Propovijedi i poruke

Homilija msgr. Jurja Jezerinca, biskupa u miru

Petak, 02. 04. 2021.

msgr. Juraj JEZERINAC, biskup u miru

Kapela Vojnog ordinarijata u RH, Zagreb, 1. travnja 2021.

Misa večere Gospodnje na Veliki četvrtak

 

Draga braćo i sestre!

Danas prije podne bila je svečana sv. Misa u našoj kapeli, u kojoj su koncelebrirali naši vojni i policijski svećenici i obnovili svoja obećanja, koja su dali na dan svoga ređenja. Za vrijeme sv. Mise bilo je blagoslovljeno katekumensko i bolesničko ulje. Tako je jutarnja sv. Misa najbolje očitovala zajedništvo biskupa sa svojim svećenicima, koji vrše službu liturga, učitelja vjere i upravitelja vjerničke zajednice.

Ovom večernjom sv. Misom započinje vazmeno trodnevlje proslave muke smrti i Isusovog uskrsnuća. Crkva se večeras posebno spominje Posljednje večere koja je značajna po tri stvari: ustanovi euharistije, svećeničkog reda i zapovijedi ljubavi, kad je rekao: “ Dao sam vam primjer da i vi tako činite“. To je razlog zašto Crkva slavi na Veliki četvrtak svečano sv. Misu u zajednici vjernika.

Nalazimo se u Velikom tjednu. Nazvan je „velikim“ jer su se u njemu dogodili veliki događaji za spas ljudskog roda. Isus Krist, druga božanska osoba Presvetog Trojstva, svojom je mukom, smrću i uskrsnućem spasio ljudski rod, natrag uspostavio vezu koju su prekinuli naši praroditelji na početku ljudskog roda. Rekao sam da je ovaj tjedan nazvan Velikim. Zato se današnji četvrtak zove velikim. Nad gradom Jeruzalemom pomalo se spuštala noć. Već su bile pripremljene 2 drvene grede i skovani čavli, kojima će biti pribijen Isus na križ. Isus se uoči svoje smrti još jednom želi susresti sa svojim najbližim suradnicima, učenicima, i uputiti im svoju toplu božansku riječ. Evanđelist Ivan, sudionik večere i najbliži Isusov suradnik, opisao je tu večer riječima: "Bijaše blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas, da prijeđe s ovog svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio" (Iv 13,1). Ivan spominje PASHU, ne bez razloga. Pasha je bila najveći židovski blagdan, koju Židovi i danas slave. Taj ih je blagdan podsjećao na njihov izlazak iz egipatskog ropstva.

U prvom čitanju slušali smo odlomak knjige Izlaska, kako je Mojsije sazvao sve starješine naroda i rekao: “Idite i pribavite janje za svoje obitelji i žrtvujte Pashu. Onda krvlju jaganjca poškropite nadvratnike i dovratnike. Tamo gdje će biti krv na nadvratniku i na oba dovratnika tu nitko neće umrijeti. Ovu uredbu držite u svim vremenima kao zakon za se i djecu svoju. I kad vas djeca budu pitala što taj obred označuje recite djeci: To je Pasha u čast Gospodinu”. Ta se Pasha u Isusovo vrijeme slavila isljučivo u obitelji. Židovi su se svake godine o blagdanu Pashe uputili prema Jeruzalemu kako bi je mogli zajedno slaviti. I tako ponovno pokazati svoje korjene, tko su i što su, i obnovili svoju vjeru.

Braćo i sestre! Isus je, kako vidimo, slavio Pashu i njom se poslužio kao slikom što će on učiniti sa svojim životom u želji da uspostavi novu Pashu, u kojoj se on kao Jaganjac žrtvuje i dovršava spasenje svijeta. Žrtvujući se za nas pokazao je koliko nas voli. Ljubio nas je do kraja. Kako nas je Isus ljubio? Ne samo da je umro za nas najstrašnijom smrću, smrću na križu, radi nas i našeg spasenja, nego je želio i dalje ostati s nama. Isus je želio biti sa svojim Ocem nebeskim, ali i s nama. Isus, jer je Bog, pronašao je način da i dalje bude s nama, kad je ustanovio euharistiju. O tome više piše apostol Pavao u 2. čitanju. Apostol Pavao je uputio svoju Poslanicu sredinom prvog stoljeća godine 57. Adresirao je na kršćane grada Efeza. Između ostalog piše: "Ja od Gospodina primih, što vam predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: "Ovo je tijelo moje - za vas" (1 Kor, 11,23) Slično je postupio i s vinom, rekavši: "Ova čaša novi je savez u mojoj krvi" (1 Kor 11, 25). Da bi se Isusova žrtva nastavila, Isus ustanovljuje svećenički red riječima: " Ovo činite meni na spomen" (usp. 1 Kor 11, 24-25).

Od tada pa sve do danas svaka sv. Misa podsjeća nas na taj Veliki četvrtak. Od tada pa sve do danas kod svake sv. Mise, ma gdje se ona slavi, prisutan je Isus Krist. Od tada pa sve do danas, svaki put kad svećenik izgovara riječi "Ovo je tijelo moje. Ovo je krv moja", Isus je prisutan među nama u liku male hostije i u znaku vina. Zamislite duše koje u to vjeruju! Kakvu samo snagu primaju!

Draga braćo i sestre! Znam da postoje razumske teškoće u shvaćanju Isusove prisutnosti u euharistiji. Kako je moguće da je Isus i dalje prisutan među nama u znaku hostije? Mnogi su, poput sv. Tome Akvinskog, pokušali svojim umom dokučiti Isusovu prisutnost u Euharistiji. Unatoč svih pokušaja da shvati Isusovu prisutnost u euharistiji, sv. Toma nije zbog toga posumnjao i napustio vjeru već ju je ispovjedio u onoj poznatoj pjesmi, koju naš vjernički hrvatski katolički puk rado pjeva: "Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš što pod prilikama tim se sakrivaš".

