Vijesti

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „

Subota, 06. 01. 2018.

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

1. “Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan“ (Iz 9, 5). Tako kliče veliki starozavjetni prorok Izaija. Da, to je usklik radosti, usklik ushita, usklik iz dubina duše koja se raduje zbog oslobođenja koje to rođenje sobom donosi, zbog „jarke svjetlosti“ koja njime osvanu u tami ropstva, svjetlosti koja uvećava veselje onih koji obitavahu u „mrklom kraju smrti“ – kraju progonstva, beznađa i ostavljenosti… Jer „Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan“! Da, braćo i sestre, svima nam se rodilo Dijete – Isus Krist. Svima nam je darovan On, jedinorođeni Sin Božji – Vječna Božja Riječ koja se u vječnosti trajno rađa u krilu Očevu, a koja nam se, u vremenu, začeta po Svetome Duhu u krilu Bezgrješne Djevice Marije, rodila u ljudskome tijelu  – nama ljudima u svemu jednak osim u grijehu (Heb 5, 15). I kako se onda ne radovati, kako ne klicati nad tim čudesnim otajstvom Boga čija je svemoguća Riječ jurnula s nebesa (Mudr 18, 14-15) ususret čovjeku, da ga po njoj u svojoj nježnoj, milosrdnoj, bezuvjetnoj i posve predanoj ljubavi oslobodi, da ga zagrli, da ga podigne, prosvijetli i spasi! Doista: „Radujmo se svi u Gospodinu. Spasitelj se naš rodio. Danas nam s neba pravi mir siđe.“ 

Siđe nam, dakle, s neba naš Spasitelj. U svetkovini njegova rođenja – Božiću – slavimo i ove 2017. godine to Otajstvo njegova silaska u naše ljudsko tijelo. O njemu Crkva takvo lijepo pjeva: „O čudesne zamjene! Stvoritelj roda ljudskoga uzeo je tijelo i udostojao se roditi od Djevice, bez sjemena posta čovjekom i obdari nas svojim božanstvom.“  A siđe k nama na prekrasan način – kao dijete. Kao maleno, krhko i bespomoćno dijete. Potpuno predano svima nama da ga, kao takva, primimo u svoje živote, u svoje obitelji i u svoje domove. Doista, što u našim ljudskim životima ima ljepšega i divnijega od ulaska djece u njih, od onoga, naime, ulaska što ga u naše živote sobom donosi radost novorođenoga ljudskog bića kojemu se radujemo i divimo, ulaska tako jedinstvena i neponovljiva da se s njim ne može usporediti nijedan drugi na ovome svijetu!

                Posluživši se takvim načinom ulaska u ovaj naš svijet, Gospodin je htio staviti dostojanstvo i važnost djeteta u središte naše pozornosti, postavivši nam upravo dijete i djetinju nevinost za model potpunoga, autentičnog i bespridržajnoga predanja Bogu: „Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko“ (Mt 18, 3). Zato je upravo svetkovina Rođenja Gospodnjega posebna prigoda da u svoja srca i u svoje misli unesemo lik djeteta. Da unesemo upravo lik onoga koga je suvremena kultura našega zapadnog svijeta protjerala iz svojega središta na margine osobnih i društvenih interesa, tretirajući ga kao opterećujuću smetnju našoj sebično zamišljenoj udobnosti, kao ograničenje „slobodi“ koja je zapravo ropstvo te kao preprjeku odabiru onoga načina „života“ koji to nikako nije. A nije, niti pravim životom može biti, jer u sebi na najrazličitije načine guši klicu životnosti koju je Bog Stvoritelj svakomu čovjeku, svojemu stvorenju, usadio u njegovu narav, a koji se bez te klice obara u tamu teškoga jarma smrti i izumiranja.

2. Potrebno  je stoga, draga braćo i sestre, da i mi danas, sebi samima, svojemu naraštaju, svojemu narodu i svakomu čovjeku dobre volje posvijestimo i posvjedočimo da je Kristovo rođenje baš u liku djeteta poziv na zasnivanje obitelji koju, ženidbom sjedinjeni, čine muž i žena zajedno sa svojom djecom  i poziv na očuvanja obiteljskoga života. Poziv je to na otvorenost novomu životu, na otvorenost rađanju, odgoju i podizanju djece, na trud oko osiguranja njihove budućnosti koja je i budućnost svih nas pojedinačno i svih nas zajedno, bez koje nas neće i ne može biti, jer ćemo, u  suprotnome, u egoizmu i beznađu  izumrijeti. A izumiremo, na žalost, i to jako brzo. Nestaje nas. Domovina nam je sve pustija, domovi se isprazniše, groblja su postala naša susretišta, više no rodilišta, jaslice, vrtići i škole… Po mjerodavnim podatcima stopa prirodnoga prirasta u prošloj 2016. godini bila je u Republici Hrvatskoj izrazito negativna i iznosila je -3,4 što je 14005 osoba manje . To je cijeli jedan grad! Da, to je naša tužna stvarnost koju obraćanje i obraćenje Djetetu Isusu može promijeniti i preoblikovati. On nam može „umnožiti radost“ i „uvećati veselje“ (Iz 9, 2), povratiti nadu i donijeti svjetlo u ovu našu krutu stvarnost. Jedino nas „milost Božja, spasiteljica svih ljudi“ koja se pojavila, kako nam poručuje sv. Pavao, može odgojiti „da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu“ (Tit 2, 11-12). Nasuprot kulturi smrti izabrati i promicati kulturu života!

                Nema nijedne druge snage, koja bi bila kadra čovjeka iznutra odgojiti i preoblikovati osim te snage, snage Onoga kojemu je „na plećima vlast“, čije je ime „Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira“ (Iz 9,5) i koji „sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela“ (Tit 2,14). A ta su dobra djela svakako sva ona djela koja su učinjena iz ljubavi. Istinska ljubav – kako nas poučava i papa Franjo – uvijek je otvorena životu. Bračna je ljubav napose takva. U njoj „bračni drugovi, dok se predaju jedno drugome, preko samih sebe daruju jedno stvarno biće, dijete, živi odraz svoje ljubavi, trajni znak bračnog jedinstva te živu i nerazrješivu sintezu svoga bića kao oca i majke“.  A to je doista i najizvrsnija slika onoga božanskog darivanja kojim je, svima nama, „darovano Dijete“ – Krist Gospodin, te one plodnosti i onoga darivanja koju je svaki čovjek pozvan ostvariti u svome životu.

                U bračnome i roditeljskome pozivu riječ je dakle ne o bilo kakvu pozivu  nego o božanskome pozivu, a u daru djece o Božjemu daru! „Dar novog djeteta, koje Gospodin povjerava ocu i majci, započinje prihvaćanjem, nastavlja se čuvanjem tijekom zemaljskog života i za konačni cilj ima radost vječnoga života.“ Taj poziv i tu odgovornost valja uzeti ozbiljno. Božji poziv i Božji darovi to zahtijevaju upravo zato jer su – Božji! Bog nam u svojoj velikodušnosti ne daruje bilo što ili bilo koga, nego nam u svome Sinu Isusu Kristu, u kojemu je naša ljudska narav sjedinjena s njegovim božanstvom, daruje sve, daruje samoga sebe. Stoga na tu njegovu velikodušnost valja i velikodušno odgovoriti. Samo je takav čovjekov odgovor dostojan Boga i dostojan čovjeka, i samo takav čovjekov odgovor vodi u život zemaljske i nebeske sreće.

3. “I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu” (Lk 2, 6). Crkva nas, upravo navješćujući radost Božića – slavlja neizmjerne Božje velikodušnosti – na takav, velikodušan odgovor i na takvo životno postupanje poziva i potiče. Nemojmo mu ga uskratiti. Nemojmo Djetetu Isusu uskratiti mogućnost da u našemu obiteljskom domu nađe svoje svratište, tako što ćemo mu uskratiti mogućnost da nam se u njemu očituje darom djece. Prihvatimo taj dar, jer prihvaćajući djecu, prihvaćamo Njega, a prihvaćajući Njega, primamo Onoga koji nam jedini može dati moć da postanemo djeca Božja (Usp. Iv 1, 12).

                Kao takvi smo onda dio velike Božje obitelji, obitelji Isusovih učenika koji žive u skladu s njegovim načinom života.  I makar nam je kao Isusovim učenicima u ovome svijetu često uskraćeno mjesto u svratištu gdje bi naše obitelji imale osigurano pravo na čovjeka dostojan vlastiti dom, pravo na čovjeka dostojan rad i pravednu plaću, dostatnu za život naših obitelji, pravo na temeljnom sigurnosti prožetu i zajamčenu egzistenciju koja uključuje zdrav i cjelovit ljudski i kršćanski odgoj naše djece, te prvotno i neotuđivo pravo i dužnost roditelja da o takvome odgoju odlučuju,  ne smijemo upasti u ravnodušnost i zdvajanje, jer nismo sami i nismo ostavljeni. Djevica Bogorodica je za sve nas porodila svoga Sina koji je uvijek s nama i uz nas, pa je zato i naša obitelj domaća Crkva, zajednica vjere, nade i ljubavi. 

                Gubitak svijesti o tome rađa ne samo zatvorenošću novomu, napose tek začetomu životu, nego i najrazličitijim načinima obračuna s njim, obračuna koji niječu i zatiru ovaj Božji dar promičući kulturu beznađa, besmisla, odbačenosti i osamljenosti, ukratko: kulturu smrti. Crkva se s takvim idejama, stavovima i postupcima nikada neće i ne može složiti. Za nju je svaki ljudski život svet i ona bez straha i uporno ponavlja da je „samo Bog gospodar života od njegova početka do kraja, te nitko, ni u kakvim okolnostima, ne može prisvojiti pravo izravnog uništenja nedužnog ljudskog bića“. Za Crkvu ljudski život nema surogata, kao što ni očinstvo, ni majčinstvo onako kako ih je Bog utemeljio nemaju i ne mogu imati surogata, kao što ni obitelj nema, niti može imati surogata. Ona je, uz to što je izvorna stanica društvenoga života u kojoj su muž i žena pozvani na sebedarje u ljubavi i darivanju života, kao zajedništvo krštenih osoba također i znak i slika zajedništva Oca, Sina i Duha Svetoga, u kojoj je roditeljska i odgojna služba odsjaj Božjega stvoriteljskog djela. Konačno, za Crkvu su djeca Božji blagoslov i ona su u obiteljskome i društvenomu životu na prvome mjestu, a u pastoralnome djelovanju Crkve ona su prioritet. Rođenje Sina Božjega u tijelu čovjeka – djeteta – na to nas podsjeća, i u tome nas utvrđuje. „Dijete  nam se rodilo, sin nam je darovan“ da bismo u toj vjeri i iz te vjere živjeli, da bismo je svaki dan u svome životu svjedočili i drugima prenosili, a napose djeci koju nam je Gospodin darovao i koju nam želi darovati, a koja su „proljeće života i budućnost naše domovine i svijeta“. 

                Draga braćo svećenici, pomoćnici i djelatnici, koji ste u poslanju i službi Vojne biskupije, poštovani i dragi djelatnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, napose poštovani i dragi vjernici u mirovnim misijama po svijetu:

                Svima Vama želim da se ovoga Božića što životnije susretnete s novorođenim Djetetom Isusom Kristom čiji rođendan radosno slavimo. On je pravo svjetlo koje nas trajno obasjava. Molimo ga da živimo po njegovu uzoru, da bismo mu se, tako živeći, mogli zauvijek pridružiti u nebeskoj slavi!  

 

Želim svima čestit Božić i blagoslovljenu i uspješnu novu 2018. godinu.

 

                                                   Vaš biskup

 

                                                                                                             ✠ Msgr. Jure Bogdan,

                                                                                            Vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...