Vijesti

»Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!«  (1 Kor 15, 57)

Petak, 02. 08. 2019.

Poslanica msgr. Jure Bogdana, vojnoga ordinarija, povodom proslave Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zaštitnice Vojnoga ordinarijata, Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja“ 5. kolovoza 2019.

1. Isus Krist – Kralj Pobjednik

 

Draga braćo i sestre!

U nedjelju uskrnuća Gospodnjega Crkva u svojemu Himnu kliče uskrslomu Isusu Kristu: »Znamo da si, do istine, uskrsnuo, Božji Sine; Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan! Amen, aleluja!« U tim je krasnim stihovima sažeta bît uskrsnoga događaja i navještaja: Isus je uskrsnuo! Isus je divan Kralj! Isus je pobjednik! Isus je pobjednik nad zlom i smrti! Njegovim uskrsnućem potvrđena je istina da je On zaista Sin Božji i Bog sam! Svojom smrti On nas je, kako nas Crkva uči, oslobodio od grijeha, a svojim uskrsnućem otvorio nam pristup u novi život koji je ponajprije opravdanje koje nam vraća Božju milost, a koji se sastoji u pobjedi nad smrti grijeha i u novome udioništvu u milosti te ostvaruje posinovljenje kojim ljudi postaju Kristovom braćom (usp. KKC, br. 654).

Sve je to, dakle, plod Isusova uskrsnuća, plod njegove pobjede. A to nije bilo kakva pobjeda. Njegova je pobjeda konačna, svevremenska! To je veličanstvena, neponovljiva, jedinstvena pobjeda! To je pobjeda nad smrti grijeha, pobjeda nad svim onim što je zlo i što je tama. Pobjeda je to svjetla, života, radosti. Pobjeda je to nade, pobjeda snage novoga »budućeg svijeta« koji kršćani kušaju u uskrsnuću Krista Gospodina, koji, kao uskrsnuli, živi u njihovim srcima (KKC, br. 655). Ponesen tim događajem sv. Pavao će u pobjedničkome hvalospjevu Poslanice Korinćanima zanosno, slavodobitno klicati: »Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? (...) A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!« (1 Kor 15, 55. 57). Te su Pavlove riječi i naše riječi, njegov zanos je i naš zanos, zanos svakoga od nas koji jesmo i koji želimo biti Kristovi, koji želimo biti kršćani. I mi možemo i trebamo svaki dan iznova klicati: »Hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!« Jer, Božja pobjeda je i naša pobjeda! U njegovu Žrtvu, ugrađene su i naše žrtve, u njegovu Pobjedu ugrađene su i sve naše pobjede! One osobne i one zajedničke. Pobjede svih hrvatskih naraštaja, tijekom naše teške povijesti. Pobjede nad zlom, nad grijehom i smrti u našemu osobnom životu, u životu nas kao sinova i kćeri Katoličke crkve i našega hrvatskog naroda. U tu je Kristovu Pobjedu nedvojbeno ugrađena i naša velika pobjeda u Domovinskome ratu. Pobjeda koju danas slavimo, pobjeda izvojevana golemom žrtvom našega naroda, žrtvom svih naših hrvatskih branitelja, napose pak onih poginulih, ranjenih, nestalih... I zato je, s pravom, proslava Dana pobjede ujedno i proslava Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja – pa svi mi, u tome trostrukom slavlju, vjernički i iskreno zahvaljujemo Trojedinomu Bogu – Ocu, Sinu i Duhu Svetom  –  na daru pobjede, na daru slobode, na daru lijepe naše Domovine koju ljubimo i kojom se ponosimo!
 
2. Blažena Djevica Marija  –  Kraljica Pobjede

 

