Vijesti

Tumačenje grba i gesla imenovanog vojnog ordinarija Jure Bogdana

Ponedjeljak, 01. 02. 2016.

Biskupski grb vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana sastavljen je od četiri temeljna elementa. Središnje mjesto zauzima štit. Ispod štita ispisano je biskupovo geslo na latinskom jeziku, a sam grb u sebi sadrži i osnovna heraldička obilježja biskupske službe: zeleni šešir s dvanaest resa i križ.

Oblik štita slijedi formu štita grba Republike Hrvatske, a sam štit razdijeljen je križem na četiri dijela. Svojom mukom i smrću na križu, Isus je otkupio palog čovjeka. On je jedini spasitelj i otkupitelj čovjeka. Križ na štitu, trajni znak spasenja čovjeka, predstavlja također snagu, zaštitu i nadu koju nam Krist dariva: “Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Gospodin je štit života moga: pred kime da strepim?” (Ps 27, 1). Križ unutar štita podsjeća i na to da je biskup kao nasljednik apostola, pozvan “propovijedati Krista raspetoga” (usp. 1 Kor 1, 23). I sam msgr. Bogdan imenovan je biskupom na blagdan sv. Andrije apostola, koji je svoju ljubav prema Kristu potvrdio mučeničkom smrću na križu. Svaki je kršćanin pozvan uzeti svoj križ i nasljedovati Krista (usp. Mt 16, 24).

Križ je i poveznica s kršćanskom poviješću naše Domovine i cijele Europe. Već u prvom stoljeću kršćanski blagovjesnici propovijedali su radosnu vijest Kristova otkupljenja svakog čovjeka po Europi, Africi i Aziji. Kad su u šestom i sedmom stoljeću Hrvati doselili u svoju današnju domovinu zatekli su u njoj dobro ukorijenjenu kršćansku vjeru. Nekoliko stoljeća prije u našoj domovini bila je organizirana crkvena hijerarhija s klerom i biskupijama s jakim crkvenim središtima (Salona, Sirmium…). Evanđeoska poruka ljubavi s Kristova križa odredila je kroz dva milenija identitet naših prostora i njegovih stanovnika, isto tako i cijele Europe. Križ je ugrađen u temelje europske kulture i civilizacije.

Prvo polje u grbu prikazano je crvenom bojom – simbolom ljubavi: ljubavi prema Gospodinu (on nam je darovao život: “imenom sam te zazvao: Ti si moj!” [Iz 43, 1]), Crkvi i roditeljima (život, od trenutka začeća, svoje temelje pronalazi i u ljubavi naših roditelja koji nas odgajaju u vjeri kako bismo živjeli prema Božjim zapovijedima, ljubili Gospodina i bližnjega, kao što nas je Krist učio [usp. Red krštenja]) te Domovini (crvena kockica prepoznatljiv je simbol hrvatskoga naroda, ujedno i kockica kojom započinje hrvatski grb).

Drugo, plavo polje, u sebi ima osmerokraku zvijezdu – simbol Blažene Djevice Marije koju Vojna biskupija slavi kao svoju zaštitnicu pod naslovom Gospe Velikoga hrvatskog krsnog saveza. Mariju nazivamo i Zvijezdom mora, Zvijezdom jutarnjom, Kraljicom Hrvata… U njoj prepoznajemo zvijezdu koja nam u tminama života pokazuje put prema Kristu Gospodinu, Svjetlu svijeta (usp. Iv 8, 12) i Svjetlu naroda (usp. Dogmatska konstitucija “Lumen gentium” o Crkvi, br. 1). Zvijezda je također poveznica sa službom koju je novoimenovani biskup do sada imao u Crkvi. Naime, kao rektor Papinskoga hrvatskog zavoda svetoga Jeronima bio je i rektor istoimene hrvatske crkve u Rimu. Upravo se u toj crkvi nalazi slika Gospe s djetetom Isusom u naručju, koja se časti pod naslovom “Madonna della Stella” (Gospa od Zvijezde).

Treće polje je, kao i prvo, crvene boje, a u njemu se nalazi zmaj koji je usmrćen kopljem. Ovaj prizor upućuje na svetoga mučenika Jurja koji je “dužnost zemaljskoga vojnog časnika što ju je obavljao zamijenio ispoviješću kršćanske vojne” (Drugo čitanje u Službi čitanja na blagdan sv. Jurja). “Blaženi je Juraj, zapaljen ognjem Duha Svetoga i nesavladivo zaštićen barjakom križa, tako unišao u sukob s bezbožnim kraljem da je i vođu svih bezbožnika nadvladao u pomoćniku i poticao duhove Kristovih vojnika da se hrabro bore” (isto). Sveti je Juraj i nebeski zaštitnik biskupa Bogdana i njegovoga rodnog zavičaja drevnih Poljica, ali je i zaštitnik vojnika koji se snagom svoje službe stavljaju u službu dobra te su poput svetoga Jurja pozvani “opasati bedra istinom, obući oklop pravednosti, potpasati noge spremnošću za evanđelje mira! U svemu moraju imati uza se štit vjere: jer njime će moći ugasiti ognjene strijele Zloga, kao i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju” (usp. Ef 6, 14-17).

Ovo polje predstavlja i Kristovu ljubav prema nama koju nam je pokazao i posvjedočio na drvu križa – “Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje” (Iv 15, 13), a te se ljubavi (od koje Zmaj odvraća svoj pogled), svakoga dana spominjemo u Euharistiji i svjedočimo je u služenju braći i sestrama – jer samo tako pobjeđujemo.

Koplje koje probada zmaja srebrne je boje kao i križ kojim je podijeljen štit – kao trajan spomen na pobjedu dobra i kao poticaj da ljubavlju i vjerom pobijedimo zlo koje nas toliko puta zavede lažnim sjajem (zato je zmaj u boji zlata). Budući da je vojnom ordinariju povjerena pastoralna skrb i za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (uz djelatnike Ministarstva obrane Republike Hrvatske), probodeni zmaj simbolizira i apokaliptičko zlo - Zloga s kojim se bore duhovna bića (anđeli i arkanđeli) i stvoreni čovjek od Edenskoga vrta sve do posljednjih vremena, kad će Krist u svojoj slavi doći suditi žive i mrtve. Arhanđeo Mihael zaštitnik je policajaca i vojnika. On je pobjednik. “I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta” (Otk 12, 7-9a). Kozmička borba između dobra i zla, svijetla i tame odvija se u svakom čovjeku. Ma koliko izgledalo veliko i moćno zlo, Zmaj je ukroćen, proboden, pobijeđen. Radi toga Crkva od najstarijih vremena štuje i gaji veliku pobožnost prema arkanđelu Mihaelu.

Posljednje, četvrto polje, plave je boje i svoje puno značenje dobiva kada se tumači zajedno s prvim, crvenim poljem. U ikonografiji crvena i plava boja označavaju dvije naravi u Kristu: božansku (crvena) i ljudsku (plava). Raspored boja u grbu stoga upućuje na otajstvo otkupljenja: Isus Krist, istobitan s Ocem, u svojoj je osobi utjelovljenjem po Duhu Svetomu sjedinio božansku i ljudsku narav kako bi ljude učinio dionicima božanske naravi (usp. 2 Pt 1, 2-4). Nadalje, crvena i plava boja podsjećaju na krv i vodu koje su potekle iz Kristovoga boka. Crkveni oci u tome prepoznaju sakramente euharistije i krštenja te tako tumače otajstvo Crkve koje se rađa iz Gospodinova srca.

Uz teološku simboliku, boje u grbu poveznica su s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj. Slijedeći grb vodoravno i okomito, naziru se boje hrvatske trobojnice budući da Vojni ordinarijat, kao osobna biskupija, djeluje na području cijele Republike Hrvatske i po svijetu gdje su hrvatski vojnici i policajci u mirovnih misijama.

Ispod štita nalazi se napisano geslo na latinskom jeziku: “Omnia ad maiorem Dei gloriam”, to jest “Sve na veću slavu Božju” (usp. 1 Kor 10, 31; 1 Pt 4, 11 i Pravilo sv. Benedikta 57, 9). Ovim su se geslom, među ostalim, nadahnjivali benediktinci koji su zaslužni za evangelizaciju hrvatskoga naroda, isusovci obnovitelji i branitelji Crkve od XVI. st. i mnogi drugi kršćani… Msgr. Bogdanu ovo geslo je vodilja u dosadašnjem svećeničkom i budućem biskupskom djelovanju.

U pozadini štita i gesla nalazi se zlatni križ kao simbol križa koji su nekada nosili biskupi za vrijeme liturgijskih slavlja. Crveni medaljoni u križu simboli su pet Kristovih rana (na rukama, nogama i srcu).

Cijeli grb završava elementom po kojem prepoznajemo službu biskupa u Crkvi – šeširom ukrašenim zelenim resama. Prvi koji su počeli upotrebljavati (crveni) šešir bili su kardinali kako bi ih podsjećao na trajnu obvezu da brane Crkvu, makar i pod cijenu prolijevanja krvi (mučeništva) ili davanja života (B. B. Heim, L`araldica nella Chiesa Cattolica). Šešir su kasnije od njih preuzeli i ostali biskupi i svećenici, ali s različitim bojama: tako se biskup prepoznavao po zelenim resama, a svećenik po crnim.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj - Mihael (17. 09. 2021.)

Ti si Pomazanik-Krist! ... - Mihael (10. 09. 2021.)

Gluhima da je čuti, nijemima govoriti - Mihael (03. 09. 2021.)

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske - Mihael (27. 08. 2021.)

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! - Mihael (21. 08. 2021.)

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne - Mihael (14. 08. 2021.)

Tražite ljepotu ovog ljeta - Mihael (09. 07. 2021.)

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju - Mihael (01. 07. 2021.)

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani! - Mihael (25. 06. 2021.)

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? - Mihael (17. 06. 2021.)

Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća - Mihael (12. 06. 2021.)

Sotoni je došao kraj - Mihael (07. 06. 2021.)

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2021.)

Duh istine upućivat će vas u svu istinu - Mihael (20. 05. 2021.)

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi