Vijesti

Božićno čestitanje u Vojnom ordinarijatu

Srijeda, 19. 12. 2012.

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

Vojni biskup Juraj Jezerinac priredio je 19. prosinca u sjedištu Vojnog ordinarijata na zagrebačkom Ksaveru primanje u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana za svećenike i djelatnike Vojne biskupije. Okupili su se vojni i policijski kapelani, pomoćnici kapelana – djelatni vojnici i policajci - djelatnici ordinarijata, MORH-ova Samostalnog odjela za potporu Vojnom ordinarijatu i MUP-ove Samostalne službe za suradnju s Vojnim ordinarijatom.

"Jako vjerujemo da će otajstvo Božića zahvatiti svakog člana Vojnog ordinarijata te ćemo u toj prisutnosti poniznog Boga spoznavati tijek ovoga vremena i učiniti sve da sebe i svoje potrebe uskladimo s poniznim Putom Boga među nama. Vama, dragi naš biskupe, u ime svih članova Vojnog ordinarijata, vojnih i  policijskih kapelana i njihovih pomoćnika,  Samostalnog odjela i Samostalne službe kao i svih djelatnika MORH-a i GS-a koji su na službi ovoj ustanovi, želim i u osobno ime Čestit Božić i blagoslovljenu Novu 2013. Godinu. Neka Vam Bog podari zdravlje i radost kako biste dragom Bogu služili kroz ovu Crkvu kojoj kao biskup predsjedate. Hvala vam na svemu".

Uime svih biskupa je pozdravio generalni vikar Vojne biskupije prof. dr. sc. Jakov Mamić, OCD riječima: "Poštovani oče biskupe, okupljeni smo na ovom svečanom i za sve nas dragom susretu da s Vama i međusobno podijelimo predbožićnu i božićnu radost te Vam izrazimo božićnu i novogodišnju čestitku kao svojem biskupu. Mi svećenici Vojnog ordinarijata (vojni i policijski) dolazimo iz različitih dijeceza i redovničkih zajednica. Čini nam se da je ovo dobar pokazatelj bogatstva Crkve i mogućnosti suradnje i to uvijek kad je predmet našeg zajedničkog poslanja Isus Krist i njegov nauk predan nam po svetim apostolima. S nama su i pomoćnici vojnih i policijskih kapelana, osoblje Vojnog ordinarijata te Samostalnog odjela za potporu i Samostalne službe za suradnju s Vojnim ordinarijatom. Ova struktura biskupije omogućuje nam  učinkovito djelovanje i bogatu razmjenu iskustava vjere na području evangelizacije katoličkih vojnika i policajaca u Hrvatskoj vojsci i policiji. Čini nam se, također, da se među nama stvorila dobra povezanost i komunikacija duhovnih dobara. Parafrazirajući Benedikta XVI. (Djetinjstvo Isusovo, str. 111.) vidimo da smo sjedinjeni, a da nismo izgubili 'bogatstvo različitosti'." U nastavku se generalni vikar osvrnuo na učinjeno u protekloj godini. O. Mamić se osvrnuo i na  događaj koji je "vratio vedrinu na lice Hrvatske. Oslobađajuća presuda zatočenih hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača. I naš Ordinarijat je preko Vas osobno, svojim molitava i inicijativama pridonio lakšem izdržavanju zatvorskih dana naše braće u Haagu. Ovom zgodom željeli bismo svojom molitvom pomoći i preostalim hrvatskim generalima i visokim časnicima koji zatočeni  očekuju izrijek svojih presuda i dan svoje slobode."

Za godinu kao je pred nama o. Jakov se prisjetio riječi iz biskupove homilije na sv. misi kojom je otvorena godina vjere u Vojnoj biskupiji: "Otvoriti Godinu vjere znači sve više i sve svjesnije uzimati odgovornost  za svoj kršćanski identitet u ovom vremenu u kojemu Bog računa s nama kao vjernicima i svjedocima Isusa Krista u svijetu. A iznad svega znači otvarati se milosti vjere i dopuštati da nas vjera prosvjetljuje i oslobađa"; zatim riječi oca biskupa koje je uputio vjerenicima u Božićnoj poslanici: "Vjera  svakodnevno rađa novim nadama, otvara nove horizonte, stvara nove navike, živi od velikodušnosti, (puno pitanja i malo odgovora), od povjerenja u jedinstvenu Riječ Božju prije nego u mnoštvo ljudskih riječi". Iz homilije i poslanice razabiremo dvije bitne poruke: potrebu otkrivanja novog identiteta snagom vjere i otkrivanje bogatstva stvaralačkih mogućnost koje vjera nudi.

"Svi osjećamo da ovo vrijeme nije lako i da ćemo imati mnogo dilema ne samo na društvenoj, nego i na razini pastoralnog djelovanja Vojnog ordinarijata. Zemlju je već dobro pritisnula ekonomska kriza,  ali ni ona etičko-moralna ne kasni; dapače, čini nam se da ona prethodi ovoj ekonomsko. Rast će nesigurnost, a time i nepovjerenje među ljudima od čega neće biti izuzeti ni oni koji su povjereni nama. Već sada strah se uvukao u duše posebno mladih ljudi koje se boje budućnosti. Sve više je onih koji ostaju bez svojeg radnog mjesta i ljude muči velika briga za budućnost obitelji i života. Nedavno objavljeni podatci Popisa stanovništva pokazuju nam tri žalosne činjenice koje su se dogodine u posljednjih deset godina: prva je da nestajemo kao nacija; druga je da se osipamo kao kršćani, a treća je da je u porastu broj ljudi laicističkih svjetonazora. Očito je da se Crkva pred tim činjenicama mora pitati o svojoj odgovornosti, osobito glede zabrinjavajućeg pada kršćana. Ljudi vapiju za autentičnim kršćanima. Hoćemo li pomoći ovom naraštaju da se susretne s Evanđeljem u Crkvi kao mjestom svoje slobode? Oče biskupe, u svemu se stavljamo u Božje ruke i jako se nadamo da će nam On biti svjetlost i milosrđe. Molit nam je da ljudima bude lakše! Radit nam je da naši vjernici otkriju snagu vjere u teškim trenutcima", zaključio je generalni vikar.

ZAHVALA BISKUPA JEZERINCA

čestitkama i pregledu rada Vojne biskupije otac biskup se citirajući Ivanovo evanđelja: "Među vama stoji onaj koga vi ne poznate" (Iv 1, 26) osvrnuo na bit proglašenja Godine vjere naglasivši da je: "Papa Benedikt XVI. proglasio ovu godina Godinom vjere kako bi još više svoju pažnju posvetili Isusu Kristu i Njegovom Evanđelju, još ga više upoznali i po vjeri živjeli Nadam se da o tome svakog dana sve više razmišljamo, posebno svećenici, moleći se Duhu Svetome kako je što bolje osmisliti na dobro povjerenih nam duša". Prigodom proglašenja Godine vjere Sveti Otac je istaknuo da je Godina vjere poziv na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu, jedinom Spasitelju svijeta. Godina vjere bi trebala težiti prema našoj kršćanskoj zrelosti, na svim područjima ljudskog i društvenog života. Zrelost vjerskog života sastoji se u življenju iskustva Boga. "Vjera raste kada se živi kao iskustvo primljene ljubavi i kada se prenosi kao iskustvo milosti i radosti" (Porta fidei, br. 7). Drugim riječima, zreo kršćanin je onaj koji ima iskustvo Boga, i samo onaj koji ima iskustvo Boga, može biti kao vjernik vjerodostojan. Samo takav može donositi evanđeoske modele dobroga života. Nadalje, papa spominje kako "poznavanje sadržaja vjere u koje treba vjerovati nije dovoljno ako potom srce, to istinsko čovjekovo svetište, ne bude otvoreno milošću koja omogućuju očima dublje vidjeti i shvatiti da je ono što je naviješteno Božja Riječ. Isus nije pozivao učenike da se posvete proučavanju Zakona, ili da bi izučavali tradiciju, već da uđu u zajedništvo s Njime i njegovim poslanjem. Stoga ga mi prihvaćamo ne samo kao  Učitelja nego i kao Sina Božjega, koji je sišao s neba radi nas i našega spasenja. "S neba siđe dolje radi grešnika, rodi se u štali radi čovjeka", pjeva naša božićna pjesma.

Bez liturgije i sakramenata ispovijedanje vjere bi nedostajalo milosti koja podupire svjedočenje kršćanskih vjernika. Pročelnik za nauk vjere William kard Levada 6. siječnja ove godine dao je neke Note s pastoralnim smjernicama za Godinu vjere. Osvrnuo se i na rad u župama. Između ostalog piše:

"Godina vjere bit će također dobra prilika za intenzivnije slavljenje vjere u liturgiji, i na osobit način u euharistiji. U euharistiji, tom otajstvu vjere i vrelu nove evangelizacije, vjera Crkve se razglašava, slavi i jača. Svi su vjernici pozvani u njoj sudjelovati svjesno, aktivno i plodonosno, da bi bili istinski Gospodinovi svjedoci" i nastavlja: "Svećenici će moći posvetiti veću pažnju proučavanja dokumenata II vatikanskog koncila i katekizma Katoličke Crkve, služeći se njihovim sadržajem za župni pastoral u svojoj župi- katehezu, propovijedanje, pripravu na sakramente. Mogu također pripremiti nizove homilija o vjeri ili nekim njezinim posebnim vidicima."

Pitajući se što nam je činiti biskupa je istaknuo da nitko ne može dati ono što nema. To vrijedi i za nas svećenike. Stoga je papa posebno posvetio razmišljanje svećenicima. Svećenik je pozvan promicati vjeru, svjedočiti je i ostati vjeran svojoj dužnosti. Svećenik je poslužitelj sakramenata, predvoditelj liturgijskog slavlja i čuvar svetoga. Svećenik je čovjek, posvećen i poslan svima navijestiti evanđelje. Jednom riječju, svećenici postoje i djeluju kako bi mogli naviještati Evanđelje svijetu za izgradnju Crkve u ime osobe Isusa Krsta, Glave i pastira Crkve (Pastores dabo vobis, br. 15). Prva i temeljna Isusova zadaća bila je proglašenje Božjeg evanđelja (Mk 1,15). Prva je, dakle, zadaća svećenika evangelizirati. Stoga apostol Pavao poručuje: "Jao meni ako ne navješćujem evanđelje".

Uskoro ćemo proslaviti rođenje Isusovo. To je i razlog zašto smo se danas okupili i međusobno podijelili radost Božića. Dok mi čestitamo jedni drugima Božić, želimo izraziti radost što smo od Boga ljubljeni, što nas Bog voli, što nam progovara po svom Sinu Isusu Kristu. Radost je u nutarnjem miru. Radost je u duši koja je našla istinu. Radost je u srcu koje stanuje u srcu Božjem. Radost je svojstvo čistih duša. Duše koje su se predale Kristu, u Njemu prebivaju i žive. "Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i redao samoga sebe za mene." (Gal 2,20) To je svetost na koju nas poziva Papa u Godini vjere. Svetost je radost što imamo Boga Oca na nebu i što smo djeca Božja. Svetost je radost što smo postali braća i sestre Isusa Krista; što smo upoznali Duha Utješitelja. Radost je što imamo Isusovu majku za svoju majku i pravo na vječni život, što je na kraju naš cilj. Biti radostan znači što još možemo puno učiniti, što smo blizu vječnosti, jer to su najljepša vrata kroz koja ćemo proći. Isus Krist, rođen u Betlehemu, naša je najveća utjeha, naša radost, naša nada i naš spas.

Na kraju se otac biskup zahvalio riječima: "Neka blagdan Božića unese i bude izvorom duhovne radosti i zauzetosti za dobro. Zahvaljujem svima na suradnji: vama oče Jakove i Josipe, braći svećenicima, bez kojih ne bismo mogli učiniti ono što činimo, zajedno s pomoćnicima. Zahvaljujem časnim sestrama, svim djelatnicima i djelatnicima koji ste na bilo koji uključeni u rad Vojnog ordinarijata. Neka vam je svim sretna i blagoslovljena Nova Godina!"

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Arhiva vijesti

Linkovi