Vijesti

Polnoćka u Vojnom ordinarijatu

Ponedjeljak, 24. 12. 2012.

Vojni biskup Juraj Jezerinac predvodio je u ponedjeljak 24. prosinca večernju misu „polnoćku" u kapeli Vojnog ordinarijata na zagrebačkom Ksaveru u koncelebraciji s don Josipom Stanićem, pastoralnim vikarom, i fra Markom Medom, vojnim kapelanom.

Pred vjernicima koji su ispunili neveliku kapelu, biskup je u homiliji istaknuo veličinu i značenje svetkovine Božića, Isusova rođenja, te podsjetio da je ovih dana izišla i kod nas knjiga pape Benedikta XVI. pod naslovom "Djetinjstvo Isusovo", kojoj u predgovoru svoje knjige Sveti Otac kaže da se „nada kako će ta knjiga pomoći mnogim ljudima na njihovom putu prema Isusu i s Isusom". „To posebno vrijedi za ovu godinu koja je proglašena Godinom vjere. A cilj je ove godine što bolje upoznati Isusa Krista, njegovo evanđelje i po njemu živjeti", rekao je biskup, dodavši da je i sv. Luka evanđelist smatrao važnim zapisati, kako bi učvrstio vjeru svojih vjernika u Isusa Krista, da se Isus rodio doista kao povijesna osoba i to za vrijeme cara Augusta koji je izdao naredbu da se provede popis svega svijeta. Luka, dakle, smještava Isusovo rođenje u okvir velike i nemirne svjetske povijesti. On, novorođeni Spasitelj u betlehemskoj štalici, onaj je koji će donijeti pravi mir 'Kristov mir' svijetu. Isus je, dakle, rođen u vrijeme koje se može točno odrediti. Prema tome Isus se nije rodio u nekom neodređenom vremenu. On nije izmišljena osoba, mit, kako se o njemu nekada govorilo i u nas. Isus Krist pripada vremenu koje se može točno datirati i zemljopisnom prostoru koji se može točno označiti", rekao je biskup. Radosnu vijest Božića Crkva nam prenosi više od dvije tisuće godina. Tu radosnu vijest primili smo i mi od naših pradjedova. To je razlog naše božićne radosti i veselja, rekao je biskup, čestitavši Porođenje Isusovo raspjevanoj kapeli riječima apostola Pavla: "Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista", rođena u Betlehemu. 

Homilija

Ovih je dana izišla kod nas knjiga sadašnjeg pape Benedikta XVI. pod naslovom "Djetinjstvo Isusovo". U Predgovoru svoje knjige Sveti otac kaže da se nada kako će ta knjiga "pomoći mnogim ljudima na njihovom putu prema Isusu i s Isusom". To posebno vrijedi za ovu godinu koja je proglašena Godinom vjere. A cilj je ove godine što bolje upoznati Isusa Krista, njegovo evanđelje i po njemu živjeti.
 
Sv. Luka, autor današnjeg evanđelja, smatrao je veoma važnim zapisati, kako bi učvrstio vjeru svojih vjernika u Isusa Krista, da se Isus rodio doista kao povijesna osoba i to za vrijeme cara Augusta koji je izdao naredbu da se provede popis svega svijeta. Sv. Luka smjestio je Isusovo rođenje u okvir velike svjetske povijesti. Za Luku je, dakle, veoma važan povijesno- svjetski kontekst. Rimski Senat je prvi put, 27. godine prije Isusa Krista, dodijelio caru naslov "Augustus", što znači "onaj koji je dostojan štovanja". Poznato je da je dolaskom cara Augusta nastao veliki svjetski obrat, novo vrijeme. On je bio samo slika Boga koji će donijeti pravi mir, "Pax Christi", a to je Isus Krist, novorođeni u Betlehemu.
 
Isus je, dakle, rođen u vrijeme koje se može točno odrediti. Prema tome Isus se nije rodio u nekom neodređenom vremenu. On nije izmišljena osoba, mit, kako su nakon II. svjetskog rata o njemu tako govorili. Isus Krist pripada vremenu koje se može točno datirati i zemljopisnom prostoru koji se može točno označiti. 
 
"Doista Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani", poručuje sv. Ivan. I kao što su pridijevali caru Augustu božanske atribute kao spasitelj, izbavitelj, onaj koji je vrijedan štovanja, Isus Krist je u punom značenju riječi ne samo vrijedan poštovanja nego i našeg posvemašnjeg povjerenja. On je, dakle, Očeva Riječ, Bog koji je postao čovjekom. U tom smislu započinje svoje evanđelje evanđelist Ivan: "U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog" (Iv 1, 1-2). "I Riječ tijelom postade i nastani se među nama".
 
Katekizam katoličke Crkve postavlja pitanje: Zašto je Bog postao čovjekom? I odgovara: Riječ je tijelom postala da postanemo zajedničari božanske naravi, da bi čovjek ulazeći u zajedništvo s Riječju, primajući božansko posinjenje  postao Sinom Božjim. I tako je Isusovo rođenje početak našeg božanskog preporođenja (Popričesna).
 
Vratimo se evanđelju sv. Luke. Sv. Luka piše: "I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu" ( Lk 2, 6-7). Zaustavimo se malo na ovim riječima: "I porodi sina svoga prvorođenca". Prvorođenac nije nužno prvi u nizu onih koji ga slijede. Ovom se riječju nagoviješta posebna Isusova pripadnost Bogu. Apostol Pavao naziva Isusa  "prvorođencem među mnogom braćom" (Rim 8,29). Isus kao uskrsnuli je prvi među ljudima. U Poslanici Kološanima Pavao naziva Isusa "Prvorođencem od mrtvih" ( Kol 1,18). Isus Krist je dakle prvi uskrsnuo i koji prethodi svakom stvorenju koje će poći njegovim putem. Isus je početak, "prvorođenac" novoga svijeta koje je započelo uskrsnućem. "I položi ga u jasle". Iz ovih se riječi dade se zaključiti da je Isus rođen u štali, u nedostojnom prostoru. U okolici Betlehema od davnina se špilje koriste kao štale. Mjesto na kojem je danas sagrađena crkva Isusovog rođenja, Sv. Otac kaže da se može zaključiti na temelju podataka da je to mjesto pravo mjesto Isusovog rođenja, jer su kršćani početkom 3. stoljeća odavali poštovanje posebno tom mjestu odnosno spilji gdje se ona nalazila.
 
Sv. Luka dalje piše: "Jer za njih nije bilo mjesta u svratištu". Sv. Ivana evanđelistu duboko se dojmilo, da ne kažem razočaralo, kad je čuo da ga ljudi nisu primili. Stoga i piše u svome Evanđelju: " K svojima dođe i njegovi ga ne primiše". (Iv 1, 11). Za Spasitelja svijeta, koji je došao radi nas i našega spasenja, nema mjesta. "Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio" (Mt 8, 20), poručuje Isusu svojim učenicima.
 
I danas nema Kristu mjesta u svijetu. U novije vrijeme kao da su se neki urotili protiv Njega i njegove Crkve, kojoj je Isus Krist povjerio svoj mandat da nastavi prenositi Božju poruku. Kada je blaženi papa Ivan Pavao II. predložio da se ime Bog stavi u Europski parlament, određeni krugovi nisu dopustili. Stoga danas leži velika odgovornost na kršćanima da se suprotstave takvom mentalitetu koji se sve više pretvara u diktaturu pojedinaca nad većinom. Očito je da Sotona ne miruje. Traži svoje istomišljenike i žrtve.
 
Sv. Luka nastavlja: "A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja" (Lk 2, 8). Pastiri su bili prvi svjedoci Isusovog rođenja. Pouka: Bog se objavljuje malenima, skromnima, a oholima se protivi. Ako se netko ne moli ne može vjerovati, vjere nema. Vjera je dar s neba. Ona je odgovor neba duši koja ga traži. Prorok Miheja najavio je dolazak Mesije kao Pastira, koji će se roditi u Betlehemu. On će pasti Izraelski narod. Isus je rođen ne samo među pastirima. "On je veliki pastir ljudi" (usp. 1 Pt 2, 25; Heb 13, 20), poručuje apostol Petar.
 
"Silno se prestrašiše" (Lk 2, 9) Anđeo nastoji odstraniti kod pastira svaki strah i naviješta radost za sav narod: "Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist Gospodin" (Lk 2,10. Rečeno im je da će kao znak, pronaći dijete povijeno u pelene i položeno u jaslama. "I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga, i govoreći: Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim"(Lk 2,12-14). 
 