U Kristovoj Pobjedi nad grijehom i smrti aktivno je sudjelovala  njegova majka Blažena Djevica Marija. »Ona je, uči nas Crkva, na sasvim osobit način, radi obnavljanja nadnaravnog života dušâ, poslušnošću, vjerom, ufanjem i žarkom ljubavlju surađivala u Spasiteljevu djelu. Na temelju toga postala nam je majkom u redu milosti« (Drugi vatikanski koncil, Dogm. konst. Lumen gentium, 61). Pobjeda njezina Sina i njezina je pobjeda. On, uskrsnuli Gospodin, Pobjednik je, Kralj divan; ona pak, Kraljeva Presveta Majka, divna je Kraljica Pobjede! Ona nas mnogostruko zagovara i pribavlja nam milosti pred svojim Sinom. Crkva je časti različitim naslovima: i Odvjetnice, i Braniteljice, i Pomoćnice, i Posrednice..., i Kraljice Pobjede. Mi je, pak, u našemu hrvatskom narodu, i, napose, u našoj Vojno-redarstvenoj biskupiji, častimo kao našu Zaštitnicu naslovom Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta – zavjeta, naime, naše vjere u Isusa  Krista i naše vjernosti Katoličkoj crkvi, koji smo položili i polažemo u njezino Bezgrješno Srce. Ustrajati u toj vjeri i u toj vjernosti, trajna je obveza svih nas. To je najbolje jamstvo da će naša krvlju izvojevana pobjeda i naša teško stečena sloboda biti sačuvana. To je i najbolje jamstvo da ćemo uvijek iznova znati ispravno vrjednovati žrtve naših hrvatskih branitelja. Oni su upravo s Gospinom krunicom na prsima izvojevali pobjedu koju slavimo te je tako taj Gospin ures postao uresom ovoga našeg slavlja i ove naše pobjede. To je, konačno, i najbolje jamstvo da ćemo, kao narod, makar suočeni s brojnim izazovima koji nam se s raznih strana u našoj suvremenosti nameću, znati iznaći prava rješenja, i tako osigurati od Boga blagoslovljenu sadašnjost i budućnost. Molimo joj se, stoga, neumorno: »Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!«

 

3. Blaženi Alojzije Viktor: mučenik – pobjednik

Na tome putu vjere u Boga i vjernosti Katoličkoj crkvi imamo mnoštvo svijetlih primjera sinova i kćeri našega hrvatskog naroda. Među njima osobito mjesto zauzima blaženi Alojzije Viktor Stepinac. Doista, on je, ne samo svojim krsnim imenom, nego i svojim kršćanskim životom i svojom smrti bio: Viktor pobjednik! U njegovu je životu pobijedio Krist, te je tako i sam postao pobjednikom! Ono što je poručivao drugima i sam je živio, do kraja i cjelovito: nije, naime, svoja koljena svinuo pred lažnim duhom vremena, te je tako ostao pravim mužem. Ostao je, naime pravim Kristovim svjedokommučenikom, »koji je za Kristovo ime krv svoju prolio. Nije se prepao prijetnje i suda te je kraljevstvo nebesko stekao« (Ulazna pjesma, Misa za jednoga mučenika, izvan vazmenoga vremena). Jer, steći kraljevstvo nebesko – znači biti s Kristom, a biti s Kristom znači – pobijediti! On svima nama  i danas jednako snažno poručuje: »Zaista, biti rastavljen od Krista znači: biti kao mladica odsječena od čokota loze. Sudbina takva pojedinca bit će onakva, kako je opisuje Isus za vrijeme svoje posljednje večere: 'Tko ne ostane u meni, izbacit će se napolje kao neplodna mladica i osušit će se. I skupit će je i baciti u oganj, da sagori'. Budite, dakle, vazda vjerni katoličkoj Crkvi, vjerni do groba!« (iz Oporuke kardinala Stepinca, 28. svibnja 1957.). Tako živeći, kakve god to žrtve od nas tražilo, moći ćemo autentično odgovoriti pozivu sv. Pavla iz onoga istoga njegova pobjedničkog hvalospjeva: »Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da vaš trud nije neplodan u Gospodinu« ( 1 Kor 15, 58). Da bi se to u našim životima ostvarilo, molimo žarko, molimo svim srcem: »Gospodine, Bože naš, ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio!« Tako neka bude. Amen.
 
Svima vama, draga braćo svećenici, pomoćnici i djelatnici, koji ste u poslanju i službi Vojne biskupije, svima vama poštovani i dragi djelatnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, vama hrvatskim braniteljima, napose, vama, poštovani i dragi vjernici u mirovnim misijama po svijetu želim  blagoslovljenu ovogodišnju proslavu Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta, zaštitnice našega Vojnog ordinarijata!

                                          Vaš biskup

 

                                                                  ✠Msgr. Jure Bogdan,
                                                       Vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj

Vojni ordinarijat u RH
Ksaverska cesta 12
HR - 10 000 ZAGREB

(01) 46706 60 (59)

46706 62

vojni.ordinarijat@morh.hr

Izdvojeno

Šesta i sedma vazmena nedjelja - Mihael (07. 05. 2021.)

Treća i četvrta vazmena nedjelja - Mihael (16. 04. 2021.)

Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: „Mir vama!“- Mihael (09. 04. 2021.)

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku - Mihael (25. 03. 2021.)

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod - Mihael (19. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu - Mihael (13. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići - Mihael (05. 03. 2021.)