Sumnje su se o Isusovoj prisutnosti u euharistiji javljale i kod Isusovih učenika. Neki su ga i napustili. Isus se nakon toga obratio apostolima pitanjem: "Da možda i vi ne kanite otići?" (Iv 6, 67). Petar se zagledao u te divne i drage Isusove oči i ispovjedio vjeru u ime učenika: "Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi vječnoga života"(Iv 6, 68).

U svojem apostolskom pismu "Ostani s nama Gospodine" sv. Papa Ivan Pavao II je rekao: "Euharistijski sakrament je u punom smislu riječi "mysterium fidei" - tajna vjere. Ipak, upravo po tom otajstvu svoje potpune skrivenosti Krist postaje otajstvom svjetla. Zahvaljujući tom svjetlu vjernik je uveden u dubine božanskog života" (broj 11).

Stoga sv. Otac poručuje vjernicima: "Vi svi, vjernici, iznova otkrijte dar euharistije kao svjetlo i snagu za vaš svakodnevni život u svijetu, u obavljanju svojih službi i u najrazličitijim situacijama. Otkrijte ga osobito zato da bi u potpunosti mogli živjeti ljepotu i poslanje obitelji". Već je blaženi kardinal Stepinac poticao vjernike riječima: "Ako se sav svijet pokoleba u svom vjerovanju u euharistijskog Boga, kao i njegovi učenici, mi ćemo ostati uz njega i govoriti sa sv. Petrom: "Gospodine, kome da idemo, Ti imaš riječi vječnoga života. Ti budi jedini gospodar naših srdaca, jedini Gospodar naše Domovine, jer ti si jedina naša nada i sreća. Kako si bio naša nada i sreća u svoj našoj povijesti, tako budi naša nada i sreća u našoj budućnosti"

Na kraju, glede Isusove zapovijedi ljubavi, valja uočiti da Isus govori i nama kao ono apostolima, dok je prao učenicima noge: "Razumijete li što sam vam učinio. Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer ja to jesam! ( A to znači Bog koji je postao čovjekom) „Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja učinih" (Iv 13,12- 15).

Blaženi kardinal Stepinac je napisao u svojoj Duhovnoj oporuci: "Predragi sinci, jer je Bog ljubav, kako veli Apostol, ljubite se međusobno. Vazda se bratski ljubite! Budite samo jedno srce i jedna duša, ali ljubite i svoje neprijatelje, jer je Božja zapovijed. Neka vas od ljubavi prema neprijateljima ne odvraća njihova zloća, jer jedno je čovjek, a drugo je njegova zloća". Tako je postupao Blaženik. Da se za vrijeme procesa beatifikacije našla u njegovim pismima i jedna rečenica mržnje, posebno prema onima koji su ga mučili, ne bi nikad bio proglašen blaženim. A ovako je postao nadahnuće svima nama.

Da sv. Ivan evanđelist nije zapisao riječi, koje je Isus izgovorio na Posljednjoj večeri, ostali bismo prikraćeni za najljepše i najuzvišenije Isusove poruke. Svoje pak obrazloženje pisanja evanđelja evanđelist Ivan tumači riječima: „I mnoga druga čudesa učini Isus pred svojim učenicima koja nisu napisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, i da vjerujući imate život u njegovo ime (Iv 20,31). To i ja svima vama želim, slaveći Večeru Gospodnju, na kojoj je Isus ustanovio euharistiju, svećenički red i dao nam zapovijed ljubavi. Amen.

Arhiva propovijedi i poruka

2021: siječanj, veljača (2) , ožujak, travanj (3) , svibanj (3) ,

2020: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj (6) , lipanj, srpanj, kolovoz (1) , rujan (8) , listopad (2) , studeni, prosinac (1) ,

2019: siječanj (1) , veljača (1) , ožujak (4) , travanj, svibanj (1) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (1) , listopad (6) , studeni (2) , prosinac,

2018: siječanj, veljača (4) , ožujak (4) , travanj (3) , svibanj (7) , lipanj (4) , srpanj, kolovoz (2) , rujan (11) , listopad (5) , studeni, prosinac,

2017: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj (4) , svibanj (7) , lipanj (2) , srpanj, kolovoz (1) , rujan (3) , listopad (1) , studeni, prosinac,

2016: siječanj, veljača (2) , ožujak (2) , travanj, svibanj (2) , lipanj, srpanj (1) , kolovoz (6) , rujan (1) , listopad (2) , studeni (5) , prosinac (1) ,

2015: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj (1) , kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2014: siječanj, veljača, ožujak, travanj (1) , svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2013: siječanj (1) , veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj (1) , lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2012: siječanj, veljača (1) , ožujak (1) , travanj, svibanj (2) , lipanj (1) , srpanj, kolovoz, rujan, listopad (2) , studeni, prosinac (2) ,

2011: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac (3) ,

2010: siječanj, veljača (1) , ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni (1) , prosinac,

2009: siječanj, veljača, ožujak (1) , travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac (1) ,

2008: studeni (1) , prosinac,

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 59. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (21. 10. 2019.)

Plenarno, 59. zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

»Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk 24, 45). (15. 10. 2019.)

Motu proprio Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Idite, misionarite! (02. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća HBK za misije krčki biskup Ivica Petanjak uputio je poruku za misijski mjesec listopad 2019.

„Starost je konačno razdoblje ljudske zrelosti. Ona je izraz Božjega blagoslova“ (01. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj dubrovački biskup Mate Uzinić uputio čestitku za Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2019.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi