Vijesti

Duhovne vježbe za svećenike Vojno-redarstvene biskupije u Republici Hrvatskoj

Subota, 22. 09. 2018.

Od utorka, 18. rujna, pa do petka, 21. rujna 2018. svećenici i đakoni Vojno-redarstvene biskupije u Republici Hrvatskoj, njih 34, zajedno sa svojim biskupom msgr. Jurom Bogdanom, generalnim vikarom don Markom Medom te biskupskim vikarom za pastoral MUP-a fra Franom Musićem, obavili su duhovne vježbe pod vodstvom mons. Petra Palića hvarskog biskupa u odmaralištu Valbadon kod Pule. Drugoga dana se svima njima pridružio i umirovljeni biskup porečko-pulski mons. Ivan Milovan. Voditelj duhovnih vježbi mons. Palić svoja je razmatranja, jedno prije podne, a drugo u poslijepodnevnim satima, vodeći se biblijskom porukom, uokvirenom teološko-duhovnim razmišljanjima konkretnim pastoralnim iskustvima, koncentrirao na temu „Čežnja za Božjim licem“ koja se i očituje i ostvaruje na trima „brdima“, tj. na tri svetopisamska brda: Brdu Sinaju/Horeb, brdu Moriji te brdu Taboru. Ta su brda, kako je naglasio voditelj, brda susreta s Otajstvom u kojemu očitavamo svetopisamsku poruku spasenja, konfrontirajući s njome  i vlastiti život i vlastiti svećenički identitet i iskustva. Naglasio je i istaknuo važnost ophođenja sa svetim, sa Otajstvom, sa Misterijem kojega doživljavamo i proživljavamo u vlastitom životu.

Brdo Sinaj/Horen brdo je saveza, brdo Božjeg odabranja i poziva Božjem narodu na  „drugotnost“, na svetost, na ono „biti drukčijim“. Iskustvo Izraelova susreta i saveza s Bogom rađa dimenzijom odabranja, dimenzijom poziva. Mojsije i njegovo poslanje istaknuti su tu kao primjer i poruka.  Primjenjujući to na svećenički život, voditelj mons. Palić je istaknuo četiri bitne dimenzije koje proizlaze iz stvarnosti svećeničkog poziva, odabranja, one „drugotnosti“, i one naše posvećenosti a koje se sve sabiru u sljedeće pojmove: consacratio, compassio, communio te comunicatio.  Njih sva četiri valja razmatrati pojedinačno, ali i u međusobnoj isprepletenosti i jedinstvu jer svaki od njih pojedinačno nose vlastitu poruku i sadržaj, ali i zajednički jer oni u međusobnoj interferenciji oblikuju jedinstvo. Jednako onako kako to i u svećeničkom životu različitost službi oblikuje i treba oblikovati jedinstven svećenički život opečaćen sakramentom sv. Reda, utemeljena na Krsnom savezu s Bogom. Taj se život treba razvijati u njegovoj trojstvenoj, kristološkoj, pneumatološkoj, ekleziološkoj te misionarskoj dimenziji. Mons. Palić je  u tom smislu istaknuo bitne naglaske iz apostolske pobudnice Pastores dabo vobis, ukazavši ono što ona donosi a odnosi se i na poticaje, ali na opasnosti i napasti koje sobom nosi svećeničko djelovanje u suvremenom svijetu, pozvavši sve sudionike duhovnih vježbi na obnovljenu zauzetost u svakodnevnom življenju autentične svećeničke duhovnosti koja se trajno vraća na svoje izvore, na ono što su doživjeli i proživjeli u trenutcima svoga svećeničkog ređenja.

 

U nastavku  je uslijedilo razmatranje o drugom „brdu“ – brdu Moriji. To je brdo susreta- brdo zahtjeva. Slično kao i u prethodnom razmatranju u kojemu je modelom bio Mojsije i njegov život, u ovomu je razmatranju modelom bio naš praotac u vjeri – Abraham. Mons. Palić je elaborirao činjenicu odvijanja Abrahamova života u znaku Božjeg odabranja, u znaku Božjeg zahvaćanja u njegov život, ali i Abrahamova odziva i suradnje s Bogom. On je naglasio stvarnost kušnje koja je izazov ali i znak ljubavi. U njegovu životu, kazao je, ocrtava se slika Božjeg naroda, ali slika svakoga vjernika,  a  osobito svakog svećenika. Bog izabire bez ikakvih naših zasluga, traži vjeru i predanje koja zatim Bog pročišćava u vatri kušnje i to u njezinoj trostrukosti – u  kušnji vjere, u kušnji ljubavi i u kušnji nade. Izakovo žrtvovanje slika je žrtve Isusa Krista, ali i slika žrtve svakog od nas, poručio je hvarski biskup, naglasivši da svatko od nas ima svoju Moriju i da svatko mora „žrtvovati svoga Izaka“ u raznim kušnjama koje u životu i djelovanju prolazimo. U tom smislu  naglasio je da valja propitati vlastite kušnje i locirati ono „mjesto“ u kojemu smo pozvani „žrtvovati vlastitog Izaka“, tj. odvažno i s povjerenjem obaviti čin predanja u Božje ruke, pa što god to koštalo da koštalo. Biskup je naglasio da su naše kušnje uvijek i unutarnje i vanjske i da valja razlikovati kušnju od napasti. Kušnja je uvijek usmjerena prema životu, napast pak uvijek prema smrti. I zato, da bi se to moglo razlučiti potrebna je vjera, potrebna je vjernost: Život vjere vođen u dinamizmu vjernosti koji je uvijek ima pred očima sigurnu stvarnost da je Bog vjeran. Na tom tragu zaključit će mons. Palić, onaj tko ne živi ono što vjeruje, završit će tako da će vjerovati ono što živi.

U trećem ujedno i završnom bloku, razmatranja su bila posvećena trećem brdu – brdu Taboru. U središtu pozornosti tu su bili Krist Gospodin i njegova trojica učenika: Petar, Jakov i Ivan. Na Tabor, istaknut će Voditelj, idu odabrani, no to nije garancija da će i razumjeti ono što će se tamo dogoditi. Tabor – brdo preobraženja, brdo „promjene oblika“ jest u Galilieji, pa je tako postavio pitanje „Gdje je to moja Galileja“? Gdje ja to susrećem Isusa, njegova čudesa, njegovu preobrazbu i njegovu poruku? Jer, Preobraženje ima dvije dimenzije – Preobraženje Isusa i Božje predstavljanje Isusa koje se odvija u slavi - u slavi „oblaka“ koji je uvijek znak Božje prisutnosti, ali i u slavi „svjetla“ koje najavljuje Isusov „izlazak“ – njegov „izlazak“ iz groba. U kontekstu toga iskustva, iskustva Božje slave i Preobrazbe koju On izvodi a koju trojica odabranih proživljavaju, izrasta i njihovo poslanje – poslanje „povratka u nizinu“. Valja se dakle vratiti „u nizinu,“ jer tamo čeka križ za koji je Preobraženje priprava, a tek se po Križu i sa Križem dolazi do konačnog preobraženja u Uskrsnuću koje izvodi Bog.  Mons. Palić je s time u vezi istaknuti da se svećenikov ulazak u „oblak“ Božje prisutnosti  i u „svjetlo“ Božje slave odvija na najizvrsniji način u sv. Liturgiji i u njegovoj suživljenosti s njome, pa je tako postavio pitanje kako se kao svećenici pripravljamo za sv. Liturgiju i kako ju slavimo? Živimo li iz nje i crpimo li iz nje, kako to naglašava papa Franjo u svojoj pobudnici Evangelii gaudium svoju „pastoralnu preobrazbu“, preobrazbu svijeta, vremena i svojega rada?  To, naravno, zahtjeva žrtvu jer svećenički život i jest martyria u pravom smislu riječi - davati život Drugom, tj. Bogu, i davati život drugom, tj bližnjem. I tako se trajno suobličujući Kristu Gospodinu u njegovoj muci, ali i u njegovu proslavljenju, u povezanosti s njime koje je trajni i jedini izvor i snage i nade, da bi se doista živjelo s onim što je svaki svećenik čuo u trenutku svojeg ređenja: „Upoznaj što činiš i svoj život suobličuj životu Kristu Gospodinu“.

Ovim razmatranjima pripravljeni i obogaćeni, svećenici su u zajedništvu sa voditeljem duhovnih vježbi  mons. Palićem i svojim biskupom msgr. Bogdanom svakodnevno zajednički slavili sv. Euharistiju, molili časoslov te obavljali Euharistijsko klanjanje s  blagoslovom. Sav je ovaj duhovni program bio prožet trenucima bratskih susreta i druženja upredivnom i opuštajućem ambijentu pitomog Valbandona.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi