Vijesti

Godina vjere u Vojnoj biskupiji

Subota, 13. 10. 2012.

U Marijanskom svetištu na Krasnom, na početku duhovnih vježbi za vojne i policijske kapelane u Republici Hrvatskoj, vojni biskup Juraj Jezeinac održao je nagovor povodom otvorenja Godine vjere u sveopćoj Crkvi. Biskup Jezerinac je govorio o otvorenju Godine vjere koju je Sveti Otac proglasio od 11. listopada, a traje do sljedeće godine kada svetkujemo Krista Kralja. U svom govoru biskup je pojasnio da je Godina vjere u znaku 50. obljetnice od saziva Drugoga vatikanskog koncila i 20. obljetnice proglašenja Katekizma Katoličke Crkve

Zašto Godina vjere?

Biskup je istaknuo da Papa Benedikt XVI., u Porta fidei, ne iznosi taksaktivno razloge koji su ga potaknuli na Godinu vjere, ali se može vrlo lako iščitati kako se radi o ozbiljnom i dubokom razlogu, a to je: duboka kriza vjere koja se očituje u oslabljenom žaru, svjedočenju i življenju vjere. Potrebno je ponovno otkriti put vjere kako bi se sve jasnije iznosilo na vidjelo radost i obnovljeni zanos susreta s Kristom. Papa Benedikt XVI. ističe: "Crkva u cjelini, i pastiri u njoj, moraju poput Krista krenuti na put da izvedu ljude iz pustinje i povedu ih prema mjestu života, prema prijateljstvu sa Sinom Božjim, prema onome koji daje život u punini" (br.2). Kao Crkva smo pozvani, ističe biskup, obnoviti jasnu svijest o svojoj vjeri, i kao takvu je oživjeti, pročistiti, potvrditi i ispovjediti. Bitni sadržaji vjere koji već vjekovima čine baštinu svih vjernika trebaju biti potvrđeni, shvaćeni i produbljivani na uvijek nov način kako bi se pružilo svjedočanstvo u skladu s povijesnim prilikama, koje su različite od negdašnjih. Stoga je potrebno uvijek iznova iščitavati učiteljstvo Drugog vatikanskog koncila, Katekizam Katoličke crkve i njegova Kompendija, te primjenjivati na život Crkve.

Tijekom tog razdoblja, kao što ističe Sveti Otac, morat ćemo neprestano svoj pogled upirati u Isusa Krista "početnika i dovršitelja vjere" (Heb 12,2); u njemu sve boli i čežnje ljudskog srca nalaze ispunjenje. Potrebno je shvatiti ozbiljnost trenutka i dubinu krize vjere, kao da Sveti Otac želi poručiti svima: "Ako ne vjerujete, nećete imati tla pod nogama" (Iz 7, 9). Vjera u sebi uključuje značenje istine, stalnosti, čvrsta temelja, tla, nadalje značenja vjernosti, povjerenja i pouzdanosti; tako vjera u Boga znači da se čovjek drži Boga, čime stječe čvrsto uporište u svoj život. Vjera je, dakle kao pouzdano stajanje na tlu Božje Riječi. Nakon promišljanja na postavljeno pitanje: Zašto godina vjere?, Biskup se je pitao: Kako Godinu vjere učiniti vidljivom?

Biskup je nastavio kako u drugom dijelu dokumenta Porta fidei, Kongregacija za nauk vjere daje note s pastoralnim smjernicama kako bi se ovo vrijeme osjetilo i živjelo kao "vrijeme milosti". Smjernice za Godinu vjere žele potaknuti susret s Kristom preko istinskih svjedoka vjere i njezina produbljivanja.

Na razini Opće Crkve

Preporuča se tijekom godine organiziranje hodočašća u Rim i u Svetu zemlju, te u nacionalna marijanska svetišta. Sljedeći Svjetski dan mladeži koji će se u srpnju održavati u Rio de Janeiru smatra se povlaštenom okolnošću za mlade da iskuse radost koja proizlazi iz vjere u Gospodina i zajedništva sa Svetim Ocem u velikoj obitelji Crkve. Preporuča organiziranje međunarodnih simpozija za poticanje istinskih svjedočenja vjere i produbljivanje crkvenog nauka, te dokumenata Drugoga vatikanskog sabora, Katekizma Katoličke crkve, pozorno praćenje Papinih propovijedi, kateheza i govora, te ekumenske inicijative za promicanje uspostave crkvenoga jedinstva između svih kršćana.

Na razini Biskupske konferencije

Potiče se biskupske konferencije u cijelome svijetu da organiziraju studijski dan o vjeri i osobnom svjedočenju i prenošenju kršćanske vjere novim naraštajima, da objave dokumente Drugoga vatikanskog sabora i Katekizam Katoličke Crkve u zemljama gdje još nisu objavljeni kao i prevođenje na nove jezike, te da ih tiskaju u manjim izdanjima i šire modernim sredstvima komuniciranja. Osim toga biskupskim se konferencijama predlaže izdavanje životopisa svetaca, a profesorima na teologijama, u sjemeništima i u katoličkim sveučilištima preporuča se da Katekizam Katoličke crkve bude okosnica njihovih pouka. Osim toga, preporuča se tiskanje prikladnih apologetskih priručnika za vjernike da budu sposobni odgovoriti na pitanja o vjeri, da u raznim okolnostima mogu obrazložiti svoje vjerovanje, te da se katekizmi partikularnih Crkvi usklade sa službenim Katekizmom Katoličke crkve.

Na razini Biskupija

Iste preporuke vrijede i za pojedine biskupije, s tim da svaki biskup može zasebno organizirati svečano otvaranje i zatvaranje Godine vjere, te da se trajna formacija klera usredotoči na proučavanje dokumenta Drugoga vatikanskog sabora i Katekizma Katoličke crkve. Biskupima se preporuča da tijekom korizmenog vremena organiziraju pokornička slavlja za praštanje grijeha, naročito grijeha protiv vjere.

Na razini župnih i kontemlativnih zajednica i udruga

Župnicima se pak preporuča da potiču vjernike na pripremu za Godinu vjere čitajući apostolsko pismo Porta fidei pape Benedikta XVI., da svoju vjeru jačaju sudjelujući u liturgiji, naročito u Euharistiji. Svećenicima se također preporuča produbljivanje koncilskih dokumenta i Katekizma Katoličke crkve, te da se zauzmu za širenje i raspačavanje Katekizma i drugih priručnika prikladnih za obitelji. Preporuča se organiziranje pučkih misija da se vjernicima pomogne otkriti dar vjere koju su primili po krštenju i odgovornost vlastitoga svjedočenja.

Zajednicama kontemplativnog života preporuča se da mole za obnovu vjere, a katoličke udruge i pokreti se pozivaju da se svojim karizmama i suradnjom s pastirima uključe u veliki događaj Godine.

Predložene pastoralne smjernice, ističe biskup, na svim razinama daju ideje koje se mogu realizirati u pastoralnom djelovanju, ali ipak ostavljaju svu slobodu u stvaranju pastoralnog djelovanja poštujući različite okolnosti i specifičnosti u kojima bi bila vidljiva univerzalnost Crkve i djelotvornost vjere.

Nakon navedenih Pastoralnih smjernica koje donosi Porta fidei, biskup je postavio pitanje: Kako Godinu vjere učiniti vidljivom u pastoralnom djelovanju Vojnog ordinarijata?

Postavlja nam se ozbiljno pitanje na početku otvorenja Godine vjere, što možemo učiniti u ovom specifičnom pastoralu za ljude kojima smo poslani. Pozvani smo biti ljudi vjere i autentični svjedoci Kristova Evanđelja. Vojni biskup mons. Jezerinac je iznio nekoliko pastoralnih prijedloga koji bi se mogli ostvariti tijekom Godine vjere u pastoralnom radu Vojne biskupije:

  1. Neka svaka vojna kapelanija organizira početak otvorenja Godine vjere te vjernike pozove na molitvu i intezivnije življenje kršćanske vjere;
  2. Pratiti i uključivati se u događaje koji će se organizirati tijekom Godine vjere na gore navedenim razinama i redovito o tome govoriti i upoznavati one kojima smo poslani;
  3. Organizirati redovito slavljenje sakramenata: sv. Ispovijedi, Euharistije, te organizirati svaki mjesec klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom;
  4. U liturgijska vremena došašća i korizme organizirati kateheze i tribine na temu vjere;
  5. Organizirati studijski dan za cijelu Vojnu biskupiju na temu vjere i njezinog svjedočenja;
  6. Organizirati hodočašća u Svetu zemlju i Rim, te poticati i duhovno pripremati za druga hodočašća;
  7. U vojnim i policijskim kapelanijama organizirati molitvene zajednice (živu krunicu) koje će moliti po određenim nakanama.

Ovo su samo neki od prijedloga, istaknuo je biskup, o kojim trebamo razmišljati i nastojati ih ostvariti. Svi smo pozvani na unutarnju obnovu i intezivniji vjerski život. Moramo biti dosljedni i prepoznatljivi, a bit ćemo ukoliko budemo istinski svjedoci vjere, neka svima nama ovo vrijeme bude "milosno vrijeme" poručio je biskup prisutnim svećenicima.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 59. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (21. 10. 2019.)

Plenarno, 59. zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

»Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk 24, 45). (15. 10. 2019.)

Motu proprio Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Idite, misionarite! (02. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća HBK za misije krčki biskup Ivica Petanjak uputio je poruku za misijski mjesec listopad 2019.

„Starost je konačno razdoblje ljudske zrelosti. Ona je izraz Božjega blagoslova“ (01. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj dubrovački biskup Mate Uzinić uputio čestitku za Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2019.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi