Vijesti

Poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2018.

Petak, 13. 04. 2018.

Uskrsnuli Krist – nada naša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                Draga braćo i sestre!

 

1.„Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut“ (Iv 20, 1).  Tim riječima započinje Ivanov evanđeoski navještaj o uskrsnuću Gospodnjemu. Marija Magdalena – „još za mraka“ – još za mraka svojih ljudskih predodžbi, svojih ljudskih očekivanja, svojih ljudskih poljuljanih nada, dođe na grob. No, u tamu njezina mraka ulazi spoznaja da je kamen s groba dignut, otkotrljan. Grob je prazan i u njemu nema Gospodinova tijela. „Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše“, javlja ona, otrčavši, Šimunu Petru i drugomu učeniku, kojega je Isus ljubio (Iv 20, 2). Mi ne možemo sami po sebi znati odgovor na pitanje tko je maknuo teški kamen s Isusova groba. Evanđelist Matej kaže da je to učinio anđeo Gospodnji koji je sišao s neba (Mt 28, 2). Ne možemo sami po sebi znati tko je uzeo Gospodina iz groba i gdje ga je stavio. Mi to doznajemo samo u vjeri, po vjeri u Onoga, koji je svojom moći Krista, svoga Sina »uskrisio« i tako na savršen način njegovo čovještvo – s njegovim tijelom – uveo u Trojstvo. Božja je dakle svemoć, ona koja je po djelu Duha, odgurnula teški kamen s groba, ona je uzela mrtvo čovještvo Gospodinovo, oživivši ga te ga stavila konačno u slavno stanje Gospodina[1]. U uskrsnuću Gospodinovu očituje se i najavljuje integralno spasenje duše i tijela svakoga čovjeka, što je konačni cilj i sudbina na koju Bog poziva sve ljude![2]

 

2.Prazan grob u osvit nedjeljnoga jutra izazivlje toliku uzbuđenost i iznenađenje koje se žurno želi podijeliti s drugima, s Isusovim učenicima i bližnjima. Ova zbunjujuća činjenica praznoga groba, koja ostavlja bez riječi, potaknula je učenike da i oni pohite k praznomu grobu, da upoznaju tu neobičnu i čudesnu pojavu, da se s njom i njezinim znakovima suoče, da vide i da konačno i sami povjeruju. Otkriće praznoga groba s odloženim povojima i ubrusom „koji bijaše na glavi Isusovoj (Iv 20, 7), i anđelom  koji sjedi na otkotrljanome kamenu (Mt 28, 2-3), bili su, ponajprije svetim ženama, a zatim i Petru i drugim učenicima, prvi korak k upoznavanju velike istine – činjenice Isusova uskrsnuća[3]. Prazan grob progovorio je jedinstvenom i jedincatom puninom, nikada prije viđenom, nikada prije čuvenom, puninom koja je ispunila veliku tišinu i veliku samoću koja je dotada vladala svom zemljom, puninom koja je toga uskrsnog jutra bljesnula svjetlom jačim od sunca na izlasku, puninom života koja je ubojito porazila samu smrt: „Doista, uskrsnu Gospodin. Njemu slava i vlast u vjeke vjekova!“[4] Uskrsnuće Gospodinovo je svakoj ljudskoj težnji dalo svrhu, svakomu traženju cilj, svakomu življenju smisao. Na uskrsno jutro poražen je svaki besmisao i svako beznađe. Njih je, pokopane u grob ljudske nemoći i prepuštenosti samima sebi, zajedno s grobnim kamenom, odgurnuo uskrsnuli Krist Gospodin, počelo i izvor svakoga smisla i svake nade, još i više: On  sam – jedini Smisao i jedina Nada!

 

3.Marija Magdalena, upitana: „Marijo, o reci što je? Što ti oko vidjelo je?“ odgovara: „Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj Gospod i sve moje!“[5]Upravo stoga što nam je Ufanje uskrsnulo, draga braćo i sestre, mi smo, kao Kristovi vjernici – ljudi ufanja, ljudi nade. Nade koja ne umire, niti umrijeti može, jer joj je korijen u uskrsnulome Kristu Gospodinu. „Svijest da postoji Onaj koji me i u smrti prati i »štapom i palicom« svojom – istaknut će papa Benedikt XVI.  – daje mi utjehu, tako da se »zla ne bojim« (usp. Ps 23 [22], 4)–  to je bila nova »nada«  koja je poput sjajne zvijezde zablistala nad životima vjernika.“[6]A svijetli i dalje, uvijek jednakom, neumrlom svojom snagom i privlačnosti. I stoga Crkva čvrsto vjeruje, uči  nas Drugi Vatikanski Sabor, „da se u njezinu Gospodinu i Učitelju nalazi ključ, središte i svrha  svekolike ljudske povijesti.

 

Crkva tvrdi da se podno svih promjena nalazi mnogo toga što se ne mijenja i što ima svoj posljednji temelj u Kristu, koji je isti jučer, danas i uvijek“[7]. Vjernička nada kršćana,  eshatološka nada vjernika, ne umanjuje važnost naših zemaljskih zadaća. Naprotiv, „novim motivima podupire njihovo izvršavanje“[8]. Stoga kršćanska nada pobuđuje u srcima svojih vjernika kreativnost, na traženje rješenja u zamršenim životnim i društvenim situacijama, potiče čovjeka na izgradnju pravednijega društvenog poretka, poboljšanje međuljudskih odnosa, izgradnju boljega svijeta. Potiče ga na trajan rast i razvoj. „Nasuprot tome, ako božanski temelj i nada u vječni život nestaju, čovjekovo dostojanstvo trpi najteže povrede, kao što se to danas često može ustanoviti. Zagonetke, pak, života i smrti, krivnje i boli ostaju bez rješenja, tako da ljudi nerijetko padaju u očaj.“[9]

 

4.Draga braćo i sestre. Kao živi i aktivni članovi Crkve, i isto tako kao građani hrvatske nam domovine, nikako se ne možemo pomiriti s beznađem, pesimizmom i defetizmom koji se sustavno širi i promiče. Nikako ne možemo pristati uz osobe, ustanove, sredstva i programe koji takve misli i stavove uporno šire u našemu vremenu i u našemu narodu, u našim obiteljima, među našom djecom, našim mladima, u našim domovima. Kao da se beznađem želi ponovno navaliti grobni kamen nad naše živote, naša očekivanja, naše težnje, naše radosti,  naše – nade. Beznađem nas se želi ponovno uvesti u tamu noći, koja ne pozna, dapače prezire, svjetlo uskrsnoga jutra te nam osjećajima očaja svjesno pomućuje radost zbog praznoga Gospodinova groba. Širenjem beznađa i relativiziranjem mnogo toga što je dobro i pozitivno u Domovini stvara se kriva slika nesposobnosti demokratskoga upravljanja vlastitom Domovinom, potiče se nerazumno raseljavanje, a Domovinu polagano izručuje nekomu drugom komu je ona i te kako dobra i zanimljiva. Kao kršćani znademo da se beznađe i očaj rađaju u tminama pameti i srca, i da je svjetlo slavno uskrsnuloga Krista te tmine konačno i zasvagda raspršilo.

 

Kao kršćanski vjernici svjesni smo da nismo djeca i naraštaj puke slučajnosti i spleta slučajnih okolnosti. Božja nas je providnost podarila ovomu vremenu, u ovome prostoru i ovome narodu da upravo tu, ovdje i sada, trajno ispunjeni i pokretani eshatološkom nadom, koja u svome temelju ima Isusovo uskrsnuće, živimo kreativno, odgovorno ovaj povijesni trenutak našega naroda, naše Crkve i naše domovine Hrvatske.  Kao kršćanski vjernici nismo amnestirani od aktivnoga djelovanja na svim područjima društvenoga života i izgradnje hrvatskoga društva. 

 

Svi članovi Crkve, po sakramentu krštenja, trajno su pozvani na čestitost života. Crkva se u svim svojim članovima pod vodstvom Duha Svetoga neprekidno obnavlja i čisti. „To se postiže ponajprije svjedočenjem žive i zrele vjere, to jest vjere koja je tako odgojena da može jasno proniknuti teškoće  te ih prevladati…. Ta vjera treba očitovati svoju plodnost time što prožima sav život vjernikâ, pa i profani, te ih pokreće na pravednost i ljubav, posebno prema onima koji su u oskudici.“[10]Upravo stoga Crkva u svim sustavima i društvima „za vjernike zahtijeva slobodu djelovanja da im na ovome svijetu bude dopušteno graditi Božji hram. Ona jako dobro zna da se njezina poruka slaže s najskrovitijim željama ljudskoga  srca kada štiti dostojanstvo ljudskoga poziva, vraćajući nadu onima koji očajavaju nad svojim višim određenjem. Njezina poruka ne samo da ne umanjuje čovjeka nego širi svijetlo, život i slobodu za njegov napredak. Ništa osim te poruke ne može zadovoljiti ljudsko srce: 'Stvorio si nas za sebe', Gospodine, 'i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi'“[11]. Svijest o punini života u Isusu Spasitelju i otkupitelju uvodi i potiče kršćane na poslanje naviještati svim ljudima i narodima radost i svjetlo Evanđelja. U tome nastojanju bit će spremni uspostavljati iskren i konstruktivan dijalog  s vjernicima drugih religija, u povjerenju da Bog može voditi prema spasenju u Kristu „sve ljude dobre volje u čijim srcima nevidljivo djeluje milost“.  I dok se svim  silama posvećuje evangelizaciji, Crkva nastavlja zazivati ponovni i konačni dolazak Spasitelja, jer „smo u nadi spašeni“ (Rm 8, 24)[12]

 

5.Zato Vas, draga braćo i sestre, kao vaš biskup, sve pozivam i molim: obnovimo iznova u sebi i oko sebe kršćansku nadu i optimizam života i otvorenosti životu. Kršćanin nema nikakva razloga za pesimizam. Kršćansku nada valja obnavljati trajno i svakodnevno, u svim okolnostima života. Na tome putu s Vama su i duhovno vas prate naši svećenici dušobrižnici, vojni i policijski kapelani. Ne smijemo ustuknuti pred širiteljima beznađa i bijega od vlastite odgovornosti i iz vlastite Domovine. Širiteljima beznađa suprotstavljamo se našom kršćanskom vedrinom i radosti života, života koji se raduje svakomu novom danu koji nam je darovan, života kojemu ni smrt nije kraj, jer „Uskrsnuće Kristovo - i sam uskrsli Krist – jest počelo i izvor, našega budućeg uskrsnuća […]“[13]. To ćemo najbolje moći ostvariti ako postanemo ljudi molitve. Molitva, napose ona koja se hrani Božjom riječi i svetim sakramentima – jest „prvo i osnovno mjesto učenja nade“[14]. Doista, kako nas poučava Bogoštovlje svete Crkve, „ako se slušanjem riječi i svetkovanjem njegovih otajstava spominjemo Vazma Gospodnjega, imamo nadu da ćemo biti dionici njegove pobjede nad smrću i s njime zauvijek živjeti u Bogu“[15]. A upravo to – zauvijek živjeti u Bogu – jest konačni i temeljni smisao i svrha svega našeg života, svega onog što jesmo, što želimo i čemu se nadamo.

 

6. Dragi svećenici, pastoralni djelatnici, dušobrižnici! Dragi vjernici vojno redarstvene biskupije, dragi vojnici i policajci, pripadnici MORH-a i MUP-a! O svetkovini Kristova uskrsnuća mnogi od vas bit će na svojim radnim mjestima, daleko od svojih domova, daleko od svojih obitelji, daleko i od crkava i svetišta svojih duhovnih domova. Dužnost zove, Domovina zove! Uskrs slavite izvan vlastitoga doma i zajednice kojoj po prirodi pripadate.

 

Dragi pripadnici hrvatske vojske, vi se osposobljavate i trajno vježbate da biste bili u službi izgradnje mira, obrani vlastite Domovine, u izgradnji općega dobra. Vi također dajete svoj prinos u izgradnji mira u drugim državama i među drugim narodima. Koliko li ste samo puta u prošloj i ovoj godini intervenirali u humanitarnim akcijama, u gašenjima požara, spašavanjima od poplava, od snijega i leda... Hrvatski narod i građani Republike Hrvatske to prepoznaju s dubokim poštovanjem prema Vama. 

 

Dragi pripadnici Hrvatske policije! Vi ste izravno uključeni u čuvanju javnoga reda i mira svih hrvatskih građana kako bi oni mogli u miru i slobodi živjeti i raditi. Vi ste svakodnevno pred novim izazovima i novim situacijama. Sudjelujete u mnogim humanitarnim programima, često izlažući i vlastite živote. Vaša odgovornost i zadaća je golema, a mnogi, i to svakodnevni, izazovi nepredvidivi. Kada mislimo samo na vašu obvezu čuvanja i nadziranja hrvatskih granica koje su sve više izložene teškim pritiscima i ilegalnim ulascima i što svakodnevno proživljavate, ostajemo puni poštovanja prema vama i vašemu poslu.  Svjesni smo da svakodnevno susrećete ljude koji bježe od rata i bijede i  da traže bolju i sigurniju budućnost za sebe i svoju djecu. Isto tako smo svjesni da se susrećete i s mnogim nečasnim osobama, koje su prava opasnost miru i sigurnosti sviju nas. Sve to činite da bi svi hrvatski građani mogli mirno spavati, živjeti i raditi. Veliko je to djelo u Božjim očima. Veliko je to domoljubno djelo i izvršavanje profesionalnih obveza i dužnosti.

 

Dragi svećenici, dušobrižnici i pastoralni djelatnici, draga braćo i sestre, članovi i prijatelji Vojno-redarstvene biskupije! Poštovani i dragi hrvatski branitelji! U zajedništvu s vojnim biskupom u miru msgr. Jurjem Jezerincem želim svećenicima i svim vjernicima naše biskupije, vama u mirovnim misijama izvan Domovine, vama koji danonoćno čuvate hrvatske granice na kopnu, moru i u zraku i svima vama koji stalno bdijete nad našom sigurnosti, svima vama koji ste na bilo koji način povezani s našom biskupijskom zajednicom, sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka vaš život i vaše djelovanje budu trajno obasjani vjerom u uskrsnuloga Gospodina, Krista koji je jedini naša nada.

✠ Msgr. Jure Bogdan,

biskup vojni ordinarij

 

 


[1]Katekizam Katoličke crkve (KKC), br. 648.

[2]Vidi Kongregacija za nauk vjere, Pismo Placuit Deobiskupima Katoličke crkve o nekim aspektima kršćanskoga spasenja,  22. veljače 2018., br. 15.

[3]KKC, 640.

[4]Ulazna pjesma, Misa na dan Vazma.

[5]Posljednica, na dan Vazma, Lekcionar I, Nedjelje ABC i Svetkovine Gospodnje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., str. 153.

[6]Benedikt XVI., Spe salvi, br. 6.

[7]GS, 10.

[8]Isto, 21,3.

[9]Isto.

[10]Isto, 21, 5.

[11]Isto, 21, 6-7.

[12]Kongregacija za nauk vjere, Pismo  Placuit Deo biskupima Katoličke Crkve o nekim aspektima kršćanskog spasenja,  22. veljače 2018., br. 15.

[13]KKC, 655.

[14]Benedikt XVI., Spe salvi, br. 32.

[15]Iz obreda Vazmenoga bdjenja.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Ne radi se samo o migrantima (04. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2019.

Neka budu savršeno jedno-Mihael (30. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Šesta vazmena nedjelja Uzašašće - Mihael (24. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Četvrta i peta vazmena nedjelja - Mihael (10. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu-Mihael (01. 05. 2019.)

{image:1:medium}

Nakon osam dana dođe Isus – Mihael (26. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Sveto vazmeno trodnevlje - Mihael (17. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Nedjelja Muke Gospodnje, Cvjetnica - Mihael (14. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen - Mihael (05. 04. 2019.)

{image:1:medium}

Hrabrost da se preuzme rizik za Božje obećanje (05. 04. 2019.)

Poruka pape Franje za 56. Svjetski dan molitve za zvanja (Nedjelja Dobrog Pastira, 12. svibnja 2019.)

Ovaj tvoj brat bijaše mrtav i oživje - Mihael (28. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti-Mihael (21. 03. 2019.)

{image:1:medium}

“Budite složni i živite u miru” (15. 03. 2019.)

Predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Josip Mrzljak uputio je poslanicu za Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini 18. – 24. ožujka 2019.

Dok se molio, izgled lica mu se izmijeni-Mihael (15. 03. 2019.)

{image:1:medium}

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan-Mihael (07. 03. 2019.)

{image:1:medium}

»Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih« (Rim 8, 19) (26. 02. 2019.)

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2019.

Sedma i osma nedjelja kroz godinu Pepelnica – Mihael (22. 02. 2019.)

{image:1:medium}

„‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica“ (19. 02. 2019.)

Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije [2019.]

Blago vama, siromasi!  Jao vama, bogataši! (15. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ (14. 02. 2019.)

PRIOPĆENJE

Oni ostaviše sve i pođoše za Njim-Mihael (07. 02. 2019.)

{image:1:medium}

Pismo biskupa HBK patrijarhu SPC Irineju (06. 02. 2019.)

CONFERENTIA EPISCOPORUM CROATIAE

Isus, kao ni Ilija i Elizej, nije poslan Židovima-Mihael (31. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Savjest u svjetlu zakona ljubavi (26. 01. 2019.)

