Vijesti

Božićno čestitanje u Vojnom ordinarijatu

Srijeda, 19. 12. 2012.

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

Vojni biskup Juraj Jezerinac priredio je 19. prosinca u sjedištu Vojnog ordinarijata na zagrebačkom Ksaveru primanje u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana za svećenike i djelatnike Vojne biskupije. Okupili su se vojni i policijski kapelani, pomoćnici kapelana – djelatni vojnici i policajci - djelatnici ordinarijata, MORH-ova Samostalnog odjela za potporu Vojnom ordinarijatu i MUP-ove Samostalne službe za suradnju s Vojnim ordinarijatom.

"Jako vjerujemo da će otajstvo Božića zahvatiti svakog člana Vojnog ordinarijata te ćemo u toj prisutnosti poniznog Boga spoznavati tijek ovoga vremena i učiniti sve da sebe i svoje potrebe uskladimo s poniznim Putom Boga među nama. Vama, dragi naš biskupe, u ime svih članova Vojnog ordinarijata, vojnih i  policijskih kapelana i njihovih pomoćnika,  Samostalnog odjela i Samostalne službe kao i svih djelatnika MORH-a i GS-a koji su na službi ovoj ustanovi, želim i u osobno ime Čestit Božić i blagoslovljenu Novu 2013. Godinu. Neka Vam Bog podari zdravlje i radost kako biste dragom Bogu služili kroz ovu Crkvu kojoj kao biskup predsjedate. Hvala vam na svemu".

Uime svih biskupa je pozdravio generalni vikar Vojne biskupije prof. dr. sc. Jakov Mamić, OCD riječima: "Poštovani oče biskupe, okupljeni smo na ovom svečanom i za sve nas dragom susretu da s Vama i međusobno podijelimo predbožićnu i božićnu radost te Vam izrazimo božićnu i novogodišnju čestitku kao svojem biskupu. Mi svećenici Vojnog ordinarijata (vojni i policijski) dolazimo iz različitih dijeceza i redovničkih zajednica. Čini nam se da je ovo dobar pokazatelj bogatstva Crkve i mogućnosti suradnje i to uvijek kad je predmet našeg zajedničkog poslanja Isus Krist i njegov nauk predan nam po svetim apostolima. S nama su i pomoćnici vojnih i policijskih kapelana, osoblje Vojnog ordinarijata te Samostalnog odjela za potporu i Samostalne službe za suradnju s Vojnim ordinarijatom. Ova struktura biskupije omogućuje nam  učinkovito djelovanje i bogatu razmjenu iskustava vjere na području evangelizacije katoličkih vojnika i policajaca u Hrvatskoj vojsci i policiji. Čini nam se, također, da se među nama stvorila dobra povezanost i komunikacija duhovnih dobara. Parafrazirajući Benedikta XVI. (Djetinjstvo Isusovo, str. 111.) vidimo da smo sjedinjeni, a da nismo izgubili 'bogatstvo različitosti'." U nastavku se generalni vikar osvrnuo na učinjeno u protekloj godini. O. Mamić se osvrnuo i na  događaj koji je "vratio vedrinu na lice Hrvatske. Oslobađajuća presuda zatočenih hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača. I naš Ordinarijat je preko Vas osobno, svojim molitava i inicijativama pridonio lakšem izdržavanju zatvorskih dana naše braće u Haagu. Ovom zgodom željeli bismo svojom molitvom pomoći i preostalim hrvatskim generalima i visokim časnicima koji zatočeni  očekuju izrijek svojih presuda i dan svoje slobode."

Za godinu kao je pred nama o. Jakov se prisjetio riječi iz biskupove homilije na sv. misi kojom je otvorena godina vjere u Vojnoj biskupiji: "Otvoriti Godinu vjere znači sve više i sve svjesnije uzimati odgovornost  za svoj kršćanski identitet u ovom vremenu u kojemu Bog računa s nama kao vjernicima i svjedocima Isusa Krista u svijetu. A iznad svega znači otvarati se milosti vjere i dopuštati da nas vjera prosvjetljuje i oslobađa"; zatim riječi oca biskupa koje je uputio vjerenicima u Božićnoj poslanici: "Vjera  svakodnevno rađa novim nadama, otvara nove horizonte, stvara nove navike, živi od velikodušnosti, (puno pitanja i malo odgovora), od povjerenja u jedinstvenu Riječ Božju prije nego u mnoštvo ljudskih riječi". Iz homilije i poslanice razabiremo dvije bitne poruke: potrebu otkrivanja novog identiteta snagom vjere i otkrivanje bogatstva stvaralačkih mogućnost koje vjera nudi.

"Svi osjećamo da ovo vrijeme nije lako i da ćemo imati mnogo dilema ne samo na društvenoj, nego i na razini pastoralnog djelovanja Vojnog ordinarijata. Zemlju je već dobro pritisnula ekonomska kriza,  ali ni ona etičko-moralna ne kasni; dapače, čini nam se da ona prethodi ovoj ekonomsko. Rast će nesigurnost, a time i nepovjerenje među ljudima od čega neće biti izuzeti ni oni koji su povjereni nama. Već sada strah se uvukao u duše posebno mladih ljudi koje se boje budućnosti. Sve više je onih koji ostaju bez svojeg radnog mjesta i ljude muči velika briga za budućnost obitelji i života. Nedavno objavljeni podatci Popisa stanovništva pokazuju nam tri žalosne činjenice koje su se dogodine u posljednjih deset godina: prva je da nestajemo kao nacija; druga je da se osipamo kao kršćani, a treća je da je u porastu broj ljudi laicističkih svjetonazora. Očito je da se Crkva pred tim činjenicama mora pitati o svojoj odgovornosti, osobito glede zabrinjavajućeg pada kršćana. Ljudi vapiju za autentičnim kršćanima. Hoćemo li pomoći ovom naraštaju da se susretne s Evanđeljem u Crkvi kao mjestom svoje slobode? Oče biskupe, u svemu se stavljamo u Božje ruke i jako se nadamo da će nam On biti svjetlost i milosrđe. Molit nam je da ljudima bude lakše! Radit nam je da naši vjernici otkriju snagu vjere u teškim trenutcima", zaključio je generalni vikar.

ZAHVALA BISKUPA JEZERINCA

čestitkama i pregledu rada Vojne biskupije otac biskup se citirajući Ivanovo evanđelja: "Među vama stoji onaj koga vi ne poznate" (Iv 1, 26) osvrnuo na bit proglašenja Godine vjere naglasivši da je: "Papa Benedikt XVI. proglasio ovu godina Godinom vjere kako bi još više svoju pažnju posvetili Isusu Kristu i Njegovom Evanđelju, još ga više upoznali i po vjeri živjeli Nadam se da o tome svakog dana sve više razmišljamo, posebno svećenici, moleći se Duhu Svetome kako je što bolje osmisliti na dobro povjerenih nam duša". Prigodom proglašenja Godine vjere Sveti Otac je istaknuo da je Godina vjere poziv na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu, jedinom Spasitelju svijeta. Godina vjere bi trebala težiti prema našoj kršćanskoj zrelosti, na svim područjima ljudskog i društvenog života. Zrelost vjerskog života sastoji se u življenju iskustva Boga. "Vjera raste kada se živi kao iskustvo primljene ljubavi i kada se prenosi kao iskustvo milosti i radosti" (Porta fidei, br. 7). Drugim riječima, zreo kršćanin je onaj koji ima iskustvo Boga, i samo onaj koji ima iskustvo Boga, može biti kao vjernik vjerodostojan. Samo takav može donositi evanđeoske modele dobroga života. Nadalje, papa spominje kako "poznavanje sadržaja vjere u koje treba vjerovati nije dovoljno ako potom srce, to istinsko čovjekovo svetište, ne bude otvoreno milošću koja omogućuju očima dublje vidjeti i shvatiti da je ono što je naviješteno Božja Riječ. Isus nije pozivao učenike da se posvete proučavanju Zakona, ili da bi izučavali tradiciju, već da uđu u zajedništvo s Njime i njegovim poslanjem. Stoga ga mi prihvaćamo ne samo kao  Učitelja nego i kao Sina Božjega, koji je sišao s neba radi nas i našega spasenja. "S neba siđe dolje radi grešnika, rodi se u štali radi čovjeka", pjeva naša božićna pjesma.

Bez liturgije i sakramenata ispovijedanje vjere bi nedostajalo milosti koja podupire svjedočenje kršćanskih vjernika. Pročelnik za nauk vjere William kard Levada 6. siječnja ove godine dao je neke Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere. Osvrnuo se i na rad u župama. Između ostalog piše:

"Godina vjere bit će također dobra prilika za intenzivnije slavljenje vjere u liturgiji, i na osobit način u euharistiji. U euharistiji, tom otajstvu vjere i vrelu nove evangelizacije, vjera Crkve se razglašava, slavi i jača. Svi su vjernici pozvani u njoj sudjelovati svjesno, aktivno i plodonosno, da bi bili istinski Gospodinovi svjedoci" i nastavlja: "Svećenici će moći posvetiti veću pažnju proučavanja dokumenata II vatikanskog koncila i katekizma Katoličke Crkve, služeći se njihovim sadržajem za župni pastoral u svojoj župi- katehezu, propovijedanje, pripravu na sakramente. Mogu također pripremiti nizove homilija o vjeri ili nekim njezinim posebnim vidicima."

Pitajući se što nam je činiti biskupa je istaknuo da nitko ne može dati ono što nema. To vrijedi i za nas svećenike. Stoga je papa posebno posvetio razmišljanje svećenicima. Svećenik je pozvan promicati vjeru, svjedočiti je i ostati vjeran svojoj dužnosti. Svećenik je poslužitelj sakramenata, predvoditelj liturgijskog slavlja i čuvar svetoga. Svećenik je čovjek, posvećen i poslan svima navijestiti evanđelje. Jednom riječju, svećenici postoje i djeluju kako bi mogli naviještati Evanđelje svijetu za izgradnju Crkve u ime osobe Isusa Krsta, Glave i pastira Crkve (Pastores dabo vobis, br. 15). Prva i temeljna Isusova zadaća bila je proglašenje Božjeg evanđelja (Mk 1,15). Prva je, dakle, zadaća svećenika evangelizirati. Stoga apostol Pavao poručuje: "Jao meni ako ne navješćujem evanđelje".

Uskoro ćemo proslaviti rođenje Isusovo. To je i razlog zašto smo se danas okupili i međusobno podijelili radost Božića. Dok mi čestitamo jedni drugima Božić, želimo izraziti radost što smo od Boga ljubljeni, što nas Bog voli, što nam progovara po svom Sinu Isusu Kristu. Radost je u nutarnjem miru. Radost je u duši koja je našla istinu. Radost je u srcu koje stanuje u srcu Božjem. Radost je svojstvo čistih duša. Duše koje su se predale Kristu, u Njemu prebivaju i žive. "Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i redao samoga sebe za mene." (Gal 2,20) To je svetost na koju nas poziva Papa u Godini vjere. Svetost je radost što imamo Boga Oca na nebu i što smo djeca Božja. Svetost je radost što smo postali braća i sestre Isusa Krista; što smo upoznali Duha Utješitelja. Radost je što imamo Isusovu majku za svoju majku i pravo na vječni život, što je na kraju naš cilj. Biti radostan znači što još možemo puno učiniti, što smo blizu vječnosti, jer to su najljepša vrata kroz koja ćemo proći. Isus Krist, rođen u Betlehemu, naša je najveća utjeha, naša radost, naša nada i naš spas.

Na kraju se otac biskup zahvalio riječima: "Neka blagdan Božića unese i bude izvorom duhovne radosti i zauzetosti za dobro. Zahvaljujem svima na suradnji: vama oče Jakove i Josipe, braći svećenicima, bez kojih ne bismo mogli učiniti ono što činimo, zajedno s pomoćnicima. Zahvaljujem časnim sestrama, svim djelatnicima i djelatnicima koji ste na bilo koji uključeni u rad Vojnog ordinarijata. Neka vam je svim sretna i blagoslovljena Nova Godina!"

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (25. 11. 2022.)

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje! - Mihael (17. 11. 2022.)

XXXII. i XXXIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (04. 11. 2022.)

Svi sveti, Dušni dan - Mihael (21. 10. 2022.)

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu - Mihael (14. 10. 2022.)

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (06. 10. 2022.)

Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael - Mihael (29. 09. 2022.)

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (15. 09. 2022.)

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika - Mihael (09. 09. 2022.)

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (02. 09. 2022.)

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen - Mihael (26. 08. 2022.)

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem - Mihael (19. 08. 2022.)

20. nedjelja kroz godinu i Velika Gospa - Mihael (12. 08. 2022.)

Srpanj, XIV. - XVIII. nedjelja kroz godinu - Mihael (01. 07. 2022.)

Za tobom ću kamo god ti pošao - Mihael (24. 06. 2022.)

Ti si Krist - Pomazanik Božji! - Mihael (17. 06. 2022.)

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (10. 06. 2022.)

Sedma vazmena nedjelja i Duhovi-Pedesetnica - Mihael (27. 05. 2022.)

Četvrta i peta vazmena nedjelja – Mihael (05. 05. 2022.)

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu – Mihael (29. 04. 2022.)

Nakon osam dana dođe Isus - Mihael (22. 04. 2022.)

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (31. 03. 2022.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (25. 03. 2022.)

Blagovijest - Mihael (18. 03. 2022.)

Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni - Mihael (11. 03. 2022.)

Osma nedjelja kroz godinu i Pepelnica - Mihael (25. 02. 2022.)

Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš - Mihael (18. 02. 2022.)

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši! - Mihael (11. 02. 2022.)

Oni ostaviše sve i pođoše za njim - Mihael (04. 02. 2022.)

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima - Mihael (27. 01. 2022.)

Danas se ispunilo ovo Pismo - Mihael (21. 01. 2022.)

Rodio vam se spasitelj - Mihael (24. 12. 2021.)

Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? - Mihael (17. 12. 2021.)

Što nam je činiti? - Mihael (10. 12. 2021.)

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje - Mihael (03. 12. 2021.)

Podignite glave, približuje se vaše otkupljenje - Mihael (26. 11. 2021.)

Ti kažeš: ja jesam kralj - Mihael (19. 11. 2021.)

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra - Mihael (12. 11. 2021.)

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Arhiva vijesti

Linkovi