Vijesti

Susret hrvatskih i američkih kapelana i pomoćnika kapelana

Četvrtak, 06. 12. 2012.

tekst i foto: M. Čobanović

tekst i foto: M. Čobanović

Vojni ordinarijat u suradnji s Ministarstvom obrane i unutarnjih poslova, a u sklopu bilateralne suradnje sa SAD-om aktivnost „Yellow Ribbon“, organizirao je program radnih susreta hrvatskih i američkih kapelana i pomoćnika kapelana u svrhu unapređenja pastoralne skrbi u međunarodnim vojnim misijama, jačanja segmenta preduputne obuke kapelana za međunarodne misije i unapređenja pastoralne skrbi za vojnike u misijama i njihove obitelji.

Prvoga dana, nakon mise i pozdrava zamjenika ministra Evelina Tonkovića i pomoćnice ministra Sunčane Vukelić te bojnika Scota Wilcoxa, časnika za bilateralne poslove Zrakoplovne nacionalne garde Mineesota, prvo predavanje o iskustvima u misiji s naglaskom na duhovno održao je brigadir Tomo Galić, zapovjednik 19. HRVCON-a.

Nakon njega o svojim iskustvima u misijama govorili su vojni kapelani Alojz Kovaček i Vladislav Mandura. Sva tri predavača govorila su o stvarnom životu, konkretnim problemima, nedostatcima, mogućnostima za poboljšavanje odnosa i nadogradnju, između zapovjednika i kapelana, kapelana i vojnika te općenito.

Zadnje predavanje prvoga dana o temi: „Priprema kapelana za pastoral u ratnim uvjetima“ održao je brigadir Nacionalne garde Minnesote John Morris, vojni kapelan. U uvodu je naglasio koliko je bitan poziv vojnog i policijskog kapelana te pozvao nazočne kapelane da ne odustanu jer je prevažno ono što rade. Naglasio je pet značajki koje svaki kapelan mora posvijestiti u sebi. Prva je poznavati svoj svećenički kontekst – a to konkretno znači da radi s mladićima koji su iz obitelji koje su ih odgajale na 10 zapovijedi poslani da oduzmu život. Slično je i s policajcima, oni se pripremaju da u slučaju nužde, u obrani života oduzmu život. Svećenik mora toga biti svjestan, takvoga okruženja, te se pripremiti na nj. Druga značajka je znati svoje vrijednosti. Svećenik zastupa Boga i nudi ono što je Božje – oproštenje i nadu. Treća je poznavati svoju ulogu u organizaciji, a to opet zalazi u bit svećenstva koja je Božje posredništvo. Četvrta je poznavati svoju pastvu – biti jedan od njih, s njima, dijeliti život s njima. I na kraju, peta, znati svoju misiju – dovesti čovjeka Bogu a Boga čovjeku.

Prvo predavanje drugoga dana održao je dr. Mladen Lončar iz Ministarstva branitelja o temi: "Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, te povratnicima iz mirovnih snaga i   mirovnih misija", u pratnji asistentice Sandre Skorušek.

Predavač je u uvodnom dijelu ukratko govorio o osnutku prvih Centara za psihosocijalnu pomoć te formiranju Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći, o ciljevima programa: podizanju opće kvalitete života, pružanju kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći te provedbi i analizi stručnih i znanstvenih istraživanja, kao i o načelima provedbe: psihosocijalnoj pomoći koja mora biti organizirana, kontinuirana i integrativna, potpunoj reintegraciji u društvo, stalnoj edukaciji svih uključenih suradnika, uključivanju udruga, praćenju i evaluaciji Programa te izradi baze podataka.

Ukratko je predstavio i ustroj pružanja pomoći te centre za pružanje pomoći da bi na kraju predstavio značajke hrvatskog iskustva u kojem je vidljivo i znanstveno potvrđeno te u praksi provedeno da su vjera i zdravlje usko povezani. Ispovijed je bila prva psihoterapija, a iskustva logoraša govore da su bili posebno usmjereni vjeri za vrijeme zatočeništva, obiteljima poginulih branitelja molitva za pokojne daje nadu i utjehu dok ratnim vojnim invalidima jačanje duhovnosti pridonosi prevladavanju osjećaja usamljenosti i izoliranosti, povećava osjećaj povjerenja prema stručnjacima, vjera potiče strpljivost, duhovnost pomaže u prihvaćanju, a patnju i ogorčenost prekida pomirba i opraštanje.

Nakon njega predavanja o temama: „Pastoral veterana“, u kojem je pojasnio programe kojim se nastoji ratnika opet pretvoriti u građanina te probleme na koje se nailazi pritom, i „Pastoral vojnih brakova“, u kojem ja naglasio veliku potrebu upoznavanja vojnikova okruženja (obitelji, zajednice) sa svim onim s čime se susreće vojnik kako bi mu mogli biti podrška kad se vrati iz misije, održao je brigadir Morris, a o temi „Uloga pomoćnika kapelana u Vojsci SAD-a“, časnički namjesnik Jody Courtis, pomoćnik kapelana. Naglasio je da je zadaća pomoćnika vojnog kapelana koordinirati i sinkronizirati duhovnu potporu postrojbi. Pomoćnici vojnih kapelana imaju tri temeljne sposobnosti: integracija vjerskih aktivnosti, koja podrazumijeva upravljanje vjerskim podacima, profiliranje vjerskih sklonosti postrojbe, analiziranje religija na određenom području i određivanje njihova utjecaja na operacije, kontakte s vjerskim vođama, humanitarnu pomoć, sigurnost i zaštita snaga, koordiniranje sigurnosti kapelana i tijekom vjerskih obreda, planiranje i koordiniranje duhovne potpore u području operacija; duhovna spremnost koja podrazumijeva da je duhovni trener, da oblikuje i uvježbava osnovne duhovne vježbe za vojnike, da je pružatelj duhovne potpore, da je zadužen je za pružanje duhovne potpore svim vojnicima, da utvrđuje potreba vojnika i davanje prioriteta onima koji moraju razgovarati s kapelanom; i na kraju, od njega se zahtijeva osnovna ljudska interakcija, koja podrazumijeva potporu ljudskih resursa, interakciju osoblja, osnovnu skrb za vojnike, kriznu intervenciju, prepoznavanje rizičnih pojedinaca sklonih samoubojstvu, ubojstvu i podložnih stresu, savjetovanje vođa, mentoriranje i obuku podređenih pomoćnika vojnih kapelana i vojnika, procjenu moralnog i duhovnog zdravlja postrojbe.

Program je završio zahvalnom riječi generalnog vikara o. Jakova Mamića, koji se zahvalio predavačima, ministarstvima na podršci, te organizatorima. 

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Prva korizmena nedjelja - Mihael (16. 02. 2018.)

{image:1:medium}

Moći u Crkvi: Vjerodostojnost i čuvanje (15. 02. 2018.)

Uputa Kongregacije za kauze svetih

Da ne ohladni ljubav mnogih (usp. Mt 24,12) (14. 02. 2018.)

Korizmena poslanica biskupa Josipa Mrzljaka uz „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“, 26.02. – 04.03. 2018. godine

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2018. (06. 02. 2018.)

»Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih« (Mt 24, 12)

Poruka pape Franje za 52. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (02. 02. 2018.)

"Istina će vas osloboditi" (Iv 8, 32)

Uzvišenost, ljepota i snaga majčinskoga odgoja (01. 02. 2018.)

Poruka biskupa Mate Uzinića , predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, uoči Dana života 2018.(prva nedjelja u veljači).

Poruka pape Franje za 26. Svjetski dan bolesnika [11. veljače 2018.] (26. 01. 2018.)

""Evo ti sina!... Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 26-27).

Siromaštvo i zajedništvo (25. 01. 2018.)

Poruka prigodom Dana posvećenog života 2018.

Primiti, zaštiti, promicati i integrirati (15. 01. 2018.)

Pismo biskupa Pere Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u povodu Svjetskog dana selilaca i izbjeglica

„ Dijete nam se rodilo, sin nam je darovan „ (06. 01. 2018.)

Božićna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana

Založiti se za temeljne vrjednote obrazovanja i obitelji (07. 12. 2017.)

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije  

Poruka pape Franje za 55. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja (07. 12. 2017.)

  Slušati, razlučivati, živjeti Gospodinov poziv

22. travnja 2018.

Poruka biskupa Josipa Mrzljaka uz Nedjelju Caritasa (06. 12. 2017.)

.

Poruka biskupa Ivice Petanjka pomorcima i ribarima za sv. Nikolu (05. 12. 2017.)

“Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost” (30. 11. 2017.)

Program 58. teološko-pastoralnog tjedna; Zagreb, 23. do 25. siječnja 2018.

 

“Migranti i izbjeglice - muškarci i žene u potrazi za mirom” (30. 11. 2017.)

Poruka svetoga oca Franje za 51.  Svjetski dan mira 1. siječnja 2018.

Magnum principium (20. 09. 2017.)

Apostolsko pismo u obliku motu propria vrhovnog svećenika Franje kojim se unose promjene u kan. 838 Zakonika kanonskog prava

Naše ljudsko dostojanstvo i dobrobit duboko su povezani s našom brigom za čitav stvoreni svijet (01. 09. 2017.)

Zajednička poruka pape Franje i ekumenskog patrijarha Bartolomeja prigodom proslave III. Svjetskog dana molitve za skrb o stvorenom svijetu, 1. rujna 2017.

Škola i vjeronauk pred izazovom obrazovne reforme (01. 09. 2017.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2017./2018.

Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice (23. 08. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018. (14. siječnja 2018.)

Okružno pismo biskupima o kruhu i vinu za euharistiju (18. 07. 2017.)

Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

Ne ljubimo riječima, već djelima (26. 06. 2017.)

Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Misija u srcu kršćanske vjere (16. 06. 2017.)

Poruka pape Franje za Svjetski misijski dan 2017. (22. listopada)

Zajednička Izjava komisija „Iustitia et pax” BK Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije (08. 05. 2017.)

Izjava komisija „Iustitia et pax" BK BiH, HBK i SŠK

Poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana za Uskrs 2017. (16. 04. 2017.)

Zagreb, Veliki ponedjeljak 2017.

“Velika mi djela učini Svesilni!” (Lk 1, 49) (31. 03. 2017.)

Papina poruka za 32. svjetski dan mladih (9. travnja 2017.)

Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini (03. 03. 2017.)

Poslanica predsjednika Hrvatskog Caritasa varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka

Ne boj se jer ja sam s tobom (Iz 43, 5). Priopćivanje nade i povjerenja u našem dobu (22. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za 51. svjetski dan sredstava društvene komunikacije (28. svibnja 2017.)

Božja riječ je dar. Drugi su dar (08. 02. 2017.)

Poruka pape Franje za korizmu 2017.

“Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi” (Tit 2, 11). (19. 12. 2016.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana

U misiji pod vodstvom Duha (09. 12. 2016.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan molitve za duhovna zvanja 2017. (7. svibnja )

Ad resurgendum cum Christo (Da bi se suuskrslo s Kristom) (25. 10. 2016.)

Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja

Arhiva vijesti

Linkovi