Vijesti

Priopćenje sa zasjedanja Komisije HBK i BK BiH za hrv. martirologij i povjerenika za popis žrtava

Petak, 09. 03. 2018.

   Zajednička sjednica Komisija HBK i BK BiH za hrvatski martirologij te biskupijskih povjerenika za popisivanje žrtava, pod predsjedanjem mons. Jure Bogdana, vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj, održana je 8. ožujka u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Na sjednici je prisustvovao i mons. Mile Bogović, umirovljeni gospićko-senjski biskup.

Središnji dio sjednice sačinjavala su izvješća članova povjerenika koja su podnijeli o svom radu u proteklom razdoblju od prošle sjednice. Poseban naglasak stavljen je na popisivanje žrtava koje povjerenici sa svojim suradnicima provode već više godina zaredom. Ovim radom želi se pomoći rasvjetljenju bremenite prošlosti, upoznavanju podataka i događaja koji su često manipulirani i služe u dnevnopolitičke svrhe. Dosad je mnogo postignuto, te su u nekim (nad)biskupijama pri završetku toga opsežnoga i zahtjevnoga posla, no ima i poteškoća, posebice u nekim krajevima. Posao traži višestruki stručni angažman provjere podataka, pored arhivskog gradiva, objavljene literature, svjedočenja tek malobrojnih živućih svjedoka. Od osobite važnosti su matice krštenih i umrlih zbog čega je neophodna pomoć i podrška mjesnih pastoralnih djelatnika, župnika i drugih svećenika. Neki povjerenici predstavili su projekt svećenicima na terenu na dekanatskim susretima što im onda olakšava pristup podatcima i obradi istih. Prikupljeni podaci još nisu objavljivani i za javno korištenje.

U raspravi je naglasak stavljen na što detaljnijem prikupljanju podataka o mogućim žrtvama ubijenima iz mržnje „prema vjeri" (in odium fidei) za koje postoji mogućnost uzdizanja na čast oltara. Predsjednik je o toj temi detaljnije govorio te upoznao nazočne o postupku proglašenja blaženim ili svetim u koji je i sam bio uključen u svojstvu rimskog postulatora bl. Miroslava Bulešića, svećenika mučenika iz komunističkoga razdoblja.

Glede nastavka djelovanja i rada Komisije prisutni su razmatrali mogućnosti prijedloga o organiziranju znanstvenih skupova po uzoru na dva prethodna održana 2012. i 2014. Tiskani zbornici tih znanstvenih skupova sadržavaju opsežnu i korisnu građu za upoznavanje i proučavanje tema vezanih uz martirologij. Sve bi to pomoglo da se prikupljeni podaci o žrtvama i događajima znanstveno i objektivno prouče i predoče javnosti.

Biskup Bogović predstavio je ideju o izgradnji Svehrvatskoga groba za koji su nadležne ustanove Ministarstva branitelja pokazale dobru volju njegova rješavanja. Svehrvatski grob zamišljen je kao počivalište za sve hrvatske žrtve koje čekaju na svoj dostojanstven ukop, a kojima su već desetljećima njihovi zemni ostaci neprimjereno odloženi po raznim ustanovama, pokopani u masovnim grobnicama i bačeni po raznim jamama u Hrvatskoj, Sloveniji i drugim zemljama. Svako ljudsko biće zaslužuje primjereno zemaljsko počivalište i civilizacijski pristup i pokop.

 

U daljnjem radu članovi Komisije i povjerenici su razmatrali i pitanja nedavno usvojenog dokumenta Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima te su o ovome predmetu iznijeli svoje stajalište: „U dokumentu Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima ističe se navodna višeznačnost zvijezde petokrake, no držimo kako niti jednom totalitarnom simbolu nema mjesta u hrvatskoj javnosti. To se svakako odnosi i na zvijezdu kao simbol komunističkog totalitarizma, pod kojom su upravo u hrvatskom slučaju počinjeni masovni zločini kao izraz kršenja ljudskih prava, prava na slobodu vjeroispovijedanja i slobodu mišljenja i izražavanja. Ti zločini i ta kršenja nisu bili ograničeni isključivo na razdoblje od proljeća 1945., nego su činjeni i znatno prije (podsjetimo primjerice na slučaj Dakse u listopadu 1944. godine), a nastavljeni su i tijekom Domovinskoga rata.

Isto tako držimo da zabrane nisu najbolji put, no ukoliko se preporučuju trebale bi biti primijenjene na sve simbole totalitarizma bez razlike. Držimo ipak kako je bolje ne ići putem zabrana nego edukacije i prosvjećivanja". (IKA)

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Poruka Svetoga Oca Franje za 33. Svjetski dan mladih (13. 03. 2018.)

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga«(Lk 1, 30)

Peta korizmena nedjelja - Mihael (13. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Četvrta korizmena nedjelja - Mihael (09. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Treća korizmena nedjelja - Mihael (01. 03. 2018.)

{image:1:medium}

Druga korizmena nedjelja - Mihael (22. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi