Vijesti

Godina vjere u Vojnoj biskupiji

Subota, 13. 10. 2012.

U Marijanskom svetištu na Krasnom, na početku duhovnih vježbi za vojne i policijske kapelane u Republici Hrvatskoj, vojni biskup Juraj Jezeinac održao je nagovor povodom otvorenja Godine vjere u sveopćoj Crkvi. Biskup Jezerinac je govorio o otvorenju Godine vjere koju je Sveti Otac proglasio od 11. listopada, a traje do sljedeće godine kada svetkujemo Krista Kralja. U svom govoru biskup je pojasnio da je Godina vjere u znaku 50. obljetnice od saziva Drugoga vatikanskog koncila i 20. obljetnice proglašenja Katekizma Katoličke Crkve

Zašto Godina vjere?

Biskup je istaknuo da Papa Benedikt XVI., u Porta fidei, ne iznosi taksaktivno razloge koji su ga potaknuli na Godinu vjere, ali se može vrlo lako iščitati kako se radi o ozbiljnom i dubokom razlogu, a to je: duboka kriza vjere koja se očituje u oslabljenom žaru, svjedočenju i življenju vjere. Potrebno je ponovno otkriti put vjere kako bi se sve jasnije iznosilo na vidjelo radost i obnovljeni zanos susreta s Kristom. Papa Benedikt XVI. ističe: "Crkva u cjelini, i pastiri u njoj, moraju poput Krista krenuti na put da izvedu ljude iz pustinje i povedu ih prema mjestu života, prema prijateljstvu sa Sinom Božjim, prema onome koji daje život u punini" (br.2). Kao Crkva smo pozvani, ističe biskup, obnoviti jasnu svijest o svojoj vjeri, i kao takvu je oživjeti, pročistiti, potvrditi i ispovjediti. Bitni sadržaji vjere koji već vjekovima čine baštinu svih vjernika trebaju biti potvrđeni, shvaćeni i produbljivani na uvijek nov način kako bi se pružilo svjedočanstvo u skladu s povijesnim prilikama, koje su različite od negdašnjih. Stoga je potrebno uvijek iznova iščitavati učiteljstvo Drugog vatikanskog koncila, Katekizam Katoličke crkve i njegova Kompendija, te primjenjivati na život Crkve.

Tijekom tog razdoblja, kao što ističe Sveti Otac, morat ćemo neprestano svoj pogled upirati u Isusa Krista "početnika i dovršitelja vjere" (Heb 12,2); u njemu sve boli i čežnje ljudskog srca nalaze ispunjenje. Potrebno je shvatiti ozbiljnost trenutka i dubinu krize vjere, kao da Sveti Otac želi poručiti svima: "Ako ne vjerujete, nećete imati tla pod nogama" (Iz 7, 9). Vjera u sebi uključuje značenje istine, stalnosti, čvrsta temelja, tla, nadalje značenja vjernosti, povjerenja i pouzdanosti; tako vjera u Boga znači da se čovjek drži Boga, čime stječe čvrsto uporište u svoj život. Vjera je, dakle kao pouzdano stajanje na tlu Božje Riječi. Nakon promišljanja na postavljeno pitanje: Zašto godina vjere?, Biskup se je pitao: Kako Godinu vjere učiniti vidljivom?

Biskup je nastavio kako u drugom dijelu dokumenta Porta fidei, Kongregacija za nauk vjere daje note s pastoralnim smjernicama kako bi se ovo vrijeme osjetilo i živjelo kao "vrijeme milosti". Smjernice za Godinu vjere žele potaknuti susret s Kristom preko istinskih svjedoka vjere i njezina produbljivanja.

Na razini Opće Crkve

Preporuča se tijekom godine organiziranje hodočašća u Rim i u Svetu zemlju, te u nacionalna marijanska svetišta. Sljedeći Svjetski dan mladeži koji će se u srpnju održavati u Rio de Janeiru smatra se povlaštenom okolnošću za mlade da iskuse radost koja proizlazi iz vjere u Gospodina i zajedništva sa Svetim Ocem u velikoj obitelji Crkve. Preporuča organiziranje međunarodnih simpozija za poticanje istinskih svjedočenja vjere i produbljivanje crkvenog nauka, te dokumenata Drugoga vatikanskog sabora, Katekizma Katoličke crkve, pozorno praćenje Papinih propovijedi, kateheza i govora, te ekumenske inicijative za promicanje uspostave crkvenoga jedinstva između svih kršćana.

Na razini Biskupske konferencije

Potiče se biskupske konferencije u cijelome svijetu da organiziraju studijski dan o vjeri i osobnom svjedočenju i prenošenju kršćanske vjere novim naraštajima, da objave dokumente Drugoga vatikanskog sabora i Katekizam Katoličke Crkve u zemljama gdje još nisu objavljeni kao i prevođenje na nove jezike, te da ih tiskaju u manjim izdanjima i šire modernim sredstvima komuniciranja. Osim toga biskupskim se konferencijama predlaže izdavanje životopisa svetaca, a profesorima na teologijama, u sjemeništima i u katoličkim sveučilištima preporuča se da Katekizam Katoličke crkve bude okosnica njihovih pouka. Osim toga, preporuča se tiskanje prikladnih apologetskih priručnika za vjernike da budu sposobni odgovoriti na pitanja o vjeri, da u raznim okolnostima mogu obrazložiti svoje vjerovanje, te da se katekizmi partikularnih Crkvi usklade sa službenim Katekizmom Katoličke crkve.

Na razini Biskupija

Iste preporuke vrijede i za pojedine biskupije, s tim da svaki biskup može zasebno organizirati svečano otvaranje i zatvaranje Godine vjere, te da se trajna formacija klera usredotoči na proučavanje dokumenta Drugoga vatikanskog sabora i Katekizma Katoličke crkve. Biskupima se preporuča da tijekom korizmenog vremena organiziraju pokornička slavlja za praštanje grijeha, naročito grijeha protiv vjere.

Na razini župnih i kontemlativnih zajednica i udruga

Župnicima se pak preporuča da potiču vjernike na pripremu za Godinu vjere čitajući apostolsko pismo Porta fidei pape Benedikta XVI., da svoju vjeru jačaju sudjelujući u liturgiji, naročito u Euharistiji. Svećenicima se također preporuča produbljivanje koncilskih dokumenta i Katekizma Katoličke crkve, te da se zauzmu za širenje i raspačavanje Katekizma i drugih priručnika prikladnih za obitelji. Preporuča se organiziranje pučkih misija da se vjernicima pomogne otkriti dar vjere koju su primili po krštenju i odgovornost vlastitoga svjedočenja.

Zajednicama kontemplativnog života preporuča se da mole za obnovu vjere, a katoličke udruge i pokreti se pozivaju da se svojim karizmama i suradnjom s pastirima uključe u veliki događaj Godine.

Predložene pastoralne smjernice, ističe biskup, na svim razinama daju ideje koje se mogu realizirati u pastoralnom djelovanju, ali ipak ostavljaju svu slobodu u stvaranju pastoralnog djelovanja poštujući različite okolnosti i specifičnosti u kojima bi bila vidljiva univerzalnost Crkve i djelotvornost vjere.

Nakon navedenih Pastoralnih smjernica koje donosi Porta fidei, biskup je postavio pitanje: Kako Godinu vjere učiniti vidljivom u pastoralnom djelovanju Vojnog ordinarijata?

Postavlja nam se ozbiljno pitanje na početku otvorenja Godine vjere, što možemo učiniti u ovom specifičnom pastoralu za ljude kojima smo poslani. Pozvani smo biti ljudi vjere i autentični svjedoci Kristova Evanđelja. Vojni biskup mons. Jezerinac je iznio nekoliko pastoralnih prijedloga koji bi se mogli ostvariti tijekom Godine vjere u pastoralnom radu Vojne biskupije:

  1. Neka svaka vojna kapelanija organizira početak otvorenja Godine vjere te vjernike pozove na molitvu i intezivnije življenje kršćanske vjere;
  2. Pratiti i uključivati se u događaje koji će se organizirati tijekom Godine vjere na gore navedenim razinama i redovito o tome govoriti i upoznavati one kojima smo poslani;
  3. Organizirati redovito slavljenje sakramenata: sv. Ispovijedi, Euharistije, te organizirati svaki mjesec klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom;
  4. U liturgijska vremena došašća i korizme organizirati kateheze i tribine na temu vjere;
  5. Organizirati studijski dan za cijelu Vojnu biskupiju na temu vjere i njezinog svjedočenja;
  6. Organizirati hodočašća u Svetu zemlju i Rim, te poticati i duhovno pripremati za druga hodočašća;
  7. U vojnim i policijskim kapelanijama organizirati molitvene zajednice (živu krunicu) koje će moliti po određenim nakanama.

Ovo su samo neki od prijedloga, istaknuo je biskup, o kojim trebamo razmišljati i nastojati ih ostvariti. Svi smo pozvani na unutarnju obnovu i intezivniji vjerski život. Moramo biti dosljedni i prepoznatljivi, a bit ćemo ukoliko budemo istinski svjedoci vjere, neka svima nama ovo vrijeme bude "milosno vrijeme" poručio je biskup prisutnim svećenicima.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Arhiva vijesti

Linkovi