Vijesti

Predavanje p. Ivana Kopreka u vojarni „Dračice“

Utorak, 02. 06. 2015.

U utorak, 2. lipnja 2015. godine, u vojarni „Dračice“ u Đakovu, prof. dr. sc. Ivan Koprek s Filozofskog fakulteta Družbe Isusove održao je predavanje o temi: "Razbijajući čimbenici braka i obitelji." Isto to predavanje, profesor je održao na 55. teološko-pastoralnom tečaju krajem siječnja ove godine.

Predavač je uvodno istaknuo kako se u kulturalnom kontekstu vremena u kojemu živimo ljudsko mišljenje i djelovanje razotkriva u svojoj mnogostrukoj destruktivnosti. „Destrukcija” označava rušenje, razaranje, razgrađivanje, pustošenje, rasipanje, propadanje, uništavanje zapravo smrt. U raznim antropološkim redukcionizmima danas se bezskrupulozno udaljavamo od zdrave slike o čovjeku. Razara se čovjek i njegov okoliš. Otvoreno se promiču mržnja i nasilje  – „kultura smrti”, rekao je predavač.

Postmoderna, kako označujemo naše doba, podržava ideju destrukcije ili dekonstrukcije. Postmoderna se u biti grana u dva smjera: najprije jedan neokonzervativni ogranak s idejnom putanjom od M. Heideggera (odnosno F. Nietzschea) do J. Derridae u kojoj je očita dekonstrukcija zapadne metafizičke tradicije, s druge pak strane ogranak koji završava u praktičnom anarhizmu i nihilizmu. Dekonstrukcijom se uspoređuju binarne suprotnosti te umjesto opisivanja, kako kažu, i njihove „rigidne kategorizacije” dekonstrukcija želi pokazati koliko su takve suprotnosti u biti pomiješane i koliko ih je nemoguće odvojiti. Posvuda su vidljiva preklapanja koja rastaču stvarnost. Gotovo se prešutno prihvaća teza da kultura predstavlja društveno-povijesni konstrukt. Istodobno se veliča različitost.

Govori se da su identiteti promjenjivi, dinamični, fluidni i hibridni, naglasio je dr. Ivan Koprek te upozorio kako je u takvoj duhovnoj situaciji vremena rasap obitelji kao osnovne stanice društva posvudašnji. Svima je iz bližega okružja poznato da je mnogi brak „puknuo”, da se često živi u drugome pa i trećemu braku… S druge pak strane mnogi jednostavno ne žele ući u brak i zasnovati obitelj… Danas se brak i obitelj nalaze u unakrsnoj vatri raznorodnih opasnosti. Proživljavaju ozbiljnu krizu i postali su predmetom nepoštedne manipulacije kojoj je cilj umanjiti njihovo značenje i razoriti im bit. Štoviše, mnogi danas vode otvoreni rat protiv braka i obitelji iz političkih, ekonomskih i inih – naročito pak ideoloških uvjerenja, rekao je dr. Koprek.

U predavanju se osvrnuo i na tri ideologije komunizam, feminizam i genderizam, a u zaključku je istaknuo kako brak, jamačno, danas nije dom i luka, a obitelj prva stanica zdravoga društva. Na rasap braka i obitelji ukazuju mnogi. Mnogi u tome i sudjeluju.

No, oba (brak i obitelj) predstavljaju „conditio humana” od pamtivijeka – bez toga čovjek ne bi preživio. Zapravo ni ne može. Organiziraju se i temelje na ljubavi, odgovornosti i respektu (uvažavanju) zajednice muškarca, žene i njihova potomstva. Kao takva obitelj je više nego li samo sentimentalna veza među ljudima a brak je više nego li pravno regulirani obostrani odnos s određenim seksualnim tendencijama. Brak i obitelj ima svoje povlašteno mjesto koje im osigurava, kako reče Hegel, mjesto čuvanja ćudorednosti. Tu se stvara humani potencijal, tj. cjelina životnih i socijalnih kompetencija čovjeka koje prethode ostalim kompetencijama koje su s jedne strane odgovorne za uspješnost individualnoga života, a s druge strane za razvoj slobodnoga društva, gospodarstva, kulture i Crkve… Tu čovjek uči što znači ljubiti i biti ljubljen – što to konkretno znači biti osoba. Brak i obitelj su mjesta izgradnje, naglasio je dr. Ivan Koprek.

Izlaganje je zaključio riječima, kako je “lakše nešto razoriti nego graditi. Da, tako je silna moć negacije! Lakše je u sebi imati kaos nego red. Čovjeka je lakše pokvariti nego odgojiti! Biranjem lakšega od težega život postaje teži od težega. On zapravo nema budućnosti. Obitelj pak kao prva stanica društva daje nenadoknadiv obol za dobro društva i zajednice. Budućnost čovječanstva viđena je u njoj. Zato je svaka prijetnja obitelji prijetnja samome društvu. A kao božanska tvorevina, obitelj dolazi iz Božjega promisla, pa nam kao vjernicima valja shvaćati, da ona i ne može biti razorena. Svakako nikada bez kobnih posljedica”.

Na kraju je domaćin, p. Dragan Majić, vojni kapelan srdačno zahvalio predavaču i njegovom pratiocu dr. Anti Mišiću.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji (07. 12. 2017.)

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije  

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi