Vijesti

Misa posvete ulja u Vojnom ordinarijatu

Četvrtak, 28. 03. 2013.

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

tekst: M. Nikolić; foto: M. Čobanović

Na Veliki četvrtak, 28. ožujka, u kapeli Vojnog ordinarijata na zagrebačkom Ksaveru vojni biskup Juraj Jezerinac predvodio je Misu posvete ulja u kojoj su, uz generalnog vikara o. Jakova Mamića, OCD, sudjelovali preč. Josip Stanić, vojni pastoralni vikar, vojni i policijski kapelani iz cijele Hrvatske, pomoćnici vojnih i policijskih kapelana te djelatnici odjela MORH-a i MUP-a za potporu i suradnju s Vojnim ordinarijatom, kao i djelatnici Ordinarijata.

Prije svete mise biskup je poručio svećenicima da je Veliki četvrtak spomendan Isusove Posljednje večere, ujedno i zadnji dan Korizme, nazvan svećeničkim danom. To je dan koji izaziva zahvalnost na daru svećeništva i zahvalu vjernicima koji se mole za svećenike da ostanu vjerni Isusu Kristu i svome pozivu. Ovom Misom posvete ulja, koja se može shvatiti kao Uvod u vazmeno trodnevlje, okupili smo se kao pripadnici Vojne biskupije kako bismo obnovili i svoja obećanja, što smo ih dali na svećeničkom ređenju. Riječ je o potvrdi našeg sakramentalnog zajedništva što ga je Isus ustanovio uoči svoje smrti na križu, rekao je biskup poručivši svećenicima: "Preporučimo u molitve i našeg fra Medu Marka, koji se nalazi u Afganistanu, a vlč. Anti Mihaljeviću želim iskrenu dobrodošlicu. U ovoj sv. misi rado se sjećamo svih svećenika: mons. Šantića, kao i drugih svećenika koji su djelovali u Vojnoj biskupiji. Sve njih preporučam u vaše molitve. Danas bismo mogli ponovit riječi Psalmiste: 'Ovo je dan što ga učini Gospodin, radujmo i veselimo se u njemu'", rekao je biskup.

Homilija vojnog ordinarija

Draga braćo svećenici, braćo i sestre!
Današnja liturgijska čitanja uvode nas u ovo misno slavlje.
Evanđelist Luka piše kako je Isus došao jedne subote u Nazaret, u sinagogu i nastavlja: "Isus razvije knjigu i nađe mjesto na kojem stoji zapisano: "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje" (Lk 4,17-19). Vrativši knjigu poslužitelju reče: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima"(Lk 4, 21).
 
Dojam je bio snažan. Oči sviju u sinagogi bile su uprte u njega. Isus je ovim riječima predstavio samoga sebe tko je on i zašto se pojavio na zemlji. On je došao da ostvari proroštvo Izaijino, koje smo slušali u 1. čitanju. Isus je došao da nas oslobodi od grijeha i vječne smrti, od bolesti, od društvenih, političkih i ratnih nepravdi, da nam podjeli zdravlje duše i tijela. To je radosna vijest koja se uvijek događa u onima, koji mu se povjeravaju.
 
Jedna naša psihologinja, koju često pokazuju na TV, kaže da religija ne uči da budemo sretni. Religija smatra grijehom, ako je netko previše radostan, veli ona (Večernji: Obzor, 16 veljače 2012.). Mi vjernici znamo da je naša vjera, vjera radosti. Evanđelje je radosna vijest koju nam je donio Isus Krist. Da bi Isus mogao nastaviti svoje djelo u svijetu, ustanovljuje Crkvu i poziva ljude da se uključe u život Crkve. Neke poziva u posebnu službu svećeništva.
O tome piše apostol Pavao, ocrtavajući lik starozavjetnog Velikog svećenika: "Svaki veliki svećenik, zaista, od ljudi je uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan ako  Aron." (Heb 5, 1-4).
Svaki, dakle, svećenik sudjeluje na jedinstvenom svećeništvu Krista kao Glave.
 
Draga braćo svećenici!
Gospodin je bacio svoj pogled na nas. To je razlog naše radosti. Povjereni su nam ljudi da im služimo, posebno među vojno-redarstvenim snagama. Mi kao vjesnici Radosne vijesti imamo posebno poslanje u svijetu. Mi smo ljudi koji liječimo rane ljudskih srdaca, naviještamo oslobođenje usred mnogobrojnih nevolja i zala koja čovjeka čine sužnjem na mnoštvo načina, moramo tješiti nevoljne. Nitko nas ne može u tome nadomjestiti. Mora nas uvijek obuzimati strahopoštovanje kad pomislimo što znači otpuštati grijehe i pomirivati ljudske savjesti s neizmjerno svetim Bogom u Isusovo ime. Mora nas uvijek obuzimati strahopoštovanje da bi bolje shvatili što znači djelovati "in persona Chrsti", "u ime Kristovo"; djelovati njegovom moću koja je ukorijenjena u Isusovom otkupljenju.
 
Vojno- redarstvene snage  zahtijevaju specifični pastoral, rekao je blaženi papa Ivan Pavao II na primanju sudionika trećeg međunarodnog kongresa: "Evangelizirati svijet vojnih snaga (a to znači i policijskih) znači pomoći da razumiju, shvate novi način njihove uloge. Kršćani koji djeluju u takvim ambijentima, kao pojedinci i kao članovi crkvenih zajednica mogu dati novi poticaj shvaćanju vojnih funkcija preko formiranja savjesti ili preko efikasnije raširenosti vrednota: pravednosti, solidarnosti i mira. Postoji danas jaki izazov za Vojne ordinarijate: evangelizirati vojni svijet učinivši mogućim susret s Kristom i sa svetošću, na što su pozvani svi ljudi, bez da napusti vojna područja, čineći da vojna profesija postane djelotvorna služba društvima svijeta". Tu službu mogu ostvariti samo vojnici koji će iznutra poput kvasca prenositi duh evanđelja u život postrojbi.
Koncil naglašava: "Duhovni dar koji su primili prezbiteri na ređenju ne pripravlja ih za neko ograničeno usko poslanje, nego za najšire i sveopće poslanje spasenja sve do na kraj zemlje. Svaka naime svećenička služba ima udio u sveopćoj širini poslanja koje je Krist povjerio apostolima " (PO 10).
 
Pobudnica "Christi  fideles laici" predstavlja Crkvu kao otajstvo, zajedništvo i poslanje: Crkva jest otajstvo, jer su ljubav i život Oca, Sina i Duha Svetoga posvemašnje nezasluženi dar svima koji su rođeni iz vode i Duha Svetoga (Iv 3, 5) pozvani živjeti Božje zajedništvo i očitovati ga u povijesti." Svaki kršćanin svetim krštenjem postaje svjetlo zapaljeno na Kristovom svjetlu. Takav Isusov učenik čini Krista prisutnim u svijetu.
 
Mi svećenici smo sakramentalno uronjeni s biskupom u dubinu Sv. Reda da bi služili Božjem narodu, koji je Crkva i tako sve priveli Kristu po Gospodinovoj molitvi: "Oče sveti, sačuvaj ih u svome imenu koje si mi dao; da budu jedno kao i mi… kao što si ti Oče, u meni i ja u tebi: neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me poslao" (Iv 17, 11-12)
 
Da bismo uopće shvatili svećenički poziv, ne možemo ga razumjeti bez njegova odnosa s Kristom. Kao što je Krist posrednik između Oca nebeskoga, tako je i svećenik u Kristu posrednik između Boga i čovjeka. Apostol Petar piše da je čitav narod Novoga saveza ustanovljen kao "duhovni dom", sveto svećeništvo da prinosi duhovne žrtve, ugodne Bogu po Isusu Kristu (1 Pt 2, 5). Isus poziva k sebi učenike na služenje općem duhovnom svećeništvu Novoga Zavjeta (usp. Iv 10,1-2). Ustanovljuje Dvanaestoricu da budu s njime. Daje im posebne ovlasti u vezi s budućom zajednicom i za evangelizaciju svih naroda. "Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime" (Iv 15,16). Prema tome svećeničko poslanje ne dolazi od nas, nego od Krista. "Bez mene ne možete ništa" (Iv 15, 5). Ono ne dolazi od ljudske snage nego je dar Krista i njegova Duha po sakramentu kojeg smo primili: Stoga i kaže: "Primite Duha Svetoga, Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se: kojima zadržite, zadržani su im" (Iv 20, 22-23).
 
Zaštitnik župnika sv. Ivan Arški bio je svjestan svoga svećeničkog poziva, da je njegov poziv neizmjerni dar za Božji narod: "Dobri pastir, pastir po Božjem srcu je najveće blago koje dobri Bog može dati nekoj župi i jedan od najdragocjenijih darova božanskoga milosrđa. "O kako je velik?", pita se on i nastavlja: "Kad svećenik izgovara riječi pretvorbe, naš Gospodina silazi s neba na njegov glas i zatvara se u malu hostiju". 
 
Tumačeći sakrament svećeničkog reda sveti arški župnik kaže: "Bez sakramenta Reda, ne bismo imali Gospodina. Tko ga je stavio tamo u svetohranište? Svećenik. Tko je dočekao vašu dušu kada je prvi puta ulazila u život? Svećenik. Tko je hrani i krijepi na njezinom zemaljskom putu? Svećenik. Tko će je pripraviti da se pojavi pred Božjim licem, perući je po posljednji put u krvi Isusa Krista? Svećenik. A ako bi ta duša umrla zbog grijeha tko će je podići na novi život, tko će joj vratiti mir i radost? Ponovno svećenik. Svećenik će sam sebe shvatiti tek u nebu", veli sveti arški župnik. Svećenik je dakle taj koji nastavlja djelo otkupljenja. Svećenik posjeduje ključ nebeskog blaga: on  je ekonom dobroga Boga, upravitelj njegovih dobara.
 
Neka nam ovo slavlje spomena našega sakramentalnog svećeništva bude izvor na kojem ćemo zasititi svoju neutaživu žeđ za srećom, mirom i potrebom ostvarenosti. Ne dajte da vas problemi morala, vjere, određenih nedostataka u poslu i poslanju slome. Ostanite u dubokoj povezanosti s našim Gospodinom i ne bojte se. Isus je i naš lijek. Učinimo sve da što češće i sami iskusimo njegovo milosrđe u sakramentu svete ispovjedi. Ne odvajamo se od molitvenog susreta s njime. Učinimo sve da ga doživimo jako blizu u njegovoj riječi i u kršćanskoj zajednici. Oboružajmo se strpljivošću i zrelošću koju vrijeme i poziv traže. Razvijajmo zajedništvo koje nas povezuje sakramentom svetoga reda ali i poslanja u ovoj Vojnoj biskupiji. Neka naši vjernici primijete i osjete da ih volimo i da smo zaređeni zbog njih. Hvala vam za spremnost da još snažnije svjedočimo da je Isus danas živ, dostupan i spreman sve podnijeti da spasi čovjeka.
 
Slaveći danas i svećenički dan, čestitam vam braćo svećenici i zahvaljujem dragom Bogu za vas, za sve što činite među vojno-redarstvenim snagama. Želim i Gospodina molim da se ne umorite činiti dobro.
Vjernicima također zahvaljujem, prije svega na molitvi za svoje svećenike da nam budu i ostanu sveti, jer samo sveti svećenik kadar je donijeti Isusa Krista ljudima.
 
Marija majka velikog Svećenika Isusa Krista i našega Spasitelja bila nam svima na pomoć! Amen.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi