Propovijedi i poruke

Svetkovina sv. Marka Križevčanina

Subota, 08. 09. 2018.

Homilija zagrebačkog pomoćnog biskupa Ivana Šaška
na svetkovinu sv. Marka Križevčanina, mučenika, zaštitnika bjelovarsko-križevačke biskupije,
u petak 7. rujna na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima

Mudr 3, 1-9; Ps 124(123) 2-5.7b-8; 1Pt 4, 12-19; Lk 9, 23-26

 

1. Odlazeći točno prije trideset godina na studij u Rim, znao sam da je iz ovoga našeg prigorskog kraja, nakon školovanja u Grazu, sličnim putem prošao i bogoslov Marko iz Križevaca, da bi četiri godine živio, učio, rastao u zvanju kao član Papinskoga zavoda 'Germanicum et Hungaricum', koji je postao i mojim rimskim domom.

Bilo je poticajno za nas koji smo dolazili iz Hrvatske pod komunističkom vlašću, susresti i osjetiti duhovnu povezanost s tada blaženim Markom Križevčaninom. Meni je bila draga pomisao da je on u svojim očima ponio slike istoga rodnog kraja, u svojim traženjima nosio čežnje oblikovane istim zavičajem, izražavane istim jezikom i duhom, istim nadama i vjerom. U molitvama, u susretima s likovnim prikazima, svečarski, prigodno ili usputno, bio je prisutan, zazivan, razmatran.

Osim toga, istim su nadahnućem bili nošeni i drugi pitomci, tisuće 'germaničara' iz cijele Europe, od kojih su neki postali novim uzorom predanosti Bogu, među kojima je nama najbliži i najdraži kardinal Alojzije Stepinac. Bila mi je dirljiva ta blizina, taj trag koji premošćuje stoljeća; svjedočanstvo koje izrasta jedno iz drugoga i dovodi do današnjega slavlja u kojemu se spajaju pogledi iz prošlosti i naša sadašnjost.

2. Sljedeće godine napunit će se točno četiri stoljeća od mučeništva svetoga Marka (1619.-2019.). Gotovo je neizbježno pitati se: Što je to vrijedno što se prenosi i pamti stoljećima?

Vidimo da se čak i događaji iz bliže prošlosti danas lako zamagle, činjenice iskrive i obescijene, a spomen zanemari. Jednako tako, nije teško pokazati da je Crkva ustrajna u čuvanju spomena te da je u njoj najdublje ukorijenjen spomen mučenika.

Sigurno bismo rado znali puno detalja, okolnosti i odnosa iz života svetoga Marka, ali nam je tijekom četiriju stoljeća predaje koja živi među vjernicima, u povezanosti s Božjom riječju i s našim životima, preneseno bitno. A što nam je rekla ta riječ na koju smo naviknuti svake godine, slušajući nešto tako protivno redovitomu mnijenju i teško shvatljivo suvremenosti koju živimo?

Zar ne zvuče kao tlapnja ili kao 'opijum' (kako su donedavno i kako još i danas neki nazivaju vjeru) riječi Knjige Mudrosti da su duše pravednika u Božjoj ruci, da ih se ne dotiče nikakva muka i da su oni u miru? Što je preduvjet da bi se razumjelo veličanje onih koji žive slušajući Boga, a ne slijede pravila zemaljskoga nadmetanja? Kako se radovati pogrdama zbog Kristova imena? Zašto se odreći sebe; izgubiti život? Nije li lakše odreći se Boga i svidjeti se ljudima?

3. Braćo i sestre, došli smo ponovno čuti odgovor Marka koji je rođen i odrastao na ovoj hrvatskoj grudi; koji je živio zemaljske dane baš tu, gdje je Bog i nama povjerio otajstvo života. Drago nam je povezati živote ljudi s događajima, mjesta na kojima su rasli, na kojima su učinili nešto lijepo, na kojima je ili očito ili jedva vidljivo ostao pečat njihove prisutnosti.

I dok je malo prije odzvanjala riječ Evanđelja u nama i među nama; dok je dopirala do raznih mjesta ovdje u Križevcima i puno dalje (nošena radijskim prijenosom), ne zaboravimo da je ta ista Božja riječ prožela život Marka Križevčanina, čujna i vidljiva u crkvi svetoga Križa, življena po redovnicima, tumačena u poukama duhovnika, učitelja i roditelja, nošena u srcima onih koji su branili domovinu od navale Turaka i koji su upravo u to vrijeme podizali obrambeni gradski zid, a nakon što je tursko nasilje (prije predesetak godina) razrušilo i spalilo križevački Gornji grad. U najranijim godinama Marko je ovdje osjetio prijetnju na obrambenoj crti, ali jednako tako i prvu pobjedu hrvatskih branitelja kod Siska 1593. S druge strane, živio je u doba snažnih previranja i lomova u Crkvi, praćenih političkim nemirima i sukobima.

U Marku je živjela i rasla ista riječ: Tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Nema koristi od posjedovanja cijeloga svijeta, bez pronalaska sebe u Bogu, bez susreta s vječnošću…

4. Upravo to, dragi vjernici, jest stvarna razdjelnica. Upravo to je ključ razumijevanja svega što danas slavimo i kao kršćani nastojimo živjeti. Bez vjere u dar besmrtnosti po Kristovu križu i uskrsnuću, ovo naše slavlje bila bi velika ispraznost; bez vjere u vječnost bilo bi to površno zavaravanje i duboka prijevara samih sebe. Ostali bismo tamo gdje ostaju one društvene manifestacije i – kako se običava reći – 'obilježavanja' koja ne računaju s vječnošću; štoviše, žele ju ukloniti. U kršćanskim slavljima ne obilježavamo mi, nego slavimo što smo mi obilježeni darom Isusa Krista; što nam je darovana vječnost.

Slušajući današnju Božju riječ u svjetlu vječnosti u kojemu je nadahnuta i pisana, sve postaje drukčijim i smislenim. Onima koji ne vjeruju u vječnost čini se da pravedni umiru uzalud i njihova smrt, njihovo trpljenje kao nesreća, ali pogled vjere vidi mir i radost, susreće nadu besmrtnosti. Ta mudrost jamči da će oni koji se uzdaju u Gospodina „spoznati istinu", steći milost i milosrđe.

Jednako je i s riječima apostola Petra. Samo s vjerom u vječnost, s vjerom da Duh Božji počiva u nama, prihvatljiva je riječ o radosti u patnjama, o klicanju u slavi. Ta vjera prihvaća Božju volju, jer zna da je u njegovim rukama i da on sve vodi prema dobru.

Evanđeoska riječ uistinu je ludost, ako nije prihvaćena vjerom u vječnost. Pa tko to još ima u nekome svojem životnom, gospodarskom, političkom programu istaknuto nošenje križa – danomice? Tko bi to u današnjoj društvenoj javnosti očekivao neke sljedbenike i uspjeh promičući zalaganje u žrtvi za bližnje, bez obećanja ugleda, koristi, utjecaja? Doduše, čuju su i takve riječi, ali one ostanu flatus vocis, kao nešto što je tek lijepo čuti u okviru sasvim drugih zakonitosti međusobnih odnosa.

5. Ali, Križevci, naša hrvatska kultura i ono što je ostalo vrijedno spomena, raslo je na kršćanskoj nesebičnosti, ukorijenjenoj u vjeri u vječnost. Svatko se u to može uvjeriti, upravo danas kada se neki metaforički, a neki stvarno trude tu jezgru iščupati iz hrvatskoga bića.

Velika je to pouka za nas. Povijest nas uči, a ovdje ju i da hoćemo ne možemo zanemariti, da je pouzdanje u Gospodina i odaziv Bogu donosio dragocjene plodove, a odmicanje od njega teškoće i nemir. Lako je vidljivo da darovanost čovjeka nasljedovanjem Isusa Krista i vjera u vječnost čini čudesna djela. Dar i vječnost – nosivi stupovi svjedočanstva svetih, na dobro čovjeka i svijeta. Njima se uvijek suprotstavlja sebičnost i navezanost na zemaljsko. To je donijelo najviše zla u Crkvi i u narodu.

U kršćanskome daru i vjeri u vječnost ne radi se o bijegu od svijeta i o nemaru za svijet. To jasno možemo vidjeti iz činjenice da su upravo najveći darovi dostojanstvu čovjeka proizišli iz kršćanske vjere u vječnost. Kršćanin voli svijet ljubavlju koja svijet vidi u povezanosti s vječnim. Kršćanska zauzetost za čovjeka i za prolazno proizlazi iz vjere da je Bog gospodar, da je Otac i mrtvima i živima te da te dvije stvarnosti nisu odvojene. Kad god ih je netko razdvojio, okrnjio je smisao otajstva života.

6. Mefisto u Goetheovu „Faustu" izgovara rečenicu koja sažima bit protivljenja Bogu: „Ich bin der Geist, der stets verneint!" (usp. Goethe, Faust, 1338-1344) „Ja sam duh koji trajno niječe; ja sam onaj koji sve poriče." Taj protivnik Boga od početka niječe postojanje; izgovara ne čovjeku i svijetu. I onda kada se čini da svojom primamljivošću zaslužuje povjerenje, nakana mu je razoriti ljepotu života s Bogom.

Kada je kršćanstvo u pitanju, danas se čuje izravan odgovor koji niječe kršćanske vrijednosti, a još je prisutniji neizravan odgovor koji u sebi sadrži „ali". Redovito se pojavljuje zaprjeka, u obliku sumnje, ubačenoga nemira koji otežava oduševljenost.

Tom malom riječju ali onemogućuje se razgovor, no jednako tako i povjerenje. To je onaj ali koji zapravo znači ne. Onaj tko uvijek i svemu govori ali, u biti niječe. „Ja sam duh koji trajno niječe." To nije jednoznačni odgovor koji vodi na stratišta, nego skriveni izražaj neslaganja, bez hrabrosti za otvoreno sučeljavanje i bez spremnosti za otvoreno suglasje. Mefisto dodaje: Sve što postoji tek je vrijedno da bude uništeno. Drugim riječima: ništa što postoji nije vrijedno.

Za Boga i njegov Duh sve je vrijedno da bude zaštićeno, brižno čuvano, jer iz njega dolazi i jer je on sve stvorio. Kao što čitamo u poslanici svetoga Pavla: „Sin Božji, Isus Krist, koga mi… vama navijestismo nije bio 'Da!' i 'Ne!', nego u njemu bijaše 'Da!'" (2Kor 2, 19)

7. Sveti Marko je ispovjedio tu vjeru i svoju riječ prihvaćanja čvrsto vezao uz Krista i Crkvu. Nama su itekako poznati odgovori koji su pomiješani s riječju: ali: Vjerujemo u Boga, ali, zar nema toliko razloga da sumnjamo u njegovo postojanje i u njegovu dobrotu; vjerujemo u Isusa Krista, ali nije li on ipak samo čovjek koji s našim današnjim životom nema puno veze; vjerujemo u Duha Svetoga i u Katoličku Crkvu, ali zar nije Crkva daleko od svetosti i vjerodostojnosti?

Ne čujemo li danas, braćo i sestre, u hrvatskome društvu rečenice poput sljedećih: Treba biti vjernik, ali za svaki slučaj ipak je dobro paziti da se ta vjera previše ne ističe. Kršćanstvo je dobro, to je naša povijest; pomoglo nam je kad nam je bilo teško, ali sada je drugo vrijeme, ali nije ga dobro ugrađivati u gospodarski, politički, kulturalni život, jer će nam prigovoriti da nismo moderni. Kršćanstvo ne uči ništa loše, ali nije dobro previše vjerskoga u odgoju i obrazovanju. Znamo da čovjek ne živi samo od rada, ali kako ćemo preživjeti ako ne radimo nedjeljom… Koliko pogubnih ali koji ne dopuštaju hrvatskomu čovjeku i društvu da živi radost i ljepotu dara i istine o vječnosti koja se nalazi duboko u nama!

Bez obzira kako bilo, postoje životni trenutci u kojima ne možemo odgovoriti s ali; postoje izazovi pred kojima se očekuje ne samo naša jasna riječ, nego životni stav; onaj, naime, koji zovemo vjerom, temeljnom odrednicom ljudskoga postojanja.

8. Slaveći svetoga Marka Križevčanina pred sobom imamo izniman primjer življene vjere, kršćanina sazdanoga od pouzdanja u Boga koje nije moglo poljuljati mnoštvo niječnih odgovora, mnoštvo ali njegovih progonitelja. Prema prikazima mučeništva čini se da su mu dali ponudu: Marko, tvoj zemaljski život imamo u svojim rukama, ali možeš se spasiti, ako prihvatiš ponude: odricanja, prihvaćanja položaja, bogatstva…

I danas je moguće svaku životnu stvarnost i trenutak provjeriti mjerom vječnosti i darovanosti, što postavlja određena pitanja: Mogu li riječi, odluke, ponašanja izdržati tu provjeru?

Kako izgleda obitelj, razgovori, odnosi između supružnika, roditelja i djece, kada ih se stavi pred vječnost? Kako izgledaju društveni odnosi, ciljevi, poslovi, kada ih se ne mjeri korišću koja brzo propadne, nego vječnošću koja ne stavlja u prvi plan umišljenost i oholost? Kako izgledaju zakoni, odredbe u koje je ugrađena vječnost? Jesu li naši zakoni takvi i misli li se uopće na to kada ih se prihvaća i njima daje svoj glas? Računaju li s istinom vječnosti programi odgoja i obrazovanja? Odiše li sadašnja hrvatska kultura dahom vječnosti koji joj je omogućio da izrazi najljepše; očituje li nadahnuće životom ili prihvaća veličanje umiranja s mnoštvom suptilnih ali koji se razlijevaju u porama svakidašnjice? Vječnost vrlo brzo otkrije tragove ideologija koje zatvaraju pogled i guše slobodu, ponajprije slobodu savjesti.

Jasno je da se ni na demografska pitanja ne može dobiti konačan odgovor bez prihvaćanja logike dara i bez pogleda prema vječnosti. Jednako je i s gospodarstvom koje se mora odlučiti na težnjom prema zemaljskomu probitku ili prema vrjednotama dara i vječnosti. Život koji polazi i završava u prolaznome ima svoj izražaj u sebičnosti, a onaj koji polazi od dara i vidi vječnost puninu nalazi u ljubavi, jer je ljubav satkana od dara i vječnosti.

Usudimo li se svjedočiti ili se stidimo Kristovih riječi i njega samoga, kada treba pitati o vječnosti i o darovanosti, kada treba skinuti krinku sa sebičnosti i prolaznoga probitka? Ako vjerujemo u vječnost s Kristom, ona će nam uvijek dati snagu toga dara.

Molimo svetoga Marka da svojim zagovorom rasprši naše sumnje; da odgovor da Bogu bude snažniji od tolikih ali koji se uvlače u naš život.

Ovdje u euharistiji Bog nam govori da nam je sve darovao. Nema više ničega što bi bilo veće. Nema snažnijega argumenta za nas. Božji Sin koji se predaje u smrt za nas, da nas ništa ne bi razdvojilo od Božje ljubavi. To je radosna vijest koju je živio svaki mučenik. I zbog toga je tako privlačna: jer je jednostavna i istinita, svakomu dostupna i oslobađajuća.

Naši su stari to prepoznali. I nama danas snagom vjere govore: ugradite u život svoje zajednice, svoga Grada ljepotu kršćanske kulture izrasle iz Božje ljubavi koji je u Sinu izrekao svoj da, i uveo nas u vječni život sa sobom.

Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 59. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (21. 10. 2019.)

Plenarno, 59. zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

»Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk 24, 45). (15. 10. 2019.)

Motu proprio Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Idite, misionarite! (02. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća HBK za misije krčki biskup Ivica Petanjak uputio je poruku za misijski mjesec listopad 2019.

„Starost je konačno razdoblje ljudske zrelosti. Ona je izraz Božjega blagoslova“ (01. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj dubrovački biskup Mate Uzinić uputio čestitku za Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2019.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Arhiva vijesti

Linkovi