Vijesti

U Delnicama proslavljen Dan kapelanije BSD-a

Petak, 09. 11. 2012.

tekst: p. Mirko Vukoja; foto: Klaudio Simonović, BSD

tekst: p. Mirko Vukoja; foto: Klaudio Simonović, BSD

Proslava sv. Martina, zaštitnika vojne kapelanije Bojne za specijalna djelovanja, započela je sv. misom u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Delnicama koju je slavio vojni ordinarij Juraj Jezerinac u zajedništvu vojnih kapelana karlovačkog vojnog dekanata. Posebnost proslave ovog dana kapelanije je u tome što se na taj dan okupi, iz svih krajeva gdje Hrvati žive, roditelje i rodbinu 74 poginula pripadnika specijalnih postrojbi iz kojih je izrasla Bojna za specijalna djelovanja. Njima se uvijek pridruže djelatnici BSD-a, djelatnici PU primorsko-goranske, županijske udruge proizašle iz Domovinskog rata te nositelji lokalnih i civilnih odgovornosti. 

Nakon mise uputili smo se u vojarnu te pred spomen sobom podno križa položili vijence i upalili svijeće. Prije molitve o. biskupa, p. Mirko je u ime svih prisutnih izrekao zahvalnost onima koji su se pobrinuli da ovo spomen mjesto bude dostojno okupljalište svih onih koji čuvaju cijenu naše slobode od svakog zaborava ubrajajući među njih i vojnog ordinarija Jurja Jezerinca, generalni vikar u miru don Joška Šantića, umirovljenog vojnog kapelana don Ivana Jurasića, pomoćnika vojnog kapelana satnika Antona Žica, te bivšeg zapovjednik BSD-a brigadira Nikolu Županića.

Homilija vojnog ordinarija

Mnogi se vesele blagdanu sv. Martina ne samo kod nas nego i u Europi. Uz ovaj blagdan vezani su neki pučki običaji, koji potječu još iz srednjeg vijeka, kada su se toga dana održavali sajamski dani i ljudi na taj način međusobno družili. To je vrijeme kad se mošt pretvara u vino, (odatle vjerojatno i običaji da se pije i blagoslivlja vino) ; kad su se završavali mnogi ugovori, sklapale pogodbe, isplaćivali porezi, izmirivali dugovi, možda kao uspomena na veliku ljubav Sv. Martina prema siromasima. Naime, sv. Marina slikari prikazuju kao vojnika na konju dok mačem odsijeca dio svoga plašta koji daje prosjaku, kao biskupa s knjigom i biskupskim štapom u rukama. Do nogu mu ponekad stave i gusku. Legenda naime kaže da Martin nije želio biti biskupom, da se sakrio i da su ga izdale guske dok su ga ljudi tražili.
 
Martinje je bila posljednja prilika kada se moglo imati bogatiji stol s hranom, budući da se u vrijeme Adventa postilo kao u Korizmi prije blagdana Uskrsa. Od tada je nastao običaj bogatijeg stola i kušanja novog vina. No, svi ti običaji nemaju nikakve veze sa životom sv. Martina. Istina je s druge strane da je veoma obljubljen u svijetu, posebno Europi i kod nas u Hrvatskoj. Možda i zbog činjenice da je bio čovjek duboke vjere koji je kao biskup ne samo naviještao evanđelje nego ga je nastojao i živjeti i druge poticati da ga žive.
 
Sv. Martin se rodio oko 316. godine u Mađarskoj. Otac mu je bio vojni časnik, zakleti neprijatelj kršćanstva. Kao dijete bio je odgajan u Italiji, u jednoj kršćanskoj obitelji, koja je imala velik utjecaj na njegov kasniji kršćanski život, poglavito na njegovu odluku da se krsti, unatoč protivljenja njegova oca. Krstio se u 22 godini života. Osniva samostane na zapadu Francuske. Bio je imenovan biskupom, čiju je službu teško primio. Nakon milanskog edikta, kojim je car Konstantin 313. godine dao kršćanima slobodu, pokreće veliku duhovnu obnovu.
 
Svjestan da nema obnove bez navještaja vjere, dao se odmah na propovijedanje. Blaženi kardinal Alojzije Stepinac je rekao da se sv. Martin rodio u pravi trenutak, da je postao biskupom u vremenu koje je trebalo imati jednog takvog biskupa kao što je on. On je bio uvjeren da obnove nema bez naviještanja evanđelja. Stoga ga slikari prikazuju s evanđeljem u ruci.
 
Današnje evanđelje govori o posljednjim Isusovim uputama apostolima prije svoga uzašašća na nebo. "Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se" (Mk 16, 15-16). Isus ostavlja svakome slobodu da se odluči za ili protiv evanđelja, da prihvati dar vjere ili da je odbaci. Isus govori i o znakovima koji će ih pratiti. Ti su znakovi pratili Crkvu od prvih stoljeća pa sve do danas, kao što su: moć egzorcizama, izgon duhova itd.
 
U 2. čitanju apostol Pavao govori o važnosti i odgovornosti naviještanja Evanđelja. Nije to stvar njegove vlastite pobude nego obveza i dužnost koju je prihvatio. Stoga i kaže: "Jao meni ako evanđelja ne navješćujem". A sve to čini bi ih spasio i biti jednoga dana u zajedništvu s Kristom.
 
Prorok Izaija, koji je živio u 6. stoljeću prije Isusa Krista, navješćuje Mesiju koji će donijeti Radosnu vijest te slikom progonstva i povratka navješćuje Isusa Krista koji će donijeti slobodu i mir. To je bilo prvo "evanđelje" namijenjeno svim ljudima, posebno siromašnima, zarobljenicima, bolesnima, slijepima. Ono će se u punini ostvariti u Isusu Kristu.
 
Prorok naviješta utjehu za cijelu zajednicu. Zahvaljujući Isusu Kristu nastat će novi međuljudski odnosi. Kad je Isus došao jedne subote u Nazaret, gdje bijaše othranjen, ušao je po svom običaju na dan subotnji u sinagogu. Pružili su mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje bijaše napisano: "Duh Gospodnji na meni je. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima i slobodu potlačenima, proglasiti godinu milosti Gospodnje. (Vidi: Lk 4, 18-19) Isus im je tada rekao: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima" (Lk 4, 21). To znači da sve što je prorok Izaija govorio, i što su drugi proroci prorokovali, da se to ostvaruje u punini u Njemu.
Sada bolje razumijemo i sv. Martina, koji je bio obuzet evanđeljem da ga navijesti svakom stvorenju. Ako je čovjek otvoren prema Evanđelju, onda se u čovjeku počne rađati vjera i ona sve više raste. Zajedno s vjerom mijenja se i život ljudi; nastaje novi svijet, novi međuljudski odnosi. Tamo gdje slabi vjera u Boga tu moral opada, društvo postaje sve više ratoborno i obratno: tamo gdje je vjera prisutna, ljudi se međusobno sve više ujedinjuju, nastaje sve veća svijest odgovornosti prema drugome. Sve je to sv. Martin znao. Stoga je neumorno naviještao evanđelje. Mnogi zazivaju sv. Martina u svojim nevoljama, posebno ratnim, budući da je i sam bio vojnik. Imali ste prilike gledati na RTL –u svake večeri serijal Sulejman Veličanstveni u udarnom terminu u 20 sati. Ništa posebno, serijal kao serijal. Međutim to sve ne bi bilo vrijedno spomena da taj serijal ne ulazi u samu povijest koja se prikazuje jednostrano. Zašto? Sulejman Veličanstveni za nas Hrvate nije bio "veličanstven", nego pomornik hrvatskoga naroda, koji je odveo stotine tisuća naših majki i njihovu djecu. Regrutirao je na desetke tisuća hrvatskoga naroda i odvodio je stotine tisuća ljudi u roblje.
 
Mađarski kralj Ferdinand, prije nego što je postao kraljem, imenovao je Senjanina Nikolu Jurišića za vrhovnog kapetana i savjetnika koji će mudro obavljati diplomatske i vojničke poslove sve do svoje smrti 1545. godine. Svojim junaštvom Jurišić se proslavio godine 1532., kad je sa 700 Hrvata obranio grad Kiseg u Mađarskoj i zaustavio 140 tisuća turskih vojnika na njihovom vojnom pohodu prema Beču. Turci su se prevarili, nadajući se da će moći mirno prijeći preko grada Kisega. Nikola Jurišić je sa svojih 28 lako i teško naoružanih konjanika trebao odjahati u Beč i tamo se pridružiti glavnoj vojsci. Međutim, kad je vidio da je došlo mnoštvo staraca, žena i djece da potraže spas u gradskim zidinama, odlučio je ostati i uz cijenu života obraniti grad i narod.
 
Jurišić je odmah poslao pismo caru Ferdinandu u kojem piše: "Ja sam se usudio braniti ovaj maleni i slabi grad protiv turske sile, ne zato što se nadam da ću ga spasiti nego samo da koji trenutak zabavim neprijatelje i tako kršćanskim vladarima pribavim vremena da se priprave za otpor. Samo zato izložio sam se najvećoj smrtnoj pogibelji".
 
Turci su krenuli u napad i neprekidno su napadali grad Kiseg. Nakon odbijenog dvanaestog juriša, Jurišić šalje ponovno pismo Ferdinandu u kojem piše da je od 700 oružanih zemljaka već polovica poginula. Turski su glasnici dolazili s nagodbom da se grad mirno preda, ali hrabri Jurišić je odgovorio da to ne želi učiniti ni pod koju cijenu, što je izazvalo bijes sultana Sulejmana I. U trenutku nove turske navale na gradske zidine grada Kisega, starci, žene i djeca plakali su na zidinama i zapomagali, moleći se u zagovor sv. Martinu za pomoć. Turci su u jednom trenutku počeli bježati. Pričali su da su pobjegli zbog nekog konjanika koji je u rukama držao vatreni mač, koji ih je tjerao sa zidina. Nije teško zaključiti o kojem je to konjaniku riječ. Bio je to sv. Martin. I tako su Hrvati slavili pobjedu na čelu s Nikolom Jurišićem. Po Nikoli Jurišiću, hrvatskom velikanu i rodoljubu, danas nosi ime jedna od glavnih ulica u gradu Zagrebu, a to je Jurišićeva ulica. I tako su Hrvati zagovorom sv. Martina zaustavili Sulejmana Prvog zvanog Veličanstveni, braneći grad i utvrdu Kiseg u Mađarskoj.
 
Imali smo velik broj junaka tijekom naše povijesti. Nijedan narod ne zaboravlja svoje velikane pa tako ni hrvatski narod ne bi smio zaboraviti, posebno ne junake Domovinskog rata. Ovih se dana odlučuje ne samo o sudbini naših velikana, a to su hrvatski generali koji se, nažalost, sada nalaze u Hagu, nego i o sudbini hrvatskoga naroda koji se usudio biti slobodnim. Naime, svakom je jasno da se ne sudi toliko generalima koliko hrvatskome narodu. Ovih se dana pokreću razne akcije vezane uz sudbinu i suđenje našim generalima u Hagu. Međutim, molitva je bila i jest naše najjače oružje pa ih preporučam u molitve dobrome Bogu i zagovoru sv. Martina, koji je i sam bio vojnik.
Neka nam Gospodin dade snagu da svoju vjeru živimo i ispovijedamo, koju je naviještao sv. Martin. Amen.

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 59. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (21. 10. 2019.)

Plenarno, 59. zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

»Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk 24, 45). (15. 10. 2019.)

Motu proprio Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Idite, misionarite! (02. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća HBK za misije krčki biskup Ivica Petanjak uputio je poruku za misijski mjesec listopad 2019.

„Starost je konačno razdoblje ljudske zrelosti. Ona je izraz Božjega blagoslova“ (01. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj dubrovački biskup Mate Uzinić uputio čestitku za Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2019.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57) (02. 08. 2019.)

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

Što si pripravio, čije će biti? - Mihael (31. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Ufanje ubogih neće biti zaludu (11. 07. 2019.)

Poruka svetoga oca Franje za 3. Svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu 17. studenoga 2019.)

 

XIV. – XVII. nedjelja kroz godinu – Mihael (05. 07. 2019.)

{image:1:medium}

Kršteni i poslani: Kristova Crkva u misiji u svijetu (27. 06. 2019.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2019.

Dvanaesta i trinaesta nedjelja kroz godinu-Mihael (21. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Duhovi, Presveto Trojstvo, Tijelovo - Mihael (08. 06. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi