Vijesti

Proljetni susret djelatnika Vojnog ordinarijata

Srijeda, 17. 06. 2009.

Redoviti proljetni susret pomoćnika vojnih i policijskih kapelana, djelatnika MORH-ova Odjela za potporu Vojnom ordinarijatu i MUP-ova Odjela za suradnju s Vojnim ordinarijatom održan je u Iloku od 15.-17. lipnja. Sudionike susreta posjetio je i pozdravio vojni ordinarij koji je 17. lipnja predvodio misno slavlje u župnoj crkvi sv. Ivana Kapistrana. Voditelj susreta bio je biskupski vikar za pastoral fra Ivan Nimac.

Kroz tri dana susreta sudionici su posjetili i “Mjesto sjećanja – Vukovarsku bolnicu 1991.” i “Spomen obilježje - Ovčara”. U radnom dijelu susreta poslušali su predavanja profesora s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu dr. Vladimira Dugalića o temi „Dignitas personae: o umjetnoj oplodnji i eksperimentima na ljudskom zametku“ i dr. Ivana Džinića o temi „Kategorijalni pastoral - dušobrižništvo vojske i policije“.

Predavanje prof. Dugalića vođeno je činjenicom da su posljednjih godina biomedicinske znanosti načinile ogromne napretke koje zahtijevaju moralnu i etičku prosudbu te sve češće susretanje s njima u pastoralnoj praksi. Na početku predavač je ukratko predstavio sadržaj dokumenta, koji dijelom rekapitulira naputak Donum vitae, a dijelom iznosi nove sadržaje, nastale iz činjenice razvitka biomedicinskih znanosti, poput genske terapije, ljudskog kloniranja, ili, pak, pokušaja miješanja vrsta. Glavninu predavanja posvetio je umjetnoj oplodnji, temeljnim načelima na kojim počivaju stavovi Katoličke crkve, vrstama te moralnim implikacijama koje izaziva. Dva temeljna načela kažu da “Ljudska osoba treba biti poštovana i tretirana kao osoba već od njezina začeća te, stoga, od tog istog trenutka joj se moraju priznati prava osobe, među kojima najprije nepovredivo pravo svakog nevinog ljudskog bića na život” (br. 4) te “Podrijetlo ljudskog života (…) ima svoj autentični kontekst u braku i obitelji, u kojoj biva rođen po činu koji izražava uzajamnu ljubav između muža i žene” (br. 6). Ta načela izvode se iz činjenice da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku te da je u svom utjelovljenom Sinu potpuno objavio misterij čovjeka, a da Sin čini da mi možemo postati sinovi Božji. “Ove dvije dimenzije života, ona naravna i ona nadnaravna, omogućuju da se bolje shvati u kojem smislu čini koji dopuštaju ljudskom biću da dođe na život, u kojima se muž i žena uzajamno daruju jedno drugome, su odsjev trojstvene ljubavi. Bog, koji je ljubav i život, upisao je u mužu i u ženi poziv na posebno sudjelovanje u njegovom misteriju osobnog zajedništva i u svoje djelo Stvoritelja i Oca… Duh Sveti izliven u sakramentalnom slavlju (ženidbe) nudi kršćanskim supružnicima dar jednog novog zajedništva ljubavi koja je živa i stvarna slika onog najposebnijeg jedinstva, koje čini od Crkve nedjeljivo mistično Tijelo Gospodina Isusa” (br. 9).

Kad je riječ o tehnikama koje su usmjerene da nadvladaju neplodnost danas se koriste: “tehnike heterologne umjetne oplodnje” (br. 12): “usmjerene da umjetno postignu ljudsko začeće počevši od spolnih rasplodnih stanica koje potječu barem od jednog darovatelja različitog od supružnika koji su ujedinjeni u braku” (bilješka 22); “tehnike homologne umjetne oplodnje” (br. 12): “usmjerene da umjetno postignu “ljudsko začeće počevši od spolnih rasplodnih stanica dvaju supružnika ujedinjenih u braku” (bilješka 23); “tehnike koje se predstavljaju kao pomoć bračnom činu i njegovoj plodnosti” (br. 12); “intervencije koji nastoje ukloniti zapreke koje se protive prirodnoj oplodnji” (br. 13); “postupak posvojenja” (br. 13).

S tim u vezi, dozvoljene su sve tehnike koje poštuju “pravo na život i fizički integritet svakog ljudskog bića”, “jednost braka, koja uključuje uzajamno poštivanje prava supružnika da postanu otac i majka samo jedno preko drugoga” i “specifično ljudske vrijednosti seksualnosti, koje zahtijevaju da prokreacija ljudske osobe mora biti postignuta kao plod specifičnog bračnog čina ljubavi između supružnika” (br. 12). Stoga su “dopustive tehnike koje se predstavljaju kao pomoć bračnom činu i njegovoj plodnosti (…) Medicinski zahvat na ovom području poštuje dostojanstvo osoba, kada nastoji pomoći bračnom činu bilo da olakša njegovo izvršenje bilo da mu se omogući da dostigne svoju svrhu, kad je već jednom izvršen” (br. 12). “Sigurno su dozvoljeni zahvati koji nastoje ukloniti zapreke koje se protive prirodnoj oplodnji” (br. 13). “Poželjno je hrabriti, promicati i olakšati (…) postupak posvojenja mnogobrojne djece siročadi”. Važno je ohrabriti “istraživanja i ulaganja posvećena sprječavanju sterilnosti” (br. 13).

Iskustvo posljednjih godina pokazalo je da je pri tehnikama oplodnje in vitro “broj žrtvovanih embrija veoma visok” (br. 14), iznad 80% u najrazvijenijim centrima. “Embriji proizvedeni in vitro koji pokazuju nedostatke bivaju izravno uklonjeni”; mnoge bračni parovi “pribjegavaju tehnikama umjetne prokreacije s jedinim ciljem da mogu obaviti genetički izbor svoje djece”; među embrijima proizvedenim in vitro “određeni broj je prenesen u majčino krilo, a drugi bivaju zamrznuti”; tehnika mnogostrukog prijenosa, tj. “veći broj embrija u odnosu na željeno dijete, u predviđanju da će neki biti izgubljeni…, podrazumijeva stvarno čisto instrumentalni tretman embrija” (br. 15).

“Mirno prihvaćanje veoma visoke stope abortivnosti tehnika oplodnje in vitro jasno pokazuje da zamjenjivanje bračnog čina s tehničkim postupkom (…) pridonosi slabljenju svijesti dužnog poštivanja svakog ljudskog bića. Nasuprot instrumentalizaciji ljudskog bića u embrionalnom stadiju, potrebno je ponoviti da ljubav Božja ne pravi razliku između novozačetog još u krilu njegove majke, i djeteta, ili mladića, ili zrelog čovjeka ili starca. Ne pravi razliku jer u svakom od njih vidi otisak vlastite slike i sličnosti (…) Zato je Učiteljstvo Crkve stalno proglašavalo svetu i nepovredivu narav svakog ljudskog života, od njegova začeća do njegove prirodne smrti” (br. 16).

Predavanje prof. Džinića imalo je svrhu tematizirati prilike i rizike kategorijalnog dušobrižništva, a započeo ga je definiranjem samog pojma pastoral, posebno značenjem koje je imao prije i poslije II. vatikanskog sabora.

Prije II. vatikanskog sabora „riječ „pastoral“ izjednačuje se s „dušobrižništvom“ - „cura animarum“ što napose nakon velikih reformskih nastojanja Tridentinskog koncila podrazumijeva „vođenje duša“ (…) i može se najbolje sažeti kao „osobno dušobrižničko djelovanje svećenika prema laicima radi njihova spasenja“.

Shvaćanje pojma „pastoral“ II. vatikanskog sabora predstavlja stvarnu revoluciju. „On (…) jasno opisuje ono, radi čega Crkva uopće postoji! Za sabor je Crkva „sakrament ili znak i oruđe najtješnjeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijelog ljudskog roda“ (LG 1), jedan „sveopći sakrament spasenja, koji očituje i ujedno ostvaruje misterij Božje ljubavi prema čovjeku“ (GS 45). Ovo vezivanje Crkve sa njezinim sakramentalnim poslanjem distancira Crkvu od težnji njezina institucionalnog samoočuvanja i samouzdržavanja te je usmjeruje prema onoj zadaći zbog koje ona uopće postoji, a to je navješćivanje evanđelja kroz riječi i djela.

Što je onda pastoral? Pastoral je sve ono što se događa kada Crkva doista čini svoju zadaću, a ta je da tajnu Božje ljubavi prema ljudima istovremeno i obznanjuje i ostvaruje. Pastoral razumjeti upravo tako i ne skučenije, dakle ne kao (individualno) dušobrižništvo, niti kao čisto svećeničko djelovanje, jedan je od brojnih napredaka Drugoga vatikanskog koncila i jedna od najvećih njegovih zasluga.

Pastoral je dakle očito nešto vrlo općenito, ali istovremeno i temeljno: stav Crkve prema današnjem svijetu i ljudima. Ovo temeljno i sveopće u pojmu pastorala je nešto sasvim novo u njegovoj povijesti. Pastoral nije više djelovanje klerika prema laicima, nego je to djelovanje svih, kako klerika tako i laika, u svijetu i prema svijetu. Zatim taj pojam nije više usmjeren samo na „dušu“, nego na čovjeka i na svijet uopće.

Sa „Gaudium et spes“ dotadašnje shvaćanje i suodnos Crkve i pastorala znatno će se promijeniti: Crkva se izgrađuje na temelju pastorala, a ne pastoral na temelju Crkve. Pastoral je kreativno sučeljavanje evanđelja i ljudske egzistencije u riječi i djelu. Pastoral je pokušaj da se evanđelje otkriva iz egzistencije današnjih ljudi te da se život ljudi neprestano oslobađa iz perspektive evanđelja.

Nakon raščlambe pojma predavač je govorio o prilikama i rizicima kategorijalnog pastorala. Na prvom mjestu spomenuo je nuždu na „utjelovljenje“. „Posebna prilika kategorijalnog dušobrižništva ili pastorala leži u njegovoj nuždi ili „prisili“ da se uvijek konkretno treba utjeloviti. Pastoralna temeljna konstelacija, odnosno djelotvorno sučeljavanje evanđelja i individualne egzistencije, je kategorijalnom pastoralu strukturalno nametnuta. Jer kategorijalno dušobrižništvo, primjerice u zatvoru, u bolnici, u djelovanju s obiteljima, u telefonskom dušobrižništvu, kao i kod vojnog dušobrižništva, drugačije radi od uobičajenog crkveno župnog miljea. Tako se ono lakše razilazi ne samo sa tim uobičajenim miljeom, nego sa samim institucionalnim elementom crkvenog djelovanja, koji često puta – ako ne direktno, a onda potajno – pokazuje, da je u Crkvi daleko više stalo do nje same, nego li do evanđelja.

Kategorijalni pastoral se, nadalje, nešto lakše otima fikciji, koja postoji u uobičajenom crkvenom djelovanju, da je moguć pastoral koji bi postojao „s onu stranu“ sučeljavanja između evanđelja i individualne egzistencije. Kategorijalni pastoral više uvažava konkretnu individualnu egzistenciju, i to onu koja postoji, koja je stvarna, a ne onakva kakvu bismo si priželjkivali. Naime, Crkva postoji samo kao Crkva u današnjem svijetu, te ona koja je „među“ i „s“ današnjim ljudima.

Posebne šanse kategorijalnog pastorala leže u nuždi „utjelovljenja“, odnosno u njegovoj poteškoći, da mora tražiti stvarno konkretno značenje evanđelja u uvijek novim sučeljavanjima za konkretnom ljudskom egzistencijom. Taj pastoral mora biti jedno kretanje, koje traži, prati i otkriva, dakle ono što bi pastoral konceptualno i sociološki trebao biti i u jednoj župnoj zajednici, a on to zasigurno u određenoj mjeri i jest, međutim ondje on može funkcionirati i drugačije.

„Gdje leže rizici za kategorijalno dušobrižništvo?“, upitao se predavač. „Smatram da je to strukturalno u pastoralnom autonomizmu i konceptualno u deficitarnom podrazumijevanju samog po sebi. Postojeći strukturalni autonomizam jednostavno razdvaja područja djelovanja Crkve, a koja su zapravo usmjerena jedna na druge i potrebuju pomoć jedni drugih.

U različitim područjima crkvenog djelovanja jedne višeslojne Crkve u jednom višeslojnom društvu postavlja se pitanje: kako se ta područja i osobe u njima međusobno prihvaćaju, odnosno još važnije, kako utječu jedni na druge, kako surađuju jedni s drugima i kako pristupaju jedni drugima? Konkretno: Mogu li se nužne različitosti u stilu i mjestu djelovanja učiniti kreativnima i za druge ili te različitosti djeluju destruktivno na druge. Uzima li se ono „biti drukčiji“ od drugih kao obogaćenje ili kao opasnost, odnosno nepoželjnu konkurenciju? To je jedno činjenično pitanje i uostalom jedno pitanje duhovnog stanja pojedinih crkvenih područja djelovanja, ali i samih ljudi u njima.

I pri tom nije riječ samo o župnim zajednicama, nego su u takvoj trajnoj opasnosti i različita područja djelovanja kategorijalnog pastorala. Ukoliko se netko osjeća zapostavljenim, lako će postati bundžija, onaj koji zanovijeta i prigovara, smatrat će se nekim boljim i neće željeti ni u kojem slučaju imati nešto s drugima, surađivati s drugima.

Stoga je važno samopropitivanje u oba pravca: župne zajednice i napose njihovi svećenici, kao predvoditelji tih zajednica, trebaju se zapitati: Uviđam li doista, gdje se u mojoj župi u školi, u karitasu, u bolnici, u zatvoru, događa djelotvorno naviještanje evanđelja, dakle pastoral u pravom smislu te riječi? Prihvaćam li da nisam samo ja Crkva, te da se pastoral događa i na brojnim drugim mjesta izvan moje zajednice – i pitam li one, koji upravo ondje navješćuju evanđelje kroz riječi i djela o njihovim iskustvima, spreman nešto naučiti i željan čuti nešto novo sa puno respekta?

Kategorijalna područja crkvenog djelovanja trebaju se zapitati: Uviđamo li da Crkva pored nas ima jedan veliki, bogati i iskustveni resursni prostor, u kojem ne leže samo financijska i institucionalna, nego također i duhovna, kulturna, intelektualna i druga blaga, koja nam mogu biti od pomoći? Shvaćamo li da jednostavno trebamo taj prostor, ukoliko se ne želimo osamiti ili se skučiti, te da je taj prostor jedna prilika da se na našem društvenom „marktu“ možemo razlikovati od drugih „ponuđivača“! Shvaćamo li da taj „crkveni prostor“ također trebamo i iz čisto osobnih razloga, kao mjesto tišine, sigurnosti i poticanja, te ništa manje i kao mjesto liturgije, dakle kao iskustvo posve nezaslužene i darovane Božje službe nama ljudima, jedno iskustvo, koje sprječava pastoralni pelagijanizam, odnosno shvaćanje da smo isključivo mi oni koji izgrađuju ovu Crkvu i nju sačinjavaju, a bez Boga i drugih ljudi. Drugim riječima: kategorijalni pastoral se mora zapitati: „Shvaćamo li da smo Crkva, ukoliko se pastoral, odnosno ono kreativno sučeljavanje evanđelja i konkretne egzistencije, prvenstveno događa kod nas?“

„Spasonosna prinuda na utjelovljenje i nespasonosna opasnost izolacije u činjenju i razumijevanju samom po sebi: to mi se čini kao najbolje obilježje ili karakterizacija kategorijalnog pastorala. Nužda na utjelovljenje u svijet je doista jedna duhovna prilika, a unutar crkvena opasnost izolacije je jedna duhovna napast. Kao što je čitav pastoral jedan duhovni problem, duhovna stvar. Jer u njemu se krije pitanje, u što mi doista u našem djelovanju vjerujemo. Crkva je daleko više od jedne župne zajednice – i egzistira u velikoj mjeri stvarno uspješno i izvan takve zajednice. Evanđelje naviještati u riječi i djelu, znači to evanđelje uvijek iznova otkrivati i iz onih, kojima se ono navješćuje“.

Pokojni Aachenski biskup Klaus Hemmerle jednom je ovu pozitivnu ovisnost evanđelja i konkretne ljudske egzistencije imenovao vrlo precizno: „Dopusti mi da te upoznam, tvoj način mišljenja i govorenja, tvoja pitanja i tvoje biće, kako bih na temelju toga mogao radosnu vijest ponovo učiti, dakle onu vijest koju ti trebam prenijeti“.

„Ukoliko se u kategorijalnom pastoralu stvarno priklonimo ovoj pastoralnoj temeljnoj konstelaciji tada taj pastoral doista postaje privilegirano mjesto Crkve“.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Što imaš, prodaj i idi za mnom! - Mihael (08. 10. 2021.)

Mihael 500 (29. 09. 2021.)

Tko nije protiv nas, za nas je - Mihael (23. 09. 2021.)

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Arhiva vijesti

Linkovi