Vijesti

Misa posvete ulja u Vojnom ordinarijatu

Četvrtak, 28. 03. 2013.

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

Na Veliki četvrtak, 28. ožujka, u kapeli Vojnog ordinarijata na zagrebačkom Ksaveru vojni biskup Juraj Jezerinac predvodio je Misu posvete ulja u kojoj su, uz generalnog vikara o. Jakova Mamića, OCD, sudjelovali preč. Josip Stanić, vojni pastoralni vikar, vojni i policijski kapelani iz cijele Hrvatske, pomoćnici vojnih i policijskih kapelana te djelatnici odjela MORH-a i MUP-a za potporu i suradnju s Vojnim ordinarijatom, kao i djelatnici Ordinarijata.

Prije svete mise biskup je poručio svećenicima da je Veliki četvrtak spomendan Isusove Posljednje večere, ujedno i zadnji dan Korizme, nazvan svećeničkim danom. To je dan koji izaziva zahvalnost na daru svećeništva i zahvalu vjernicima koji se mole za svećenike da ostanu vjerni Isusu Kristu i svome pozivu. Ovom Misom posvete ulja, koja se može shvatiti kao Uvod u vazmeno trodnevlje, okupili smo se kao pripadnici Vojne biskupije kako bismo obnovili i svoja obećanja, što smo ih dali na svećeničkom ređenju. Riječ je o potvrdi našeg sakramentalnog zajedništva što ga je Isus ustanovio uoči svoje smrti na križu, rekao je biskup poručivši svećenicima: "Preporučimo u molitve i našeg fra Medu Marka, koji se nalazi u Afganistanu, a vlč. Anti Mihaljeviću želim iskrenu dobrodošlicu. U ovoj sv. misi rado se sjećamo svih svećenika: mons. Šantića, kao i drugih svećenika koji su djelovali u Vojnoj biskupiji. Sve njih preporučam u vaše molitve. Danas bismo mogli ponovit riječi Psalmiste: 'Ovo je dan što ga učini Gospodin, radujmo i veselimo se u njemu'", rekao je biskup.

Homilija vojnog ordinarija

Draga braćo svećenici, braćo i sestre!
Današnja liturgijska čitanja uvode nas u ovo misno slavlje.
Evanđelist Luka piše kako je Isus došao jedne subote u Nazaret, u sinagogu i nastavlja: "Isus razvije knjigu i nađe mjesto na kojem stoji zapisano: "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje" (Lk 4,17-19). Vrativši knjigu poslužitelju reče: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima"(Lk 4, 21).
 
Dojam je bio snažan. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njega. Isus je ovim riječima predstavio samoga sebe tko je on i zašto se pojavio na zemlji. On je došao da ostvari proroštvo Izaijino, koje smo slušali u 1. čitanju. Isus je došao da nas oslobodi od grijeha i vječne smrti, od bolesti, od društvenih, političkih i ratnih nepravdi, da nam podjeli zdravlje duše i tijela. To je radosna vijest koja se uvijek događa u onima, koji mu se povjeravaju.
 
Jedna naša psihologinja, koju često pokazuju na TV, kaže da religija ne uči da budemo sretni. Religija smatra grijehom, ako je netko previše radostan, veli ona (Večernji: Obzor, 16 veljače 2012.). Mi vjernici znamo da je naša vjera, vjera radosti. Evanđelje je radosna vijest koju nam je donio Isus Krist. Da bi Isus mogao nastaviti svoje djelo u svijetu, ustanovljuje Crkvu i poziva ljude da se uključe u život Crkve. Neke poziva u posebnu službu svećeništva.
O tome piše apostol Pavao, ocrtavajući lik starozavjetnog Velikog svećenika: "Svaki veliki svećenik, zaista, od ljudi je uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan ako  Aron." (Heb 5, 1-4).
Svaki, dakle, svećenik sudjeluje na jedinstvenom svećeništvu Krista kao Glave.
 
Draga braćo svećenici!
Gospodin je bacio svoj pogled na nas. To je razlog naše radosti. Povjereni su nam ljudi da im služimo, posebno među vojno-redarstvenim snagama. Mi kao vjesnici Radosne vijesti imamo posebno poslanje u svijetu. Mi smo ljudi koji liječimo rane ljudskih srdaca, naviještamo oslobođenje usred mnogobrojnih nevolja i zala koja čovjeka čine sužnjem na mnoštvo načina, moramo tješiti nevoljne. Nitko nas ne može u tome nadomjestiti. Mora nas uvijek obuzimati strahopoštovanje kad pomislimo što znači otpuštati grijehe i pomirivati ljudske savjesti s neizmjerno svetim Bogom u Isusovo ime. Mora nas uvijek obuzimati strahopoštovanje da bi bolje shvatili što znači djelovati "in persona Chrsti", "u ime Kristovo"; djelovati njegovom moću koja je ukorijenjena u Isusovom otkupljenju.
 
Vojno- redarstvene snage  zahtijevaju specifični pastoral, rekao je blaženi papa Ivan Pavao II na primanju sudionika trećeg međunarodnog kongresa: "Evangelizirati svijet vojnih snaga (a to znači i policijskih) znači pomoći da razumiju, shvate novi način njihove uloge. Kršćani koji djeluju u takvim ambijentima, kao pojedinci i kao članovi crkvenih zajednica mogu dati novi poticaj shvaćanju vojnih funkcija preko formiranja savjesti ili preko efikasnije raširenosti vrednota: pravednosti, solidarnosti i mira. Postoji danas jaki izazov za Vojne ordinarijate: evangelizirati vojni svijet učinivši mogućim susret s Kristom i sa svetošću, na što su pozvani svi ljudi, bez da napusti vojna područja, čineći da vojna profesija postane djelotvorna služba društvima svijeta". Tu službu mogu ostvariti samo vojnici koji će iznutra poput kvasca prenositi duh evanđelja u život postrojbi.
Koncil naglašava: "Duhovni dar koji su primili prezbiteri na ređenju ne pripravlja ih za neko ograničeno usko poslanje, nego za najšire i sveopće poslanje spasenja sve do na kraj zemlje. Svaka naime svećenička služba ima udio u sveopćoj širini poslanja koje je Krist povjerio apostolima " (PO 10).
 
Pobudnica "Christi  fideles laici" predstavlja Crkvu kao otajstvo, zajedništvo i poslanje: Crkva jest otajstvo, jer su ljubav i život Oca, Sina i Duha Svetoga posvemašnje nezasluženi dar svima koji su rođeni iz vode i Duha Svetoga (Iv 3, 5) pozvani živjeti Božje zajedništvo i očitovati ga u povijesti." Svaki kršćanin svetim krštenjem postaje svjetlo zapaljeno na Kristovom svjetlu. Takav Isusov učenik čini Krista prisutnim u svijetu.
 
Mi svećenici smo sakramentalno uronjeni s biskupom u dubinu Sv. Reda da bi služili Božjem narodu, koji je Crkva i tako sve priveli Kristu po Gospodinovoj molitvi: "Oče sveti, sačuvaj ih u svome imenu koje si mi dao; da budu jedno kao i mi… kao što si ti Oče, u meni i ja u tebi: neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me poslao" (Iv 17, 11-12)
 
Da bismo uopće shvatili svećenički poziv, ne možemo ga razumjeti bez njegova odnosa s Kristom. Kao što je Krist posrednik između Oca nebeskoga, tako je i svećenik u Kristu posrednik između Boga i čovjeka. Apostol Petar piše da je čitav narod Novoga saveza ustanovljen kao "duhovni dom", sveto svećeništvo da prinosi duhovne žrtve, ugodne Bogu po Isusu Kristu (1 Pt 2, 5). Isus poziva k sebi učenike na služenje općem duhovnom svećeništvu Novoga Zavjeta (usp. Iv 10,1-2). Ustanovljuje Dvanaestoricu da budu s njime. Daje im posebne ovlasti u vezi s budućom zajednicom i za evangelizaciju svih naroda. "Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime" (Iv 15,16). Prema tome svećeničko poslanje ne dolazi od nas, nego od Krista. "Bez mene ne možete ništa" (Iv 15, 5). Ono ne dolazi od ljudske snage nego je dar Krista i njegova Duha po sakramentu kojeg smo primili: Stoga i kaže: "Primite Duha Svetoga, Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se: kojima zadržite, zadržani su im" (Iv 20, 22-23).
 
Zaštitnik župnika sv. Ivan Arški bio je svjestan svoga svećeničkog poziva, da je njegov poziv neizmjerni dar za Božji narod: "Dobri pastir, pastir po Božjem srcu je najveće blago koje dobri Bog može dati nekoj župi i jedan od najdragocjenijih darova božanskoga milosrđa. "O kako je velik?", pita se on i nastavlja: "Kad svećenik izgovara riječi pretvorbe, naš Gospodina silazi s neba na njegov glas i zatvara se u malu hostiju". 
 
Tumačeći sakrament svećeničkog reda sveti arški župnik kaže: "Bez sakramenta Reda, ne bismo imali Gospodina. Tko ga je stavio tamo u svetohranište? Svećenik. Tko je dočekao vašu dušu kada je prvi puta ulazila u život? Svećenik. Tko je hrani i krijepi na njezinom zemaljskom putu? Svećenik. Tko će je pripraviti da se pojavi pred Božjim licem, perući je po posljednji put u krvi Isusa Krista? Svećenik. A ako bi ta duša umrla zbog grijeha tko će je podići na novi život, tko će joj vratiti mir i radost? Ponovno svećenik. Svećenik će sam sebe shvatiti tek u nebu", veli sveti arški župnik. Svećenik je dakle taj koji nastavlja djelo otkupljenja. Svećenik posjeduje ključ nebeskog blaga: on  je ekonom dobroga Boga, upravitelj njegovih dobara.
 
Neka nam ovo slavlje spomena našega sakramentalnog svećeništva bude izvor na kojem ćemo zasititi svoju neutaživu žeđ za srećom, mirom i potrebom ostvarenosti. Ne dajte da vas problemi morala, vjere, određenih nedostataka u poslu i poslanju slome. Ostanite u dubokoj povezanosti s našim Gospodinom i ne bojte se. Isus je i naš lijek. Učinimo sve da što češće i sami iskusimo njegovo milosrđe u sakramentu svete ispovjedi. Ne odvajamo se od molitvenog susreta s njime. Učinimo sve da ga doživimo jako blizu u njegovoj riječi i u kršćanskoj zajednici. Oboružajmo se strpljivošću i zrelošću koju vrijeme i poziv traže. Razvijajmo zajedništvo koje nas povezuje sakramentom svetoga reda ali i poslanja u ovoj Vojnoj biskupiji. Neka naši vjernici primijete i osjete da ih volimo i da smo zaređeni zbog njih. Hvala vam za spremnost da još snažnije svjedočimo da je Isus danas živ, dostupan i spreman sve podnijeti da spasi čovjeka.
 
Slaveći danas i svećenički dan, čestitam vam braćo svećenici i zahvaljujem dragom Bogu za vas, za sve što činite među vojno-redarstvenim snagama. Želim i Gospodina molim da se ne umorite činiti dobro.
Vjernicima također zahvaljujem, prije svega na molitvi za svoje svećenike da nam budu i ostanu sveti, jer samo sveti svećenik kadar je donijeti Isusa Krista ljudima.
 
Marija majka velikog Svećenika Isusa Krista i našega Spasitelja bila nam svima na pomoć! Amen.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Arhiva vijesti

Linkovi