Vojne i policijske kapelanije

  • Vojna kapelanija je teritorijalna ili personalno-ustrojstvena jedinica koju određuje vojni ordinarij za dušobrižničku skrb katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi. Ustroj dekanata i kapelanija nastoji pratiti struktura i mobilnost oružanih snaga.

Vojne kapelanije

Zagrebački dekanat

Sv. Ivan od Križa

Središnjica za obavještajno djelovanje, Velika Buna
Tel.: +385 1 2025 830
Faks: +385 1 2025 879

don Željko Savić, kapelan
,

Posjeti kapelaniju »

Sv. Valentin

Počasno zaštitna bojna
Tuškanac 36, Zagreb
Tel.: +385 1 4566 344
Faks: +385 1 4566 368
E-mail: zdravko.baric64@gmail.com

o. Zdravko Barić SMM, dekan i kapelan

Zvonimira Kisić, pomoćnica kapelana
tel.: +385 1 4566 177, ured pomoćnice
E-mail: zvonimira.kisic@morh.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Antun Padovanski

Dom Glavnog stožera OS, Zagreb
Tel.: +385 1 6631 299
Faks: +385 1 6631 397

Slavko Rajič, kapelan
Damir Sedlar, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Sveta obitelj

ZZP, vojarna "Croatia"
tel: +385 1 6631-318
faks: +385 1 6631-296

Slavko Rajič, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sv. Petar i Pavao

HRZ
Zagreb
Tel.: +385 1 6228 862
Faks: +385 1 6228 484

o.Danijel Čolo OCD, kapelan
Lorenc Tomkić, pomoćnik kapelana
mob.: +385 98/946 7773

Posjeti kapelaniju »

Sv. Mihovil Arkanđeo

HVU "Dr. Franjo Tuđman", Zagreb
Tel.: +385 1 3786 004
Faks: +385 1 3784 657

o. Zoran Vujičić DI, kapelan
Marijan Puljiz, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Sv. Ivan Pavao II

Ministarstvo obrane i Zapovjedništvo GS OS
Stančićeva 4, Zagreb
Tel.: +385 1 4568 080
Tel.: +385 1 4861 345 – ured kapelana
Faks: +385 1 4567 986

o.Zrinko Nikolić SMM, kapelan
--------------------, pomoćnik kapelana
mob.: +385 --------------------- ---------------------@morh.hr

Posjeti kapelaniju »

Karlovački dekanat

Sv. Franjo Asiški

Motorizirana bojna "Vukovi"
Vojarna "Eugen Kvaternik"
Kaniška bb 53000 Gospić
Tel./Faks: +385 053/577-201
Mob.: +385

fra Matej Ećimović OFM, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Bl. Ivan Merz

Središte za borbenu obuku HKoV-a i Topničko-raketna bojna GMB
Slunj
Tel.: +385 47 626 824
Faks: +385 47 626 846
mmajic@morh.hr

don Milenko Majić, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Bl. Alojzije Stepinac

Zapovjedništvo HKoV-a, Karlovac
Tel.: +385 47 626 388
Faks: +385 47 626 536

don Ivan Blaževac, kapelan

Daniel Radinović, pomoćnik kapelana
mob.: +385 98/186 3426

Posjeti kapelaniju »

Sv. Anđeli čuvari

Inžinjerijska pukovnija HKoV-a
Kamensko
drazen.culig@morh.hr
Tel.: +385 47 626 603
Faks: +385 47 626 622

don Ivan Blaževac, kapelan
Dražen Čulig, pomoćnik kapelana
mob.: +385 91/8811 862

Posjeti kapelaniju »

Sv. Martin Tourski

ZSS, Delnice
Tel.: +385 51 652 806
Faks: +385 51 652 940

o. Mirko Vukoja DI, kapelan
----------, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Sv. Ilija Prorok


1. mb "Tigrovi" i 2. mb "Gromovi"
Vojarna" Pukovnik Predrag Matanović"
, Petrinja
Tel.: +385 75 221 415
Faks: +385 75 221 278

don Branko Čagelj, kapelan
Mario Barišić, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Splitski dekanat

Gospa VHKZ

Gardijska motorizirana brigada
2. motorizirana bojna "Pauci", Knin
Tel.: +385 22 617 841

fra Ilija Mikulić OFM, kapelan
Marko Buzuk, pomoćnik kapelana
marko.buzuk@morh.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Nikola Biskup

Zapovjedništvo HRM-a, Split
Tel.: +385 21 354 913
Faks: +385 354 323

don Branimir Projić, dekan i kapelan
----------------------, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Sv. Nikola Biskup

Flotila HRM, Split-Lora
Tel.: +385 21 354 160
Faks: +385 21 354 650

o. Jozo Mravak OP, kapelan
Darijo Rajčić, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Uzvišenje Svetog Križa

Gardijska motorizirana brigada, Knin
Tel.: +385 22 617 810
Faks: +385 22 617 722
fra Božo Ančić OFM, kapelan
Borislav Lapenda, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Sv. Gabrijel Arkanđeo

93. zrakoplovna baza, Zemunik
Tel.: +385 23 358 209
Faks.: +385 23 358 209

o. Ivo Topalović SVD, kapelan
Vinka Rogić, pomoćnica kapelana

Posjeti kapelaniju »

Osječki dekanat

Sv. Andrija apostol


1. mb "Sokolovi"
Vojarna" 132. brigade Hrvatske vojske"
, Našice
Tel.: +385 00 000 000
Faks: +385 00 000 000

don Antonio Mikulić, kapelan
-----------, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Sv. Ivan Krstitelj

SzOiDL, Požega
Tel.: +385 34 245 117
Faks: +385 34 245 117

don Željko Volarić, kapelan
Antun Mandić, pomoćnik kapelana
amandic@morh.hr
mob.: +385 91/7861 333

Posjeti kapelaniju »

Sv. Leopold Bogdan Mandić

ZOD "FKF", Osijek
Tel.: +385 31 236 623
Faks: +385 31 236 841

don Josip Kešinović, kapelan
Darko Boban, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Kraljica Krunice i sv. Ivan Kapistran

GOMBR, Vinkovci
Tel.Faks: +385 32 348 460

fra Mate Vincetić OFM, kapelan
Adam Dakić, pomoćnik kapelana
adam.dakic@morh.hr
mob.: +385 91/7258 290

Posjeti kapelaniju »

Sv. Sebastijan

Oklopna i Tenkovska bojna "Kune" Đakovo
Tel.i Fax: +385 31 839 166

don Vladislav Mandura, dekan i kapelan
Mato Kulaš, pomoćnik kapelana
mob.: +385 92/1749 036

Posjeti kapelaniju »

Policijske kapelanije

Zagrebački policijski dekanat

Sv. Mihael Arkanđeo


MUP - Sjedište i Ravnateljstvo
Ulica grada Vukovara 33, Zagreb
Ilica 335 (Ravnateljstvo policije)
Tel.: +385 1 6122 712 (MUP)
Faks: +385 1 3788 653
Tel.: +385 1 3788 567
mob.: +385 99/2113 891

don Željko Rakošec, kapelan
zrakosec@mup.hr
Vinko Bakula, pomoćnik kapelana
vbakula@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Mihael Arkanđeo

MUP Zagreb - Policijska akademija
Av. Gojka Šuška 1, Zagreb
Tel.: +385 2426 490
Faks: +38501/2426 496
mob.: +385 91/4563 866

fra Frano Musić OFM, kapelan
fmusic2@mup.hr
Luka Norac Kevo, pomoćnik kapelana
lnorac@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Majka Božja Kamenitih vrata

Policijska uprava zagrebačka
Petrinjska 20, Zagreb
Tel.: +385 1 4563 295
Faks: +385 1 4563 699
mob.: +385 99/2292 432
don Marin Drago Kozić, dekan i kapelan
mkozic@mup.hr
Mišo Josipović, pomoćnik kapelana
mjosipovic@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Osječki policijski dekanat

Sv. Marko evanđelist

Policijska uprava brodsko-posavska, Slavonski Brod
mob.: +385

don Mario Paradžik, kapelan
-----------@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Vinko Pallotti

Policijska uprava požeško-slavonska, Požega
Tel.: +385 34 245 117

don Željko Volarić, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Bl. Alojzije Stepinac

Policijska uprava virovitičko-podravska, Virovitica
mob.: +385 99/2680 731
Faks: +385 48 813 430

don Ozren Bizek, kapelan
obizek@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Euzebije i Polion

Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Vinkovci

don Ivan Begović, kapelan
ibegovic3@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Jeronim

Policijska uprava osječko-baranjska, Osijek
Tel.: +385 31 237 553
Faks: +385 31 237 267

o. Stjepan Harjač DI, dekan i kapelan
sharjac@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Varaždinski policijski dekanat

Sv. Marko Križevčanin

Policijska uprava koprivničko-križevačka
Koprivnica
mob.: +385 098/55 14 21
Faks: +385 48 813 430

don Ozren Bizek, kapelan
obizek@mup.hr

Jadranko Benjak, pomoćnik kapelana
jbenjak@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Nikola Biskup

Policijska uprava krapinsko-zagorska
Zabok
Tel.: +385 49 225 235
Faks: +385 49 225 200
don ----------, kapelan
---------@mup.hr
mob.: +385 00/000 000, special: 00000

Posjeti kapelaniju »

Sv. Franjo Asiški

Policijska uprava međimurska, Čakovec

don Vjekoslav Vidaček, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sv. Matej apostol i evanđelist

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Bjelovar
Mob: +385 99 4965 536

don Damir Vrabec, kapelan
dvrabec@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Juraj mučenik

Policijska uprava varaždinska, Varaždin
Tel.: +385 42 372 392
Faks: +385 42 749 400

don Ivica Horvat, dekan i kapelan

Posjeti kapelaniju »

Riječki policijski dekanat

Sv. Kvirin Sisački

Policijska uprava sisačko-moslavačka, Sisak
mob.: +385 99/2680 735

don Ivan Borić, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sv. Josip

Policijska uprava karlovačka, Karlovac

don Andrija Markač, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sveti hrvatski mučenici

Policijska uprava ličko-senjska
Gospić
Mob: +385 91 5802 174

fra Matej Ećimović OFM, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sv. Vid

Policijska uprava primorsko-goranska
Đure Šporera 4, Rijeka
Tel.: +385 51 430 495
Faks: +385 51 430 687

don Pavao Mokri, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Bl. Miroslav Bulešić

Policijska uprava istarska, Pula
Tel./Faks: +385 52 521097
mob.:099/4965 534

don Ilija Jakovljević, dekan i kapelan
ijakovljevic2@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Splitski policijski dekanat

Sv. Vlaho

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, Dubrovnik
mob.: +385 91/1112 204

fra Ivo Kramar OFM, kapelan
ikramar@mup.hr

Posjeti kapelaniju »

Sv. Luka evanđelist

Policijska uprava šibensko-kninska
Šibenik

don Darko Poljak, dekan i kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sv. Filip i Jakov

Policijska uprava zadarska, Zadar

o. Ivo Topalović SVD, kapelan

Posjeti kapelaniju »

Sv. Mihael Arkanđeo

Policijska uprava splitsko-dalmatinska
Hrvatske bratske zajednice 9, Split
Tel.: +385 21 215 659
Faks: +385 21 307 512
don Marko Trogrlić, kapelan
don Hrvoje Relja, župni vikar

Luka Galić, pomoćnik kapelana

Posjeti kapelaniju »

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Arhiva vijesti

Linkovi