Propovijedi i poruke

Veliki četvrtak, Misa posvete ulja u Vojnom ordinarijatu

Četvrtak, 13. 04. 2017.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Eccellenze, draga braćo u svećeništvu, dragi vjernici

1. „Duh Gospodnji na meni je jer me Gospodin pomaza”.Ove riječi proroka Izaije iz prve današnje poslanice imaju svoje puno ostvarenje - ispunjenje u Isusu. On je jedini svećenik novog i vječnog saveza, jedini Spasitelj i Otkupitelj čovjeka, posrednik između Boga i ljudi. Odredio je da njegovo svećeništvo živi u Crkvi. U prvome redu sav vjernički narod odlikovao je kraljevskim svećeništvom. A “Vjernici, svatko prema svome pozivu, vrše svoje svećeništvo sudjelovanjem u Kristovu svećeničkom, proročkom i kraljevskom poslanju. Oni (Vjernici) su po sakramentima krštenja i potvrde ‘posvećeni da budu (…) sveto svećenstvo”1.

“Iz ljubavi prema braći (Krist) odabire ljude koji polaganjem ruku postaju dionici njegove svećeničke službe”. Predslovlje sv. Mise posvete ulja jezgrovito ističe vjeru Crkve o biti i ulozi svećeništva. Oni (prezbiteri, svećenici) do konca vremena nastavljaju poslanje što ga je on povjerio apostolima. To je dakle sakramenat apostolske službe i on ima tri stupnja: biskupstvo, prezbiterat i đakonat2. Ovi pak “obnavljaju žrtvu spasenja u njegovo ime”, “vjernima priređuju vazmenu gozbu, prednjače ljubavlju, hrane ih njegovom riječju i svetim otajstvima”. Oni, svećenici posvećuju svoj život Bogu i spasu braće. U svome djelovanju nastoje postati slika samoga Krista te postojano svjedočiti ljubav i vjernost Bogu. Tako iz iskustva življene objave u Crkvi ali i programatski zbori Predslovlje ove sv. Mise3.

Svi Kristovi vjernici su dionici kraljevskog svećeništva. A mi biskupi i zaređeni svećenici pomazani smo njegovim Duhom i participiramo na njegovu svećeništvu. Hijerarhijsko svećeništvo biskupa i prezbitera i opće svećeništvo vjernika, premda su u međusobnome odnosu, ostvaruje se kroz razvijanje krsne milosti, život vjere, nade i ljubavi, život po Duhu. Hijerarhijsko svećeništvo je u službi općeg svećeništva. U uskome je međuodnosu i trajnoj povezanosti s razvijanjem krsne milosti kršćana. Ono je jedno od sredstava kojim Krist nastavlja izgrađivati i voditi svoju Crkvu. To je razlog da se ono prenosi posebnim sakramentom, sakramentom sv. Reda4.

Kao što su posvuda po svijetu dijecezanski biskupi ujedinjeni u molitvi i Misi posvete ulja sa svojim prezbiterima – svećenicima tako smo i mi koji nemamo svoju stolnu crkvu, ujedinjeni u molitvi s njegovom majkom u našoj kapelici matici – srcu naše Vojne biskupije. Ova kapelica – matica se danas, kao katedrale po svem svijetu, trasformira u Dvoranu posljednje večere - cenakulum, kako bismo mi svećenici sa svojim vjernicima slavili svoj Dies natalis, dan našeg ustanovljenja.

2. Slavlje “Mise posvete ulja” je prvenstveno zahvalnog karaktera za visoko dostojanstvo na koje nas je Gospodin, nevrijedne bez naših zasluga, uzdigao i “osposobio za poslužitelje novog saveza”, kako kaže Pavao u poslanici Korinćanima (2 Kor 3,6). Na prvome mjestu danas je Vaš biskup koji treba zahvaliti Bogu koji mu je dao Vas za svoje suradnike u njegovoj biskupskoj službi u našoj biskupiji. “Prezbiteri, poučava nas Katekizam Katoličke Crkve, mudri suradnici biskupskog reda i njegova pomoć i oruđe, pozvani su da služe Božjem narodu, čine jedan prezbiterij sa svojim biskupom, s različitim dužnostima”5. Oni mogu vršiti svoju službu jedino u ovisnosti o biskupu i u jedinstvu s njim. Obećanje poslušnosti koje daju biskupu u trenutku ređenja i biskupov poljubac mira na koncu liturgije ređenja označuju da biskup prezbitere smatra svojim suradnicima, svojim sinovima, svojom braćom i prijateljima, da mu oni za uzvrat duguju ljubav i poslušnost”6. Kolike li je duše i ovog Uskrsa ispunila nutarnja radost preko Vas svećenika u sakramentalnoj sv. ispovijedi!?

3. Od Velikog četvrtka prošle godine upoznao sam mnoge darove po kojima Gospodin preko Vas obogaćuje našu Vojnu biskupiju ali i cijelu Crkvu u Hrvata. Obilazeći naše Vojne i policijske kapelanije upoznao sam i Vaše tiho i ponizno svakodnevno samozatajno junaštvo koje s Vama posebice dijele u prvome redu vaši pomoćnici, koje se više voli skrivati pod pojmom dobrodušnosti, dobroćudnosti, dobrohotnosti. Imao sam prigodu upoznati Vašu pastirsku ljubav i gorljivost za Božji narod kojeg Vam je providnost po Crkvi povjerila. Susretao sam i upoznao Vašu upornost u poteškoćama, oskudicama, nerazumijevanjima, ustrajnost u iskušenjima svećeničke službe. Velikome Bogu hvala za darove i karizme u našem prezbiteriju. A za ono što nije bilo tako mi se u intimnosti svoga srca pred Gospodinom, danas kajemo!

4. Dopustite mi draga braćo u Gospodinu Isusu, još jednu misao. Duh Gospodnji koji je nad nama, pomazanje kojim nas je Gospodin posvetio, je Duh radosti i Duh jakosti.

Duh nam je dan da “držimo svoj pogled trajno usredotočen na Isusa.”Abraham, preobražen od jedne teške kušnje, vidje Isusov dan: on “ga vidje i obradova se” kaže evanđelist Ivan (Iv, 8,56). I mi možemo sudjelovati u Abrahamovoj radosti: vidjeti (gledati) dan Gospodnji; onaj dan u kojem se ispunjaju pisma. To je posebice danas i u vazmenome trodnevlju i uopće u pashalnome vremenu, kad unutar naše službe čujemo, kao Ivan Krstitelj, kako odzvanja glas Zaručnika koji pohađa duše “Ta se moja radost upravo ispunila”. (usp. Iv. 3, 29).

Duh koji nam je dan je duh jakosti. „To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas“ (2 Kor. 4,7). Krist je pobijedio svijet i pobjeđuje ga kroz naše svećeničko djelovanje i služenje. Kako naš narod brzo osjeti koji svećenik je Božji čovjek, kojem se može dati povjerenje, kome se može povjeriti i najintimnije sfere vlastite duše. Osjete to i dobro, registriraju i komentiraju,naši vjernici, ali i agnostici pa i oni koji su daleko od crkvenog zajedništva. Pred kreposnim svećenikom nitko ne ostaje ravnodušan.

5. Draga braćo u svećeništvu dopustite mi zaključiti ovo razmišljanje riječima sv. Bonaventure: „nadati se znači letjeti. Tko se nada mora podići glavu, usmjeriti svoje poglede prema visinama, prema visinama naše egzistencije, tj. prema Bogu. Mora podići svoje oči kako bi opažao sve dimenzije stvarnosti. Mora uzdići svoje srce raspoložujući svoje osjećaje za Vrhovnu ljubav i sav njezin odsjaj u svijetu“.

U ovome cenakulumu, u našoj kapelici, vi primate snagu Duha Svetoga koji silazi nad Vas (usp. Dj 1,8) i nastavit ćete biti jaki i ponizni svjedoci ljubavi Kristove. Radost Gospodnja naša je jakost. Neka bude tako. Amen.

_______________________________

[1] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1547.

[2] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1536.

[3] Predslovlje Kristovo svećeništvo i služba svećenika, Veliki četvrtak, Misa posvete ulja.

[4] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1547.

[5] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1566.

[6] Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 1567.

Arhiva propovijedi i poruka

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) ,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...