859. položen je lijes bana Jelačića  u kriptu kapelice u Novim Dvorima. Et levis sit tibi tera!“[5]Tako će to zabilježit Jelačićev suvremenik. Kakvog li divnog primjera karakternog čovjeka, obiteljskog čovjeka i državnika!  Njega se s ponosom i zahvalnošću sjećamo i danas, 160 godina od njegove pobožne smrti. On je Hrvatskoj domovini dao ono što je sam primio u vlastitoj obitelji: očinsku zaštitu i požrtvovnu skrb, skrb čovjeka plemenita osjećaja, dobrog srca i viteških nadahnuća!

Neka dobri Bog po zagovoru sv. Josipa čuva i brani našu Hrvatsku domovinu, a sve nas učvrsti na hodu autentične vjere i iskrenog rodoljublja koje nam je posvjedočio svojim životom i naš slavni hrvatski ban Josip Jelačić!

Svoje razmišljanje zaključujemo molitvom koju je sastavio kardinal Franjo Kuharić prigodom 300. obljetnice usvajanja odluke u Hrvatskom saboru da je sveti Josip zaštitnik hrvatskoga naroda.

Sveti Josipe[6],

Glavaru svete nazaretske Obitelji i čuvaru Crkve Božje, tebi se kroz stoljeća Crkva u Hrvata utjecala kao svome zaštitniku i tvom je zagovoru preporučivala svoje obitelji i cijeli narod. Brižni poočime Spasitelja svijeta i prečisti zaručniče Svete Djevice, povjeravamo ti sve obitelji hrvatskog naroda da zajedničkom dnevnom molitvom ispune svoje poslanje i budu blagoslovljene ljubavlju, slogom, mirom i novim životom.

U ovim teškim vremenima izmoli našem narodu i svim narodima zemlje mir u pravednosti i ljubavi. Zagovaraj nas pred Presvetim Trojstvom da ostanemo vjerni Isusu Kristu u Katoličkoj crkvi, prolazeći zemljom čineći dobro. Amen.

 


[1]Donum vitae,  Dar života: Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu rađanja. Odgovori na neka aktualna pitanja (22. veljače 1987.), br. 5. Zagreb, 2012.

[2]Josip Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj do 1848., 2. svezak, Školska knjiga, Zagreb 1998., str. 282.

[3]J. Neustäter, Isto, str. 282, 283.

[4]J. Neustädter, Isto, str. 328.

[5]J. Neustädter, Isto, str. 339. 

[6]Molitva kardinala Franje Kuharića.

Arhiva propovijedi i poruka

2022: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj (2) , svibanj (5) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) ,

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) , studeni (1) , prosinac (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi