Propovijedi i poruke

Veliki četvrtak, Misa posvete ulja u Vojnom ordinarijatu

Četvrtak, 13. 04. 2017.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Eccellenze, draga braćo u svećeništvu, dragi vjernici

1. „Duh Gospodnji na meni je jer me Gospodin pomaza”.Ove riječi proroka Izaije iz prve današnje poslanice imaju svoje puno ostvarenje - ispunjenje u Isusu. On je jedini svećenik novog i vječnog saveza, jedini Spasitelj i Otkupitelj čovjeka, posrednik između Boga i ljudi. Odredio je da njegovo svećeništvo živi u Crkvi. U prvome redu sav vjernički narod odlikovao je kraljevskim svećeništvom. A “Vjernici, svatko prema svome pozivu, vrše svoje svećeništvo sudjelovanjem u Kristovu svećeničkom, proročkom i kraljevskom poslanju. Oni (Vjernici) su po sakramentima krštenja i potvrde ‘posvećeni da budu (…) sveto svećenstvo”1.

“Iz ljubavi prema braći (Krist) odabire ljude koji polaganjem ruku postaju dionici njegove svećeničke službe”. Predslovlje sv. Mise posvete ulja jezgrovito ističe vjeru Crkve o biti i ulozi svećeništva. Oni (prezbiteri, svećenici) do konca vremena nastavljaju poslanje što ga je on povjerio apostolima. To je dakle sakramenat apostolske službe i on ima tri stupnja: biskupstvo, prezbiterat i đakonat2. Ovi pak “obnavljaju žrtvu spasenja u njegovo ime”, “vjernima priređuju vazmenu gozbu, prednjače ljubavlju, hrane ih njegovom riječju i svetim otajstvima”. Oni, svećenici posvećuju svoj život Bogu i spasu braće. U svome djelovanju nastoje postati slika samoga Krista te postojano svjedočiti ljubav i vjernost Bogu. Tako iz iskustva življene objave u Crkvi ali i programatski zbori Predslovlje ove sv. Mise3.

Svi Kristovi vjernici su dionici kraljevskog svećeništva. A mi biskupi i zaređeni svećenici pomazani smo njegovim Duhom i participiramo na njegovu svećeništvu. Hijerarhijsko svećeništvo biskupa i prezbitera i opće svećeništvo vjernika, premda su u međusobnome odnosu, ostvaruje se kroz razvijanje krsne milosti, život vjere, nade i ljubavi, život po Duhu. Hijerarhijsko svećeništvo je u službi općeg svećeništva. U uskome je međuodnosu i trajnoj povezanosti s razvijanjem krsne milosti kršćana. Ono je jedno od sredstava kojim Krist nastavlja izgrađivati i voditi svoju Crkvu. To je razlog da se ono prenosi posebnim sakramentom, sakramentom sv. Reda4.

Kao što su posvuda po svijetu dijecezanski biskupi ujedinjeni u molitvi i Misi posvete ulja sa svojim prezbiterima – svećenicima tako smo i mi koji nemamo svoju stolnu crkvu, ujedinjeni u molitvi s njegovom majkom u našoj kapelici matici – srcu naše Vojne biskupije. Ova kapelica – matica se danas, kao katedrale po svem svijetu, trasformira u Dvoranu posljednje večere - cenakulum, kako bismo mi svećenici sa svojim vjernicima slavili svoj Dies natalis, dan našeg ustanovljenja.

2. Slavlje “Mise posvete ulja” je prvenstveno zahvalnog karaktera za visoko dostojanstvo na koje nas je Gospodin, nevrijedne bez naših zasluga, uzdigao i “osposobio za poslužitelje novog saveza”, kako kaže Pavao u poslanici Korinćanima (2 Kor 3,6). Na prvome mjestu danas je Vaš biskup koji treba zahvaliti Bogu koji mu je dao Vas za svoje suradnike u njegovoj biskupskoj službi u našoj biskupiji. “Prezbiteri, poučava nas Katekizam Katoličke Crkve, mudri suradnici biskupskog reda i njegova pomoć i oruđe, pozvani su da služe Božjem narodu, čine jedan prezbiterij sa svojim biskupom, s različitim dužnostima”5. Oni mogu vršiti svoju službu jedino u ovisnosti o biskupu i u jedinstvu s njim. Obećanje poslušnosti koje daju biskupu u trenutku ređenja i biskupov poljubac mira na koncu liturgije ređenja označuju da biskup prezbitere smatra svojim suradnicima, svojim sinovima, svojom braćom i prijateljima, da mu oni za uzvrat duguju ljubav i poslušnost”6. Kolike li je duše i ovog Uskrsa ispunila nutarnja radost preko Vas svećenika u sakramentalnoj sv. ispovijedi!?

3. Od Velikog četvrtka prošle godine upoznao sam mnoge darove po kojima Gospodin preko Vas obogaćuje našu Vojnu biskupiju ali i cijelu Crkvu u Hrvata. Obilazeći naše Vojne i policijske kapelanije upoznao sam i Vaše tiho i ponizno svakodnevno samozatajno junaštvo koje s Vama posebice dijele u prvome redu vaši pomoćnici, koje se više voli skrivati pod pojmom dobrodušnosti, dobroćudnosti, dobrohotnosti. Imao sam prigodu upoznati Vašu pastirsku ljubav i gorljivost za Božji narod kojeg Vam je providnost po Crkvi povjerila. Susretao sam i upoznao Vašu upornost u poteškoćama, oskudicama, nerazumijevanjima, ustrajnost u iskušenjima svećeničke službe. Velikome Bogu hvala za darove i karizme u našem prezbiteriju. A za ono što nije bilo tako mi se u intimnosti svoga srca pred Gospodinom, danas kajemo!

4. Dopustite mi draga braćo u Gospodinu Isusu, još jednu misao. Duh Gospodnji koji je nad nama, pomazanje kojim nas je Gospodin posvetio, je Duh radosti i Duh jakosti.

Duh nam je dan da “držimo svoj pogled trajno usredotočen na Isusa.”Abraham, preobražen od jedne teške kušnje, vidje Isusov dan: on “ga vidje i obradova se” kaže evanđelist Ivan (Iv, 8,56). I mi možemo sudjelovati u Abrahamovoj radosti: vidjeti (gledati) dan Gospodnji; onaj dan u kojem se ispunjaju pisma. To je posebice danas i u vazmenome trodnevlju i uopće u pashalnome vremenu, kad unutar naše službe čujemo, kao Ivan Krstitelj, kako odzvanja glas Zaručnika koji pohađa duše “Ta se moja radost upravo ispunila”. (usp. Iv. 3, 29).

Duh koji nam je dan je duh jakosti. „To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas“ (2 Kor. 4,7). Krist je pobijedio svijet i pobjeđuje ga kroz naše svećeničko djelovanje i služenje. Kako naš narod brzo osjeti koji svećenik je Božji čovjek, kojem se može dati povjerenje, kome se može povjeriti i najintimnije sfere vlastite duše. Osjete to i dobro, registriraju i komentiraju,naši vjernici, ali i agnostici pa i oni koji su daleko od crkvenog zajedništva. Pred kreposnim svećenikom nitko ne ostaje ravnodušan.

5. Draga braćo u svećeništvu dopustite mi zaključiti ovo razmišljanje riječima sv. Bonaventure: „nadati se znači letjeti. Tko se nada mora podići glavu, usmjeriti svoje poglede prema visinama, prema visinama naše egzistencije, tj. prema Bogu. Mora podići svoje oči kako bi opažao sve dimenzije stvarnosti. Mora uzdići svoje srce raspoložujući svoje osjećaje za Vrhovnu ljubav i sav njezin odsjaj u svijetu“.

U ovome cenakulumu, u našoj kapelici, vi primate snagu Duha Svetoga koji silazi nad Vas (usp. Dj 1,8) i nastavit ćete biti jaki i ponizni svjedoci ljubavi Kristove. Radost Gospodnja naša je jakost. Neka bude tako. Amen.

_______________________________

[1] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1547.

[2] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1536.

[3] Predslovlje Kristovo svećeništvo i služba svećenika, Veliki četvrtak, Misa posvete ulja.

[4] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1547.

[5] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1566.

[6] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1567.

Arhiva propovijedi i poruka

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Arhiva vijesti

Linkovi