 

Poruka za Dan života 2019. Mate Uzinića, dubrovačkog biskupa, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj

Danas se ispunilo ovo pismo-Mihael (25. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s XXI. zajedničkog zasjedanja HBK i BK BiH (22. 01. 2019.)

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj-Mihael (17. 01. 2019.)

{image:1:medium}

Blagdan krštenja Gospodinova - Mihael (10. 01. 2019.)

{image:1:medium}

»Besplatno primiste, besplatno dajte!« (Mt 10, 8) (10. 01. 2019.)

Poruka pape Franje za 27. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2019.]

“I riječ tijelom postade i nastani se među nama” (Iv 1, 14) (30. 12. 2018.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2018.

Dobra politika je u službi mira (30. 12. 2018.)

Poruka svetoga oca Franje za 52. svjetski dan mira 1. siječnja 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić-Mihael (21. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Što nam je činiti? - Mihael (13. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Podijeli s onim koji nema (13. 12. 2018.)

Poruka varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa – 16. prosinca 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (06. 12. 2018.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola znak providnosti i učitelj dobrote (04. 12. 2018.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca šibenskog biskupa Tomislava Rogića pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2018.

Približuje se vaše otkupljenje - Mihael (29. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ti kažeš: Ja jesam Kralj – Mihael (22. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu - Mihael (10. 11. 2018.)

{image:1:medium}

Ljubi!...Ovo je prva zapovijed – Mihael (31. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Sinoda o mladima bila je dobra berba i obećava dobro vino (29. 10. 2018.)

Papa Franjo

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (24. 10. 2018.)

Pravna, radna i socijalna sigurnost - jamstvo dostojanstva čovjeka u hrvatskom društvu

Dvadeset i deveta i trideseta nedjelja kroz godinu; Svi Sveti – Mihael (19. 10. 2018.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 57. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (13. 10. 2018.)

Plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, 57. u nizu, održano je pod predsjedanjem predsjednika HBK zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića u Zagrebu od 9. do 11. listopada 2018.

“Duh solidarnosti u Europi” (17. 09. 2018.)

Završna poruka sa Plenarnog zasjedanje Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE).

Poruka pape Franje za Svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu 2018. (04. 09. 2018.)

Gdje je Bog velik, velik je i čovjek (23. 08. 2018.)

Poruka predsjednika Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju nadbiskupa Đure Hranića na početku školske i katehetske godine 2018./2019., upućena 22. kolovoza svećenicima, redovnicima i redovnicama, katehetama i vjeroučiteljima, djeci, mladima i roditeljima.

Poruka Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj povodom Svjetskog dana turizma 2018. (08. 08. 2018.)

„Turizam i digitalna transformacija"

Izjava Komisije »Iustitia et pax« Hrvatske biskupske konferencije (17. 07. 2018.)

Izazovi migrantske krize u europskom prostoru

Savjest – čuvar čovjekova dostojanstva i slobode (18. 06. 2018.)

Izjava Komisije „Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije       

Poruka Svetoga Oca Franje za 2. svjetski dan siromaha, 18. studenoga 2018. (17. 06. 2018.)

„Jadnik vapi, a Gospodin ga čuje“

Poruka pape Franje za 60. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes (09. 05. 2018.)

Svim nazočnim hodočasnicima i njihovim obiteljima, Sveti Otac iz sveg srca udjeljuje apostolski blagoslov.

Propovijed varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka, 8. svibnja 2018. u Krašiću (08. 05. 2018.)

Povodom 120. obljetnice rođenja bl. kardinala Alojzija Stepinca

Priopćenje Stalnog vijeća HBK (08. 05. 2018.)

„Politička zajednica i Crkva, svaka na svome  osebujnom području, jedna o drugoj neovisne su i autonomne.“

Poruka biskupa Petanjka za Nedjelju turizma (08. 05. 2018.)

„Neka vas i sve vaše goste, u životu i radu, na odmoru i na putu, prati Božji blagoslov.“

 

Poruka za Dan posvećenja klera 2018. (03. 05. 2018.)

 

 

 

„Dragi svećenici, neka ljepota ovoga dana, posvećenog Srcu Isusovu, učini da u nama poraste želja za svetošću.“

Priopćenje Komisije „Iustitia et pax“ HBK o arbitražnom sporu s Republikom Slovenijom (02. 05. 2018.)

I priopćenje o održavanju usmene rasprave 2. svibnja 2018. o slovenskom zahtjevu za mišljenjem Europske komisije

Arhiva vijesti

Linkovi