{image:1:medium}

Ovo je Sin moj ljubljeni - Mihael (26. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu - Mihael (19. 02. 2021.)

{image:1:medium}

I odmah nesta s njega gube i očisti se - Mihael (11. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti - Mihael (05. 02. 2021.)

{image:1:medium}

Učio ih je kao onaj koji ima vlast - Mihael (30. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (22. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega – Mihael (15. 01. 2021.)

{image:1:medium}

Riječ tijelom postade i nastani se među nama - Mihael (28. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Evo začet ćeš i roditi Sina - Mihael (19. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Među vama stoji koga vi ne poznate - Mihael (10. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Poravnite staze Gospodnje - Mihael (04. 12. 2020.)

{image:1:medium}

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti - Mihael (28. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih - Mihael (19. 11. 2020.)

{image:1:medium}

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! - Mihael (12. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! - Mihael (05. 11. 2020.)

{image:1:medium}

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima - Mihael (30. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga - Mihael (23. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Podajte caru carevo, a Bogu Božje (19. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Koga god nađete, pozovite na svadbu - Mihael (08. 10. 2020.)

{image:1:medium}

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? - Mihael (17. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam! – Mihael (10. 09. 2020.)

{image:1:medium}

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe - Mihael (30. 08. 2020.)

{image:1:medium}

“Pruži svoju ruku siromahu” (usp. Sir 7, 32) (23. 06. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za IV. svjetski dan siromaha (33. nedjelja kroz godinu, 15. studenoga 2020.)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo - Mihael (20. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije za parlamentarne izbore 2020. (16. 06. 2020.)

U povodu parlamentarnih izbora, raspisanih za 5. srpnja 2020. godine.

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih - Mihael (12. 06. 2020.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 60. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (10. 06. 2020.)

 

 

»Evo me, mene pošalji!« (Iz 6, 8) (05. 06. 2020.)

Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2020. (18. listopada 2020.)

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga - Mihael (28. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poput Isusa Krista, prisiljeni bježati. Prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati prognanike (26. 05. 2020.)

Poruka pape Franje za 106. svjetski dan selilaca i izbjeglica [27. rujna 2020.]

Oče, proslavi Sina svoga! – Mihael (22. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja - Mihael (16. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Ja sam put i istina i život – Mihael (09. 05. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka nadbiskupa Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020. (03. 05. 2020.)

Poruka predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja splitsko-makarskog nadbiskupa Marina Barišića za Nedjelju Dobrog Pastira 2020.

Uskrsna poruka vojnoga ordinarija msgr. Jure Bogdana, Uskrs 2020. (15. 04. 2020.)

„Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“ (Mt 28, 5-6)

Poruka pape Franje Urbi et orbi (12. 04. 2020.)

Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega 2020.

Sveto vazmeno trodnevlje i Uskrs - Mihael (08. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Uskrsna poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije (07. 04. 2020.)

 

 

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje - Mihael (02. 04. 2020.)

{image:1:medium}

Riječi zvanja (02. 04. 2020.)

Poruka pape Franje za 57. Svjetski dan molitve za zvanja, nedjelja Dobrog Pastira, 3. svibnja 2020

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (30. 03. 2020.)

Dekret o posebnoj nakani koja se dodaje u sveopću molitvu u slavlju Muke Gospodnje samo za 2020. godinu

 

 

 

 

 

»Mladeži, kažem ti, ustani!«(usp. Lk 7, 14) (30. 03. 2020.)

Poruka svetoga oca Franje za 35. svjetski dan mladih 2020.

Ja sam uskrsnuće i život – Mihael (27. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (II)

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (26. 03. 2020.)

Dekret u vremenu Covid-19 (I)

Apostolska pokorničarna, Rim, 19. ožujka 2020. (26. 03. 2020.)

Dekret Apostolske pokorničarne o davanju posebnih oprosta vjernicima u sadašnjim okolnostima pandemije

Ode, umije se pa se vrati gledajući - Mihael (19. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 (19. 03. 2020.)

Izvor vode koja struji u život vječni - Mihael (13. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja (11. 03. 2020.)

Poruka kardinala Petra K. A. Turksona u vrijeme koronavirusa (COVID-19), 11. ožujka 2020.

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga! - Mihael (06. 03. 2020.)

{image:1:medium}

Komisija Hrvatske biskupske konferencije Iustitia et pax (04. 03. 2020.)

Izjava o Odluci Ustavnoga suda Republike Hrvatske u svezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu

Priopćenje s XXII. zajedničkog zasjedanja BK BiH i HBK (02. 03. 2020.)

Isus posti četrdeset dana i đavao ga iskušava - Mihael (28. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka Svetoga Oca Franje za korizmu 2020. (25. 02. 2020.)

»Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!« (2 Kor 5, 20)

Ljubite neprijatelje - Mihael (21. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Rečeno je starima … a ja vam kažem - Mihael (13. 02. 2020.)

{image:1:medium}

Vi ste svjetlost svijeta - Mihael (07. 02. 2020.)

{image:1:medium}

»Da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku« (Izl 10, 2). Život postaje priča (04. 02. 2020.)

Poruka pape Franje za 54. svjetski dan sredstava društvene komunikacije 2020.

Vidješe oči moje spasenje tvoje – Mihael (31. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Nastani se u Kafarnaumu - Mihael (25. 01. 2020.)

{image:1:medium}

Poruka za Dan života 2020. (25. 01. 2020.)

Usamljenost prevladati ljudskom blizinom, vjerom i ljubavlju

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti« (Mt 11, 28) (10. 01. 2020.)

Poruka Svetoga Oca Franje za XXVIII. svjetski dan bolesnika [11. veljače 2020.]

»Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi« (Tit 2, 11) (03. 01. 2020.)

Božićna poruka vojnog ordinarija msgr. Jure Bogdana, Božić 2019.

Četvrta nedjelja došašća i Božić - Mihael (20. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Poruka svetoga oca Franje za 53. svjetski dan mira, 1. siječnja 2020. (19. 12. 2019.)

Mir kao put nade: dijalog, pomirenje i ekološko obraćenje

Poruka Komisije HBK „Iustitia et pax“ za predsjedničke izbore 2019. (17. 12. 2019.)

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? - Mihael (16. 12. 2019.)

{image:1:medium}

Admirabile signum (12. 12. 2019.)

Apostolsko pismo Svetoga Oca Franje o značenju i vrijednosti jaslica

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! - Mihael (06. 12. 2019.)

{image:1:medium}

“Budućnost je dostupna” (05. 12. 2019.)

Poruku pape Franje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava u utorak, 3. prosinca 2019.

Bdijte da budete pripravni! - Mihael (29. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sveti Nikola zaštitnik u nevolji i pomoćnik obitelji (28. 11. 2019.)

Poruka Predsjednika Odbora HBK za pastoral pomoraca Tomislava Rogića, šibenskog biskupa pomorcima i ribarima o blagdanu sv. Nikole 2019.

Čovjek stvoren „na sliku Božju“ – njegova veličina i poziv (27. 11. 2019.)

Dokument Vijeća HBK za nauk vjere

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje - Mihael (21. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Poslanica biskupa Mrzljaka za Nedjelju Caritasa (20. 11. 2019.)

 „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve što činiš čini s ljubavlju.“ sv. mala Terezija

Trideset i druga i trideset i treća nedjelja kroz godinu – Mihael (07. 11. 2019.)

{image:1:medium}

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno-Mihael (31. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Trideseta nedjelja kroz godinu-Mihael (25. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Priopćenje s 59. zasjedanja Sabora Hrvatske biskupske konferencije (21. 10. 2019.)

Plenarno, 59. zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije na zagrebačkom Ksaveru

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu (17. 10. 2019.)

{image:1:medium}

»Tada im otvori pamet da razumiju Pisma« (Lk 24, 45). (15. 10. 2019.)

Motu proprio Svetoga Oca Franje kojim se ustanovljuje Nedjelja Božje riječi

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca - Mihael (11. 10. 2019.)

{image:1:medium}

Idite, misionarite! (02. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća HBK za misije krčki biskup Ivica Petanjak uputio je poruku za misijski mjesec listopad 2019.

„Starost je konačno razdoblje ljudske zrelosti. Ona je izraz Božjega blagoslova“ (01. 10. 2019.)

Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj dubrovački biskup Mate Uzinić uputio čestitku za Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada 2019.

Ne možete služiti Bogu i bogatstvu - Mihael (19. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (13. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik - Mihael (06. 09. 2019.)

{image:1:medium}

Izaberimo, dakle, život! (02. 09. 2019.)

Poruka pape Franje za V. Svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu

Crkva postoji kad postoji za druge (28. 08. 2019.)

Poruka nadbiskupa Đure Hranića, predsjednika Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju na početku školske i katehetske godine 2019./2020.

Dvadeset i prva i dvadeset i druga nedjelja kroz godinu – Mihael (23. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Nisam došao mir dati, nego razdjeljenje - Mihael (17. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa - Mihael (09. 08. 2019.)

{image:1:medium}

Arhiva vijesti

Linkovi