Vijesti

„Doista, uskrsnu Gospodin. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova“

Subota, 27. 04. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2019.

 

Draga braćo i sestre

 

1.»Doista, uskrsnu Gospodin. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.«[1] Tim nas riječima uvodi Ulazna pjesma u sv. Misu na nedjelju Uskrsnuća Gospodnjega. Doista, tu je sažet sav uskrsni navještaj, njegov sadržaj i njegova poruka, poruka za nas Kristove vjernike, ali i poruka za svakog čovjeka i za cijeli svijet: »Doista, uskrsnu Gospodin. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.« U to čvrsto vjerujemo, to ispovijedamo, to naviještamo. »Uskrsnuće Kristovo je predmet vjere ukoliko je ono transcendentni zahvat samoga Boga u stvoreno i u povijest. U njemu, tri božanske Osobe djeluju zajedno očitujući istodobno svoju vlastitu izvornost. Ono se zbilo po moći Oca koji je Krista, svoga Sina ''uskrisio'' i tako na savršen način njegovo čovještvo – s njegovim tijelom – uveo u Trojstvo.«[2]

»Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka« (Iv 20, 1) Marija Magdalena, puna ljubavi ali i puna tuge zbog svega što se bilo dogodilo s Isusom, dolazi na Isusov grob da miomirisnom pomašću pomaže njegovo mrtvo tijelo»i opazi da je kamen s groba dignut« (Iv 20, 1). »Otrči stoga« - veli Evanđelje - »i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio« pa ih izvještava da Gospodina nema u grobu, da njegovo tijelo nije tamo: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše« (Iv 20, 2). Ona je prva vjesnica toga čudesnog Događaja, prva koja se susrela s praznim grobom. Na tu vijest »uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob« (Iv 20, 3). I jedan i drugi ustanovljuju također da je grob prazan, da u njemu nema Gospodinova tijela, vide da povoji u koje je bilo umotano Isusovo tijelo leže te da ubrus koji bijaše na njegovoj glavi, nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu (usp. Iv 20, 4-7). »Prazan grob bitni je znak za sve. Kad su ga otkrili, bio je učenicima prvi korak k spoznaji činjenice uskrsnuća«[3]. Ta će spoznaja kasnije biti utvrđivana ukazanjima Uskrsloga Isusa te sve ono »što se zbilo onih vazmenih dana obvezuje svakog apostola – i na sasvim osobit način Petra – u izgradnji novoga doba koje je započelo na uskrsno jutro. Kao svjedoci Uskrsloga oni ostaju kameni-temeljci njegove Crkve«[4].

 

2. Sv. Petar u Djelima Apostolskim o toj divnoj novosti, jedinstvenoj u povijesti čovječanstva, u povijesti svega svijeta, jasno i javno svjedoči: »Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih« (Dj 10, 39-41). Na tomu njihovu svjedočanstvu, na svjedočanstvu konkretnih ljudi, prije svega Petra i Dvanaestorice, zasnivala se vjera prve zajednice Kristovih vjernika, zasnivala se vjera Kristovih vjernika svih vremena, zasniva se i vjera svih nas, njegovih vjernika, danas. To iskustvo susreta s uskrslim Kristom Gospodinom nuka da ga se navijesti i da ga se posvjedoči svemu svijetu i svakom čovjeku. Jer, to je navještaj Događaja nad događajima, Događaja kojim je zaista započela izgradnja novoga doba protkana novim odnosima Boga s čovjekom i čovjeka s Bogom, čovjeka s drugim čovjekom i sa svim stvorenjem. Apostol Petar će istaknuti: »On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha« (Dj 10, 42-43). I upravo to »propovijedati narodu i svjedočiti« da je uskrsli Isus onaj kojega je Bog postavio sucem živih i mrtvih, a što je Petar shvatio kao nalog sebi i onima koji su bili svjedocima Isusova djelovanja, njegove smrti i njegova uskrsnuća, upravo to i baš to odnosi se i na svakog od nas danas. Mi, doduše, nismo, kao oni, s Isusom zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih, ali mi doista s njime jedemo i pijemosvaki put kad slavimo Svetu Euharistiju, kad ga tu, kao uskrsloga, primamo sakramentalno prisutna pod prilikama kruha i vina. Tu ga susrećemo, tu se s njime sjedinjujemo i tako sjedinjeni, pronalazimo onu unutarnju snagu koja nas nuka i šalje da ga propovijedamo i da svjedočimo za njega, za njega koji je bio raspet, umro i pokopan, ali i uskrsnuo, koji je živ i »živ živcat opet vlada«[5].

 

3. Vođeni takvom vjerom, živom vjerom u Krista Isusa uskrsloga koja se rađa iz susreta s njime, Bogom živim, ojačani takvom njegovom prisutnošću s nama, u nama i za nas, svatko je od nas koji se smatramo Kristovim učenicima i koji to po sakramentu Krštenja doista i jesmo, njegov svjedok i navjestitelj u svijetu u kojemu živimo i radimo. I ne samo navjestitelj i svjedok, nego i izgraditelji novog doba koje je započelo u uskrsno jutro. Obrisi toga novog doba možda nam nisu uvijek posve razvidni, možda ih zamagljuje štošta od onoga što nas uznemiruje, što nas možda i ogorčuje, štošta od onoga što nas čini nezadovoljnima jer često vidimo i osjećamo da u našem životu i djelovanju kao i u životima onih koji su nam blizu nemir prevladava nad mirom, nepravda nad pravdom, bol nad srećom i tuga nad radošću, pa čak i tama smrti nad svjetlom života... No, na sva ta pitanja i sva ta naša stanja jasnoću konačnih i istinski pravih odgovora daje jedino i samo svjetlo uskrsnoga jutra tj. vjera da je Isus Krist doista uskrsnuo, da je on pobijedio zlo i smrt, nepravdu i tamu, da on živi u našim srcima te da jedino i samo on nosi naš život u krilo božanskog života[6]. Obasjani svjetlom takve uskrsne vjere, potrebno je da se svatko od nas trajno utvrđuje u uvjerenju da je njemu sve ono dobro i plemenito što smo učinili i što svakoga dana činimo u svojoj svakodnevnici, pa kako god to u ljudskim očima često izgledalo malenim, neznatnim i skrivenim, važno i dragocjeno i da on, »Krist, koji je svojim uskrsnućem postavljen za Gospodina i kojemu je dana sva vlast na nebu i na zemlji, snagom svojega Duha već djeluje u srcima ljudi tako što ne samo pobuđuje želju za budućim vijekom nego samim time i nadahnjuje, pročišćuje i učvršćuje one plemenite želje kojima se ljudska obitelj trudi učiniti svoj vlastiti život čovječnijim te tom cilju podvrgnuti svu zemlju«[7]. Zato je doista vrlo potrebno da svi mi Kristovi vjernici uvijek iznova uviđamo tu osobitu narav svjetla vjere, koju kao nadnaravni dar primamo od Boga, svjetlo, naime, koje nam predstavlja putokaz na našem životnom putu i posjeduje ono jedinstveno obilježje, koje je sposobno prosvijetliti cijeli ljudski život. Kad se njezin plamen ugasi, onda, na koncu, i sva ostala svjetla gube na svojoj snazi[8].  Jer, zaista: »Samo svjetlom vjere i razmatranjem Božje riječi može čovjek uvijek i posvuda razaznavati Boga u kojem ''živimo, mičemo se i jesmo'' (Dj 17, 28), u svakom događaju tragati za njegovom voljom, uočavati Krista u svim ljudima, bili oni bliski ili tuđinci, te ispravno suditi o pravome značenju i vrijednosti vremenitih stvari u njima samima i u odnosu prema čovjekovu cilju«[9]. U toj vjeri želimo živjeti, u toj vjeri želimo za Isusa Krista svjedočiti i naviještati ga svojim suvremenicima, u toj vjeri želimo dati svoj osobni doprinos izgradnji novog doba koje je započelo u uskrsno jutro, u toj vjeri želimo jednog dana i umrijeti!

 

Draga braćo i sestre, svi koji ste u poslanju i službi Vojne biskupije, svi dragi djelatnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na osobit pak način, poštovani i dragi branitelji te hrvatski vojnici koji ste u mirovnim misijama po svijetu:

svima Vama želim upravo tom našom uskrsnom, kršćanskom, svetom vjerom prosvjetljen, vođen i ispunjen život!

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs!

 

 

                                                 ✠ Msgr. Jure Bogdan,

                                Vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj

 

 


[1]Rimski misal, Zagreb, 1996), Vazam, Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega, Ulazna pjesma, str. 230.

[2]Katekizam Katoličke Crkve (KKC), br. 648.

[3]KKC, br. 640.

[4]KKC,br. 642.

[5]Posljednica na Vazam, na nedjelju Uskrsnuća Gospodnjega.

[6]Usp. KKC, br. 655.

[7]II. Vatikanski koncil, Gaudium et spes, br. 38.

[8]Usp. Papa Franjo, Enciklika Lumen fidei - Svjetlo vjere, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014, br. 4.

[9]II. Vatikanski sabor, Apostolicam actuositatem, br. 4.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi