Propovijedi i poruke

Vigilija Gospi Sinjskoj

Nedjelja, 14. 08. 2016.

Homilija msgr. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u RH

Draga braćo i sestre,

dragi štovatelji Majke Božje,

Blažene Djevice Marije na nebo uznesene.

„Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!“ „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je“. (Lk 11, 27-28).

1. Svaki blagdan što ga slavimo upućuje nas na barem jednu od temeljnih istina naše kršćanske vjere. Većina od Boga objavljenih kršćanskih istina zapisana je u Svetome pismu - Bibliji. A cjeloviti poklad naše vjere sačuvan je u Svetome pismu i Tradiciji – usmenoj predaji Crkve. Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo nije nigdje zapisana u Bibliji ali je sačuvana u živoj predaji Istočne i Zapadne Crkve, sve tamo od apostolskih vremena do danas. Ne samo da je sačuvana kao predaja, nego su sukladno praksi Crkve, ovoj povijesnoj činjenici - istini, koja ispovijeda da je Blažena Djevica Marija nakon smrti dušom i tijelom uznesena na nebo, časteći i slaveći Majku Božju, kršćani podizali i posvećivali kapelice, crkve, svetišta i katedrale, izrađivali kipove, slike, mozaike, pjevali pjesme, skladali nebrojene kompozicije… I tako je postupno ovaj blagdan - svetkovina postao jedan od najraširenijih blagdana cijele Crkve do naših dana. Još od starine slavi ga se na današnji dan, 15. kolovoza.

2. Papa Pio XII., nakon što je pažljivo ispitao neprekinutu tradiciju vjere Istočne i Zapadne Crkve od početaka kršćanstva do danas, proglasio je svečano u Rimu 1. studenoga 1950. godine dogmu o Marijinome uznesenju, dušom i tijelom, na nebo.

A sveti Ivan Damašćanski, koji se ističe kao odlični propovjednik ove istine, uspoređujući tjelesno Uznesenje Majke Božje s ostalim njezinim odlikama i povlasticama, kliče:

„Trebalo je da ona, koja je u porođaju sačuvala nepovrijeđeno djevičanstvo, svoje tijelo sačuva posve neraspadnuto i poslije smrti.

Trebalo je da ona, koja je Stvoritelja kao dječaka u krilu nosila, boravi u božanskim šatorima.

Trebalo je da zaručnica, koju je Otac zaručio, boravi u nebeskim ložnicama.

Trebalo je da ona, koja je gledala svoga Sina na križu i u srce primila mač boli od kojega je bila izuzeta u porođaju, gleda svoga Sina kako sjedi uz Oca.

Trebalo je da Majka Božja ima ono što pripada Sinu, i da je štuje svako stvorenje kao Božju Majku i službenicu“ (Časoslov naroda Božjega, IV., Služba čitanja 15. kolovoza 2010., str. 999).

Drugi vatikanski sabor naučava ovako: „Napokon Bezgrješna Djevica, sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tijek zemaljskoga života, bila je s dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, i od Gospodina uzvišena kao kraljica svemira, da bude što sličnija svojemu Sinu, gospodaru i pobjedniku nad grijehom i smrću“ (Lumen Gentium 59. Usp. Proglašenje dogme Uznesenja BDM od pape Pija XII. 1950. godine, DS 3903).

3.Što ova istina vjere i ova svetkovina tako draga kršćanima, tako bliska hrvatskome biću, sadrži u svojoj poruci za naš svakodnevni život i kršćansku praksu?

Utjelovljenjem Sina Božjega u Marijinom tijelu, pod njezinim srcem, ona je postala Božansko prijestolje, živo svetohranište – tabernakul Boga živoga. Upravo stoga Bog ju je izuzeo ljage istočnoga grijeha da ne bude zasjenjena grijehom. Nikada i nikako, niti na jedan trenutak! U njoj je nastanjen Sveti i Istiniti Bog! Ona jedina ima privilegij reći mu istovremeno majčinski i vjernički: Sine moj i Bože moj!

4. Okupljeni večeras u Marijinome svetištu, kao vjernička zajednica kršćana, svjesni smo da se Isusovo otkupiteljsko djelo započeto u Mariji i po Mariji, u životu i žrtvi njezinoga Sina na križu i slavnome uskrsnuću, dogodilo nešto što traje i danas, i trajat će sve do konca svijeta. Iza svega ovoga stoji Božanski auktoritet uskrsnuća od mrtvih Isusa Krista. Stoji povijesni događaj – uznesenje na nebo dušom i tijelom Blažene Djevice Marije.

Isus nam jasno kaže: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“. On je osnovao Crkvu koja je nastavljač njegova djela. Crkva živa zajednica vjernika, mistično tijelo Kristovo, znak je živoga Krista koji otkupljuje svijet.

Mi koji smo kršteni i večeras ovdje okupljeni promatramo Crkvu na tri razine, ali uvijek jednu te istu Crkvu:

5. Crkva u prostoru u vremenu, zajednica vjernih okupljenih u Kristovo ime, nazivamo je i Crkva hodočasnica. Kršćanska nas antropologija uči da su nam naši roditelji dali fizičko tijelo. I u trenutku začeća, ona prva osnovna stanica koja je začeta je ljudski život. Zašto? Upravo stoga jer je stvarateljskom činu naših roditelja asistirao besmrtni Bog koji je toj osnovnoj stanici udahnuo besmrtnu dušu! To je početak ljudskoga života, koji je neuništiv i nema svoga kraja. Treba devet mjeseci provesti pod srcem vlastite majke, nakon čega slijedi prijelaz u ovozemaljski život kojega nazivamo rođenje. Nažalost mnogi tek začeti, zbog mnoštva razloga neće nikada biti rođeni. (Koliko li se strašnih manipulacija danas ovdje događa!) Ali oni, tek začeti, pa makar i u laboratoriju, pred Bogom, nisu ništa manje ljudi i osobe nego li smo ti i ja koji večeras slavimo ovu divnu Gospinu svetkovinu. I oni imaju svoj početak, premda nisu rođeni, oni nisu i ne mogu biti uništeni, pa makar se to prividno i čini. Svjesni smo, mnoštvo njih, iz vječnosti pred Bogom vapi zbog njihove nevine prolivene krvi! Nažalost to veliko zlo borbe protiv života, protiv malih, tek začetih, laboratorijsko manipuliranje njima, i uopće borba protiv novog života – sprječavanje začeća svim sredstvima, je i naše veliko zlo, koje sije smrt i donosi veliku pustoš, prokletstvo. Kakova se to i kolika kriza duha dogodila da se tako i toliko žilavo opiremo životu? Što li sve čovjek nije učinio i poduzeo da bi spriječio začeće i rođenje novog života? Što se to s nama događa da začetu djecu ne vidimo više kao blagoslov nego kao teret? Kojoj smo se to ideologiji smrti priklonili?

Bog nas preko Objave i Crkve poučava o sebi i čovjeku, da nismo gospodari samih sebe, vlasnici svoga ili tuđega života, rođena ili nerođena. Mi smo samo upravitelji, administratori, a Bog je gospodar života i smrti! Ovo su razlozi radi kojih nitko i nikada ne smije oduzeti ni sebi ni drugima život, pa bio on rođen ili nerođen. Isto tako ne smije stavljati neprirodne brane i ograničenja životu na koje Bog u braku poziva supružnike. Kršćanin, katolik je toga svjestan i on je stoga otvoren životu, štiti život, promiče život. Bori se protiv kulture smrti i oduzimanja prava na rođenje i na normalan život. A u obiteljskoj i društvenoj zajednici gdje se nalazi zauzima se za boljitak, za bolji standard, za život dostojan čovjeka.

6. Kad je čovjek kršten on je postao članom žive zajednice vjernika – putujuće Crkve koja ide prema vječnosti. Prema svome cilju. Iz zemaljskoga života slijedi prijelaz u vječnost koji je pun neizvjesnosti, nejasnoća, bola kojega nazivamo smrt. Rađamo se sa suzom u oku i krikom na ustima, umiremo sa suzom u oku. Sasvim je razumljivo da smrt nijednom ljudskome biću nije mila i draga. Pa upravo stoga jer je u čovjeka usađen iskonski nagon za životom, živjeti vječno, ne umrijeti nikada! Što li sve čovjek nije učinio i poduzeo da bi produžio ovozemaljski život!? Ali jednom neminovno dođe svemu kraj u ovozemaljskome životu.

7. Čistilišna Crkva. I pred stvarnošću smrti mi kršćani ne stojimo očajni bez nade. Krist Gospodin, druga Božanska osoba uskrsnuo je od mrtvih. Ukazao se svojim učenicima u proslavljenome uskrslome tijelu. Smrću, duša se dijeli od svoga tijela koje počinje propadati, trunuti a duša naša stupa pred lice Božje. „Oni koji umiru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju, kako bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost“ (Katekizam Katoličke Crkve, br. 1030).„To konačno čišćenje izabranih, koje se posve razlikuje od kazne osuđenih, Crkva naziva Čistilištem“ (KKC, br. 1031).

Na temelju Sv. pisma i crkvene tradicije mi za njih uzdižemo Bogu molitve, prinosimo žrtve, prikazujemo sv. mise. To su članovi čistilišne Crkve. Ako li su oni „očišćeni“ već prešli u nebesku proslavljenu Crkvu, pravedni Bog koji je Bog ljubavi i kojemu „nije do smrti grješnikove nego da se obrati od svoga zloga puta i da živi“ i koji hoće „da se svi ljudi spase“, u tome slučaju naše molitve preusmjerava najpotrebnijim dušama u čistilištu.

S Bogom ne možemo biti sjedinjeni ako li se slobodno ne opredijelimo da ga ljubimo, poučava nas Katekizam Katoličke Crkve (Katekizam Katoličke Crkve prema Drugome vatikanskom saboru, apostolskom konstitucijom „Fidei Depositum“ odobrio je i potpisao Ivan Pavao II. 11. listopada 1992. godine). Boga ne možemo ljubiti ako li teško griješimo protiv njega, svjesno i u velikim stvarima. „Umrijeti u smrtnome grijehu, a da se čovjek za nj nije pokajao i prihvatio milosrdnu ljubav Božju, znači po svom slobodnom izboru, ostati zauvijek odijeljen od njega. To je stanje konačnog samoisključenja iz zajedništva s Bogom i s blaženicima, koje označujemo riječju pakao“ (KKC, br. 1033).

„Crkva u svome nauku ispovijeda vjeru u opstojnost pakla i njegovu vječnost. Duše onih koji umiru u smrtnome grijehu odmah nakon smrti silaze u pakao, gdje trpe paklene muke, 'vječni oganj'. Glavna se paklena muka sastoji u vječnoj odijeljenosti od Boga, u kojem jedinome može čovjek naći život i sreću, za što je stvoren i za čime teži“ (KKC, br. 1035). Mi za nikoga i nikada ne možemo reći da je u paklu. Samo dobri Bog znade, koja je sudbina ljudskih duša nakon ovoga života. Ali isto tako nemamo pravo nijekati opstojnost pakla ili ga krivo interpretirati. Sveto pismo o njemu govori više puta i na više mjesta (usp. Pakao i podzemlje, u Xavier Léon-Dufour (uredio), Rječnik biblijske teologije, Zagreb, Kršćanska sadašnjost 1980., 815-819.). I sami Isus kad govori o opakome bogatašu i siromašnome Lazaru upotrebljava izraze „ognjena peć, gdje će biti plač i škrgut zuba“ (Mt 13, 42), „pakao gdje njihov crv ne umire i 'oganj se ne gasi'“ (Mk 9, 43-48); usp. Mt 5, 22) gdje Bog može „i dušu i tijelo uništiti“ (Mt 10, 28). U misnome vjerovanju izgovaramo za Isusa riječi „sišao nad pakao“. Svećenik kad služi sv. misu, u prvome - rimskome kanonu izgovara i riječi molitve za oslobođenje od vječne osude: „Molimo te Gospodine, blagohotno primi ovaj žrtveni prinos nas tvojih slugu i sve obitelji svoje: obdari naše dane svojim mirom, IZBAVI NAS OD VJEČNE OSUDE i ubroji nas među izabrane svoje“ (Rimski misal, Rimski kanon).

8. Treća dimenzija Crkve je Nebeska proslavljena Crkva. Duše u potpunosti očišćene – svete, bez grijeha ulaze u nebesku radost u zajedništvo sa svima svetima. To je ono što nazivamo nebo, raj, sretna vječnost, zajedništvo s Bogom. Marija je nakon smrti dušom i tijelom uznesena na nebo. To danas slavimo. To danas ispovijedamo. I k nebu – sretnoj vječnosti svi hitimo, žudimo. Želimo ga ostvariti, postići. To je svrha i cilj našega života po vjeri. Kao članovi zemaljske putujuće Crkve molimo se Mariji i svima svetima koji nas pred licem Božjim u nebeskoj slavi zagovaraju i mole za nas.

 A kad Gospodin Isus ponovno dođe u svojoj slavi na kraju ljudske povijesti suditi žive i mrtve, na kraju vremena Kraljevstvo Božje dolazi u punini, „nakon općega suda pravednici će biti proslavljeni u tijelu i duši, kraljevati zauvijek s Kristom, i sam će svemir biti obnovljen“ (KKC, br. 1042).

Braćo i sestre ovo je kršćanski nauk o čovjeku i o stvarnostima poslije smrti. Znademo kome smo povjerovali i što nam je cilj. Isplati se biti kršćanin. Isplati se živjeti svoju crkvenost u svim trima dimenzijama povezanosti i zajedništva s njezinim članovima. Isplati se dobro upoznati Isusa i s njime u Crkvi hodočasnici – Katoličkoj Crkvi svjesno ići prema Nebeskoj proslavljenoj Crkvi.

Papa Benedikt XVI. u svojoj enciklici Deus Caritas est potiče vjerni Božji narod na povezanost s Nebeskom proslavljenom Crkvom ovim riječima: „Život svetaca ne ograničava se samo na njihov ovozemni životopis, već uključuje i njihov život i djelovanje u Bogu nakon smrti. Kod svetaca je jedno očito: tko ide ususret Bogu, ne udaljava se od ljudi, već im radije postaje istinski blizak. Ni kod koga to ne vidimo bolje nego kod Marije“.

9. Sveti Luka nas izvješćuje u evanđelju kako je neka žena, oduševljena Isusom uskliknula: „Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!“

U perspektivi vječnosti, nebeskih stvarnosti, života u punini zajedništva s Bogom i njegovim svecima u nebeskoj proslavljenoj Crkvi, gdje se iskustveno doživljava ono „što oko ljudsko nije vidjelo, srce čovječje osjetilo a što je Bog pripravio onima koji ga ljube“, Isusov odgovor ženi nalazi svoju puninu što je za nas kršćane bitan orijentir: „Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je“ (Lk 11, 27-28).

S papom i mi molitveno zaključujemo: „Sveta Marijo, Majko Božja, ti si dala svijetu istinsko svijetlo, Isusa, svoga Sina – Sina Božjega. Ti si se potpuno prepustila Božjem pozivu i tako postala izvor dobrote koja izvire iz njega. Pokaži nam Isusa. K njemu nas vodi. Nauči nas upoznavati ga i ljubiti, da bismo i mi mogli postati sposobni za istinsku ljubav i biti izvori vode žive usred žednoga svijeta“ (Deus Caritas est, 42.). Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2022: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj (2) , svibanj (5) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (1) ,

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (4) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (1) , rujan, listopad (1) , studeni (1) , prosinac (1) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Arhiva vijesti

Linkovi