Vijesti

4. vojno hodočašće hrvatske kopnene vojske

Četvrtak, 18. 07. 2019.

Tradicionalno i ove godine Hrvatska kopnena vojska organizira 4. vojno hodočašće na Udbinu, dana 12. rujna 2019. godine. Svaki pripadnik Hrvatske kopnene vojske ima priliku biti dio našeg zajedničkog hodočašća.

Prijaviti se možete u Uredu svoje vojne kapelanije ili na email: iblazevac@yahoo.com

Online prijava mora sadržavati: Ime i prezime, čin, postrojba i naziv Vojne kapelanije kojoj djelatnik pripada.

Raspored:

09:00 Dolazak hodočasnika

09:15 Dolazak uzvanika

09:30–09:55 Formiranje procesije

10:00 Križni put

11:00 Sveta misa

12:30 Zajednički objed

 

Kratka povjesnica

Krbavska bitka, sukob između hrvatske plemićke vojske i Osmanlija na Krbavskome polju kraj Udbine u Lici (9. IX. 1493). Već u proljeće 1493. osmanska je vojska, predvođena bosanskim sandžak-begom Jakub-pašom, pljačkala u Hrvatskoj (oko Modruša i Kupe), Kranjskoj i Štajerskoj. Prilikom povlačenja iz tih krajeva na Krbavskom ih je polju dočekala hrvatska vojska predvođena banom E. Derenčinom. Premda je štajerski kapetan Jakov Székely poručio hrvatskim velikašima da pričekaju njegove jedinice te da zajedno krenu u napad, hrvatska je vojska krenula u bitku u kojoj je bila teško poražena. Pritom je poginuo jajački ban J. Vlatković te mnogobrojni hrvatski velikaši iz obitelji Frankapan, Zrinski i Blagajski. Ban E. Derenčin, Nikola VI. Tržački Frankapan i Karlo Gusić bili su zarobljeni, dok se B. Frankapan uspio probiti i skloniti.

Uzroci poraza hrvatske vojske na Krbavskome polju bili su višestruki. Premda su obje strane bile brojčano izjednačene, Jakub-pašina vojska bila je bolje uvježbana i imala je jaku jezgru teškoga konjaništva, dok je hrvatska vojska bila tek skup neuvježbanih velikaških jedinica s lakim konjaništvom i brojnijim pješaštvom. Uzrok porazu treba tražiti i u stanju u Hrvatsko-Ugarskome Kraljevstvu potkraj XV. st. Naime, uoči same bitke najjači hrvatski velikaši sukobili su se zbog gradova u primorju (ponajviše Senja), a sporovi između Frankapana i bana E. Derenčina prestali su tek u srpnju 1493., kada je Jakub-paša stigao do Jajca.

Uz to, nakon smrti Matije Korvina, kralj Vladislav II. Jagelović nije imao dovoljno novaca za održavanje efikasnog obrambenoga sustava prema Osmanskomu Carstvu. Poraz hrvatske vojske na Krbavskome polju nije trenutačno utjecao na osmanska osvajanja u Hrvatskoj jer je obrambeni sustav izdržao osmanski vojni pritisak sve do pada Knina i Skradina (1522) te Ostrovice (1523). Osmansko je Carstvo prema području Hrvatske još nekoliko desetljeća provodilo vojnu strategiju provala, a ne osvajanja. O Krbavskoj bitci ima više podataka u suvremenim i starijim povijesnim vrelima. Među najstarijima su izvještaj papinskoga poslanika Antonia Fabreguesa napisan 13. IX. 1493. u Senju, glagoljski zapis popa Martinca u Novljanskome brevijaru iz 1493., te opis bitke koji je u pismu upućenom papi Aleksandru VI. sastavio ninski biskup J. Divnić (27. IX. 1493). U XVI. st. o Krbavskoj je bitci pisao kroničar I. Tomašić u Kratkoj kronici Hrvatskoga Kraljevstva (Chronicon breve Regni Croatiae, 1561), a potkraj XVII. st. P. R. Vitezović u Kronika aliti szpomen vszega szvieta vikov (1696).

Izvor: http://www.enciklopedija.hr/

O Crkvi hrvatskih mučenika – povijest, naglasci i simbolika

Crkva hrvatskih mučenika odgovor je na poziv papa Ivana Pavla II. na pragu trećeg tisućljeća da svaki narod popiše i štuje svoje mučenike. Građena je na inicijativu domaćeg biskupa gospićko-senjskog mons. Mile Bogovića a pokrovitelji su bili Hrvatska biskupska konferencija i Hrvatski sabor. Papa je želio da vjernicima u trećem tisućljeću kršćanstva mučenici budu uzori i zagovornici, njihovo svjedočanstvo vjere izvor milosti za živjeti svoju vjeru u trećem tisućljeću. To je bila inicijalna ideja našim biskupima za izgradnju Crkve hrvatskih mučenika. Zato je pred crkvom kip toga Pape, djelo akad. kipara Slavena Miličevića. U desnoj ruci Papa drži Krbavski križ, najstariji sačuvani predmet stare Krbavske biskupije iz početka 13. stoljeća. U lijevoj ruci drži štap krbavskih biskupa iz 15. stoljeća koji se danas čuva u Senju.

Od pape Ivana Pavla II. kreće crvena linija koja simbolizira krv mučenika koja vjernika uvodi u crkvu ispod portala kneza Branimira kojega je 879. godine priznao papa Ivan VIII. – knezom Hrvata, a Branimir mu je za uzvrat obećao da Hrvati nikada više neće voditi osvajačke ratove (zavjet kneza Branimira). Crvena linija u crkvi se pretvara u križ po podu crkve koji se zatvara pred oltarom i opet kao linija – rijeka, ulijeva u oltar točno na mjestu gdje se nalaze relikvije bl. kardinala Alojzija Stepinca. Simbolika je da se sve žrtve sjedinjuju s jednom Kristovom žrtvom koju svakodnevno slavimo na oltaru.

Na oltaru je Kristogram s istaknutim slovom M(učenici), a ispod njega je natpis na staroslavenskom i glagoljici: Nema veće ljubavi nego dati život za svoje prijatelje („dati dušu za svoga brata“) Iv 15,13. Svi ukrasi na oltaru, ambonu i svetohraništu su sa najstarijih hrvatskih kamenih spomenika, a na klupama su glagoljska slova  u svojoj slovnoj i brojnoj vrijednosti.

Arhitektonski izgled crkve inspiriran je crkvom Sv. Križa u Ninu iz 9. stoljeća, sjedište prvog hrvatskog biskupa i hrvatskih knezova. U toj crkvi pronađena je Višeslavova krstionica, simbol pokrštenja Hrvata. Replika krstionice se nalazi u križištu ispod kupole. Kupola u crkvenom graditeljstvu simbolizira nebo koje svoje bogatstvo proteže nad krštenike.

Krstionica je na staklu(vodi), kroz koje pada svjetlo iz bogoslužnog hrama u kriptu gdje je predviđen sarkofag hrvatskih mučenika. Kripta je zamišljena kao učionica u kojoj će se učiti sveti i mučenički tragovi te svjedočanstva hrvatske prošlosti. Dok u bogoslužnom prostoru slavimo proglašene svece, a u kripti se s ponosom sjećamo velikana iz naše povijesti koji su bili spremni žrtvovati svoj život za vjeru, obitelj, slobodu i domovinu.

Središnja ideja koja predstavlja glavnu katehezu crkve jest upravo okomica koja prolazi kroz krstionicu, križ i kupolu. Naime, u crkvi slavimo proglašene svece i blaženike mučenike, u kripti se sjećamo naših velikana, vjernici se okupljaju oko križa, oltara i krstionice kao zdenca preporođenja. Svi smo zajedno preko životnog križa, kroz zdenac preporođena na putu za nebo. To zorno pokušava predočiti Crkva hrvatskih mučenika.

Crkvu hrvatskih mučenika blagoslovio je 11. rujna 2010. kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup, a posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 10. rujna 2011. godine zajedno. U jednom i drugom slučaju sudjelovalo je mnoštvo vjernika i svećenika na čelu s većinom hrvatskih biskupa. Kardinal Bozanić, također je predvodio slavlje 9. rujna 2005. kada je bio blagoslov gradilišta i postavljanje kamena temeljca.

Građevina crkve uz bogoslužni prostor i kriptu ima i treću (najnižu) razinu gdje se uređuje muzej, arhiv i knjižnica hrvatskih mučenika.

Preslica iznad portala nosi 4 zvona napravljena je u obliku prvog glagoljskog slova – A(z), koje je zapravo križ kao simbol Božje mudrosti s kojom treba uvijek, već od početka svakog rada i glasa, računati. Zvona su dar Hrvatskog Sabora, Ličko-senjske županije, Hrvatske biskupske konferencije i Gospićko-senjske biskupije.

Na razini kripte je idnevna kapela Kraljice mučenika. Na pročelju kapele vitraj Kraljice mučenika okružuju vitraji s likovima proglašenih hrvatskih mučenika, rad Borisa i Željke Rogić; u kapeli je od stalne postave za sada samo Križni put u drvorezu, rad i dar domaćeg umjetnika Mile Mudrovčića iz Ribnika.

Spomen park nalazi se istočno od crkve a sačinjavaju ga tri glavna dijela: prvi je prostor stare župne crkve sv. Nikole, drugi dio je memorijalni zid koji ograđuje prostor i memorijalni park s Vukovarskim križem u središtu. Crkva sv. Nikole dovršena je 1714., teško stradala već 1942., a srušena 1949. godine, da bi nekoliko godina poslije na njezinom mjestu bio izgrađen hotel. Kod pripremanja gradilišta za Crkvu hrvatskih mučenika temelji te crkve su otkriveni i konzervirani a u jednu grobnicu u njoj stavljene su pronađene kosti pokojnika iz groblja oko crkve i u samoj crkvi. Nad tu grobnicu stavlja se vanjski oltar na Dan hrvatskih mučenika. Ostaci te crkve predstavljaju simbol stradanja cijelog hrvatskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Vukovarski križ u memorijalnom parku predstavlja stradanja u Domovinskom ratu (1991. – 1995.). Oba simbola grli veliki zid Hrvatske memorije na koji se postavljaju spomen kamenja svih naših stradanja kroz čitavu povijest, od Krbavske bitke s Turcima 1493. do danas.

Dva kata ispod crkve nalazi se Muzej koji je u budućnosti zamišljen kao arheološki muzej. Arheološka zbirka izložaka dijelom se može vidjeti u Muzeju Like u Gospiću. Dio artefakata se još obrađuje i uređuje u Arheološkom muzeju u Zadru, a iskapanja još uvijek traju na više lokaliteta na Udbini i oko nje. Privremenu postavu muzeja dugujemo radu i daru gospodina Stjepana Brezića iz Podlapače, sela uz Krbavsko polje, općina Udbina. Gotovo 35 godina marno je izrađivao predmete koji su se nekada koristili u kućanstvu, različita kola i zaprege, plugove i sane. Sačinio je i više od stotinu slika, u posebnoj tehnici, neke vrste drvenog mozaika. Slike su imale biti pouka unucima. Dok su unuci bili mali najprije radio anđelčiće, potom sve hrvatske knezove, kraljeve i kraljice, poznatije umjetničke slike i osobe iz naše povijesti, narodne nošnje iz gotovo cijele Hrvatske, grbove ličkih gradova, nošnje povijesnih postrojbi, te ovjekovječio i neke događaje iz novije Hrvatske prošlosti. Velikodušno je čitavu svoju zbirku poklonio kao aktualnu postavu sadašnjeg muzeja.

Ostaci crkvica sv. Marka Groba. Najstariji temelji prve crkve sv. Marka Groba su iz XIV. stoljeća. Na istim temeljima početkom XVIII. stoljeća pop Marko Mesić, predvoditelj ustanka protiv Turaka gradi novu, manju crkvicu sv. Marka Groba. Raseljeni Udbinjani koji su protjerani u II. svjetskom ratu godine 2000. grade treću – današnju crkvu sv. Marka Groba. Od ove crkvice ide uz brijeg Križni put do Crkve hrvatskih mučenika u duljini od 2 kilometra.

Stara Gradina se nalazi poviše Crkve hrvatskih mučenika. Predstavlja kulu i jedan obrambeni kompleks, po svoj prilici još iz XIV. stoljeća. Nalazi se na 840 metara nadmorske visine odakle se vidi cijelo Krbavsko polje.

Zašto na Udbini?

a) Krbavska biskupija osnovana 1185. – Katedrla sv. Jakova iz 14. stoljeća od koje se danas vide temelji i čitav srednjovjekovni grad oko nje koji pomalo (iskopavanjem arheologa) izranja iz zemlje. Katedrala se nalazi na susjednom brežuljku od današnjeg mjesta Udbine, u blizini groblja. Temelji katedrale sv. Jakova otkriveni su tek 1995. nakon Oluje. Bila je građevina iznimne ljepote. Dugačka 40 metara u gotičkom stilu… Za vrijeme Turaka, nakon Krbavske bitke, pretvorena je u prah. Jedino se sačuvao Krbavski križ.

b) Krbavska bitka 1493. kao najveće stradanje Hrvatskog naroda u povijesti u najkraćem vremenu – za samo nešto više od jednog sata izginulo je više od 10.000 tadašnjih hrvatskih branitelja u bitci s Turcima. Polje podno Udbine krije njihove kosti.

c) Stradanje Udbine u Drugom svjetskom ratu, koja je do 1942. bila gotovo 95% katolička, ulaskom partizana u Udbinu 12. prosinca 1942., Udbina je potpuno „očišćena“ od Hrvata. Posljednji udbinski župnik Mate Moguš (34 godine) doveden je 1946. na Udbinu i prijekim sudom osuđen na smrt vješanjem.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Arhiva vijesti

Linkovi