"Slava na visinama Bogu". Nama je kao kršćanima jasno da je Bog velik, slavan. To je istinski razlog radosti: postoji istina, postoji dobro, postoji ljepota. Sve je to u Bogu prisutno. Mi Boga spoznajemo i na temelju prirode. Ona nam govori o Bogu. Svaka travka, svaki cvijet i govori. Sve su to znakovi Božji preko kojih dolazimo do Boga. Štoviše. On nam se objavio. Zato su i pjevali anđeli prigodom Isusovog rođenja:"A na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim". Koji su to miljenici?
 
To su svi oni koji nastoje svojim životom što više omiljeti Bogu, biti njemu slični. Sv. Luka pripovijeda da se prilikom Isusovog krštenja otvorilo nebo. Dok je Isus molio, čuo se glas s neba: "Ti si Sin moj, Ljubljeni. U tebi mi sva milina" (Lk 3, 22). Isus je miljenik Oca nebeskoga. Mi smo miljenici Božji, ukoliko nastojimo biti Bogu što sličniji. "Svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina našega Isusa Krista" (Rim 1,7).
 
Stoga i piše apostol Pavao u 2. čitanju: "Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi, odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih želja te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, očekujući tako blaženu nadu i pojavak velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista".
 
Božić je! Bog dolazi da ostane s nama. "Radujte se uvijek! Ponavljam: radujte se!" (Fil 4, 4). Isusova prisutnost među nama razlog je radosti i temelj nade.
Božić nas podsjeća da budemo nositelji nade, da budemo blizu onima koji su daleko. Tko je susreo Krista ne može za sebe zadržati tu radost, nego je poput pastira prenosi. Radosnu vijest Božića Crkva nam prenosi više od 2 tisuće godina. Tu radosnu vijest primili smo od naših pradjedova, djedova i baka, očeva i majki. Sretnici smo što smo se rodili u takvim obiteljima i od takvih roditelja. Dobri Bog neka im naplati za svjedočanstvo vjere!
 
To je razlog naše božićne radosti i veselja. Mislim da vam ne mogu bolje i ljepše čestitati Božić nego li riječima apostola Pavla kojima se i sam često obraćao ljudima: "Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista", rođena u Betlehemu.  Amen.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

Što imaš, prodaj i idi za mnom – Mihael (12. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja-Mihael (04. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Dvadeset i peta i Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 09. 2018.)

{image:1:medium}

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Ti si pomazanik - Krist…Sin čovječji treba da mnogo trpi - Mihael (13. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti – Mihael (07. 09. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske-Mihael (30. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Osamnaesta, devetnaesta i dvadeseta nedjelja kroz godinu, Velika Gospa - Mihael (01. 08. 2018.)

{image:1:medium}

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli – Mihael (27. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Hajdete i vi u osamu i otpočinite malo – Mihael (19. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Poče ih slati – Mihael (12. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju – Mihael (05. 07. 2018.)

{image:1:medium}

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu - Mihael (20. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Deseta i jedanaesta nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Deveta nedjelja kroz godinu i Presveto Srce Isusovo-Mihael (01. 06. 2018.)

{image:1:medium}

Presveto Trojstvo i Tijelovo - Mihael (25. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Sedma vazmena nedjelja – Mihael (10. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Šesta vazmena nedjelja i Uzašašće - Mihael (03. 05. 2018.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Peta vazmena nedjelja - Mihael (25. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta vazmena nedjelja – Mihael (19. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Gospodin nas i danas poziva (13. 04. 2018.)

Poruka splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića, predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja, za Nedjelju Dobrog Pastira - 2018.

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018. (13. 04. 2018.)

{image:1:large}

Uskrsnuli Krist – nada naša

Treća vazmena nedjelja - Mihael (13. 04. 2018.)

{image:1:medium}

Poziv biskupa BK BiH na molitvu krunice (30. 03. 2018.)

Molimo i za sve ono čime će nas Bog obnoviti, ohrabriti i učiniti postojanima na našim korijenima da uvijek budemo prepoznatljivi kao kršćani.

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (29. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Druga vazmena nedjelja - Mihael (29. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (28. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Šesta korizmena nedjelja - Mihael (23. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi

Događanja

Nedjeljne svete mise u kapeli Vojnog ordinarijata

Svake nedjelje u 10 sati 

Novi naslovi arhiva

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (78) - 2018.broj 3.(78) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2.(77) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 1.(76) - 2018.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 4. (75) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 3. (74) - 2017.

više...

Službeni vjesnik Vojnog ordinarijata

broj 2. (73) - 2017.

više...