Vijesti

Duhovne vježbe za svećenike Vojno-redarstvene biskupije u Republici Hrvatskoj

Subota, 22. 09. 2018.

Od utorka, 18. rujna, pa do petka, 21. rujna 2018. svećenici i đakoni Vojno-redarstvene biskupije u Republici Hrvatskoj, njih 34, zajedno sa svojim biskupom msgr. Jurom Bogdanom, generalnim vikarom don Markom Medom te biskupskim vikarom za pastoral MUP-a fra Franom Musićem, obavili su duhovne vježbe pod vodstvom mons. Petra Palića hvarskog biskupa u odmaralištu Valbadon kod Pule. Drugoga dana se svima njima pridružio i umirovljeni biskup porečko-pulski mons. Ivan Milovan. Voditelj duhovnih vježbi mons. Palić svoja je razmatranja, jedno prije podne, a drugo u poslijepodnevnim satima, vodeći se biblijskom porukom, uokvirenom teološko-duhovnim razmišljanjima konkretnim pastoralnim iskustvima, koncentrirao na temu „Čežnja za Božjim licem“ koja se i očituje i ostvaruje na trima „brdima“, tj. na tri svetopisamska brda: Brdu Sinaju/Horeb, brdu Moriji te brdu Taboru. Ta su brda, kako je naglasio voditelj, brda susreta s Otajstvom u kojemu očitavamo svetopisamsku poruku spasenja, konfrontirajući s njome  i vlastiti život i vlastiti svećenički identitet i iskustva. Naglasio je i istaknuo važnost ophođenja sa svetim, sa Otajstvom, sa Misterijem kojega doživljavamo i proživljavamo u vlastitom životu.

Brdo Sinaj/Horen brdo je saveza, brdo Božjeg odabranja i poziva Božjem narodu na  „drugotnost“, na svetost, na ono „biti drukčijim“. Iskustvo Izraelova susreta i saveza s Bogom rađa dimenzijom odabranja, dimenzijom poziva. Mojsije i njegovo poslanje istaknuti su tu kao primjer i poruka.  Primjenjujući to na svećenički život, voditelj mons. Palić je istaknuo četiri bitne dimenzije koje proizlaze iz stvarnosti svećeničkog poziva, odabranja, one „drugotnosti“, i one naše posvećenosti a koje se sve sabiru u sljedeće pojmove: consacratio, compassio, communio te comunicatio.  Njih sva četiri valja razmatrati pojedinačno, ali i u međusobnoj isprepletenosti i jedinstvu jer svaki od njih pojedinačno nose vlastitu poruku i sadržaj, ali i zajednički jer oni u međusobnoj interferenciji oblikuju jedinstvo. Jednako onako kako to i u svećeničkom životu različitost službi oblikuje i treba oblikovati jedinstven svećenički život opečaćen sakramentom sv. Reda, utemeljena na Krsnom savezu s Bogom. Taj se život treba razvijati u njegovoj trojstvenoj, kristološkoj, pneumatološkoj, ekleziološkoj te misionarskoj dimenziji. Mons. Palić je  u tom smislu istaknuo bitne naglaske iz apostolske pobudnice Pastores dabo vobis, ukazavši ono što ona donosi a odnosi se i na poticaje, ali na opasnosti i napasti koje sobom nosi svećeničko djelovanje u suvremenom svijetu, pozvavši sve sudionike duhovnih vježbi na obnovljenu zauzetost u svakodnevnom življenju autentične svećeničke duhovnosti koja se trajno vraća na svoje izvore, na ono što su doživjeli i proživjeli u trenutcima svoga svećeničkog ređenja.

 

U nastavku  je uslijedilo razmatranje o drugom „brdu“ – brdu Moriji. To je brdo susreta- brdo zahtjeva. Slično kao i u prethodnom razmatranju u kojemu je modelom bio Mojsije i njegov život, u ovomu je razmatranju modelom bio naš praotac u vjeri – Abraham. Mons. Palić je elaborirao činjenicu odvijanja Abrahamova života u znaku Božjeg odabranja, u znaku Božjeg zahvaćanja u njegov život, ali i Abrahamova odziva i suradnje s Bogom. On je naglasio stvarnost kušnje koja je izazov ali i znak ljubavi. U njegovu životu, kazao je, ocrtava se slika Božjeg naroda, ali slika svakoga vjernika,  a  osobito svakog svećenika. Bog izabire bez ikakvih naših zasluga, traži vjeru i predanje koja zatim Bog pročišćava u vatri kušnje i to u njezinoj trostrukosti – u  kušnji vjere, u kušnji ljubavi i u kušnji nade. Izakovo žrtvovanje slika je žrtve Isusa Krista, ali i slika žrtve svakog od nas, poručio je hvarski biskup, naglasivši da svatko od nas ima svoju Moriju i da svatko mora „žrtvovati svoga Izaka“ u raznim kušnjama koje u životu i djelovanju prolazimo. U tom smislu  naglasio je da valja propitati vlastite kušnje i locirati ono „mjesto“ u kojemu smo pozvani „žrtvovati vlastitog Izaka“, tj. odvažno i s povjerenjem obaviti čin predanja u Božje ruke, pa što god to koštalo da koštalo. Biskup je naglasio da su naše kušnje uvijek i unutarnje i vanjske i da valja razlikovati kušnju od napasti. Kušnja je uvijek usmjerena prema životu, napast pak uvijek prema smrti. I zato, da bi se to moglo razlučiti potrebna je vjera, potrebna je vjernost: Život vjere vođen u dinamizmu vjernosti koji je uvijek ima pred očima sigurnu stvarnost da je Bog vjeran. Na tom tragu zaključit će mons. Palić, onaj tko ne živi ono što vjeruje, završit će tako da će vjerovati ono što živi.

U trećem ujedno i završnom bloku, razmatranja su bila posvećena trećem brdu – brdu Taboru. U središtu pozornosti tu su bili Krist Gospodin i njegova trojica učenika: Petar, Jakov i Ivan. Na Tabor, istaknut će Voditelj, idu odabrani, no to nije garancija da će i razumjeti ono što će se tamo dogoditi. Tabor – brdo preobraženja, brdo „promjene oblika“ jest u Galilieji, pa je tako postavio pitanje „Gdje je to moja Galileja“? Gdje ja to susrećem Isusa, njegova čudesa, njegovu preobrazbu i njegovu poruku? Jer, Preobraženje ima dvije dimenzije – Preobraženje Isusa i Božje predstavljanje Isusa koje se odvija u slavi - u slavi „oblaka“ koji je uvijek znak Božje prisutnosti, ali i u slavi „svjetla“ koje najavljuje Isusov „izlazak“ – njegov „izlazak“ iz groba. U kontekstu toga iskustva, iskustva Božje slave i Preobrazbe koju On izvodi a koju trojica odabranih proživljavaju, izrasta i njihovo poslanje – poslanje „povratka u nizinu“. Valja se dakle vratiti „u nizinu,“ jer tamo čeka križ za koji je Preobraženje priprava, a tek se po Križu i sa Križem dolazi do konačnog preobraženja u Uskrsnuću koje izvodi Bog.  Mons. Palić je s time u vezi istaknuti da se svećenikov ulazak u „oblak“ Božje prisutnosti  i u „svjetlo“ Božje slave odvija na najizvrsniji način u sv. Liturgiji i u njegovoj suživljenosti s njome, pa je tako postavio pitanje kako se kao svećenici pripravljamo za sv. Liturgiju i kako ju slavimo? Živimo li iz nje i crpimo li iz nje, kako to naglašava papa Franjo u svojoj pobudnici Evangelii gaudium svoju „pastoralnu preobrazbu“, preobrazbu svijeta, vremena i svojega rada?  To, naravno, zahtjeva žrtvu jer svećenički život i jest martyria u pravom smislu riječi - davati život Drugom, tj. Bogu, i davati život drugom, tj bližnjem. I tako se trajno suobličujući Kristu Gospodinu u njegovoj muci, ali i u njegovu proslavljenju, u povezanosti s njime koje je trajni i jedini izvor i snage i nade, da bi se doista živjelo s onim što je svaki svećenik čuo u trenutku svojeg ređenja: „Upoznaj što činiš i svoj život suobličuj životu Kristu Gospodinu“.

Ovim razmatranjima pripravljeni i obogaćeni, svećenici su u zajedništvu sa voditeljem duhovnih vježbi  mons. Palićem i svojim biskupom msgr. Bogdanom svakodnevno zajednički slavili sv. Euharistiju, molili časoslov te obavljali Euharistijsko klanjanje s  blagoslovom. Sav je ovaj duhovni program bio prožet trenucima bratskih susreta i druženja upredivnom i opuštajućem ambijentu pitomog Valbandona.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Arhiva vijesti

Linkovi